Saturday, May 19, 2007

చెలి~~2001డైరెక్టర్::గౌతం వాసుదేవ్
ప్రోడుసర్::కల్యాణ్
సంగీతం::హరీష్ జయరాజ్
రచన::భువన చంద్ర
గానం::బాంబే జయశ్రీ


మనోహర న హ్రుదయమునె
ఓ మధువనిగ మలిచినానంట
రతీవర అ తేనెలనె
ఓ తుమ్మెదవై తాగిపొమ్మంట
నా యవ్వనమే నీ పరమై పులకించే వేళ
నా యదలో ఒక సుఖమే ఊగెనుగా ఉయాల

జడి వానై నన్నే చేరుకోమ్మా
శ్రుతి మించుతోంది దాహం
ఒక పానుపుపై పవళిద్దాం
కసి కసి పందలెన్నొ ఎన్నొ
కాసి నన్ను జయించుకుంటే నేస్తం
నా సర్వస్వం అర్పిస్తా
ఎన్నటికి మాయదుగా చిగురాకు తొడిగే ఈ బంధం
ప్రతి ఉదయం నిను చూసి చెలరేగిపొవాలీ దేహం
మనోహర న హ్రుదయమునె ఒ మధువనిగ మలిచినానంట
సుధాకర అ తేనెలనె ఒ తుమ్మెదవై తాగిపొమంట

ఒ ప్రేమ ప్రేమ
సందె వేళ స్నానం చేసి నన్ను చేరి నా చీర కొంగుతొవొళ్ళు
నువు తుడుస్తావే మధు కావ్యం
దొంగమల్లె ప్రియ ప్రియ సడే లేక వెనకాల నుండి నన్ను
హతుకుంటావే మధు కావ్యం
నీకొసం మదిలోనె గుడి కట్టినానని తెలియనిదా
ఓ సారి ప్రియమార ఒడి చేర్చుకోవా నీ చెలిని

మనోహర న హ్రుదయమునె
ఓ మధువనిగ మలిచినానంట
రతీవర అ తేనెలనె
ఓ తుమ్మెదవై తాగిపొమ్మంట
నా యవ్వనమే నీ పరమై పులకించే వేళ
నా యదలో ఒక సుఖమే ఊగెనుగా ఉయాల

Thursday, May 17, 2007

ఓ పాపాలాలీ!! రాగం::మోహన !! 1990


రచన::వేటూరి
సంగీతం::ఇళయరాజా , రాజశ్రీ
గానం::SP.బాలు
రాగం::::మోహన:::

మాటేరాని చిన్నదాని కళ్ళు పలికే ఊసులు
అందాలన్ని పల్లవించి ఆలపించే పాటలు
ప్రేమే నాకు పంచే జ్ఞాపకాలురా
రేగే మూగ తలపే వలపు పంటరా

!!మాటేరాని చిన్నదాని!!

వెన్నెలల్లె పూలు విరిసి తేనెలు చిలికెను
చెంతచేరి ఆదమరచి ప్రేమను కొసరెను
చందనాల జల్లు కురిసె చూపులు కలిసెను
చందమామ పట్టపగలె నింగిని పొడిచెను
కన్నెపిల్ల కలలే నాకిక లోకం
సన్నజాజి కలలే మొహనరాగం
చిలకల పలుకులు అలకల ఉలుకులు
నా చెలి సొగసులు నన్నే మరిపించే...

!!మాటేరాని చిన్నదాని

ముద్దబంతి లేతనవ్వులే చిందెను మధువులు
ఊసులాడు మేని వగలు వన్నెల జిలుగులు
హరివిల్లు లోని రంగులు నా చెలి సొగసులు
వేకువల మేలుకొలుపే నా చెలి పిలిపులు
సందెవేళ పలికే నాలో పల్లవి
సంతసాల సిరులే నావే అన్నవి
ముసిముసి తలపులు కరగని వలపులు
నా చెలి సొగసులు అన్ని ఇక నావే...

