Wednesday, December 31, 2008

అష్ట చెమ్మ--2008సంగీతం::కల్యాణి మల్లిక్
రచన::సిరివెన్నెలగానం::శ్రీకృష్ణ
సంగీతం::కల్యాణి మల్లిక్
రచన::సిరివెన్నెల
గానం::శ్రీకృష్ణ

ఆడించి అష్ట చెమ్మా ఓడించావమ్మా
నీ పంట పండిందే ప్రేమా
నిజంగా నెగ్గడం అంటే..ఇష్టంగా ఓడడం అంతే..
ఆ మాటె అంటే ఈ చిన్నారీ నమ్మదేంటమ్మా
నిజంగా నెగ్గడం అంటే ఇష్టంగా ఓడడం అంతే
ఆడించి అష్ట చెమ్మా ఓడించావమ్మా
నీ పంట పండిందే ప్రేమా
నిజంగా నెగ్గడం అంటే..ఇష్టంగా ఓడడం అంతే..
ఆ మాటె అంటే ఈ చిన్నారీ నమ్మదేంటమ్మా
నిజంగా నెగ్గడం అంటే ఇష్టంగా ఓడడం అంతే

ఓ ఓ ఓ......
ఊరంతా ముంచేస్తూ హంగామా చేస్తావేంటే గంగమ్మా
ఘోరంగా నిందిస్తూ ఈ పంతాలెందుకు చాల్లే మంగమ్మా
చూశాక నిన్ను వేశాక కన్ను వెనెక్కేలాగ తీసుకొను
ఎం చెప్పుకోను ఎటు తప్పుకోను నువ్వోద్దన్నా నేనొప్పుకోను
నువ్వేసే గవ్వలాటలొ నిలేసే గళ్ళ బాటలొ
నీ దాకా నన్ను రప్పించ్చింది నువ్వే లేవమ్మా
నిజంగా నెగ్గడం అంటే ఇష్టంగా ఓడటం అంతే

ఓ ఓ ఓ......
నా నేరం ఏముందే ఎం చెప్పిందో నీ తల్లో జేజెమ్మా
మ్మ్..హు..మ్మ్...మందారం అయ్యింది ఆ రోషం తాకి జళ్ళో జాజమ్మా
పూవ్వంటీ రూపం నాజూగ్గా గిల్లీ కెవ్వంది గుండె నిన్న దాకా
ముళ్ళంటీ కోపం వొళ్ళంతా అల్లీ నవ్వింది నేడు ఆగలేక
మన్నిస్తే తప్పేం లేదమ్మా మరీ ఈ మారం మానమ్మా
ఈ లావాదేవీ లేవీ అంత కొత్తేం కాదమ్మా

అష్ట చెమ్మా--2008సంగీతం::కల్యాణి మల్లిక్
రచన::సిరివెన్నెలగానం::శ్రీకృష్ణ ,సుష్మా

హల్లో అంటూ పిలిచి కల్లోలం కలిగించి
ఇల్లా రప్పించావే నన్నాకర్షించి
అందుకు నీదే పూచి..ఎందుకు నీతో పేచి
ఇచ్చేదేదొ ఇచ్చి వచ్చెయ్ నాతో రాజీ

కోలకంటి చూపా కొత్త ఏటి చేపా
పూలవింటి తూపా తాళవాప్ర తాపా
బెదరకే పాపా..వదలని కైపా
నువు కనపడి కలవరపడి తెగ ఎగసిన
మగ మనసిది వాలిందే నీపై ఎగిరొచ్చి
నేనేగా ఆపా ఎదురొ్చ్చి కీడేంచి మేలెంచి
హెల్లో అంటూ పిలిచి కల్లోలం కలిగించి ఇల్లా రప్పించావే నన్నాకర్షించి


ఆరాతీసేవాళ్ళు పారా కాసేవాళ్ళూ దారంతా ఉంటారు ఔరా జాగ్రత్త
ఎందరినేం మారుస్తాం..ఇంద్రజాలం చేస్తాం
తిమ్మిని బమ్మిని చేద్దాం..మన్మధ మంత్రం వేద్దాం
రేయి లాంటి మైకం కప్పుకొని ఉందాం
మాయదారి లోకం కంట పడదందాం
మన ఏకాంతం..మనకే సోంతం
ఆష్ట దిక్కులన్ని దుష్ట శక్తుల్లల్లే కట్టకట్టుకొచ్చి చుట్టుముట్టుకుంటే యుద్ధానికి సిద్దం అనుకుందాం
పద్నాలుగు లోకాలను మొత్తం..ముద్దుల్లో ముంచేద్దాం
ఆరా తీసేవాళ్ళు పారా కాసేవాళ్ళు దారంతా ఉంటారు ఔరా జాగర్త


పిల్లకి మెళ్ళో పుస్తే కట్టేదెప్పుడంట పిల్లికి మెళ్ళొ గంట కట్టేదెవరంట
చప్పున చెప్పవె చిట్టీ..చంపకు ఊదరగొట్టి
దగ్గర దగ్గర ఉండి..తగ్గదు బాదర బంది


ఆవురావురందీ ఆకలాగనందీ
ఆవిరెక్కువుందీ అంటుకోకు అందీ
తట్టుకోడమెల్లా..ముట్టుకుంటే డిల్లా
విస్తరాకు నిండ విస్తరించి ఉన్న విందు చూసి కూడా పస్తులుండమని ఎవ్వరిది శాశించిన పాపం
ఎవ్వరిపై చూపిస్తాం కోపం..ఐనా పెడతా శాపం


హెల్లో అంటూ పిలిచి కల్లోలం కలిగించి ఇల్లా రప్పించావే నన్నాకర్షించి
అందుకు నీదే పూచి..ఎందుకు నీతో పేచి
అచ్చేదేదో ఇచ్చి..వచ్చేయ్ నాతో రాజీ
కోలకంటి చూపా కొత్త ఏటిచేపా
పూలవింటి తూపా తాళవాప్ర తాపా
బెదరకె పాప..వదలని కైపా
నువు కనపడి కలవరపడి తెగ ఎగసిన మగ మనసిది వాలిందే నీపై ఎగిరొచ్చి
నేనేగా ఆపా ఎదురొచ్చి..కీడేంచి మేలేంచి
హల్లో అంటూ పిలిచి కల్లోల్లం కలిగించి ఇల్లా రప్పించావే నన్నాకర్షించి


Ashta chamma
Lyrics::Sirivennela sitarama shastry
Music: Kalyani Malik
Singer's: Srikrishna, Sushma

:::::

hello antu pilichi kallolam kaliginchi
illa rappinchaave nannaakarshinchi
anduku neede puchi
yenduku neto pechi
ichededo ichi vachey nato rajee

:::::

kolakanti chupaa
kotta yetti chepaa
pulavinti teepaa thalavaa pratapaa
bedarake paapaa
vadalani kaipaa
nuvvu kanapadi tega yegasina maga manasidi
valinde neepai egirochi
nenega apaa edurochi
keedenchi melenchi
hello antu pilichi kallolam kaliginchi
illa rappinchaave nannakarshinchi


:::::


aaraa teese vallu paara kase vallu
darantaa untaru aura jagrata
yendarinemarustam indrajalam chestam
timmini bommini cheddam
manmadha mantram veddam
reyilanti maikam kappukoni undaam
mayadari lokam kantapadadandam
mana yekantam manake sontam
astadikkulanni dushta shaktulalle
katta kattukochi chuttumuttukunte
yuddaniki siddam anukundaam
padnalugu lokalanu mottam
muddullo muncheddam...
aara teese vallu paara kase vallu
darantaa untaru auraa jagratta

:::::

pillalaki mello puste kattedevaranta
pilliki mello ganta kattedevaranta
chappuna cheppave chitti
champaku udaragotti
daggara daggaragundi
taggadu badarabandii
avuraavurandi akalaaganandi
averekkuvundi antukoku andi
tattukodamellaa muttukuntadillaa
vistaraku ninda vistarinchi unna
vindu chustu kuda pastulundamante
yevvaridii sashinchina papam
evvaripai chupistam kopam

ayinaa pedataa sapam..

అష్ట చెమ్మ~~2008సంగీతం::కల్యాణి మల్లిక్
రచన::సిరివెన్నెల
గానం::శ్రీరామచంద్ర,మానసవీణ

నమ్మాలో లేదో ఏ మూలో ఏదో సందేహం ఊగింది ఎదలో
నావ్వాలో లేదో అనుకుంటూ లోలో సంతోషం దాగుంది తెరలో
చూస్తూనే ఉన్నా ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ
అవునా అంటున్నా ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ


అయబాబోయ్ నువ్వా ను ను ను నువ్వా ను ను ను నువ్వా నువ్వా నువ్వా
అయబాబోయ్ నువ్వా ను ను ను నువ్వా ను ను ను నువ్వా నువ్వా నువ్వా
ను ను ను నువ్వే నువ్వే నువ్వే నువ్వే నువ్వే నువ్వేలే
నమ్మాలో లేదో ఏ మూలో ఏదో సందేహం ఊగింది ఎదలోపరవాలేదు పరువేమి పోదే పరాదాలోనే పడి ఉండరాదే
పరుడేం కాదు వరసైనా వాడే బిడియం దేనికే హ్రుదయమా
చొరవే చేస్తే పొరపాటు కాదే వెనకడుగేస్తే మగజన్మ కాదే
తరుణం మించి పొనీయరాదె మనసా ఇంత మొహమాటమా
మామూలుగా ఉండవే..ఏ సంగతీ అడగవే

అయబాబోయ్ నువ్వా ను ను ను నువ్వా ను ను ను నువ్వా నువ్వా నువ్వా
అయబాబోయ్ నువ్వా ను ను ను నువ్వా ను ను ను నువ్వా నువ్వా నువ్వా
ఆ ను ను ను నువ్వే నువ్వే నువ్వే నువ్వే నువ్వే నువ్వేలే

నమ్మాలో లేదో ఏ మూలో ఏదో సందేహం ఊగింది ఎదలో
నావ్వాలో లేదో అనుకుంటూ లోలో సంతోషం దాగుంది తెరలో


పసిపాపాయి కేరింత కొంత గడుసమ్మాయి కవ్వింత కొంత
కలిసొచ్చింది కలగన్న వింత కనకే ఇంత ఆశ్చర్యమా
ఊళ్ళో ఉన్న ప్రతి కన్నె కంట ఊరించాలి కన్నీటి మంట
వరమె వచ్చి నా కొంగు వెంట తిరిగిందన్న ఆనందామా
కొక్కోరోకో మేలుకో...కైపెందుకో కోలుకో

అయబాబోయ్ నువ్వా ను ను ను నువ్వా ను ను ను నువ్వా నువ్వా నువ్వా
అయబాబోయ్ నువ్వా ను ను ను నువ్వా ను ను ను నువ్వా నువ్వా నువ్వా
ను ను నున్ను నువ్వే నువ్వే నువ్వే నువ్వే నువ్వే నువ్వేలే
నమ్మాలో లేదో ఏ మూలో ఏదో సందేహం ఊగింది ఎదలో
చూస్తూనే ఉన్నా ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ
అవునా అంటున్నా ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ
ఆయబాబోయ్ నువ్వా ను ను ను నువ్వా ను ను ను నువ్వా నువ్వా నువ్వా
ఆయబాబోయ్ నువ్వా ను ను ను నువ్వా ను ను ను నువ్వా నువ్వా నువ్వా
ను ను ను నువ్వే నువ్వే నువ్వే నువ్వే నువ్వే నువ్వేలే

బొమ్మన బ్రదర్స్--చందన సిస్టర్స్~~2008


సంగీతం::శ్రీలేఖ
రచన::భాస్కరభట్ల
గానం::కార్తీక్,శ్వేత

చెలీ తొలి కలవరమేదో
ఇలా నను తరిమినదే
ప్రియా నీ తలపులజడిలో
ఇంతలా ముంచకే మరీ


పొద్దున్నేమో ఓ సారీ
సాయంకాలం ఓ సారీ
నిన్నే చూడాలనిపిస్తోంది

What can I do ?

ముగ్గే పెడుతూ ఓ సారీ
ముస్తాబవుతూ ఓ సారీ
ఏదో అడగాలనిపిస్తోంది

What shall I do ?

కొత్తగా సరికొత్తగా చిరుగాలి పెడుతోంది కితకితా
ముద్దుగా ముప్పొద్దులా వయసుడిగిపోతుంది కుతకుతా
ఏమైనా ఈ హాయి తరి తరికిటా
తరికిటా తరికిటా తరికిటా తోం తరికిటా
తరికిటా తరికిటా తరికిటా నం తరికిటా


పొద్దున్నేమో ఓ సారీ
సాయంకాలం ఓ సారీ
నిన్నే చూడాలనిపిస్తోంది

What can I do ?

అతిధిగ వచ్చే నీకోసం స్వాగతమౌతానూ
చిరునవ్వుగ వచ్చే నీకోసం పెదవే అవుతానూ
చినుకై వచ్చే నీకోసం దోసిలినౌతానూ
చిలకై వచ్చే నీకోసం చెట్టే అవుతానూ


చాటుగా ఎద చాటుగా ఏం జరిగిపోతుందో ఏమిటో
అర్ధమే కానంతగా ఎన్నెన్ని పులకింతలో
తొలిప్రేమ కలిగాక అంతేనటా
తరికిటా తరికిటా తరికిటా తోం తరికిటా
తరికిటా తరికిటా తరికిటా నం తరికిటా


అలలా వచ్చే నీకోసం సెలయేరౌతానూ
అడుగై వచ్చే నీకోసం నడకే అవుతానూ
కలలా వచ్చే నీకోసం నిదురే అవుతానూ
చలిలా వచ్చే నీకోసం కౌగిలినౌతానూ


పూర్తిగా నీ ధ్యాసలో మది మునిగిపోతోంది ఎందుకో
పక్కనే నువ్వుండగా ఇంకెన్ని గిలిగింతలో
నాక్కూడా నీలాగే అవుతుందటా
తరికిటా తరికిటా తరికిటా తోం తరికిటా
తరికిటా తరికిటా తరికిటా నం తరికిటా


పొద్దున్నేమో ఓ సారీ
సాయంకాలం ఓ సారీ
నిన్నే చూడాలనిపిస్తోంది
What can I do ?

ముగ్గే పెడుతూ ఓ సారీ
ముస్తాబవుతూ ఓ సారీ
ఏదో అడగాలనిపిస్తోంది
What shall I do ?

కొత్తగా సరికొత్తగా చిరుగాలి పెడుతోంది కితకితా
ముద్దుగా ముప్పొద్దులా వయసుడిగిపోతుంది కుతకుతా

Friday, September 5, 2008

కొత్తబంగారులోకం--2008::Kotta Bangaru Lokam--2008

సంగీతం::మిక్కీJ.మేయర్రచన::సిరివెన్నెలగానం::నరేష్ అయ్యర్,కళ్యాణి

♥…♪…♥…♪…♥…♪…♥…♪…♥…♪…♥…♪…♥ఓ కే అనేశా దేఖో నా భరోసా
నీకే వదిలేశా నాకెందుకులే రభసా
ఓ కే అనేశా దేఖో నా భరోసా
నీకే వదిలేశా నాకెందుకులే రభసా


భారమంతా నేను మోస్తా అల్లుకోవాశాలతా
చేరదీస్తా సేవ చేస్తా రాణిలా చూస్తా
అందుకేగా గుండెలోనే పేరు రాశా

తెలివనుకో తెగువనుకో మగజన్మకలా
కధ మొదలనుకో తుదివరకూ నిలబడగలదా


ఓ కే అనేశా దేఖో నా భరోసా
నీకే వదిలేశా నాకెందుకులే రభసా
ఓ కే అనేశా దేఖో నా భరోసా
నీకే వదిలేశా నాకెందుకులే రభసా


పరిగెడదాం పదవె చెలీ..ఎందాక అన్నానా
కనిపెడదాం తుది మజిలీ..ఎక్కడున్నా
ఎగిరెళదాం ఇలనొదిలీ..నిన్నాగమన్నానా
గెలవగలం గగనాన్నీ...ఎవరాపినా
మరోసారి అను ఆ మాటా మహారాజునై పోతాగా
ప్రతి నిమిషం నీకోసం ప్రాణం సైతం పందెం వేసేస్తా


ఆ తరుణమూ కొత్త వరమూ చెంగుముడి వేసిందిలా
చిలిపితనమూ చెలిమి గుణమూ ఏవిటీ లీల
స్వప్నలోకం ఏలుకుందాం రాగమాలా

అదిగదిగో మది కెదురై కనబడలేదా
కధ మొదలనుకో తుదివరకూ నిలబడగలదా


పిలిచినదా చిలిపి కలా
వింటూనే వచ్చేశా
తరిమినదా చెలియనిలా
పరుగు తీశా
వదిలినదా బిడియమిలా
ప్రశ్నల్ని చెరిపేసా
ఎదురవదా చిక్కు వలా
ఎటో చూశా

భలేగుందిలే నీ ధీమా ఫలిస్తుందిలే ఈ ప్రేమా
అదరకుమా బెదరకుమా
త్వరగా విడిరా సరదా పడదామా


పక్కనుంటే ఫక్కుమంటూ నవ్వినా నా ప్రియతమా
చిక్కునుంటే బిక్కుమంటూ లెక్క చేస్తాగా
చుక్కలన్నీ చిన్నబోవా చక్కనమ్మా


మమతనుకో మగతనుకో మతి చెడి పోదా
కధ మొదలనుకో తుదివరకూ నిలబడగలదా

♥…♪…♥…♪…♥…♪…♥…♪…♥…♪…♥…♪…♥    

Kotha Bangaru Lokam--2008
Music::Micky J.Meyer
Lyrics::Sirivennela
Singer's::Naresh Iyer,Kalyani

:::

Ok anesaa dekho naa bharosaa
Neeke vadhilesaa naakendhukule rabhasaa
Ok anesaa dekho naa bharosaa
Neeke vadhilesaa naakendhukule rabhasaa ..  

Bhaaramanthaa nenu mosthaa
Alluko aasaalatha
Cheradeesthaa seva chesthaa raanilaa choosthaa
Andhukega gundelo nee peru raasaa
Thelivanuko theguvanuko magajanma kadhaa
Kadha modhalanuko thudhi varaku nilabadagaladhaa ..  

Ok anesaa dekho naa bharosaa
Neeke vadhilesaa naakendhukule rabhasaa
Ok anesaa dekho naa bharosaa
Neeke vadhilesaa naakendhukule rabhasaa ..  

:::1

Parigedadhaam padhave cheli - endaaka annaana
Kanipedadhaam thudhi majilii - ekkadunnaa
Egireladhaam iilanodhilii - ninnaagamannaanaa
Gelavagalam gaganaanni - evaraapinaa
Marosaari anu aa maata
Mahaaraajunai pothaagaa
Prathi nimisham neekosam
Praanam saitham pandhem vesesthaa
Paatha runamo kothavaramo janma mudi vesindhilaa
Chilipithanamo chelimi gunamo yemitii leela
Swapnalokam yelukundhaam raagamaala
Adhigadhigo madhikedhurai kanabadaledhaa
Kadha modhalanuko thudhi varaku nilabadagaladhaa ..  

:::2

Pilichinadhaa chilipi kalaa - vintoone vachhesaa
Thariminadhaa cheliyanilaa - parugu theesaa
Vadhilinadhaa bidiyamilaa - prashnalni cheripesaa
Edhuravadhaa chikku valaa - yeto choosaa
Bhalegundhilaa nee dheemaa
Phalistundile ee premaa
Adharakumaa bedharakumaa
Paradhaa vidiraa saradhaa padadhaamaa
Pakkanunte phakkumantuu navvinaadaa priyathamaa
Chikkulunte bikkumantuu lekka chesthaamaa
Chukkalannii chinnabovaa chakkanammaa
Mamathanuko magathanuko mathi chedipodaa
Kadha modhalanuko thudhi varaku nilabadagaladhaa .. ♥

కొత్తబంగారులోకం -- 2008సంగీతం::మిక్కీ,J.మేయర్
రచన::అనంతం శ్రీరాం
గానం::కార్తీక్


నిజంగా..నేనేనా..ఇలా నీ జతలో ఉన్నా
ఇదంతా..ప్రేమేనా..ఎన్నో వింతలు చూస్తున్నా
ఎదలో ఎవరో చేరీ..అన్నీ చేస్తున్నారా
వెనకే వెనకే ఉంటూ నీపై..నన్నే తోస్తున్నారా


హరే హరే హరే హరే రామా మరీ ఇలా ఎలా వచ్చేసిందీ ధీమా
ఎంతో హుషారేదో ఉన్నాదేదో లోనా ఏమ్మా
హరే హరే హరే హరే రామా మరీ ఇలా ఎలా వచ్చేసిందీ ధీమా
ఎంతో హుషారేదో ఉన్నాదేదో లోనా ఏమ్మా
నిజంగా..నేనేనా..ఇలా నీ జతలో ఉన్నా
ఇదంతా..ప్రేమేనా..ఎన్నో వింతలు చూస్తున్నా


ఈ వయస్సులో ఒకో క్షణం ఒకో వసంతం
నా మనస్సుకి ప్రతీ క్షణం నువ్వే ప్రపంచం
ఓ సముద్రమై అనుక్షణం పొంగే సంతోషం


అడుగులలోనా అడుగులు వేస్తూ
నడిచిన దూరం ఎంతో ఉన్నా
అలసట రాదూ గడచిన కాలం
ఇంతని నమ్మనుగా


నిజంగా..నేనేనా..ఇలా నీ జతలో ఉన్నా
ఇదంతా..ప్రేమేనా..ఎన్నో వింతలు చూస్తున్నా

నా కలే ఇలా నిజాలుగా నిలుస్తూ ఉంటే
నా ? కవ్వింతలై పిలుస్తూ ఉంటే
ఈ వరాలుగా ఉల్లాసమై కురుస్తూ ఉంటే


పెదవికి చెంపా తగిలిన చోటా
పరవశమేదో తోడౌతుంటే
పగలే అయినా గగనం లోనా
తారలు చేరెనుగా


నిజంగా..నేనేనా..ఇలా నీ జతలో ఉన్నా
ఇదంతా.. ప్రేమేనా .. ఎన్నో వింతలు చూస్తున్నా
ఎదలో ఎవరో చేరీ అన్నీ చేస్తున్నారా
వెనకే వెనకే ఉంటూ నీపై నన్నే తోస్తున్నారా


హరే హరే హరే హరే రామా
మరీ ఇలా ఎలా వచ్చేసిందీ ధీమా
ఎంతో హుషారేదో ఉన్నాదేదో లోనా ఏమ్మా
హరే హరే హరే హరే రామా
మరీ ఇలా ఎలా వచ్చేసిందీ ధీమా
ఎంతో హుషారేదో ఉన్నాదేదో లోనా ఏమ్మా

కొత్తబంగారులోకం -- 2008సంగీతం::మిక్కీ,J.మేయర్
రచన::సిరివెన్నెల
గానం::శ్వేతా ప్రసాద్
♥…♪…♥…♪…♥…♪…♥…♪…♥…♪…♥…♪…♥
నేననీ..నీవనీ..వేరుగా లేమనీ
చెప్పినా వినరా ఒకరైనా
నేను నీ నీడనీ..నువ్వు నా నిజమనీ
ఒప్పుకోగలరా ఎపుడైనా
రెప్పవెనకాలా స్వప్నం ఇప్పుడెదురయ్యే సత్యం తెలిస్తే
అడ్డుకోగలదా వేగం కొత్త బంగారూ లోకం పిలిస్తే

మొదటిసారి మదిని చేరి నిదర లేపిన ఉదయమా
వయసులోని పసితనాన్ని పలకరించిన ప్రణయమా
మరీ కొత్తగా మరో పుట్టుకా..
అనేటట్టుగా ఇది నీ మాయేనా


నేననీ..నీవనీ..వేరుగా లేమనీ
చెప్పినా వినరా ఒకరైనా
నేను నీ నీడనీ..నువ్వు నా నిజమనీ
ఒప్పుకోగలరా ఎపుడైనా
రెప్పవెనకాలా స్వప్నం ఇప్పుడెదురయ్యే సత్యం తెలిస్తే
అడ్డుకోగలదా వేగం కొత్త బంగారు లోకం పిలిస్తే


పదము నాది పరుగు నీది రిధము వేరా ప్రియతమా
తగువు నాది తెగువ నీది గెలుచుకో పురుషోత్తమా
నువ్వే దారిగా నేనే చేరగా
ఎటూ చూడకా వెను వెంటే రానా


నేననీ..నీవనీ..వేరుగా లేమనీ
చెప్పినా వినరా ఒకరైనా
నేను నీ నీడనీ..నువ్వు నా నిజమనీ
ఒప్పుకోగలరా ఎపుడైనా
రెప్పవెనకాలా స్వప్నం ఇప్పుడెదురయ్యే సత్యం తెలిస్తే
అడ్డుకోగలదా వేగం కొత్త బంగారూ లోకం పిలిస్తే...
♥…♪…♥…♪…♥…♪…♥…♪…♥…♪…♥…♪…♥

Friday, July 25, 2008

దశావతారం~~2008


సంగీతం::హిమేష్ రేష్మియ
రచన::వేటూరి
గానం::కమల హాసన్,సాధనా సర్గం

ముకుంద ముకుందా...క్రిష్ణ
ముకుంద ముకుందా
స్వరం లో తరంగ
బృందా వనంలో వరంగా
ముకుంద ముకుందా...క్రిష్ణ
ముకుంద ముకుందా
స్వరం లో తరంగ
బృందా వనంలో వరంగా
వెన్నదొంగా వైన మన్నుతింటివా
కన్నే గుండె ప్రేమ లయల మృదంగానివా

ముకుంద ముకుందా...క్రిష్ణ
ముకుంద ముకుందా
స్వరం లో తరంగ
బృందా వనంలో వరంగా


జీవకోటి నీచేతి తోలుబోమ్మలె
నిన్నుతలచి ఆటలాడే కీలుబోమ్మలె

ముకుంద ముకుందా...క్రిష్ణ
ముకుంద ముకుందా
స్వరం లో తరంగ
బృందా వనంలో వరంగా


నీలాల నింగి కింద తేలియాడు భూమి
తనలోనే చూపించాడు ఈ కృష్ణ స్వామి
పడగవిప్పి మడుగునలేచే సర్ప సేషమే ఎక్కి
నాట్యమాడి కాలేయుని దర్పమనిచాడు
నీద్యనం చేయువేల విజ్ఞానమేగా
అజ్ఞానం రూపుమాపే కృష్ణ తత్వమేగా
ఆట అర్జును గుండెను నీ దయవల్ల గీతోపదేసం
జగతికి సైతం ప్రాణం పోసే మంత్రోపదేసం
వేదాల సారమంతా వాసుదేవుడీ
రేపల్లె రాగం తాళం రాజీవమే

ముకుంద ముకుందా...క్రిష్ణ
ముకుంద ముకుందా
స్వరం లో తరంగ
బృందా వనంలో వరంగా

మత్స్యమల్లె నీటిని తేలి వేదములను కాచి
కూర్మ రూప దారిమి నీవై భువిని మోసినావే
వామనుడై పాదము నెట్టి నింగి కొలిచినావే
నరసిహుని అమ్సే నీవై హిరణ్యుని చీల్చావు
రావణుని తలలను కూల్చి రాముడివై నిలిచావు
కృష్ణుడల్లె వేణు వూది ప్రేమను పంచావు
ఇక నీ అవతార లేన్నేనున్న ఆదారం నేనే
నే వరవడి పట్టే ముడిపడివుంట ఏదేమైనా నేనే
మదిలోనే ప్రేమ నీవే మాధవుడా
మందార పువ్వే నేను మనువాడారా

ముకుంద ముకుందా...క్రిష్ణ
ముకుంద ముకుందా
స్వరం లో తరంగ
బృందా వనంలో వరంగా

దశావతారం~~2008


సంగీతం::హిమేష్ రేష్మియ
రచన::వెన్నెల కంటి
గానం::హరిహరన్

రాయి ని మాత్రం కంటే దేవుడు కాన రాడూ
దేవుని మాత్రం కంటే దేహం కాన రాదు
రాయి ని మాత్రం కంటే దేవుడు కాన రాడూ
దేవుని మాత్రం కంటే దేహం కాన రాదు
హరి ని తలిచిన హృదయం నేడు హరుడి తలచుట జరగదు లే
అష్ట అక్షరం తెలిసిన నోరు పంచ అక్షరం పలకదు లే
వంకర కన్నుల మీరు శంకర కింకరులు
వైష్ణవు ని ఏం చేస్తారు ఆ యమ కింకరులు


నిలువు నామం దాల్చు తలను మీకు వంచను లే
నిలువు గా నన్ను చీల్చుతున్న మాట మార్చాను లే
నిలువు నామం దాల్చు తలను మీకు వంచను లే
నిలువు గా నన్ను చీల్చుతున్న మాట మార్చాను లే
వీర శివుల బెదిరింపులకు పరమ వైష్ణవం ఆగదులె
ప్రభువు ఆనతి కి జడిసే నాడు పడమట సూర్యుడు పొడవదు లే
రాజ్య లక్ష్మి నాథుడు శ్రీనివాసుడే
శ్రీనివాసుడి వారసుడు ఈ విష్ణు దాసుడే
దేసాన్నేలే వారంతా రాజ్య దాసులే
రాజులకు రాజు ఈ రంగ రాజులే


నీటిలోన ముంచినంత నీటి చావదులే
గుండెలోన వెలుగులు నింపే జ్యోతి ఆరదులే
నీటిలోన ముంచినంత నీటి చావదులే
గుండెలోన వెలుగులు నింపే జ్యోతి ఆరదులే
దివ్వెలను ఆర్పే సుడి గాలి
వెన్నెల వెలుగును ఆర్పేనా
నేలని ముంచే జడి వాన ఆకాశాన్ని తదిపెన
శివం ఒక్కటి మాత్రం దివం కాదంట

దైవం కోసం పోరే సమయం లేదంట
రాయి ని మాత్రం కంటే దేవుడు కాన రాడూ
దేవుని మాత్రం కంటే దేహం కాన రాదు

Monday, July 7, 2008

చందమామ~~2007


సంగీతం::KM.రాధాకృష్ణన్
రచన::సుద్దాల అశోక్ తేజ
గానం::కార్తీక్,శ్రీలేఖ,నోయల్

రేగూ ముళ్ళోలే నాటూ సిన్నాది
బొడ్డూ మల్లేను సూడూ అన్నాది
మీసాలు..గుచ్చా..కుండా..
ఒరె బాబో..ముద్దాడుతావా అందీ..

కందీ పువ్వల్లే ముట్టూ కుంటాను
కందీరీగల్లే కుట్టీ పోతాను
కుచ్చీళ్ళు..జారాకుండా..ఒరి బాబో..
కౌగిళ్ళు ఇవ్వూ నువ్వు....

దీన్నడుముకెంత పొగరవ్వా..
అది కదులుతుంటే వడదెబ్బా
నువ్వు గెలకమాకు మనసంతా
ఇక నిదుర రాదు నీ యబ్బా
మీసాలు గుచ్చాకుండా....

కోనేటి నీళ్ళల్లో..వంగిందిరో
కుండల్లె నా గుండె..ముంచిందిరో
తను తడిసిందిరో..నను తడిపిందిరో


ఆ పిట్టగోడేక్కి నుంచుందిరో
కొమ్మొంచి కాయేదో తెంపిందిరో..అచ్చా
అది జాంపండులా నను తింటుందిరో
ఎదురే పడితే..ఎదలో గుండు సూదల్లె దిగుతామురో

తన కనులు గిలికి సింగారీ..ఛా
తన జడను విసిరి వయ్యారీ..ఆహ
చిరు నగవు చిలికి ఒకసారీ..అబ్బో
కొస పెదవి కొరికి ప్రతి సారీ..యహ

మీసాలు గుచ్చాకుండా..ముద్దాడుతావా నువ్వూ
అహ..అహ..అహ..మలమలమల మల్లెలా
మలమలమల వస్తివా..మలమలమల మల్లెలా
మలమలమల వస్తివా....