!!మాటేరాని చిన్నదాని

అల్లుడుగారు!! రాగం:::ఆభేరి !!1990సంగీతం::KV.మహదేవన్
రచన::?
గానం::యేసుదాస్ ,చిత్ర
రాగం:::::ఆభేరి !!

ముద్దబంతినవ్వులో మూగబాసలు
ముద్దబంతినవ్వులో మూగబాసలు
మూసివున్న రెప్పలపై ప్రేమలేఖలు
ముద్దబంతినవ్వులో మూగబాసలు
మూసివున్న రెప్పలపై ప్రేమలేఖలు
చదువుకునే మనసుంటే ఓ కోయిల
చదువుకునే మనసుంటే ఓ కోయిల
మధుమాసమే అవుతుంది అన్నివేళలా
ముద్దబంతినవ్వులో మూగబాసలు
లాలలలాలల లాలలలాలల లాలల

బంధమంటు ఎరుగని బాటసారికి
అనుబంధమై వచ్చింది ఒక దేవత
ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ అ అ
బంధమంటు ఎరుగని బాటసారికి
అనుబంధమై వచ్చింది ఒక దేవత
ఇంతచోటులోనె అంత మనసు వుంచి
ఇంతచోటులోనె అంత మనసు వుంచి
నా సొంతమే అయ్యింది ప్రియురాలుగా

ముద్దబంతినవ్వులో మూగబాసలు
మూసివున్న రెప్పలపై ప్రేమలేఖలు
ముద్దబంతినవ్వులో మూగబాసలు

అందమైన తొలిరేయి స్వాగతానికి
మౌనగీతమై వచ్చింది పెళ్ళికూతురు ఆ
ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ
ఎదుటనైన పడలేని గడ్డిపువ్వును
గుడిలోకి రమ్మంది ఈ దైవము
మాట నోచుకోని ఒక పేదరాలిని
మాట నోచుకోని ఒక పేదరాలిని
నీ గుండెలో నిలిపావు గృహలక్ష్మిగా

ముద్దబంతినవ్వులో మూగబాసలు
మూసివున్న రెప్పలపై ప్రేమలేఖలు
చదువుకునే మనసుంటే ఓ కోయిల
మధుమాసమే అవుతుంది అన్నివేళలా
ముద్దబంతినవ్వులో మూగబాసలు
మూసివున్న రెప్పలపై ప్రేమలేఖలు
ముద్దబంతినవ్వులో మూగబాసలు

Sunday, May 13, 2007

నేనున్నాను~~2004సంగీతం::కీరవాణి
రచన::సిరివెన్నెల
గానం::టిప్పు,చిత్ర

ఎట్టాగో వున్నాది ఓలమ్మీ. . .
ఏటేటో అవుతాది చిన్నమ్మీ
అట్టాగే వుంటాది ఓరబ్బీ. . .
ఏటేటో అవుతాది చిన్నబ్బీ. . .

ఎండల్లో చలెక్కుతోంది గుండెల్లో కలుక్కుమంది
నువ్వట్టానరాలు మెలేసి నడుస్తువస్తుంటే
సిగ్గంతా చెడేట్టువుంది చిక్కుల్లో పడేట్టువుంది
చూపుల్తో అటొచ్చి ఇటొచ్చి అతుక్కుపోతుంటే
కొంపలు ముంచకు దుంప తెగ
కోకకు పెంచకు కొత్తసెగ
గమ్మత్తుగ మత్తెకించే వేళ. . .
నువ్వు హీటెక్కిపోతుంటే ఓలమ్మీ . . .
పైటెక్కడుంటుందే చిన్నమ. . .
నువ్వు హీటెక్కిపోతుంటే ఓలమ్మీ. . .
పైటెక్కడుంటుందే చిన్నమ
అట్టాగే వుంటాది ఓరబ్బీ
ఏటేటో అవుతాది చిన్నబ్బీ