ఆ జొన్న చేలల్లో పక్కందిరో
ఒళ్ళోన చెయ్యేస్తే సిగ్గందిరో
బులుపే తీరకా..కసి ఊరిందిరో

ఓ సారి నాతోని..
తర్వాత?
సయ్యంటెరో
ఆహ !
దాసోహమౌతాను..
అచ్చా !
నూరేళ్ళురో..

ఇక తన కాళ్ళకే పసుపౌతానురో
ఇదిగో..పిల్లగో..నువు గుండెల్లో ప్రాణాలు తోడొద్దురో


నీ నడుము పైన ఒక మడతై..
పై జనమలోన ఇక పుడతా..
అని చెలిని చేరి మొరపెడితే..
తెగ కులుకులొలికి ఆ సిలకా..

మీసాలు గుచ్చాకుండా..ఒసె భామా..ముద్దాడలేనే నేనూ

కందీ పువ్వల్లే ముట్టూ కుంటాను
అహ కందీరీగల్లే కుట్టీ పోతాను
కుచ్చీళ్ళు జారాకుండా..ఒరి బాబూ..
కౌగిళ్ళు ఇవ్వూ నువ్వు
మీసాలు గుచ్చాకుండా..ఒరి బాబో..
మీసాలు గుచ్చాకుండా..ఒరి బాబో..
ముద్దాడుతావా నువ్వూ..
ముద్దాడుతావా అందీ ....

చందమామ~~2007


సంగీతం::KM.రాధాకృష్ణన్
రచన::పెద్దడ మూర్తి
గానం::రాజేష్

బుగ్గే బంగారమా సిగ్గే సింగారమా అగ్గే రాజేసెలేమ్మా
ఒళ్ళే వయ్యారమా నవ్వే మందారమా నన్నే కాజేసెనమ్మా

పట్టు చీరల్లో చందమామా
ఏడు వన్నెల్లో వెన్నెలమ్మా
కన్నె రూపాల కోనసీమా
కోటి తారల్లొ ముద్దు గుమ్మా

బుగ్గే బంగారమా సిగ్గే సింగారమా అగ్గే రాజేసెలేమ్మా
ఒళ్ళే వయ్యారమా నవ్వే మందారమా నన్నే కాజేసెనమ్మా
ఏలో..ఏలో..ఏలో..ఏలో..ఏలో..ఏలేలేలో
ఏలో..ఏలో..ఏలో..ఏలో..ఏలో..ఏలేలేలో


ఎదురే నిలిచే అధర మధుర దరహాసం
ఎదురై పిలిచే చిలిపి పడుచు మధుమాసం
వెలిగే అందం... చెలికే సొంతం
వసంతం వరమై దొరికే అసలు సిసలు అపురూపం
కలిసే వరకు కలలో జరిగే విహారమ్మ్
పుష్య మాసాన మంచు నీవో
భోగి మంటల్లొ వేడి నీవో
పూల గంధాల గాలి నీవో
పాల నురుగల్లో తీపి నీవో

బుగ్గే బంగారమా సిగ్గే సింగారమా అగ్గే రాజేసెలేమ్మా
ఒళ్ళే వయ్యారమా నవ్వే మందారమా నన్నే కాజేసెనమ్మా


నాగమల్లి పూలతోన నంజుకున్న ముద్దులాగా
సందె గాలి కొట్టగానే ఆరుబయట ఎన్నెలింట
సర్దుకున్న కన్నె జంట సద్దులాయెరో..యో..

నారుమల్లే తోటకాడ నాయుడోళ్ళ ఎంకిపాట
నాగమల్లి పూలతోన నంజుకున్న ముద్దులాగా
సందె గాలి కొట్టగానే ఆరుబయట ఎన్నెలింట
సర్దుకున్న కన్నె జంట సద్దులాయెరోయ్..


ఎదలో జరిగే విరహ సెగల వనవాసం
బదులే అడిగే మొదటి వలపు అభిషేకం
వధువై బిడియం ఒదిగే సమయం ఎపుడో
జతగా పిలిచే అగరు పొగల సహవాసం
జడతో జగడం జరిగే సరసం ఎపుదో
అన్ని పువ్వుల్లో అమె నవ్వే
అన్ని రంగుల్లో అమె రూపే
అన్ని వేళల్లొ ఆమె ధ్యాసే
నన్ను మొత్తంగా మాయ చెసే

బుగ్గే బంగారమా సిగ్గే సింగారమా అగ్గే రాజేసెలేమ్మా
ఒళ్ళే వయ్యారమా నవ్వే మందారమా నన్నే కాజేసెనమ్మా
పట్టు చీరల్లో చందమామా
ఏడు వన్నెల్లో వెన్నెలమ్మా
కన్నె రూపాల కోనసీమా
కోటి తారల్లొ ముద్దు గుమ్మా

చందమామ~~2007


సంగీతం::KM.రాధాకృష్ణ
రచన::అనంత శ్రీరాం
గానం::ఆశా భోస్లే,KM.రాధాకృష్ణన్


ధీంతనకధీన్ తకతకిట ధీంతకధీన్
ధీంతనకధీన్ తకిటతక ధీంతకధీన్
తకిట థోం..తతకధీం..తకట..తకిట..తకిట..
సనిసనీదా..దనిదమదా..
గామాధా..సానీసా......
మ్మీ..మ్మీ..ఆ..ఆ..


నాలో ఊహలకు
నాలో ఊసులకు అడుగులు నేర్పావూ
నాలో ఆశలకు
నాలో కాంతులకు నడకలు నేర్పావూ

పరుగులుగా ..
పరుగులుగా అవే ఇలా ఇవాళ నిన్నే చేరాయీ

నాలో ఊహలకు..నాలో ఊసులకు అడుగులు నేర్పావూ
స..సనిపసా..సా..సనిపరీ
స..సనిపసా..సా..సనిపరీ
స..సనిపసా..సా..సనిపరీ


కళ్ళలో..మెరుపులే
గుండెలో..ఉరుములే
పెదవిలో..పిడుగులే
నవ్వులో..వరదలే

శ్వాసలోనా..పెనుతుఫానే..ప్రళయమవుతుంది ఇలా

నాలో ఊహలకు నాలో ఊసులకు అడుగులు నేర్పావూ
నాలో ఆశలకు నాలో కాంతులకు నడకలు నేర్పావు

ఆ....ఆ...ఆ...గరిగా మమగా
గరిగా..మమగా..మమగరిసరిసని
తకిటథోం..తకిటథోం..తకిటథోం..
తకిటథోం....ఆ....ఆ...ఆ....రరననా..


మౌనమే..విరుగుతూ
బిడియమే..ఒరుగుతూ
మనసిలా..మరుగుతూ
అవధులే..కరుగుతూ
నిన్ను చూస్తూ..ఆవిరవుతూ..అంతమవ్వాలనే

నాలో ఊహలకు నాలో ఊసులకు అడుగులు నేర్పావూ
నాలో ఆశలకు నాలో కాంతులకు నడకలు నేర్పావూ


పరుగులుగా .......
పరుగులుగా అవే ఇలా ఇవాళ నిన్నే చేరాయీ
నాలో ఊహలకు..నాలో ఊసులకు అడుగులు నేర్పావూ..
దనిసస్సా నిరిసస్సారీస దనిసస్సా నిరిసస్సారీస దనిసస్సా నిరిసస్సారీస

చందమామ~~2007


సంగీతం::KM.రాధాకృష్ణ
రచన::సాయి శ్రీహర్ష
గానం::హరిచరణ్,సుజాత

ముక్కుపై ముద్దు పెట్టు..ముక్కెరై పోయేట్టూ
చెంపపై ముద్దు పెట్టు..చెక్కెరై పోయేట్టూ
మీసం పై ముద్దు పెట్టు..మీదికే దూకేట్టు
గడ్డం పై ముద్దు పెట్టు..గుండెనే తాకేట్టూ
నననా..నానానా..ననననా..

మొదట నుదిటి మీదా ఒక్క బొట్టు ముద్దు
ఆ పిదప చెవికి చిన్నా బుట్ట ముద్దూ
మత్తు మెడకు ఒక్కా మొక్కజొన్న ముద్దు
గమ్మత్తు గొంతుకొక్కా సన్నజాజి ముద్దూ

బుగ్గపండు కొరికేసే రౌడీ ముద్దు
కొంటె ఈడు కాజేసే కేడీ ముద్దు
కంత్రీ ముద్దూ..జగ జంత్రీ ముదూ
కంత్రీ ముద్దూ..జగ జంత్రీ ముదూ
ముద్దు ముద్దు ముద్దు ముద్దు ఆ ఆ ఆ

ముక్కుపై ముద్దు పెట్టు..
తాననాన తననానా తనననా
తన తనననా..తనతనననా..
తానానానాననా.....


వగల నడుము మడత మీదా వడ్డాణం ముద్దు
నీ నాభి చుట్టు వేడి సెగలా సిగ్గాణం ముద్దు
వంటి వన్నె చిన్నే విన్నపాల ముద్దు
పువ్వంటి కన్నెకొక్కా జున్నుపాల ముద్దు

అల్లరాని వల్లకానియా అల్లరి ముద్దు
అల్లసాని పద్యమంత అల్లిక ముద్దూ
ఆవకాయ్ ముద్దూ..అదే అంధ్రా ముద్దు
ఆవకాయ్ ముద్దూ..అదే అంధ్రా ముద్దు

ముక్కుపై ముద్దు పెట్టు.. మీదికే దూకేట్టు
చెంపపై ముద్దు పెట్టు.. గుండెనే తాకేట్టూ
ముక్కుపై ముద్దు పెట్టు..
తననానా...ఆ...నా..నా..
తనననానననా.....
ముక్కుపై..ముద్దుపెట్టు...

Thursday, June 19, 2008

సీతయ్య -- 2000సంగీతం::M.M.కీరవాణి
రచన::చంద్రబోస్
గానం::విజయ్ ఏసుదాస్,సునీత

సమయానికి తగుసేవలు
సేయనీ నీ శ్రీవారినీ
సమయానికి తగుసేవలు
సేయనీ నీ శ్రీవారినీ
ఇన్నాళ్ళుగా శ్రమియించిన ఇల్లాలిని
ఇక సేవించనీ ఈ శ్రీవారినీ

నాకు నువ్వు నీకు నేను
అన్న తీపి మాటతో
చెవిలోన గుసగుసల
చిలిపి వలపు పాటతో
శ్రీమతికి జరిగేను సుప్రభాత సేవ
బంగారు నగల మించు
బాహు బంధాలతో
చలువ చందనాల మించు
చల్లని నా చూపుతో
అర్ధాంగికి జరిగేను అలంకార సేవ
అమ్మలోని బుజ్జగింపు
కలిపిన ఈ బువ్వతో
నాన్నలోని ఊరడింపు
తెలిసిన ఈ చేతితో
నా పాపకు జరిగేను నైవేద్యసేవ
నైవేద్యసేవ...

సమయానికి తగుసేవలు
సేయనీ నీ శ్రీవారినీ

కలతలేని లోకంలో దిష్టిపడని దీవిలో
చెడుచేరని చోటులో..ప్రశాంత పర్ణశాలలో
ఈ కాంతకు జరిగేను ఏకాంతసేవ
అనుబంధమె బంధువై
మమతలె ముత్తయిదువలై
ఆనందబాష్పాలె అనుకోని అతిథులై
సీతమ్మకు జరిగేను సీమంతపు సేవ
నులివెచ్చని నా ఎదపై..పరిచేటి పాన్పులో
కనురెప్పల వింజామర..విసిరేటి గాలితో
చూలాలికి జరిగేను జోలాలి సేవ
జోజోలాలి సేవ
శ్రీవారికి ఒక మనవిని సేయనీ
ఈ ప్రియదాసినీ
శ్రీవారికి ఒక మనవిని సేయనీ
ఈ ప్రియదాసినీ
శ్రీవారికి ఒక మనవిని సేయనీ
ఈ ప్రియదాసినీ
కనుతెరవగ మీ రూపే చూడాలని
మీ కౌగిళ్లలో కనుమూయాలని
ఈ కౌగిళ్లలో కలిసుండాలని

Friday, June 6, 2008

క్రిష్ణ~~~2007


సంగీతం::చక్రి
రచన::చంద్రబోస్
గానం::ఉదిత్‌నారాయణ,సాధనాసర్గం

తుమేరా జిల్‌ జిల్‌ ఓ ప్రియతమా
తుమేరా మంజిల్‌ ఓ నేస్తమా
తుమేరా జిల్‌ జిల్‌ ఓ ప్రియతమా
తుమేరా మంజిల్‌ ఓ నేస్తమా
తుమేరి తుంటరి తనమా తుమేరి ఊపిరి గుణమా
తుమేరి తియ్యని జ్వరమా తుమేరి జీవన స్వరమా
తుహిమేరా స్వరమా..స్వరమా...
మామ్మమ్మా మమ్మమ్మా..తొలిప్రేమా
మామ్మమ్మా మమ్మమ్మా..చిరునామా
మామ్మమ్మా మమ్మమ్మా..యమధీమా
మామ్మమ్మా మమ్మమ్మా..హరేరామా
తుమేరా జిల్‌ జిల్‌ ఓ ప్రియతమా
తుమేరా మంజిల్‌ ఓ నేస్తమా...

నాబడి నువ్వే నా గుడి నువ్వే
నా ఒడి నువ్వేగా ఈ అమ్మవొడి నువ్వేగా
నననా గుస నువ్వే నాదశ నువ్వే
పదనిస నవ్వేగా పడుచు నస నువ్వేగా
కీచులాట నువ్వే కిస్సులాట నువ్వే
నువ్వే దక్కే దూరమా నువ్వే
తేలిక భారమా తుహిమేరా ఆ భారమా
తుహిమేరా స్వరమా..స్వరమా...
మామ్మమ్మా మమ్మమ్మా..తొలిప్రేమా
మామ్మమ్మా మమ్మమ్మా..చిరునామా
మామ్మమ్మా మమ్మమ్మా..యమధీమా
మామ్మమ్మా మమ్మమ్మా..హరేరామా
తుమేరా జిల్‌ జిల్‌ ఓ ప్రియతమా
తుమేరా మంజిల్‌ ఓ నేస్తమా...


నాసిగ నువ్వే నాసెగ నువ్వే
నా పొగనువ్వేగా చిలిపి పగనువ్వేగా
నాసిరి నువ్వే నా తరి నువ్వే
నా సరి నువ్వేగా అసలు గురి నువ్వేగా
తుహిమేరా స్వరమా..స్వరమా...
మామ్మమ్మా మమ్మమ్మా..తొలిప్రేమా
మామ్మమ్మా మమ్మమ్మా..చిరునామా
మామ్మమ్మా మమ్మమ్మా..యమధీమా
మామ్మమ్మా మమ్మమ్మా..హరేరామా
తుమేరా జిల్‌ జిల్‌ ఓ ప్రియతమా
తుమేరా మంజిల్‌ ఓ నేస్తమా...