కళ్లల్లో అదేమికైపో నడకల్లో అదేమి ఊపో
నిలువెల్లా తెగించి తెగించి ఎగబడి పోతుంటే
ఒంపుల్లో అదేమి నునుపో సొంపుల్లో అదేమి మెరుపో
వాటంగా వయస్సువలేసి తికమక పెడ్తుంటే
తూలకు తూలకు తిమ్మిరిగా
తుళ్లకు తుళ్లకు తుంటరిగా
ఒళ్లంతా గల్లంతై పోయేలా జడవూప. . .
నడువూపి. . .నిగనిగ నిధులు చూపి
నువ్వు వీరంగం వేస్తుంటే ఓలమ్మీ ఊరంతా ఊగిందే చిన్నమ్మీ

ఎట్టాగో వున్నాది ఓలమ్మీ. . .
ఏటేటో అవుతాది చిన్నమ్మీ
అట్టాగే వుంటాది ఓరబ్బీ. . .
ఏటేటో అవుతాది చిన్నబ్బీ. . .

Saturday, May 12, 2007

నేనున్నాను~~2004~~రాగం::మోహన !!సంగీతం::MM.కీరవాణి
రచన::సిరివెన్నెల
గానం::చిత్ర
!!!! రాగం::మోహన !!!!


వేణుమాధవా ఆ..ఆ...
వేణు మాధవా.....ఆ ..ఆ..

ఏ శ్వాస లో చేరితే గాలి గాంధర్వమవుతున్నదో
ఏ శ్వాస లో చేరితే గాలి గాంధర్వమవుతున్నదో
ఏ మోవిపై వాలితే మౌనమే మంత్రమవుతున్నదో
ఆ శ్వాసలో నే లీనమై ఆ మోవిపై నే మౌనమై
నిను చేరని మాధవా..ఆ..ఆ..

ఏ శ్వాసలో చేరితే గాలి గాంధర్వమవుతున్నదో

మునులకు తెలియని జపములు జరిపినదా..మురళీ సఖి
వెనుకటి బ్రతుకున చేసిన పుణ్యమిదా
తనువున నిలువున తొలిచిన గాయమునే..
తన జన్మకి తరగని వరముల సిరులని తలచినదా
కృష్ణా నిన్ను చేరింది అష్టాక్షరిగా మారింది
ఎలా ఇంత పెన్నిది వెదురు తాను పొందింది
వేణు మాధవా నీ సన్నిధి.....

ఏ శ్వాసలో చేరితే గాలి గాంధర్వమవుతున్నదో
ఏ మోవిపై వాలితే మౌనమే మంత్రమవుతున్నదో

చల్లని నీ చిరునవ్వులు కనబడక కనుపాపకి
నలు వైపుల నడి రాతిరి ఎదురవదా
అల్లన నీ అడుగులుసడి వినబడక హృదయానికి
అలజడితో అణువణువు తడబడదా..
ఆ..ఆ..ఆ..ఆ..ఆ..ఆ..
ఆ..ఆ..ఆ..ఆ..ఆ..ఆ..
నువ్వే నడుపు పాదమిది
నువ్వే మీటు నాదమిది
నివాళిగా నా మది
నివేదించు నిముషమిది
వేణు మాధవా నీ సన్నిధి...

గా గ రి గ రి స రి గా గ రి రి స రి
గ గ ప ద సా స ద ప గ రి స రి
గ గ దప దా ప ద ప ద స దా ద ప గ రి గా
గ ప ద స స గ ప ద స స
ద ప ద రి రి ద ప ద రి రి
ద స రి గ రి స రి
గ రి స రి గ రి గ రి స రి గా
రి స ద ప గ గ గ పా పా
ద ప ద ద ద గ స ద స స
గ ప ద స రి స రి స రి స ద స రి
గ ద స ప గ రి ప ద ప ద స రి
స రి గ ప ద రి
స గ ప ద ప స గ స
ప ద ప స గ స
ప ద ప రి స రి ప ద ప రి స రి
ప ద స రి గ రి స గ ప ద స స గ స రి స గ
స రి గ ప ద రి గా