క్రిష్ణ~~~2007


సంగీతం::చక్రి
రచన::చంద్రబోస్
గానం::కునాల్ గంజవాల,మహాలక్ష్మి

దిల్‌ మాంగే మోర్‌ మోర్‌ దిల్‌మాంగె మోర్‌ మోర్‌
ఇన్నాళ్ళు బోర్‌ బోర్‌ ఇవ్వాళ జోర్‌ జోర్‌
పట్టాపట్టా నీ ఫోన్‌ నెంబర్‌ పట్టా పట్టా నీ డోర్‌ నెంబర్‌
పట్టన వేళ గుండెకు అయ్యే ఫంచర్‌
చిట్ట నవ్వే సెంటిమీటర్‌ పొట్టి నడుమే మిల్లిమీటర్‌
ఇట్టానన్ను పెట్టేసావే టార్చర్
దిల్‌ మాంగే మోర్‌ మోర్‌ దిల్‌మాంగె

వాడ బెజవాడ నీక్కూడా తిప్పించాలే
ఆడ మరి ఈడ నీ నీడై నడిపించాలే
నన్ను ముంచేశావే నీలో నా గుండె దడ
ఇక పెంచేశావే నాలోనా గుండె దడ
నీ మూడే చూశాలే నీ స్పీడే చూశాలే
నే తోడా తోడా సర్దేస్తే నువు తేడా తేడాహే
దిల్‌ మాంగే మోర్‌ మోర్‌ దిల్‌మాంగె

నన్నే మరి నన్నే మిక్సీలో రుబ్బేశావే
మనసే నా మనస్సే చెంచాతో తోడేశావే
ఓ జెంటిల్‌ మేన్‌లా ఉన్నా నే నిన్నటికి
నన్ను మెంటల్‌ మేన్‌లా మార్చావే ఆఖరికి
నువ్వంటే మంటహే నీతోటి తంటాహే
నా వెంటే ఇట్టా పడుతుంటే టెమిటైపోతాలే
దిల్‌ మాంగే మోర్‌ మోర్‌ దిల్‌మాంగె

క్రిష్ణ~~~2007


సంగీతం::చక్రి
రచన::చంద్రబోస్
గానం::ఫారిద్,కౌసల్య

మురిపించే మైనా ఓ మైనా మైనా మైనా మనసొదిలేసానే
నీలోనా మురిపించేమైనా నా మైనా మైనా మతిపారేసావే నీ పైనా
నువు చూస్తేనే చెడిపోతున్నా నీకై నే పడి చస్తున్నా
నీతోనే నడిచొస్తానా హేయ్యనా చెయ్యి వేస్తే నే చిలికవు
తున్నా రాస్తేనే పరికవుతున్నా చేస్తే నీ చెలి మవుతున్నా సరేనా
తు లకజా తు లకజా తు లకజా లకజా లకజా సోనా
తు లకజా లకజా లకజా జానే జానా
మురిపించే మైనా ఓ మైనా

నచ్చావే నువ్వే నాకు చాన పాప ఇచ్చెయేనా నేనే నీకు రాజ్యాలైనా
నీ రాజ్యం కన్నా సామ్రాజ్యం కన్నా యమధర్జాగున్నా రవితేజం మిన్నా
పోనా పోనా వరదల్లె పొంగిపోనా
కోనా కోనా వెయ్యేళ్ళు ఏలుకోనా
తు లకజు తు లకజా తు లకజా లకజా లకజా సోనా
తు లకజా లకజా లకజా జానే జానా

మురిపించే మైనా ఓ మైనా

తెప్పిస్తా నీకై నేను మెరుపుల మేన
మురిపిస్తా నీపై నేను తారల వాన
ఆ మెరుపుల కన్నా ఈ తారల కన్నా
నీ మగసిరి మిన్నానా ముద్దుల కన్నా
జాన జాన కాజెయ్య నా ఖజానా
ఖాన ఖాన కౌగిళ్ళ బంధిఖాన
తు లకజా తు లకజా లకజా లకజా లకజా సోనా
తు లకజా లకజా లకజా లకజా జానే జానా

మురిపించే మైనా ఓ మైనా

Thursday, June 5, 2008

క్రిష్ణ~~~2007 రాగం:::ఆనందభైరవి:::


రాగం:::ఆనందభైరవి:::
సంగీతం::చక్రి
రచన::చంద్రబోస్
గానం::చక్రి


నీ సోకుమాడ అమ్మోనీ జిమ్మడ
తిప్పుకుంటుతిరిగావే నీ ఒంపులు ఊడిపడా
దొంగ చూపు చెబుతుంటే నీ రంగు పెదవి చెబుతుందే
తిక్క నడక చెబుతుందే తై తక్కనడుము చెబుతుందే
నా పైన నీ ప్రేమ నోరార చెప్పరాదే నీ నోరు మండ

నీ సోకుమాడ అమ్మో నీ జిమ్మడ

ఎపుడెప్పుడో ఇంకెప్పుడే నీకు నాకు లింకెపుడే
ఎపుడెప్పుడే లవ్వెపుడే నీలో ఒంటికి జివ్వెపుడే
వయసై పోతే ఉడికే ఐసైపోతే
మోజే పోతే కోరిక క్లోజైపోతే
తెలుపవుతుంది తల్లోని జుట్టు వదులవుతుంది ఒంట్లోని
పట్టు అనవసరంగా చెయ్యద్దు బెట్టు అందాలన్ని నా చేత
పెట్టు అతి చెయ్యకుండా

నీ సోకుమాడ అమ్మో నీ జిమ్మడ

అంతేలే అంతేలే ఆడోళ్ళంతా అంతేలే
పైపైనే పంతాలే లోలో తకధిం దింతాలే
వదిలెయ్ అంటే అర్ధం ఇంకా వాటెయ్
నోర్ముయ్ అంటే అర్ధం పెదవే కలిపెయ్
గసిరామంటే కవ్వించినట్టు నసిగా మంటే ఉసిగొలిపినట్టు
తిట్టామంటే తెర తీసినట్టు కొట్టామంటే కను నింపినట్టు
తెలిసిందే జాన

క్రిష్ణ~~~2007


సంగీతం::చక్రి
రచన::చంద్రబోస్
గానం::కౌసల్య,రఘు కుంచె

తరత్తా ఎత్తుకు పోతా తరత్తా హత్తుకుపోతా
తరత్తా చిత్తడి చేస్తా గివ్ మి ఛాన్స్ గివ్ మి ఛాన్స్
తరత్తా మంతరమేస్తా తరత్తా మత్తెకిస్తా తరత్తా పిచ్చెకిస్తా
గివ్ మి ఛాన్స్ గివ్ మి ఛాన్స్
ఓ బేబి ఓ బేబి సత్తా చూపిస్తా బేబి
ఓ బేబి ఓబేబి శభాష్ అనిపిస్తా బేబి
నా కోరికనంతా ఓ కొడవలి చేస్తా
నీకులుకులు మొత్తం నే కోసుకుపోతా
రారా కృష్ణా రాధాకృష్ణా బరిలేని ఫన్నీ కృష్ణా
ఛీ పో కృష్ణా సిల్లి కృష్ణా పరువాన్ని కొల్లే కృష్ణా

తరత్తా ఎత్తుకు పోతా తరత్తా హత్తుకుపోతా
తరత్తా చిత్తడి చేస్తా గివ్ మి ఛాన్స్ గివ్ మి ఛాన్స్


ఎండ లోన ముద్దిస్తా మై వానలోన వాటేస్తా
ఇక ఎండ వాన కలిపొస్తే ఆ పండు చేతికిస్తా
ఉత్తరాన ఊపేస్తా ఇక దక్షిణాన దులిపేస్తా
ఇక వాస్తు చూసుకోకుండా నీ ఆస్తి కరగదీస్తా
నీ దూకుడు తగ్గిస్తా
నా చెడుగుడు సాగిస్తా
పిల్లగో నే తిప్పులు పెడతా
పిల్లగో సరి హద్దులు పెడతా
పిల్లగో నిన్ను అల్లాడిస్తా ఆడిస్తా
పిల్లో నే తొందర పెడతా
పిల్లో నే పంతంపడతా
పిల్లో నేపైపై కొస్తా పీడిస్తా
రారా కృష్ణా రాధాకృష్ణా రెచ్చావు రౌడి కృష్ణా
గోపికృష్ణా అగ్ని కృష్ణా నాతీపికోరే కృష్ణా

తరత్తా ఎత్తుకు పోతా తరత్తా హత్తుకుపోతా
తరత్తా చిత్తడి చేస్తా గివ్ మి ఛాన్స్ గివ్ మి ఛాన్స్

ఊరుకుంటె ఒకటిస్తా నువ్వు కోరుకుంటె రెండిస్తా
ఆ మూడు ముళ్ళు నువ్వేస్తే నా ఏడు జన్మలిస్తాం
అడుగుతుంటే ఇంతిస్తా నువ్వు అడుగకుంటే కొంతిస్తా
నా అడుగులోనా అడుగేస్తా ్బ్రతుకంతా ధారపోస్తా
నా నా నా గడపన దాటొస్తా రా రా రారాటు పిల్లోదాటేస్తా
పిల్లగో నీవేలే పడతా
పిల్లగో మురిపాలే పడతా
పిల్లగో సగుపాలై పోతా లాలిస్తా
పిల్లో నీ బరువే మోస్తా
పిల్లో యెద పరుపే వేస్తా
పిల్లో పిల్లోడిని ఇస్తా కవ్విస్తా

రా రా కృష్ణా రాధాకృష్ణా నచ్చావు నాజికృష్ణా
పెళ్ళి కృష్ణా క్రేజి కృష్ణా నీ ప్రేమ నాదే కృష్ణా

తరత్తా ఎత్తుకు పోతా తరత్తా హత్తుకుపోతా
తరత్తా చిత్తడి చేస్తా గివ్ మి ఛాన్స్ గివ్ మి ఛాన్స్

Friday, May 30, 2008

అతిధి--2007
సంగీతం::మణిశర్మ
రచన::విశ్వ
గానం::కార్తీక్,రీట


కిల్లాడి కూన..పల్ పల్ పేచిలేలా నాతోనా
కన్నుల్తో తేరి పారా చూస్తావేల..బోలోనా
సిల్లిగా పై పై నా పై అలిగినా
నమ్మేది లేదోయ్ ఏమైనా...
ఎంతిల్లా బారి బారి ససిరినా...
కన్నీరే రాదే...ప్రేమేనా...
డిస్టర్బ్ చేయకు...డిస్టర్బ్ చేయకు పిల్లా ఘడి ఘడి..ఓ ఓ ఓ
డిస్టర్బ్ చేయర..డిస్టర్బ్ చేయర..రోజులు తరబడి ఓ ఓ ఓ
టెన్షన్ పెట్టకు టెన్షన్ పెట్టకు ఘడి ఘడి కనబడి ఓ ఓ ఓ
టెన్షన్ తప్పదు టెన్షన్ తప్పదు వస్తా వడి వడి..ఓ ఓ ఓ
చికి చికి చ డోంట్ డిస్టర్బ్...ఓ ఓ ఓ

చుట్టూరా చూస్తే నీకు ప్రేమే కనబడును లోకానా
ఉన్నాది ప్రేమే కాని పదుగురికైనా పంచేయనా
ఆ మాత్రం మాటే ఇస్తే జానే జానా నీకంటు నేనే లేనా
ఎల్లోరా దారి కాచే కుర్రదానా ఎల్లాగే నీతో ఈ పైనా
డిస్టర్బ్ చేయకు...డిస్టర్బ్ చేయకు పిల్లా ఘడి ఘడి..ఓ ఓ ఓ
డిస్టర్బ్ చేయర..డిస్టర్బ్ చేయర..రోజులు తరబడి ఓ ఓ ఓ
టెన్షన్ పెట్టకు టెన్షన్ పెట్టకు ఘడి ఘడి కనబడి ఓ ఓ ఓ
టెన్షన్ తప్పదు టెన్షన్ తప్పదు వస్తా వడి వడి..ఓ ఓ ఓ
చికి చికి చ డోంట్ డిస్టర్బ్...ఓ ఓ ఓ

కంగారే వీడి చూడు ఆశ విడు నాపైనా
ఎల్లాగ తూర్పు పడమర ఒకటయ్యేది బోలోనా
గుండ్రంగ వుందోయ్ భూమి తెలుసునా..హా వస్తావోయ్ తిరిగి ఏమైనా
అందాక వస్తే నీతో లేనా దేనా చూద్దామే..ఆ..పైనా..
డిస్టర్బ్ చేయకు...డిస్టర్బ్ చేయకు పిల్లా ఘడి ఘడి..ఓ ఓ ఓ
డిస్టర్బ్ చేయర..డిస్టర్బ్ చేయర..రోజులు తరబడి ఓ ఓ ఓ
టెన్షన్ పెట్టకు టెన్షన్ పెట్టకు ఘడి ఘడి కనబడి ఓ ఓ ఓ
టెన్షన్ తప్పదు టెన్షన్ తప్పదు వస్తా వడి వడి..ఓ ఓ ఓ
చికి చికి చ డోంట్ డిస్టర్బ్...ఓ ఓ ఓ

Thursday, May 29, 2008

అతిధి--2007


సంగీతం::మణిశర్మ
రచన::సిరివెన్నెల
గానం::ఉష,దీపు

సరిమా...సరిమా...సరిమా...
సత్యం ఏమిటో స్వప్నం ఏమిటో
చెప్పే దెవరు ఏ వ్యక్తికైన..
రెప్పల దుప్పటి కప్పే చీకటి
చూపించేనా ఏ కాంతినైనా
నీలో నీవే సరిగా కనలేవే మనసా
నడిరాతిరి నడకా కడతేరదు తెలుసా
ఏదో జ్ఞపకాల సుడిదాటి బయట పడలేవా
ఎన్నో తీపి సంగతుల రేపు పిలుపు వినలేవా...

చంద్రుడి ఎదలో మంటనీ వెన్నెల అనుకొంటారని
నిజమైన నమ్మేస్తావా..భ్రమలో పడవా తెలిసి
జాబిలిని వెలివేస్తావా..తనలో చెలిమి విడిచీ
రూపం లేదుకనుక సౌఖ్యాలు అడిగి ఎవరైనా
ప్రాణం ఉనికిపైన అనుమాన పడరు ఎపుడైనా
నిన్ను నీవే సరిగా..కనలేవా మనసా
నడిరాతిరి నడకా...కడతేరదు తెలుసా

పోయింది వెతికే వేదనా పొందింది ఏదో పోల్చనా
సంద్రంలో ఎగిసే అలకి..అలజడి నిలిచెదెపుడొ
సందేహం కలిగే మదికి..కలతనుతీర్చేదెవరో
శాపం లాగ వెంటబడుతున్న గతం ఏదైనా
దీపంలాగా తగిలి దారేదో చూపేనా

Wednesday, May 28, 2008

అతిధి~~~2007రాత్రైన నాకు ఒకే పగలైన నాకు ఒకే
క్లాసైన నాకు ఒకే మాసైతె డబల్ ఒకే

తకతయ్యా..తకతయ్యా..ఇక తయ్యారే
ఎప్పుడైనా ఎక్కడైనా.ఓరబ్బీ వీలుకాదు అంటా

చల్ హట్ సాలీ పగలీ..టచ్ ఇస్తే నువ్వే చడతా
చల్ హట్ సాలీ పగలీ..ఓ ఓ ఓ
చల్ హట్ సాలీ పగలీ..తిక్కోస్తే తిడతా కొడతా
చల్ హట్ సాలీ పగలీ..ఓ ఓ ఓ

రాత్రైన నాకు ఒకే పగలైన నాకు ఒకే
క్లాసైన నాకు ఒకే మాసైతె డబల్ ఒకే

ఓడించే మగాడురో సాలా సాలా సాలా
ఢీ కొడితే ఒక్కొక్కడూ ఎగిరీ వాలీ బాలా
గుండెల్లో గుభేలురో..చూపే థౌజండ్ వాలా
అడ్డోస్తే ధడేలురో..వీడే హిమ్మత్వాలా

పట్టీ నారా తీస్తానే..కుకు రేగతీస్తానే
ఉప్పు పాతరేస్తానే..ఠైరో ఠైరో బేబీ

ఆజా మేరీ జిగిరీ..నీ మీదే చేతులు వేస్తా
ఆజా మేరీ జిగిరీ..ఉవ్వా ఉవ్వా వా..
చల్ హాట్ సాలీ పగలీ..ఎనకొస్తే వాయే తెస్తా
చల్ హాట్ సాలీ పగలీ..ఉవ్వా ఉవ్వా వా

రాత్రైన నాకు ఒకే పగలైన నాకు ఒకే
క్లాసైన నాకు ఒకే మాసైతె డబల్ ఒకే

వస్తావా నా రాజా ఈ రోజూ
కానిTonight I wanna be with you !
together we will make a dream come true
ఆజా మీరీ బాహోం మే ఆజా

వస్తావా...వస్తావా...