రాధికా హృదయ రాగాంజలి
నీ పాదముల వ్రాలు కుసుమాంజలి
ఈ గీతాంజలి

Friday, May 11, 2007

నేనున్నాను~~2004సంగీతం::MM.కీరవాణి
రచన::సీతారామ శాస్త్రి
గానం::కాయ్ కాయ్,శ్రేయ గోషల్


వేసవి కాలం వెన్నెలాగా వానల్లో వాగుల్లాగ వయసు ఎవరికోసం
ఓం ధిరి ...ఓం ధిరి...ఓం ధిరి ధిరి ధిరి ధిరి ధిరి ఓం ధిరి
శీతాకాలం ఎండల్లాగ సంక్రాంతి పండుగలాగ సొగసు ఎవరికోసం
ఓం ధిరి ...ఓం ధిరి ...ఓం ధిరి ధిరి ధిరి ధిరి ధిరి ఓం ధిరి
ఓరోరి అందగాడా నన్నేలు మన్మధుడా...నీకోసం నీకోసం నీ...
కోసం...నీకోసం నీకోసం నీ...కోసం
నీ సిగ్గుల వాకిట్లో నా ముద్దుల ముగ్గేసి
నే పండుగ చేసి సందడిలోన ఆకు వక్కా సున్నం నీ కోసం..
నీకోసం నీకోసం నీ...కోసం...నీకోసం నీకోసం నీ...కోసం

గుండె చాటుగా ఉండనందిక ఇన్నినాళ్లు దాచుకున్న కోరికా
ఉన్న పాటుగా ఆడపుట్టుకా కట్టుబాటు దాట లేదుగా
కన్నె వేడుకా విన్నవించగా అందుబాటులోనె ఉన్నానుగా
తీగచాటుగా...మూగపాటగా ఆగిపోకే రాగమాలికా
నిలువెల్ల నీ జతలోనా చిగురించు లతనైరానా
కొనగోటి కొంటెతనాన నిను మీటనా చెలివీణా
అమ్మమ్మో అబ్బబ్బో ఆముచ్చట తీరంగా నీ మెళ్లో హారంగా
నా రేకులు విచ్చేసోకులు తెచ్చి అందిస్తున్నా మొత్తం నీకోసం..
నీకోసం నీకోసం నీ...కోసం...నీకోసం నీకోసం నీ...కోసం..

సిగ్గుపోరికా నెగ్గలేదుగా ఏడమల్లెలెత్తు సుకుమారమా
సాయమీయకా మొయలేవుగా లేత సోయగాల భారమా
కౌగిలింతగా స్వాగతించగా కోరుకున్న కొంగు బంగారమా
తాళి బొట్టుగా కాలిమెట్టెగా చేరుకోవ ప్రేమ తీరమా
మునిపంటి ముద్దురకానా చిగురింటి పెదవులపైనా
మురిపాల మువ్వనుకానా దొరగారి నవ్వులలోనా
నిద్దర్లో పొద్దుల్లో నీ వద్దకు నేనొచ్చి ఆహద్దులు దాటించి
నువ్వొద్దనలేని పద్ధతిలోనే ముద్దులెన్నో తెచ్చా నీ కోసం ..
నీకోసం నీకోసం నీ...కోసం..నీకోసం నీకోసం నీ...కోసం..
వేసవి కాలం వెన్నెలాగా వానల్లో వాగుల్లాగ వయసు ఎవరికోసం
ఓం ధిరి ...ఓం ధిరి...ఓం ధిరి ధిరి ధిరి ధిరి ధిరి ఓం ధిరి
శీతాకాలం ఎండల్లాగ సంక్రాంతి పండుగలాగ సొగసు ఎవరికోసం
ఓం ధిరి ...ఓం ధిరి ...ఓం ధిరి ధిరి ధిరి ధిరి ధిరి ఓం ధిరి
ఓరోరి అందగాడా నన్నేలు మన్మధుడా...నీకోసం నీకోసం నీకోసం
నీకోసం...నీకోసం... నీకోసం నీకోసం నీకోసం
నీకోసం...నీకోసం...