నా వయసే కడక్కు చాయ్..ఊదీ ఊదీ తాగేయ్
నా నడుమే చటుక్కురో..ఉల్టా..పల్టా..చేసేయ్
నీ అడుగే తుఫానురో..తాదో పేడో తేల్చేయ్
నీ పొగరే తుపాకిరో..నన్నే..నన్నే..పేల్చేయ్

అమ్మా తిమ్మిరెక్కిందా..బాడీ తొందరెట్టిందా
నన్నే తట్టుకొంటుందా..ఉంగా ఉంగా బేబీ
చల్ హాట్ సాలీ పగలీ..మెలికేసీమడతే పెడతా
చల్ హాట్ సాలీ పగలీ..ఉవ్వా..ఉవ్వా..వా..

రాత్రైన నాకు ఒకే పగలైన నాకు ఒకే
క్లాసైన నాకు ఒకే మాసైతె డబల్ ఒకే

అతిధి~~~2007


సంగీతం::మణిరత్నం
రచన::చంద్రబోస్
గానం::నవీన్,రీటా


గొన గొన గొన గొనన్న నాన్నా
గొన గొన గొన గొనన్న నాన్నా
గొన గొన గొన గొనన్న నాన్నా..ఓ..ఓ..ఓ..
గొన గొన గొన గొనన్న నాన్నా
గొన గొన గొన గొనన్న నాన్నా
గొన గొన గొన గొనన్న నాన్నా..ఓ..ఓ..ఓ..

ఓర్నాయనో పిచ్చ పిచ్చగా నచ్చావురో చానా..
ఓరిదేవుడో అందువల్లనే చచ్చా..నీ పైన
నొక్కి నొక్కి చెప్పకే ఒక్కమాటనే ఎవ్రి టైం..టైం..టైం..టైం..
చిక్కి చిక్కి చెప్పకే చిన్నమాట వన్ మోర్ టైం..టైం..టైం..టైం..
లెక్కపెట్టి చెపితేవంద వందకీ వేస్టు టైం..టైం..టైం..టైం..
చేత చిక్కినాక చెపితే ఉన్నదంత సరదా టైం..టైం..టైం..టైం..

గొన గొన గొన గొనన్న నాన్నా
గొన గొన గొన గొనన్న నాన్నా
గొన గొన గొన గొనన్న నాన్నా..ఓ..ఓ..ఓ..
గొన గొన గొన గొనన్న నాన్నా
గొన గొన గొన గొనన్న నాన్నా
గొన గొన గొన గొనన్న నాన్నా..ఓ..ఓ..ఓ..

సే యా బేబే..యు విల్ బి ఫర్ ఎవర్ బె మైన్
సే యా బేబే..యు విల్ బి ఫర్ ఎవర్ బె మైన్
డంస్స్..డంస్స్..డంస్స్..
దిస్ విల్ బె యువర్ టైం...
మేక్క మేక్క ట్రై ఇట్స్ షో టైం...
డోన్ జస్ట్ సీ మీ..ప్లీజ్..బిలీవ్..మీ
డోన్ జస్ట్ సీ మీ..ఈ..
రైట్ టైం..ఇది గ్రేట్ టైం..ఇక మరువను నిన్నే లైఫ్ టైం
ఆ..యో..యో..యో..ఐదింటికొస్తా..ఏ ముందుంది పంట
గ్రేట్ టైం..లైఫ్ టైం..ఇక మనసుకి లేదే ఫ్రీ టైం..ఆ
సో సో సో తగ్గించు బ్రేక్ టైం..ఇంకేంతో పెంచాలి టాక్ టైం..
కూర్చున్నట్టే ఉన్నా..ఊహల్లో పరిగెడుతున్నా..
చూస్తున్నట్టే ఉన్నా..మైకంలో కనుమోస్తున్నా..
దూరముంటే కంగారు..పుట్టి దగ్గరైపోతాను..
దగ్గరైతే సందేహమొచ్చి..దూరమే వెళతాను..
పిచ్చిగాని పట్టేనా...
ప్రేమగాని పుత్తేనా..
రెండువద్దు నాయనా..
యే యే యే....

గొన గొన గొన గొనన్న నాన్నా
గొన గొన గొన గొనన్న నాన్నా
గొన గొన గొన గొనన్న నాన్నా..ఓ..ఓ..ఓ..
గొన గొన గొన గొనన్న నాన్నా
గొన గొన గొన గొనన్న నాన్నా
గొన గొన గొన గొనన్న నాన్నా..ఓ..ఓ..ఓ..

గాలి..ఆ..నీరు..నా..శత్రువులే అనుకోనా
ఆ..గొన గొన గొనన్న నానా..
ఇది విని విని నే ఉలిక్కిపడనా...
చాల్లే నీతీరు.. మరి నవ్వేస్తారెవరైన
గొన గొన గొన గొనన్న నానా..అది నిజమని ఉడికిపోనా
నేనే చేరని చోటు..ప్రేమే చేరేనుగా నీలోనా
నాకే పోటీ అంటు చెలరేగేను గా ఇకపైనా
గాలికైనా చోటివ్వలేని...కౌగిలిస్తా నీకు
కంటి నీరే రానివ్వకుండా..కాపలుంటా నీకు
నువ్వు నేను ఇద్దరం
నీకు నాకు మద్యన
ఎవరైనా వచ్చినా
నొ నొ నొ నో...

గొన గొన గొన గొనన్న నాన్నా
గొన గొన గొన గొనన్న నాన్నా
గొన గొన గొన గొనన్న నాన్నా..ఓ..ఓ..ఓ..
గొన గొన గొన గొనన్న నాన్నా
గొన గొన గొన గొనన్న నాన్నా
గొన గొన గొన గొనన్న నాన్నా..ఓ..ఓ..ఓ..

Tuesday, May 27, 2008

భయ్యా~~2007సంగీతం::మణిశర్మ
రచన::సహితి
గానం::రాహుల్ నంబియార్

యే బేబే..నువ్ దేవామౄతం
బేబే..నువ్ పంచామౄతం
బేబే..నువ్ పూలనందనం
యే బేబే..నువ్ దీపావళి
బేబే..నువ్ అనార్కలి
బేబే..నువ్ వెన్నెల జాబిల్లి
అమ్మమ్మో...ఆ పాదం సోకితే భూమే బంగారం
అబ్బబ్బో...చెలి చెయ్యి పడితే నీరే సారాయం
అయ్యయ్యో...తను తాకితే ఏటావుతాదో నా దేహం

యే బేబే..నువ్ దేవామౄతం
బేబే..నువ్ పంచామౄతం
బేబే..నువ్ పూలనందనం

ఈ చిలిక పలికే పలుకే
రామచిలిక నేర్చే కులుకు
తనకాలి ముద్దుకొరకే
ఇల చేపలన్ని ఉరుకు
హాయ్...కంచిపట్టు చీర
తన కుచ్చిళ్ళన్నీ కోరు
అరే...నాగమల్లి పూలే ఆమె బాసలకే తూలు
వెల్లే పతంగి లా పైటనెగరేయంగా
చచ్చినోళ్ళంతా మల్లి బతికి వచ్చారురా
ప్రేమల పూజారిలా కలల పూజలు చేయంగా
గుండెల్లో ఉయ్యలలూపి కల్లోకి వచ్చిందిరా

అమ్మమ్మో...ఆ పాదం సోకితే భూమే బంగారం
అబ్బబ్బో...చెలి చెయ్యి పడితే నీరే సారాయం
అయ్యయ్యో...తను తాకితే ఏటావుతాదో నా దేహం

నా కాలమంత వెలుగా
తన కంటి తలుకు చాలు
నా ఆశలన్ని తీరా ఓ కాలి మెరుపు చాలు
నే తాళికట్టు వేలా
నును సిగ్గు పడితే చాలు
నే మత్తుబిళ్ళలడగా తను నసగకుంటే చాలు
మిర్చీ బజ్జీల మనసెంతో ఊరించెరా
పిచ్చినాకు పట్టించేసి రెచ్చ గొట్టెరా
కంటికి కనపడని గాలల్లే కలిసేనా
కలలో శ్రీదేవిలా కథలు చెప్పెరా

అమ్మమ్మో...ఆ పాదం సోకితే భూమే బంగారం
అబ్బబ్బో...చెలి చెయ్యి పడితే నీరే సారాయం
అయ్యయ్యో...తను తాకితే ఏటావుతాదో నా దేహం

వాన~~2007డైరెక్టర్::MS.రాజు
సంగీతం::కమలాకర్
రచన::సిరివెన్నెల
గానం:: కార్తీక్


ఆకాశ గంగా..దూకావే పెంకితనంగా
ఆకాశ గంగా
జలజల జడిగా...తొలి అలజడిగా
తడబడు అడుగా...నిలబడుసరిగా
నా తలపు ఒడి వేస్తున్నా నిన్నాపగా
ఆకాశ గంగా...దూకావే పెంకితనంగా
ఆకాశ గంగా...

కనుబొమ్మ విల్లెత్తి..ఓ నవ్వు విసిరావే
చిలకమ్మ గొంతెత్తి తీయగా కసిరావే
కనుబొమ్మ విల్లెత్తి..ఓ నవ్వు విసిరావే
చిలకమ్మ గొంతెత్తి తీయగా కసిరావే
చిటపటలాడి...వెలసిన వానా
మెరుపుల దారి...కనుమరుగైనా...
నా గుండె లయలో విన్నా నీ అలికిడీ...

ఆకాశగంగా...దూకావే పెంకితనంగా
ఆకాశ గంగా...

ఈ పూట వినకున్నా...నా పాట ఆగేనా
ఏ బాటలోనైనా నీ పైటనొదిలేనా
ఈ పూట వినకున్నా...నా పాట ఆగేనా
ఏ బాటలోనైనా నీ పైటనొదిలేనా
మనసుని నీతో పంపిస్తున్నా...
నీ ప్రతిమలుపు తెలుపవే అన్నా..
ఆ జాడలన్నీ వెదికి నిన్ను చేరనా....

ఆకాశగంగా...దూకావే పెంకితనంగా
ఆకాశ గంగా...
జలజల జడిగా...తొలి అలజడిగా
తడబడు అడుగా...నిలబడుసరిగా
నా తలపు ఒడి వేస్తున్నా నిన్నాపగా
ఆకాశ గంగా...దూకావే పెంకితనంగా
ఆకాశ గంగా...

Monday, May 26, 2008

డాన్~~2005


సంగీతం::లారెన్స్
రచన::చిన్ని చరణ్
గానం::హరీష్‌రాఘవేంద్ర

ఇంత అందంగా ఉన్నావే ఎవరే నువ్వూ ఎవరే నువ్వూ
నాలో అలజడి రేపింది నీ చిరునవ్వే నీ వ్హిరునవ్వూ
ఇంత అందంగా ఉన్నావే ఎవరే నువ్వూ
నాలో అలజడి రేపింది నీ చిరునవ్వే

నా కన్నుల్లోన నీ రూపం నా కన్నా ఎంతో అపురూపం
కనిపించే చిన్నారి ఈ అనుభవమే..నాకు తొలిసారి
ఇంత అందంగా ఉన్నావే ఎవరే నువ్వూ
నాలో అలజడి రేపింది నీ చిరునవ్వే

నిన్ను చూస్తే నిన్న లేని చలనం నాలోన నాలోన
కన్ను మూస్తే నిన్ను కలిసే కళలే ఓ లలనా
ఎందుకో నా గుండెలోన ఏదో హైరాన హైరాన
ఎంత మంది ఎదుట ఉన్నా ఒంటరి నవుతున్నా
ఈ అల్లరి నీదేనా నన్ను అల్లిన ధిల్లాన
అనుకున్నానా మరి నాలోన
ఈ నమ్మని కమ్మని కధ మొదలవునా
అందం ...అందం...

ఇంత అందంగా ఉన్నావే ఎవరే నువ్వు
నాలో నాలో అలజడి రేపింది నీ చిరునవ్వే..
అయిపోయాను డ్రీమ్‌ బాయ్‌ ...
పడిపోయాను డ్రీమ్‌ బాయ్‌ ...

మెరుపులాంటి సొగసులెన్నో నన్నే చూస్తున్నా చూస్తున్నా
నేను మాత్రం నిన్ను చూస్తు కలవర పడుతున్నా
ఊహలన్నీ వాస్తవాలై నీలా మారేనా మారేనా
ఊపిరేదో రూపమైతే అది నీవే మైనా
ఆ దైవం ఎదురైనా ఈ బావం నిలిపేనా
అనుకున్నాన మరి నాలోనా నీ నమ్మని కమ్మని కధ
మొదలవునని అందం...అందం...

ఇంత అందంగా ఉన్నావే ఎవరే నువ్వూ
నాలో అలజడి రేపింది నీ చిరునవ్వే
నా కన్నుల్లోన నీ రూపం నా కన్నా ఎంతో అపురూపం
కనిపించే చిన్నారి ఈ అనుభవమే..నాకు తొలిసారి

డాన్~~2005


సంగీతం::లారెన్స్
రచన::చిన్ని చరణ్
గానం::హరిహరన్,రీట

నీకై నేను నాకై నువ్వు ఉంటే చాలు కదా
నీకై నేను నాకై నువ్వు ఉంటే చాలు కదా
మనలో మనము మనకై మనము ఉంటే చాలు కదా
మనలో మనము మనకై మనము ఉంటే చాలు కదా
ఆకాశం మనం తోడు
ఈ నేలే మన నీడే
నీకై నేను నాకై నువ్వు ఉంటే చాలు కదా
మనలో మనము మనకై మనము ఉంటే చాలు కదా
ఆకాశం మనం తోడు
ఈ నేలే మన నీడే

ప్రాణమున్నదీ...నీ కోసం
ప్రేమ ఉన్నదీ...మన కోసం
నువ్వు నేనుగా నేను నువ్వుగా మారిపోయే రోజు
ఇదీ ప్రాణమున్నదీ విడిచిపోయినా మన ప్రేమే మారనిదీ
లోకాలే దాటి మనము పయనిద్దామా..ఈప్రేమ సాక్షిగా జీవిద్దామా
నీకై నేను నాకై నువ్వు ఉంటే చాలు కదా
మనలో మనము మనకై మనము ఉంటే చాలు కదా
ఆకాశం మనం తోడు
ఈ నేలే మన నీడే

నేను ఉన్నదీ నీ కోసం నిన్ను చేరమన్నదీ ఈ క్షణం
గూడు గూటిలో గోడ కట్టినా నెలవంకవు నీవేలే
కాలి మువ్వలా దాని గుండెలో కనుగొన్నది నీవేలే
కాలాలు ఆగిపోనీ ఓ నాప్రేం ఈ క్షణమే తీరి పోనీ నా ఈ జన్మ
నీకై నేను నాకై నువ్వు ఉంటే చాలు కదా
మనలో మనము మనకై మనము ఉంటే చాలు కదా
ఆకాశం మనం తోడు
ఈ నేలే మన నీడే

Sunday, May 25, 2008

లక్ష్యం~~2007


సంగీతం::మణిశర్మ
రచన::చంద్రబోస్,రామ జోగయ్య శాస్త్రి
గానం::కల్పన,రంజిత్

ఎవడు..ఎవడు..ఎవడు..
ఎవడూ..ఎవడూ..ఎవడూ..
నా కాఫీ కలిపేవాడు నా కంచం కడిగేవాడు
నా కష్టం తీర్చేవాడు నాక్కావాలి
నా కూడా ఉండేది నా డ్రెస్ పిండేది నన్నే ఇస్త్రీ
చెయ్యనిదీ నాక్కావాలి
నా పైట చిక్కేవాడు నా వెనకా నక్కేవాడు నా
ముందు మొక్కేవాడు నాక్కావాలి
నా పైకే ఎక్కేది నా బ్యాకే నొక్కేది నన్నొదిలి
చెక్కేయనిది నాక్కావాలి
సరియైన మొగుడు ఎవ్వడు
సుగుణాల మగువ ఎవ్వరూ
ఎన్నో బంధించేవాడు ఎదురేదీ ఎరగనివాడు ఆ.ట్.ం
అయ్యేవాడు ఎవ్వడు ఎవ్వరు ఎవ్వడు ఎవ్వరు
ఎవ్వడు ఎవ్వడు హే...