Friday, May 4, 2007

శ్రీ మంజునాథ--2001::శుభపంతువరాళి::రాగంసంగీతం::హంసలేఖ
రచన::వేదవ్యాస
గానం::శంకర్ మహాదేవన్
ఆక్టర్స్::అంబరీష్,అర్జున్,చిరంజీవి,
మీన,సౌధర్య,యమున.

రాగం:::శుభపంతువరాళి:::
ఓం మహా ప్రాణదీపం శివం శివం
మహోంకార రూపం శివం శివం
మహా సూర్య చంద్రాది నేత్రం పవిత్రం
మహా గాధ తిమిరాంతకం సౌరగాధం
మహా కాంతి బీజం మహా దివ్య తేజం
భవానీ సమేతం భజే మంజునాథం

ఓ... ం ....ఓం...ఓం...
నమశంకరాయచ మయస్కరాయచ
నమశ్శివాయచ శివతరాయచ భవహరాయచ

మహాప్రాణదీపం శివం శివం
భజే మంజునాథం శివం శివం

అద్వైత భాస్కరం అర్ధనారీశ్వరం
హ్రుదుష హ్రుదయంగమం చతురుధధిసంగమం
పంచ భూతాత్మకం షట్చత్రునాశకం
సప్తస్వరేశ్వరం అష్టసిద్ధీశ్వరం
నవరస మనోహరం
దశదిశాసువిమలం
ఏకాదశోజ్వలం ఏకనాధేశ్వరం
ప్రస్తుతివశంకరం ప్రణధ జన కింకరం
దుర్జన భయంకరం సజ్జన శుభంకరం
కాళి భవ తారకం ప్రకౄతి విభ తారకం
భువన భవ్య భవ నాయకం భాగ్యాత్మకం రక్షకం

ఈశం సురేశం హ్రుషేశం పరేశం
నటేశం గౌరీశం గణేశం భుతేశం
మహా మధుర పంచాక్షరీ మంత్ర మాధ్యం
మహా హర్ష వర్ష ప్రవర్షం సుధీరం
ఓం..నమో హరాయచ స్మర హరాయచ పుర హరాయచ
రుద్రాయచ భద్రాయచ ఇంద్రాయచ నిత్యాయచ నిర్ నిద్రాయచ

మహాప్రాణదీపం శివం శివం
భజేమంజునాధం శివం శివం

ఢం ఢం ఢ ఢం ఢం ఢ ఢం ఢం ఢ ఢం ఢం ఢ ఢంకా నినాద నవ తాండవాడంబరం
తద్ధిమ్మి తకధిమ్మి ధిద్ధిమ్మి ధిమిధిమ్మి సంగీత సాహిత్య సుమ సమరం అంబరం
ఓంకారం హ్రీంకార హ్రీంకార హైంకార మంత్ర బీజాక్షరం మంజునాధేశ్వరం

రుగ్వేద మాద్యం యజుర్వేద వేద్యం
కామ ప్రగీతం అధర్మ ప్రభాతం
పురాణేతిహాసం ప్రసిద్ధం విశుద్ధం
ప్రపంచైక ధూతం విభుద్ధం శుహిద్ధం

న కారం మ కారం వి కారం బ కారం య కారం నిరాకార
సాకార సారం మహా కాల కాలం మహా నీలకంఠం
మహా నంద గంగం మహాట్టాట్టహాసం జటా జూట రంగైక గంగా
సుచిత్రం జ్వాల
రుద్రనేత్రం సుమిత్రం సుగోత్రం
మహాకాశ భాష్యం మహా భాను లింగం....
మహా భద్రు వర్ణం సువర్ణం ప్రవర్ణం
సౌరాష్ట్ర సుందరం సోమనాధేశ్వరం
శ్రీశైల మందిరం శ్రీమల్లికార్జునం
ఉజ్జయినిపుర మహా కాళేశ్వరం
వైద్యనాధేశ్వరం మహా భీమేశ్వరం
అమరలింగేశ్వరం భావలింగేశ్వరం
కాశీ విశ్వేశ్వరం పరం ఘౄష్ణేశ్వరం
త్ర్యంబకాధీశ్వరం నాగలింగేశ్వరం
శ్రీఈఈఈఈఈఈఈ కేదారలింగేశ్వరం
అగ్నిలింగాత్మకం జ్యోతిలింగాత్మకం
వాయులింగాత్మకం ఆత్మలింగాత్మకం
అఖిలలింగాత్మకం అగ్నిహోమాత్మకం......
అనాదిం అమేయం అజేయం అచింత్యం అమోఘం అపూర్వం
అనంతం అఖడం
అనాదిం అమేయం అజేయం అచింత్యం అమోఘం అపూర్వం
అనంతం అఖడం
ధర్మస్థల క్షేత్రం వర పరంజ్యోతిం
ధర్మస్థల క్షేత్రం వర పరంజ్యోతిం
ధర్మస్థల క్షేత్రం వర పరంజ్యోతిం

ఓం...నమః సోమాయచ సౌమ్యాయచ భవ్యాయచ భాగ్యాయచ
శాంతాయచ శౌర్యాయచ యోగాయచ భోగాయచ కాలాయచ కాంతాయచ
రమ్యాయచ గమ్యాయచ ఈశాయచ శ్రీశాయచ శర్వాయచ సర్వాయ..చ....


Sri Manjunatha--2001
Music::Hamsa Lekha
Lyricis::Veda vyasa
Singer's::Shankar Mahadevan

::::::::

om mahaprana deepam shivam shivam
mahokaar rupam shivam shivam
mahasurya chandhradhi nethram pavithram
maha ghada thimiranthakamsouragathram
maha kanthi bijam maha divya tejam bhavani sametham
bhaje manjunatham..ommmm

namha shankaraycha mayskaraycha namashivaycha shivtharaycha
bavharaycha mmmmm mahaprana deepam shivam shivam
bhaje manjunatham shivam shivam

adhvaitha bhaskaram arthanareeshwaram hrudhashahrudhayangamam
chathurudhadhi sangamam..panchabhuthathmakam shatshathrunashakam
sapthaswareshwaram..ashtasiddhishwaram
navarasamanoharam..dashadishasuvimalamm

ekadashojwalam ekanadeshwaram..prasthuthiva shankaram pranatha jana kinkaram
dusjanabayankaram..sajjanashubankaram
prani bhavatharakam thakadhimitha karakam
bhuvana bhavya bhavadayakam bhagyathmakam rakshakam
eesham suresham rushesham pareshem
natesham gowrisham ganesham bhutesham
mahamadhura panchakshari mantra pasham
maha harsha varsha pravarsham susheersham
ohmmm..namoharayacha swaraharayacha puraharayacha
rudrayacha bhadrayacha indrayacha nithyayacha nirnithyayacha
mahaprana deepam shivam shivam
bhaje manjunatham shivam shivam

damdamda damdamda damdamda damdamda
dankadhinada nava thandava dambaram
thathimmi thakadhimmi dhidhimmi dhimidhimmi
sangeetha sahithya subha kamala bhambharam
omkara ghrinkara shrinkara iynkara
manthra beejaksharam manjunatheshwaram
rugveda madhyam yajurveda vedhyam sama prageetham adtharvaprabhatham
puranethihasham prasidham vishudham
prapanchayikasuthram virudham susidham

nakaram makaram shikaram vakaram yakaram nirakarasakarasaram
mahakalakalam maha neelakantam mahanandanandam mahattattahasam
jhatajhuta rangaika ganga suchithram..jwaladrudranethram sumithram sugothram
mahakashabasam mahabhanulingam
mahabhartruvarnam suvarnam pravarnam