మందూ సిగరెట్టూ చెడు అలవాటంటూ ఉండని వాడే కావాలి
లాగు ఊరేగు అది మగలక్షణమని చెప్పేలేడీ కావాలి
అమ్మా ఆంటీస్ అస్సలెవ్వరివంకా చూడనివాడే కావాలి
చూడు తెగ చూడు అందరిలో నన్నే చూడమని తనుతొలగాలి
ఎంతందముగా ఉన్నావంటూ పొగడాలి
నిజాలు చెబితే నమ్మాలి
ఎంతో ఎంతో ఖర్చే పెట్టి తిప్పాలి.
నవ్వుతానే తీర్చాలి
ఏమైనా చేసేవాడు ఏమన్నా నమ్మేవాడు ఆ తగిన
పసివాడు ఎవ్వడు ఎవ్వడు ఎవ్వడు ఎవ్వడూ
హే...

పెళ్ళే అయ్యాక ఇక లవ్వాడే వాడే వడే కావాలి
లవ్వే చేశాక ఇక పెళ్ళి గిళ్ళి ఆడే లేడీ కావాలి
ఆరు మరి ఏడు సాయంత్రం లోగా ఇంటికి తానేరావాలి
అయిదు గంటలకే ఉదయాన్నే వస్తే తలుపే తాను తీయాలి
అందరికన్నా నన్నే మిన్నగా చూడాలి
నా వాళ్ళూ నాకూ కావాలి
సాకులు చెప్పే రాజస్థానే నిండాలి
కన్నీళ్ళు కూడా కరగాలి

లక్ష్యం~~2007


సంగీతం::మణిశర్మ
రచన::చంద్రబోస్,రామ జోగయ్య శాస్త్రి
గానం::హేమచంద్ర

నిలువమని నన్ను అడగవలెనా
నిలువకుండా పోతివి లలనా
ఓర చూపుల చినదానా ఒక్కసారి రావే లలనా,
నిలువవె వాలు కనులదానా
వయ్యారి హంస నడకదానా
నీనడకల హొయలున్నవె జానా
నువ్వు కులుకుతూ గలగల నడుస్తూవుంటే నిలువదె
నా మనసు ఓ అలనా అది నీకే తెలుసు
నిలువవె వాలు కనులదానా
వయ్యారి హంస నడకదానా
నీనడకల హొయలున్నవె జానా
నువ్వు కులుకుతూ గలగల నడుస్తూవుంటే నిలువదె
నా మనసు ఓ అలనా అది నీకే తెలుసు

ఎవరని ఎంచుకొనినావో వరుడని బ్రాంతి పడినావో
ఎవరని ఎంచుకొనినావో బ్రాంతి పడినావో
సిగ్గుపడి తొలగేవో విరహగ్నిలో నను తోసి పోయేవో
నువ్వు కులుకుతూ గలగల నడుస్తూవుంటే నిలువదె
నా మనసు ఓ అలనా అది నీకే తెలుసు
నిలువవె వాలు కనులదానా
వయ్యారి హంస నడకదానా

ఒక్కసారి నన్ను చూడరాదా,చెంత చేర సమయమిది కాదా
ఒక్కసారి నన్ను చూడరాదా సమయమిది కాదా చాలు నీ మర్యాద
వగలాడి నే నీ వాడనే కానా ...
నువ్వు కులుకుతూ గలగల నడుస్తూవుంటే నిలువదె
నా మనసు ఓ అలనా అది నీకే తెలుసు
నిలువవె వాలు కనులదానా
వయ్యారి హంస నడకదానా
నీనడకల హొయలున్నవె జానా

మిష్టర్ మేధావి~~2007


సంగీతం::చక్రి
రచన::కంది కొండ
గానం::చిత్ర


కళ్ళు కళ్ళతో కలలే చెబితే
మనసు మనసుపై అలలా పడితే

కళ్ళు కళ్ళతో కలలే చెబితే
మనసు మనసుపై అలలా పడితే
కొత్త కొత్తగా చిగురించేదే ప్రేమా

చూపు చూపుతో చిరు ఢీ కొడితే
నవ్వు నవ్వుతో స్నేహం కడితే
నిన్న లేనిదీ నేడు చేరితే ప్రేమా

అందంగా అందంగా పెనవేస్తూ బందంగా
చేస్తుందీ చిత్రంగా బ్రతుకంతా మధురంగా

మది వేగం పెరిగితె ప్రేమా
హృదిరాగం పలికితె ప్రేమా
ఎదలేకం ఐతే మౌనం తొలిప్రేమా

దిల్ మే ప్యార్ హై..మన్ మే ఇష్క్ హై

కళ్ళు కళ్ళతో కలలే చెబితే
మనసు మనసుపై అలలా పడితే
కొత్త కొత్తగా చిగురించేదే ప్రేమా

ఉండదుగా..నిదరుండదుగా..మరి ఊహల వలనా
ఇక అల్లరులే శృతిమించెనుగా..ప్రతి రేయిలో కలనా
ఇది అర్ధం కానీ మాయా..ఏదో తీయని బాధా

చెప్పకనే చేరీ అది చంపేస్తుందీ మైకానా
స్వప్నాలే చల్లీ ఇది ముంచేస్తుంది స్వర్గానా

ఊహకు కల్పన ప్రేమా
మది ఊసుల వంతెన ప్రేమా
ఈ గుప్పెడు గుండెలో ఉప్పెన ఈ ప్రేమా

దిల్ మే ప్యార్ హై .. మన్ మే ఇష్క్ హై

కళ్ళు కళ్ళతో కలలే చెబితే
మనసు మనసుపై అలలా పడితే
కొత్త కొత్తగా చిగురించేదే ప్రేమా

తొందరగా వివరించాలీ ఈ తీయని దిగులూ
మరి ఒప్పుకుని అందించాలి తన నవ్వుతో బదులూ
సరికొత్తగ ఉందీ అంతా..అరె ఎన్నడులేనీ వింతా

తానుంటే చాలూ వాసంతం నాకై వస్తుంది
ఆనందం అంతా దాసోహం నాకే అవుతుంది

ఇది గుసగుసలాడే ప్రేమ
నను త్వరపెడుతుంది ప్రేమ
తొలిసారిగ అందితె హాయే ఈ ప్రేమా

కళ్ళు కళ్ళతో కలలే చెబితే
మనసు మనసుపై అలలా పడితే
కొత్త కొత్తగా చిగురించేదే ప్రేమా

చూపు చూపుతో చిరు ఢీ కొడితే
నవ్వు నవ్వుతో స్నేహం కడితే
నిన్న లేనిదీ నేడు చేరితే ప్రేమా

Saturday, May 24, 2008

గమ్యం~~2007


సంగీతం::ES.మూర్తి,R.అనిల్
రచన:::సిరివెన్నెల
గానం:::సుజాత


సమయమా...చలించకే
బిడియమా...తలొంచకే

సమయమా ...చలించకే
బిడియమా ...తలొంచకే
తీరం ఇలా తనకు తానే
తీరం ఇలా తనకు తానే
వెతికి జతకి చేరే క్షణాలలో

సమయమా...చలించకే
బిడియమా...తలొంచకే

చంటిపాపలా అనుకుంటూ ఉండగానే
చందమామలా కనుగొన్నా గుండెలోనే
తనలో చిలిపితనం సిరివెన్నెలే అయేలా
ఇదుగో కలలవనం అని చూపుతున్న లీలలో


సమయమా..చలించకే


పైడిబొమ్మలా నను చూసే కళ్ళలోనే
ఆడజన్మలా నను గుర్తించాను నేనే
తనకే తెలియదనీ నడకంటే నేర్పుతూనే
నను నీ వెనక రానీ అని వేడుతున్న వేళలో

సమయమా...చలించకే
బిడియమా...తలొంచకే
సమయమా...చలించకే
బిడియమా...తలొంచకే

మున్నా~~2007
గానం::హరిశ్చంద్ర క్రిష్ నరేష్ ఇయ్యర్ , సాధనా సర్గం
రచన::కండికొండ

మనసా.. నువ్వుండే చోటే చెప్పమ్మా
మనసే.. నీకేదో చెప్పాలందమ్మా
నిన్నా మొన్నా ఈ వైనం నాలో లేదమ్మా
ఈ రోజేదో ఆనందం చంపేస్తుందమ్మా

మనసా.. నువ్వుండే చోటే చెప్పమ్మా
మనసే.. నీకేదో చెప్పాలందమ్మా
నిన్నా మొన్నా ఈ వైనం నాలో లేదమ్మా
ఈ రోజేదో ఆనందం చంపేస్తుందమ్మా

ఓ సోనా వెన్నెల సోనా..నేనంతా నువ్వయ్యానా
నీ రూపూ రేఖల్లోనా .. నేనుండీ వెలుగైపోనా
ఓ సోనా వెన్నెల సోనా..
నా చిత్రం చిత్రించెయినా..కనుపాపైపోనా

!! మనసా నువ్వుండే చోటే చెప్పమ్మా !!

నీవే తోడని నిజంగా..నీలో చేరితి క్రమంగా
నీవుంటే ఒక యుగమే..అయిపోయే ఇక క్షణమే
తెలుసా తెలుసా ఇది తెలుసా
మార్చేసావే నా ఈ వరసా
నువ్వు మార్చేసావే నా ఈ వరసా

!! ఓ సోనా వెన్నెల సోనా..రేపావే అల్లరి చానా
చెక్కిల్లో చుక్కైపోనా..చూపుల్తో చుట్టేసెయ్ నాఓ సోనా
వెన్నెల సోనా..ముంగిట్లో ముగ్గైరానా
ముద్దుల్తో ముంచేసెయ్ నా..కౌగిలికే రానా !!

!! మనసా.. నువ్వుండే చోటే చెప్పమ్మా !!

కూసే కోయిల స్వయంగావాలే వాకిట వరంగా
నీ ఊసే అది తెలిపే..మౌనంగా మది మురిసే
కలిసా కలిసా నీతో కలిసా
నీలో నిండీ అన్నీ మరిచా
హో నీలో నిండీ అన్నీ మరిచా

!! ఓ సోనా వెన్నెల సోనా..నీవైపే వచ్చానమ్మా
నీ ఊహే కన్నానమ్మా..నా ఊసే పంపానమ్మా
ఓ సోనా వెన్నెల సోనా..నీ గుందె చప్పుడులోనా
నా ప్రాణం నింపానమ్మా..నిను చేరానమ్మా !!

!! మనసా.. నువ్వుండే చోటే చెప్పమ్మా
ఓ మనసే.. నీకేదో చెప్పాలందమ్మా
నిన్నా మొన్నా ఈ వైనం నాలో లేదమ్మా
ఈ రోజేదో ఆనందం చంపేస్తుందమ్మా !!

!!ఓ సోనా వెన్నెల సోనా..నేనంతా నువ్వయ్యానా
ఓ సోనా వెన్నెల సోనా..నీ వాలే కన్నుల్లోనా
ఓ సోనా వెన్నెల సోనా..నేనంతా నువ్వయ్యానా
ఓ సోనా వెన్నెల సోనా..నీ వాలే కన్నుల్లోనా !!

అనుమానాస్పదం~~రాగం~~చారుకేశి~~2007


సంగీతం::ఇళయరాజ

రచన::వంశి

గానం::శ్రేయఘోషల్ ,ఉన్నిక్రిష్ణన్

రాగం!!చారుకేశి!!
ప్రతిదినం నీ దర్శనం మరి దొరకునా దొరకునా
క్షణక్షణం నీ అర్చనం ఇక జరపనా జరపనా
నిను చూడలేని రోజు నాకు రోజు కాదూ


ప్రతిదినం నీ దర్శనం మరి దొరకునా దొరకునా
క్షణక్షణం నీ అర్చనం ఇక జరపనా జరపనా
నిను చూడలేని రోజు నాకు రోజు కాదూ

!! ప్రతిదినం నీ దర్శనం మరి దొరకునా దొరకునా
క్షణక్షణం నీ అర్చనం ఇక జరపనా !!

నిదురే రాదూ..రాత్రంతా కలలు నేసె నాకూ
వినగలనంటే తమాషగ ఒకటి చెప్పనా ?
:) చెప్పు !


ఇంద్రధనసు కిందా కూర్చుని మాట్లాడదాం
అలాగే చందమామతోటి కులాసా ఊసులాడదాం


వింటూంటే వింతగా ఉంది కొత్తగా ఉంది ఏమిటీ కధనం ?

పొరపాటు..కధకాదు..
గతజన్మలోన జాజిపూల సువాసనేమో
!

ప్రతిదినం నీ దర్శనం మరి దొరకునా దొరకునా
క్షణక్షణం నీ అర్చనం ఇక జరపనా జరపనా
నిను చూడలేని రోజు నాకు రోజు కాదు


!! ప్రతిదినం నీ దర్శనం మరి దొరకునా దొరకునా
క్షణక్షణం నీ అర్చనం ఇక జరపనా !!

పూవుల నదిలో..అందం గా నడుచుకుంటు పోనా
ఊహల రచనే.. తీయంగా చేసి తిరిగి రానా
వెన్నెల పొడిని నీ చెంపలకి రాసి చూడనా
సంపంగి పూల పరిమళం వయసుకీ అద్ది ఆడనా

అదేంటో మైకమే నను వదలినా పొద జరగదూ నిజమో

జడివానా..కురవాలీ..
ఎదలోయలోకి జారి పోయి దారి చూడూ !


!! ప్రతిదినం నీ దర్శనం మరి దొరకునా దొరకునా
క్షణక్షణం నీ అర్చనం ఇక జరపనా జరపనా
నిను చూడలేని రోజు నాకు రోజు కాదు !!

!! ప్రతిదినం నీ దర్శనం మరి దొరకునా దొరకునా
క్షణక్షణం నీ అర్చనం ఇక జరపనా !!

Friday, May 23, 2008

అనుమానాస్పదం~~2007సంగీతం::ఇళయరాజ
రచన::వేటూరి
గానం::విజయ్ ఏసుదాస్,శ్రేయఘోషల్

నిను వెతికి వెతికి చూసి...అలిసింది పడుచు వయసూ
నిను తలచి తలచి మనసు...నలిగింది నీకు తెలుసూ
మరుపేల వలపు వేళా...మెరుపైన మేఘమాలా
పన్నీటి కలువపూలా...వెన్నెల్లు కరుగు వేళా
కనరాని చారుశీలా...ఓ బాలా...ఓ బాలా...ఓ బాలా...ఓ బాలా

నిను వెతికి వెతికి చూసి....అలిసింది పడుచు వయసూ

మన అసలు పేరు నీడా...అడుగడుగు తోడుగా
కధ నడుపు తమరి జాడా...కనపడదు వేడుకా
కరిమబ్బు చాటు తారా...కనిపించెనా సితారా
చిరు చీకటింటి నీడా...వెలిగింది కంటినిండా

విరహాల ఆలయానా...విరజాజి హారతేలా
ముగిసింది చేదు కాలాం ...బిగిసింది ప్రేమగాలం
చెలి కనుల ఎరుపులే వలపు గెలుపులే ...తెలుపనా

నిను వెతికి వెతికి చూసి...అలిసింది పడుచు వయసూ...

ఉసిగొలుపు ఉడుకుతనమా...చలి పొగరు చాలులే
కుదురైన కలికి తనమా...కసి కధలు చెప్పకే
ఎదకెదుగు చిలిపితనమా...సొదపెట్టి చంపుతావా
పొదలడుగు వలపుతనమా...పెదవుల్లొ దాచుతావా

నిదురమ్మ పలకరింతా...నివురాయె వలచినంతా
హౄదయాల సీమలోనా...ఎదగాన కోకిలేనా
మన ఏడుజన్మలే ఏడురంగులై...కలిసెనే

నిను వెతికి వెతికి చూసి...అలిసింది పడుచు వయసూ
నిను తలచి తలచి మనసు...నలిగింది నీకు తెలుసూ
మరుపేల వలపు వేళా...మెరుపైన మేఘమాలా
పన్నీటి కలువపూలా...వెన్నెల్లు కరుగు వేళా
కనరాని చారుశీలా...ఓ బాలా...ఓ బాలా...ఓ బాలా...ఓ బాలా ...

నిను వెతికి వెతికి చూసి....అలిసింది పడుచు వయసూ ...

ద్రోహి~~2007


సంగీతం::హరిస్ జయరాజ్
సాహిత్యం::వెన్నెలకంటి
గానం::రఘు కుంచె,నాగ సాహితి


నీ తలపున..నీ తలపునా
నా మనసు కవితైపోయే
నీ రెప్పలే..కను రెప్పలే
కంటిపాపగ దాచెను హాయే

హ్మ్..నాలో రగిలే..తీయని మంటా..నేడెందుకనీ
హ్మ్..కోరికలన్నీ..తారకలాయే..ఏ విందుకనీ

నీ తలపున..నీ తలపునా
నా మనసు కవితైపోయే
నీ రెప్పలే..కను రెప్పలే
కంటిపాపగ దాచెను హాయే

ఒడిలో రేగు విరహం..అది కోరెనే చిలిపి సరసం
తగనీ వలపు మోహం..అది తగవే తీరు స్నేహం
తరగనిదీ..కరగనిదీ..వగలన్ని సెగలైన చలీ
తొలిముద్దు నన్నే..బులిపించగానే..దినం దినం నిన్నే చూడగా

నీ తలపున..నీ తలపునా..నా మనసు కవితైపోయే
నీ రెప్పలే..కను రెప్పలే..కంటిపాపగ దాచెను హాయే

బుగ్గలా పాలమెరుపూ..అది తగ్గలేదింత వరకూ
మోహం రేపు కలగా..తొలి ఆమనే వచ్చె నాకై
రసికతలో..కసికతలే..తెలిపెను చిలిపిగ చెలీ
ముద్దు ముత్యాలన్నీ..మోవి దిద్దగానే..ఎగిసెను నాలో ప్రాయమే

నీ తలపున..నీ తలపునా..నా మనసు కవితైపోయే
నీ రెప్పలే..కను రెప్పలే..కంటిపాపగ దాచెను హాయే

హ్మ్..నాలో రగిలే..తీయని మంటా..నేడెందుకనీ
హ్మ్..ఓ..ఓ..హో..కోరికలన్నీ..తారకలాయే..ఏ విందుకనీ
హో...ఆ...ఆ...ఆ..ఆ..ఆ...హొం..ఆ..ఆ......

Thursday, May 22, 2008

శంకర్‌దాదా జిందాబాద్ --- 2004సంగీతం::దేవి శ్రీ ప్రసాద్
రచన:::సాహితి
గానం::మమత మోహన్ దాస్,నవీన్


ఆకలేస్తే అన్నంపెడతా
అలిసొస్తే ఆయిల్ పెడతాం
మూడొస్తే ముద్దులు పెడతా చిన్నోడా
ఏయ్ సై అంటే సెంట్ పూస్తా
రెంట్ ఇస్తే టెంటేవేస్తా
ఇంటిస్తే వెంటే వస్తా బుల్లోడ
ఏయ్ వయసన్నమాట మావంశంలో లేదు
అరె మావన్నది తప్ప ఏవరసా పడదు
ఆకలేస్తే..ఆకలేస్తే..
ఆకలేస్తే అన్నం పెడతా
అలిసొస్తే ఆయిల్ పెడతా
మోడొస్తే ముద్దులు పెడతా చిన్నోడా
భూం..హా భూం భూం హా...హా..హా..
భూం..హా..భూం భూం..హా...హా...

ఎంతగొప్పైనా ఆమేలిమి బంగారం
నిప్పులోన పడితేగాని కాదు వడ్డానం
ఆ..ఆ..ఆ..ఆ..
ఎంత చురుకైనా నీ గుండెలో వేగం
నాఒళ్ళో కొచ్చి పడితేగాని రాదురా మోక్షం
అరె అందాల అరకోకమ్మో ఎయ్
అరె అందాల అరకోకమ్మో ఎయ్.నామీదే పడబోకమ్మో
మరిమరి తగిలితే నీ చెవిమెలికలు తప్పవు బుల్లెమ్మో
ఆకలైతే అన్నం పెడతా
అలిసొస్తే ఆయిల్ పెడతా
మూడొస్తే ముద్దులు పెడతా చి..న్నో..డా..

ఏయి ఏయి సంతలో పరువం ఇక
ఆడుకో బేరం ఆ సూది మందే గుచ్చెరో
నీచూపులో కారం..ఆ..ఆ..ఆ..
కా..క ..కాదు శనివారం
మెరింకెందుకీ దూరం నీగాలి సోకే
చెప్పమంది కన్నె సింగారం
అరె నాజూకు నడుమోద్దమ్మో
హే..నాజూకు నడుమోద్దమ్మో
పరువాలు అటు తిప్పమ్మో
ఎరగని మనిషితో చొరవలు
ముప్పని తెలుసుకో మంజమ్మో

ఆక..లేస్తే..ఆ..ఆ..కలేస్తే..
ఆకలేస్తే అన్నం పెడతా
అలిసొస్తే ఆయిల్ పెడతా
మూడొస్తే ముద్దులు పెడతా చి..న్నో..డా

Wednesday, May 21, 2008

జల్సా~~2008


సంగీతం::దేవిప్రసాద్
రచన::భాస్కరభట్ట
గానం::టిప్పు,గోపికా పూర్ణిమ


లే లే లే లే లే లేమ్మా
లే లే లే లే లే లేమ్మా
లే లే లే లే లే లేమ్మా
లేమ్మా లేమ్మాలేమ్మా

లే లే లే లే లే లేమ్మా
లే లే లే లే లే లేమ్మా
లే లే లే లే లే లేమ్మా
లేమ్మా లేమ్మాలేమ్మా

గాల్లో తేలినట్టుందే గుండె పేలినట్టుందే
తేనెపట్టుమీద రాయిపెట్టి కొట్టినట్టుందే
ఒళ్ళు ఊగినట్టుందే దమ్ములాగినట్టుందే
Full Bottle ఎత్తి దించకుండా తాగినట్టుందే…
ఊర్వశివో నువ్వు రాక్షసివో
నువ్వు ప్రేయసివో నువ్వు నా కళ్ళకీ
ఊపిరివో నువ్వు ఊహలవో
నువ్వు ఊయలవో నువ్వు నా మనసుకీ

లెట్స్‌గో లెట్స్‌గో
లే లే లే లే లే లేమ్మా
లే లే లే లే లే లేమ్మా
లే లే లే లే లే లేమ్మా
లేమ్మా లేమ్మాలేమ్మా

లే లే లే లే లే లేమ్మా
లే లే లే లే లే లేమ్మా
లే లే లే లే లే లేమ్మా
లేమ్మా లేమ్మాలేమ్మా

హే .. నిదుర దాటి కలలే పొంగె
పెదవి దాటి పిలుపే పొంగె ..
అదుపుదాటి మనసే పొంగే నాలో
గడపదాటి వలపే పొంగె
చెంపదాటి ఎరుపే పొంగె
నన్ను దాటి నేనే పొంగె నీ కొంటె ఊసుల్లో
రంగులవో నువ్వు రెక్కలవో
నువ్వు దిక్కునవో నువ్వు నా ఆశకి
తుమ్మెదవో నువ్వు తుంటరివో నువ్వు
తొందరవో నువ్వు నాఈడుకి

గాల్లో తేలినట్టుందే గుండె పేలినట్టుందే
తేనెపట్టుమీద రాయిపెట్టి కొట్టినట్టుందే
ఒళ్ళు ఊగినట్టుందే దమ్ములాగినట్టుందే
Full Bottle ఎత్తి దించకుండా తాగినట్టుందే…

తలపుదాటి తనువే పొంగె
సిగ్గుదాటి చనువే పొంగె
గట్టుదాటి వయసే పొంగె లోలో
కనులుదాటి చూపే పొంగె
అడుగు దాటి పరుగే పొంగె
హద్దు దాటి హాయే పొంగె నీ చిలిపి నవ్వుల్లో
తూరుపువో నువ్వు వేకువవో
నువ్వు సూర్యుడివో నువ్వు నా నింగికీ
జాబిలివో నువ్వు వెన్నెలవో
నువ్వు తారకవో నువ్వు నా రాత్రికీ
లే లే లే లే లే లే లే లే లే లే
లే లే లే లే లే లేమ్మా
లే లే లే లే లే లేమ్మా
లే లే లే లే లే లేమ్మా
లే లే లే లే లే లేమ్మా
లేమ్మా లేమ్మాలేమ్మా
Hey That's the way to do it

Tuesday, May 20, 2008

జల్సా~~2008


రచన::సిరివెన్నెల
గానం::K.K

My heart is beating ..
అదోలా తెలుసుకోవా .. అదీ
ఎన్నాళ్ళీ వైటింగ్ waiting ..
అనేలా తరుముతోందీ .. మదీ

పెదవిపై పలకవే ..మనసులో ఉన్న సంగతీ
కనులలో వెతికితే దొరుకుతుందీ !

Tea spoon..Ton బరువవుతుందే
Full moon..నన్ను ఉడికిస్తుందే
Cloud nine..కాళ్ళకిందకొచ్చిందే
Landmine..గుండెలో పే ..లిం ..దే !

My heart is beating ..
అదోలా తెలుసుకోవా..అదీ
ఎన్నాళ్ళీ waiting..
అనేలా తరుముతోందీ..మదీ

Hey ! I wanna be with you forever
Hey ! I wanna live with you forever

పెనుతుఫాను ఏదైనా ..మెరుపుదాడి చేసిందా
మునుపులేని మైకానా ..మదిని ముంచి పోయిందా

ఊరికినే పెరగదుగా ..ఊపిరి సలపని భారమిలా
నీ ఉనికే ఉన్నదిగా ..నాలో నిలువెల్లా !
తలపులలో చొరబడుతూ..గజిబిజిగా చెలరేగాలా
తలగడతో తలబడుతూ..తెల్లార్లూ ఒంటరిగా వేగాలా !!

cell phone నీ కబురు తెస్తుంటే ..
sten gun మోగినట్టు ఉంటుందే
Crampton fan గాలి వీస్తుంటే ..
cyclone తాకినట్టు ఉం ..టుం ..దే !

My heart is beating..
అదోలా తెలుసుకోవా ..అదీ
ఎన్నాళ్ళీ waiting ..
అనేలా తరుముతోందీ ..మదీ

ఎపుడెలా తెగిస్తానో ..నామీదే నాకు అనుమానం
మాటల్లో పైకనేస్తానో ..నీ మీద ఉన్న అభిమానం

త్వరత్వరగా తరిమినదే ..పద పద మని పడుచు రధం
ఎదలయలో ముదిరినదే ..మదనుడి చిలిపి రిథం
గుసగుసగా పిలిచినదే ..మనసున విరిసిన కలలవనం
తహతహగా తడిమినదే ..దమ్మరదం అంటూ తూలే ఆనందం

freedom దొరికినట్టు గాలుల్లో..
welcome పిలుపు వినిపిస్తుందే
బాణం వేసినట్టు ఈ విల్లో ..
ప్రాణం దూసుకెళ్ళి పో ..తుం .. దే !

My heart is beating..
అదోలా తెలుసుకోవా ..అదీ
ఎన్నాళ్ళీ waiting ..
అనేలా తరుముతోందీ ..మదీ

జల్సా~~2008


సంగీతం::దేవి శ్రీ ప్రసాద్
రచన:: సిరివెన్నెల

గానం::Baba Sehgal

They call him a cool cool angry man
super AndhrA telusa
its the time for toll and the beat
come on come on karo jalsa

jalsa jalsa jalsa yo..yo…yo…yo
yo he is the man yo the jackie chan
he is the king of andhra
his place is the super groovy hyderabad
and she is the baby gal sandra
yeah sari gama pada nisa
yeah karo karo jara jalsa

జల్స….జల్స…
సని దపా మగ రీసా… కరొ కరొ జర జల్సా…
సని దపా మగ రీసా… కరొ కరొ జర జల్సా…
తెలుసా తెలుసా తెలుసా… ఎవరికైనా తెలుసా
ఎవరికయినా సునామీ ఎదురుగా వస్తే ఎలాగా కనిపిస్తుందొ
తెలుసా… తెలుసా… తెలుసా… ఎవరికైనా తెలుసా
తుఫాను తలుపులు కొడితే ఎలాగా వినబడుతుందో..
అరేయ్ తెలియకపొతే చుడరా బాబు
HE IS THE HUMAN TSUNAMI
తెలియాలని అనుకుంటే DANGER BABU..
U'VE GOT OT BELIEVE ME...
సరీగమా పదనిసా కరో కరో జర జల్సా
సా... జల్సా...
సనీదపా మగరిసా అరె కరో కరో జర జల్సా
సా...జల్సా...ONE MORE TIME
సా... జల్సా... THAT'S RIGHT THAT'S RIGHT

HEIGHT ఎంతుంటాడో కొలవాలనిపిస్తే
అమాంతమూ అలా అలా MOUNT EVERESTఅవుతాడు
FIGHT ఎం చేస్తడో అని సరదా పడితే
STRETCHERతానై సరా సరి WARD చేరుస్తాడు
అరే గడ్డి పోచ అనుకోని తూచడానికొస్తే
గడ్డపార నమిలెస్తాడు
గుండు సూది చేతికిచ్చి దండ గుచ్చమంటే
గుంట తవ్వి పారేస్తాడూ హేయ్
సరీగమా పదనిసా కరో కరో జర జల్సా
సా... జల్సా...
సనీదపా మగరిసా అరె కరో కరో జర జల్సా
సా... జల్సా...

మనవాడనుకుంటె చెలికాడౌతాడూ
హేయ్ విమానమై బుజాలపై సవారీ చేయిస్తాడు
పగవాడనుకుంటే పిలుగాడొవ్థాడు
హేయ్ ప్రమాదమై క్షణాలలో శవాలు పుట్టిస్తాడు
హేయ్ దోశేడు పూలని తెచిపెట్టమంటే
తోటాలన్ని తోలుకోస్తాడు
యమాపాశం వచ్చి పీక చుట్టుకుంటే
దానితోటి వూయలూగుతాడూ

సరీగమా పదనిసా కరో కరో జర జల్సా
సా... జల్సా...
సనీదపా మగరిసా అరె కరో కరో జర జల్సా
సా... జల్సా...

Monday, May 19, 2008

ప్రేమికుల రోజు~~2000


సంగీతం::AR.రెహమాన్
రచన::??
గానం::ఉన్ని మెనన్

వాలు కనులదాన
వాలు కనులదానా
నీ విలువ చెప్పుమైనా
నా ప్రాణమిచ్చుకోన
నీ రూపుచూసి శిలనుయైతినే ఓ...
ఒక మాటరాక మూగబోతినే
ఒక మాటరాక మూగబోతినే

వాలు కనులదాన
నీ విలువ చెప్పుమైనా
నా ప్రాణమిచ్చుకోనా
నీ రూపుచూసి శిలనుయైతినే ఓ...
ఒక మాటరాక ...
ఒక మాటరాక మూగబోతినే
ఒక మాటరాక మూగబోతినే

చెలియా నిన్నే తలచీ
కనులా జధిలో తడిచీ
రేయి నాకు కనుల కునుకు లేకుండా పోయింది
నీ ధ్యాసే అయ్యింది
తలపు మరిగి రేయి పెరిగి ఓళ్లంతా పొంగింది
ఆహారం వద్దంది
క్షణక్షణ మీ తలపుతో తనువు చిక్కిపోయేలే
ప్రాణమిచ్చే ఓ ప్రణయమా నీకుసాటి ఏది ప్రియతమా
మీటితే లోకాలు పలుక ఎల్లోరా శిల్పాలు ఒలక
అజంతా సిగ్గులు ఒలక చిలకా
మీటితే లోకాలు పలుక ఎల్లోరా శిల్పాలు ఒలక
అజంతా సిగ్గులు ఒలక రోజే...
నిను నేను చేరుకోనా ....