sourashtra sundaram somanadeeshwaram..srisaila mandiram sri mallikarjunam
ujjaini pura maha kaleeshwaram..vaidhyanatheshwaram
maha bheemeshwaram..amaralingeshwaram..vamaligeshwaram
kaashi vishweshwaram..param grishmeshwaram..thr(y)embakadeeshwaram
nagalingeshwaram..sri..kedaralingeshwaram..
agni lingathmakam jyothi lingathmakam vayu lingathmakam
athma lingathmakam akhila lingathmakam agni somathmakam
anadhim ameyam ajeyam achithyam amogham apoorvam anantham akhandam
anadhim ameyam ajeyam achithyam amogham apoorvam anantham akhandam
dharmasthalakshethra vara paramjyothim..dharmasthalakshethra vara paramjyothim
dharmasthalakshethra vara paramjyothim

om..namah..somayacha..soumyayacha..bhavyayacha
bhagyayacha..shantayacha..shouryayacha..yogayacha
bhogayacha..kalayacha..kantayacha..ramyayacha
gamyayacha..eeshayacha..sreeshayacha..sharvayacha..sarvayacha

దేవ్‌దాసు~~2005


సంగీతన్::చక్రి
రచన::చంద్రబోస్
గానం::విజ్జి

మాయదారి చిన్నోడు
మనస్సే లాగేసిండు
నా మనస్సే లాగేసిండు
లగ్గమెప్పుడ్రా మావ అంటే
మాఘమాసం వెళ్ళేదాకా
మంచి రోజు లేదన్నాడే
ఆగెదెట్టాగా అందాకా ఏగేదెట్టాగా
ఆగెదెట్టాగా అందాకా ఏగేదెట్టాగా
మడోనా చెప్పవే డయానా చెప్పవే
షకీల చెప్పవే..జెన్నిఫర్ చెప్పవే
ఆగేదెట్టాగా అందాకా ఏగేదెట్టాగా
మాయదారి చిన్నోడు
మనస్సే లాగేసిండు
మాయదారి చిన్నోడు
నా మనస్సే లాగేసిండు
మాఘమాసం వెళ్ళేదాకా
మంచి రోజు లేదన్నాడే
ఆగెదెట్టాగా అందాకా ఏగేదెట్టాగా
ఆగెదెట్టాగా అందాకా ఏగేదెట్టాగా


వరల్డ్ ట్రేడు సెంటరు కాడా సైటు కొట్టినాడే
forty eight ఫ్లోరులోన పైట పట్టినాడే
వరల్డ్ ట్రేడు సెంటరు కాడా సైటు కొట్టినాడే
forty eightఫ్లోరులోన పైట పట్టినాడే
స్పీడింగు రీడింగు బిల్డింగు కూలక ముందు
బిల్డప్ ఇచ్చినాడే
కూలిన తర్వాత కూలబడ్డాడే
ఎప్పుడ్రా మావా అంటే
బిన్‌లాడెన్ దొరికే దాక
బ్రహ్మముళ్ళు పడవన్నాడే
ఆగెదెట్టాగా అందాకా ఏగేదెట్టాగా
కరీనా చెప్పవే కాజోల్ చెప్పవే
అమీషా చెప్పవే బిపాస చెప్పవే
ఆగెదెట్టాగా అందాకా ఏగేదెట్టాగా..

యూనివర్శల్ స్టూడియోలో
వరస కలిపినాడే
సినిమా కేసినసెట్టింగుల్లో చెంపగిల్లినాడే
యూనివర్శల్ స్టూడియోలో
వరస కలిపినాడే
సినిమా కేసినసెట్టింగుల్లో చెంపగిల్లినాడే
పడవల్లో ఓడల్లో నా ఒళ్ళో తన ఒళ్ళోలాగించిందే
మాయల్లోనా మనసంతా ముంచేసిందే
పెళ్ళెప్పుడ్రా మావ అంటే టైటానిక్ తేలేదాకా
తగినగడియ లేదన్నాడే ఆగేదెట్టాగా అందాకా ఏగేదెట్టాగా
శ్రియ చెప్పవే త్రిష చెప్పవే చార్మి చెప్పవే జెనిలియా చెప్పవే
ఆగేదెట్టాగా అందాకా ఏగేదెట్టాగా
ఎరుపంటే నాకిష్టం పసుపంటే తనకిష్టం
పులుపంటే నాకిష్టం తీపంటే తనకిష్టం
ఒరేయ్ అంటే నాకిష్టం ఒసేయ్ అంటే తనకిష్టం
నీయబ్బాఅంటే నాకిష్టం ఏబాబు అంటే తనకిష్టం
కోటా కిష్టం చేతన కిష్టం
ఒకరంటే ఒకరికి ఇష్టం వాడంటే ఇష్టం ఇష్టం
దేవదాసంటేనే..ఇష్టం..ఇష్టం..

Thursday, May 3, 2007

దేవ్‌దాసు~~2005సంగీతం::చక్రీ
రచన::చంద్రబోస్
గానం::చక్రీ,రేవతి

నా పండు నా బుజ్జి నా కన్నా నా నాన్నా
పండు బుజ్జి కన్నా నాన్నా బంగారం
బంగారం బంగారం నీకై వేచానే...
బంగారం బంగారం నిన్నే చేరానే
నీ పలుకే వినబడుతుంటే..
నా చెవులే కనులవుతుంటే...
మాటలకే రూపొస్తుంటే
నీ ఉనికే కనబడుతుంటే
పంచ ప్రాణాలు లక్ష ప్రాణాలై పొంగి పోయానే
ఏయే...ఏయే...ఏయే...ఏయే...
బంగారం బంగారం నీకై వేచానే...

జిగిజిగి జిగిథా జిగిజిగి జిగిథా
బంగారం బంగారం నిన్నే చేరానే..ఏ...
పాబాబా పపప్ప బాబాబా
పప్పాప్పాప్పప్పా..పప్పాపా
రప్పపా...


కాయలైనా కనులలోనా
ఊరుపూతే రత్తే రత్తే రత్తే రత్తే..ననననా..
భారమైనా కాళ్ళలోనా
రెక్కలొచ్చే రత్తే రత్తే రత్తే రత్తే..ఆహా..
రక్త్తం బదులు అణూవుల్లోనా
అమృతమేదో ప్రవహించే..ఉహూ..
దేహం నుంచి వీధుల్లోకి
విద్యుత్ ఏదో ప్రసరించే..అమ్మో
నువ్వంటే నా వెంటే నా కంటే కాలాన్ని
కెన్నెన్నో తాళాలు వేస్తానే..ఏ..
త్తత్త్థై..బంగారం..బంగారం
నీకై వేచానే..ఏ..
నా పండు నా బుజ్జి నా కన్నా నా నాన్నా


దస్తలాంటి బ్రతుకులోనా
బదులు దొరికే రత్తే రత్తే రత్తే ఉహూ..
పేదదైనా యెదకు ప్రేమ
నిధులు దొరికే రత్తే రత్తే రత్తేఅబ్బో..
ఇప్పటికికిప్పుడు ఉప్పెన తెచ్చే
సంతోషాలే ఎదురొచ్చే..అఛ్చా
తిప్పలు తప్పని స్వర్గాలుండే
సామ్రాజ్యాలే కనిపించే..అబ్భా..
నువ్వుంటే నా వెంటే నా కంటే దేవుళ్ళు
కెన్నెన్నో వరాలు ఇస్తానే
బంగారం..బంగారం..
నీకైవేచానే..
నీ పలుకే వినబడుతుంటే..
నా చెవులే కనులవుతుంటే...
మాటలకే రూపొస్తుంటే
నీ ఉనికే కనబడుతుంటే
పంచ ప్రాణాలు లక్ష ప్రాణాలై పొంగి పోయానే
ఏ...ఏ...ఏ......
బంగారం..బంగారం..
నీకైవేచానే..

తణక్ తణక్..
బంగారం..బంగారం..
నీకైవేచానే..ఏ..ఏ..