వాలు కనులదాన
నీ విలువ చెప్పుమైనా
నా ప్రాణమిచ్చుకోనా
నీ రూపుచూసి శిలనుయైతినే ఓ...
ఒక మాటరాక ...
ఒక మాటరాక మూగబోతినే

దైవం నిన్నే మలచి తనలో తానే మురిసి
ఒంపుసొంపు తీర్చు నేర్పు నీ సొంతమయ్యింది నాకంట నిల్చింది
గడియ గడియ ఒడిని జరుగు
రసవీణ నీ మేను మీటాలి నామేను
వడివడిగా చేరుకో కౌగిలిలో కరిగిపో
తనువు మాత్ర మిక్కడున్నది
నిండు ప్రాణమివ్వమన్నది
జక్కన్న కాలంనాటి చెక్కిన శిల్పం ఒకటి
కన్నెగ వచ్చిందట చెలియా
జక్కన్న కాలంనాటి చెక్కిన శిల్పం ఒకటి
కన్నెగ వచ్చిందట చెలియా
నీ సొగసు కేదిసాటి
వాలు కనులదాన

Sunday, May 18, 2008

అతడు~~2005


సంగీతం::మణిరత్నం
రచన::సిరివెన్నెల
గానం::కవితా క్రిష్ణమూర్తి,కార్తీక్

పిలిచినా రానంటవా
కలుసుకోలేనంటావా
నలుగురూ ఉన్నారంటావా
ఓ ఓ ఓ..చిలిపిగా చెంతకు రాలేవా


తెలివిగా చేరే తోవా
తెలియనే లేదా బావా
అటు ఇటూ చూస్తూ ఉంటావా
ఓ ఓ ఓ..తటపటాయిస్తూ ఉంటావా


సమయం..కాదంటావా
సరదా..లేదంటావా
సరసం..చేదంటావా బావా


చనువే..తగదంటావా
మనవే..విననంటావా
వరసై..ఇటు రమ్మంటే..నా మాట మన్నించవా


డోలుబాజాలా ఇలా నా వెంట పడతావా
చలాకి రోజా ఆగమంటే ఆగనంటావా
హేయ్..డోలుబాజాలా ఇలా నా వెంట పడతావా
చలాకి రోజా ఆగమంటే ఆగనంటావా


కలలుంటే సొగసే కనపడదా..మనసుంటే తగు మార్గం దొరకదా
రాననకా..రాననకా..రాననకా ....
అనుకుంటే సరిపోదే వనితా..అటుపై ఏ పొరబాటో జరగదా
రమ్మనకా..రమ్మనకా..రమ్మనకా ....


పెరిగిన దాహం తరగదే..పెదువుల తాకందే
తరిమిన తాపం తాళదే..మదనుడి బాణం తగిలితే


చాల్లే బడాయి నాతో లడాయి తగ్గించవోయీ అబ్బాయీ
హవ్వా హవ్వాయీ అమ్మో అమ్మాయీ విన్నానులే

Break it down

హవ్వా హవ్వాయీ అమ్మో అమ్మాయీ విన్నాం కదా నీ సన్నాయీ
హవ్వా హవ్వాయీ అమ్మో అమ్మాయీ విన్నాం కదా నీ సన్నాయీ


పిలిచినా రానంటవా
కలుసుకోలేనంటావా
నలుగురూ ఉన్నారంటావా
ఓ ఓ ఓ..చిలిపిగా చెంతకు రాలేవా


మొహమాటం పడతావా అతిగా సుకుమారం చిటికేస్తే చొరవగా
చేరవుగా..చేరవుగా..చేరవుగా....
ఇరకాటం పెడతావె ఇదిగా అబలా నీ గుబులేంటే కుదురుగా
ఆగవుగా..ఆగవుగా..ఆగవుగా.
...

దర్శనమిస్తే సులువుగా అలుసుగ చూస్తావా
సరసకు వస్తే దురుసుగా మతిచెడిపోదా మరదలా


వరాల బాలా వరించువేళా..వరించనంటూ తగువేలా
నిగారమిట్టా జిగేలనాలా..జనం చెడేలా

Everybody

నిగారమిట్టా జిగేలనాలా..జనం చెడేలా జవరాలా
నిగారమిట్టా జిగేలనాలా..జనం చెడేలా జవరాలా

అతడు~~2005


సంగీతమ్మణిశర్మ
రచన::సిరివెన్నెల
గానం::శ్రేయఘోషల్

పిల్లగాలి అల్లరి ఒళ్ళంత గిల్లి నల్లమబ్బు ఉరిమేన
కళ్ళెర్ర జేసి మెరుపై తరిమేన
ఎల్లలన్నీ కరిగి జల్లుమంటు ఉరికి మా కళ్ళలో, వాకిళ్ళలో
వేవేల వర్ణాల వయ్యారి జాణ
అందమైన సిరివాన ముచ్చటగ మెరిసే సమయాన
అందరాని చంద్రుడైన, మ ఇంట్లో బంధువల్లె తిరిగేనా

మౌనాల వెనకాలా వైనాలు తెలిసేలా గారంగ పిలిచేనా
ఝల్లు మంటు గుండెలోన తుంటరిగా తుళ్ళుతున్న థిల్లానా
ఇంద్ర జాలమై వినోదాల సుడిలొ కాలాన్ని కరిగించగా
చంద్ర జాలమై తారంగాల వొడిలో యెల్లన్ని మురిపించగ

తారలన్ని తోరణాలై వారాల ముత్యాల హారలయ్యెన
చందనాలు చిలికేనా ముంగిల్లొ నందనాలు విరిసేనా
అందరాని చంద్రుడైన, మా ఇంట్లో బంధువల్లె తిరిగేనా

నవ్వుల్లొ హాయి రాగం మువ్వల్లొ వాయు వేగం
ఎమైందొ ఇంత కాలం ఇంతమంది బృంద గానం
ఇవ్వాళే పంపెనేమొ ఆహ్వానం

పాలవెల్లిగా సంతోషాలు చిలికే సరదా సరాగాలుగా
స్వాతి ఝల్లుగా స్వరాలెన్నొ పలికె సరికొత్త రాగాలుగా
నింగి దాక పొంగి పోగా హోరెత్తి పొతున్న గానా బజాన
చెంగు మంటు ఆడేనా చిత్రంగా జావళీలు పాడేనా
అందరాని చంద్రుడైన, మ ఇంట్లో బంధువల్లె తిరిగేనా

అతడు~~2005


సంగీతం::మణిశర్మ
రచన::సిరివెన్నెల
గానం::మహాలక్ష్మి రంజిత

చందమామా..చందమామా....

వింటర్ లో విడిగా ఉంటానంటావేమ్మా
హయ్యో రామా..జంటే రామ్మా....

జనవరిలో చలిమంటై నే ఉంటాలేమ్మా

నో నో..ఇకసారిటు చూడూ..
నో నో..నీ సొమ్మేం పోదూ..
నో నో..ముద్దంటే చేదా.. ఆ..ఆ
నో నో..నాతో మాటాడు..
నో నో..పోనీ పోటాడూ..
నో నో..సరదా పడరాదా..దా..దా..దా..దా...


చందమామా..చందమామా....

వింటర్ లో విడిగా ఉంటానంటావేమ్మా

వస్తూ పోతూ వేధిస్తుంటే కల్లో
కోపం వచ్చి పిండేస్తున్నా

కల్లో వస్తే సర్లే గాని తల్లో
హల్లో అంటూ ఇల్లా రాకే పిల్లో


దేఖోనా..సిగ్గుని కొద్దిగ సైడుకి నెట్టా..ఓకేనా ఏం బాగా లేనా
దాగేనా..కొంగుకు లొంగని సంగతులెన్నో..చూస్తున్నా వర్ణాల వాన


అంత గొప్పగా నచ్చానా..నో..నో
ఇంత చెప్పినా డౌటేనా..న న న నా
ఇల్లారా..కళ్ళారా..చూస్తావా ఇంకా..ఎన్నో..ఎన్నో..ఎన్నో


చందమామా..చందమామా....

వింటర్ లో విడిగా ఉంటానంటావేమ్మా

కొమ్మల్లోని మొగ్గై ఉండే దానా..దానా..
నీలో చాలా విద్యే ఉందే జాణ..జాణ
గుమ్మం లోని ముగ్గై ఉన్నా నిన్నా..నిన్నా..
నీ వల్లే మబ్బుల్లో విహరిస్తున్నా..తున్నా..


చిత్రం గా చందన చర్చలు చెయ్యకు నాతో..విన్నాలే శృంగార వీణా
తియ్యం గా చెంపలు మీటే కోరిక పుడితే..కానీలే నే కాదన్నానా


ఊపిరాడదే నీ వళ్ళో..నో నో
ఉండిపోకలా దూరం లో నో నో


ముస్తాబై వచ్చేవా..ముద్దిచ్చే ఉద్దేశం తో..ఆహా..ఆహా

చందమామా..చందమామా....

వింటర్ లో విడిగా ఉంటానంటావేమ్మా
హయ్యో రామా..జంటే రామ్మా....

జనవరిలో చలిమంటై నే ఉంటాలేమ్మా

అతడు~~2005


సంగీతం::మణిరత్నం
రచన::సిరివెన్నెల
గానం::సునీత

అవును నిజం నువ్వంటే నాకిష్టం
ఈ నిముషం గుర్తించా ఆ సత్యం
చలి పరదా ఇక నిలవదు గా
తెలుసు కదా... ఆ...ఆ...ఆ


తెలిసిందే అడగాలా
అడగందే అనవేలా
చెవిలో ఇలా చెబితే చాలా


అవును నిజం నువ్వంటే నాకిష్టం
ఈ నిముషం గుర్తించా ఆ సత్యం


కసిరేస్తున్నా మనసుకి వినపడదో ఏమో
విసిరేస్తున్నా నిను విడి వెనుకకు రాదేమో
నిదరోతున్నా ఎదురై కనబడతావేమో
కదలాలన్నా కుదరని మెలి పెడతావేమో


అంతగా కంట చూడనని మొండికేస్తే తప్పేమో
ఒంటిగా ఉండనీయనని ముందుకొస్తే ముప్పేమో


మన సలహా మది వినదు కదా
తెలుసు కదా... ఆ...ఆ...ఆ
తెలిసే ఇలా చెలరేగాలా....

అవును నిజం నువ్వంటే నాకిష్టం
ఈ నిముషం గుర్తించా ఆ సత్యం


సుడిగాలిలో తెలియని పరుగులు తీస్తున్నా
జడపూలతో చెలిమికి సమయము దొరికేనా
ఎదరేముందో తమరిని వివరములడిగానా
ఎద ఏమందో వినమని తరుముకు రాలేనా


తప్పుకో కళ్ళుమూసుకుని తుళ్ళి రాకే నా వెంటా
వప్పుకో నిన్ను నమ్మమని అల్లుకుంటా నీ జంటా


నడపదుగా నిను నది వరదా
తెలుసు కదా... ఆ...ఆ...ఆ
తెలిసే ఇలా ముంచెయ్యాలా


అవును నిజం నువ్వంటే నాకిష్టం
ఈ నిముషం గుర్తించా ఆ సత్యం
చలి పరదా ఇక నిలవదు గా
తెలుసు కదా...ఆ...ఆ...


తెలిసిందే అడగాలా
అడగందే అనవేలా
చెవిలో ఇలా చెబితే చాలా

అతడు~~2005


సంగీతం::మణిరత్నం
రచన::సిరివెన్నెల
గానం::చిత్ర,SP.బాలు

నీతో చెప్పనా నీక్కూడా తెలిసినా
నువ్వెంతగా రెచ్చిపోతే అంత సరదా తెలుసునా
గారం చేసినా నయగారం చూపినా
కనికారమే కలుగుతోందే కష్టపడకే కాంచనా


నేనే నేనుగా లేనే లేనుగా ఆ ఆ ఆ ఆ
నా కన్నులా నీదే వెన్నెలా ఓ ఓ ఓ


నీతో చెప్పనా నీక్కూడా తెలిసినా
నువ్వెంతగా రెచ్చిపోతే అంత సరదా తెలుసునా


ఇంకొంచం అనుకున్నా ఇకచాల్లే అన్నానా
వదలమంటె ఏమిటర్ధం వదిలి పొమ్మనా
పనిమాలా పైపైనా పడతావేం పసికూనా
ముద్దు మీరుతున్న పంతం హద్దులోనే ఆపనా


మగువ మనసు తెలిసేనా మగజాతికీ
మొగలి మొనలు తగిలేనా లేత సోయగానికీ కూత దేనికి


గారం చేసినా నయగారం చూపినా
కనికారమే కలుగుతోందే కష్టపడకే కాంచనా


ఒదిగున్నా ఒరలోనా కదిలించకె కుర్రదానా
కత్తిసాముతో ప్రమాదం పట్టు జారెనా
పెదవోపని పదునైనా పరవాలేదనుకోనా
కొత్త ప్రేమలో వినోదం నీకు నేను నేర్పనా


సొంత సొగసు బరువేనా సుకుమారికీ
అంత బిరుసు పరువేనా రాకుమరుడంటి నీ రాజసానికి


గారం చేసినా నయగారం చూపినా
కనికారమే కలుగుతోందే కష్టపడకే కాంచనా


నేనే నేనుగా లేనే లేనుగా ఆ ఆ ఆ ఆ
ఓ నా కన్నులా నీదే వెన్నెలా ఓ ఓ ఓ

Saturday, May 17, 2008

గుడుంబ శంకర్--2004సంగీతం::మణిశర్మ
రచన::సిరివెన్నెల
గానం::మల్లికార్జున్
రాగం::?


చిట్టి నడుమునే చూస్తున్నా
చిత్ర హింసలొ ఛస్తున్నా
కంట ఫడదు ఇక ఎదురేమున్నా...
చుట్టుపక్కలెం ఔతున్నా
గుర్తు పట్టలేకున్నా
చెవిన పడదు ఎవరేమంటున్నా...

నడుమే..ఉడుమై
నన్ను ఫట్టుకుంటే జాణా
అడుగే..ఫడదే...
ఇక ఎటు పోదామన్నా
ఆ మడతలో మహిమేమిటో
వెతకాలి తొంగి చూసైనా
ఆ నునుపులో పదునేమితో
తెల్చాలి తప్పు చేసైనా

C'mon C'mon

C'mon C'mon

ah..ah..

C'mon C'mon

C'mon C'mon

ah..ah..


yo ree, aah devudaa....
I think I did it again,
I think I'd seen it again, yao
your nadumu is juicy, fruity girl
I am losing all my concentration in this world,
I am unable to stop there, my lady, girl
now, look what I am running away with you, pearl

If YOU are my yenky, I am yer naidu bawaa, naidu bawaa.


C'mon C'mon
C'mon C'mon

C'mon C'mon
C'mon C'mon

C'mon C'mon
C'mon C'mon

నంగ నాచిలా నడుమూపి
నల్ల తాచులా జడ చూపి
తాకి చూస్తె కాటేస్తనందీ
చీమ లాగ తెగ కుడుతుందీ

పాము లాగ పగపడుతుంది
కళ్ళు మూసినా ఎదరెఉందీ...
తీరా..చుస్తే
నలకంట నల్ల పూసా
ఆరా.. తీస్తే
నను నమిలేసే అశా

కన్నెర్రగా కందిందిల
నడుమొంపుల్లో నలిగి
ఈ తిక మక తీరేదెలా
ఆ సొంపుల్లొ మునిగి

O. ree. a dEvuDaaaa
I think I made it again.
I think I seen it again
Yo!

ఎన్ని తిట్టినా వింటనే
కాల తన్నిన పడతనే..
నడుము తడమనీ ననొకసారీ...
ఉరిమి చూసినా ఒకే నే
ఉరే వేసినా కాదననే
తుడిమి చిదిమి చెబుతానే..సారీ..

హైరే..హైరే..యే ప్రన హాని రాని
హైరే..హైరే..ఇక ఏమైనా కాని

నిను నిమరకా..నా పుట్టుకా..
పూర్తవదు కదా అలివేణి
ఆ కోరికా..కడ తీరగా
మరు జన్మ ఎందుకే రాణీ

C'mon C'mon
C'mon C'mon

ah..ah..

C'mon C'mon
C'mon C'mon

C'mon C'mon
C'mon C'mon

C'mon C'mon
C'mon C'mon

C'mon C'mon
C'mon C'mon

I think I made it again.
I think I seen it again
Yo!