Friday, February 18, 2011

పౌర్ణమి--2006
సంగీతం::దేవిశ్రీ ప్రసాద్
రచన::సిరివెన్నెల సీతారామశాస్త్రి
గానం::షాన్
నిర్మాత::ఎం.ఎస్.రాజు
దర్శకత్వం::ప్రభుదేవా
సంస్థ::సుమంత్ ఆర్ట్ ప్రొడక్షన్స్
తారాగణం::ప్రభాస్,త్రిష,ఛార్మి,సింధుతులాని

పల్లవి:

కోయో కోయో ఓ
కోయో కోయో హూ

life is so beautiful
never never make it sorrowfull
ఎక్కడ ఉందో ఏమో నీ మంజిల్
అట్టే అలోచించక ఆగే చల్
ఓరి దేవుడో ఎలాగని
ఊరుకోకురో ఉసూరని
ఆటపాటగా ప్రతీ పనీ
సాధించేయ్ ఏమైనాగానీ

కోయో కోయో ఓ
కోయో కోయో
కోయో కోయో ఓ
కోయో కోయో
life is so beautiful
never never make it sorrowfull
ఎక్కడ ఉందో ఏమో నీ మంజిల్
అట్టే అలోచించక ఆగే చల్
కోయో కోయో

చరణం1:

హే కొండలో కోనలో ఎవో ఎదురైనా
ఎండలో వానలో మన వేగం క్షణమైనా నిలిచేనా
చేరాలా కలలకోట
రణమేరా రాజ్యబాట

ఓరి దేవుడో ఎలాగని
ఊరుకోకురో ఉసూరని
ఆటపాటగా ప్రతీ పనీ
సాధించేయ్ ఏమైనాగానీ

కోయో కోయో ఓ
కోయో కోయో
కోయో కోయో ఓ
కోయో కోయో
life is so beautiful
never never make it sorrowfull
ఎక్కడ ఉందో ఏమో నీ మంజిల్
అట్టే అలోచించక ఆగే చల్
చల్ చల్ చల్

చరణం2:

హే భాదని చేదని ఏదో ఒక పేరా
బతకడం బరువని అడుగడుగు తడబడుతూ నడవాలా
రేపంటే రేపు అంటూ ముళ్ళున్నా దాని చుట్టూ

ఓరి దేవుడో ఎలాగని
ఊరుకోకురో ఉసూరని
ఆటపాటగా ప్రతీ పనీ
సాధించేయ్ ఏమైనాగానీ

కోయో కోయో ఓ
కోయో కోయో
కోయో కోయో ఓ
కోయో కోయో

☾✶*♥*✶*♥*✶*♥*✶*♥*✶*♥*✶*♥*✶☽☾✶*♥*✶*♥*✶*♥*✶*♥*✶*♥*✶*♥*✶☽☾*♥*✶*♥*✶*♥*✶☽

PaurNami--2006
Directed by::Prabhu Deva
Produced by::M.S.Raju
Music by::Devi Sri Prasad
Lyrics::Sirivennela
Singers::Shan
Distributed by::Sumanth Productions
Written by::Pavan Kumar
Starring::Prabhas,Trisha Krishnan
Charmy Kaur,Rahul Dev,Sindhu Tolani

pallavi::

kOyO kOyO O
kOyO kOyO hoo

life is so beautiful
never never make it sorrowfull
ekkaDa uMdO aemO nee maMjil^
aTTae alOchiMchaka aagae chal^
Ori daevuDO elaagani
oorukOkurO usoorani
aaTapaaTagaa pratee panee
saadhiMchaey^ aemainaagaanee

kOyO kOyO O
kOyO kOyO
kOyO kOyO O
kOyO kOyO
life is so beautiful
never never make it sorrowfull
ekkaDa uMdO aemO nee maMjil^
aTTae alOchiMchaka aagae chal^
kOyO kOyO

charaNaM::1

hae koMDalO kOnalO evO edurainaa
eMDalO vaanalO mana vaegaM kshaNamainaa nilichaenaa
chaeraalaa kalalakOTa
raNamaeraa raajyabaaTa

Ori daevuDO elaagani
oorukOkurO usoorani
aaTapaaTagaa pratee panee
saadhiMchaey^ aemainaagaanee

kOyO kOyO O
kOyO kOyO
kOyO kOyO O
kOyO kOyO
life is so beautiful
never never make it sorrowfull
ekkaDa uMdO aemO nee maMjil^
aTTae alOchiMchaka aagae chal^
chal^ chal^ chal^

charaNaM::2

hae bhaadani chaedani aedO oka paeraa
batakaDaM baruvani aDugaDugu taDabaDutoo naDavaalaa
raepaMTae raepu aMToo muLLunnaa daani chuTToo

Ori daevuDO elaagani
oorukOkurO usoorani
aaTapaaTagaa pratee panee
saadhiMchaey^ aemainaagaanee

kOyO kOyO O
kOyO kOyO
kOyO kOyO O
kOyO kOyO

పౌర్ణమి--2006


సంగీతం::దేవిశ్రీ ప్రసాద్
రచన::సిరివెన్నెల సీతారామశాస్త్రి
గానం::S.చిత్ర
నిర్మాత::ఎం.ఎస్.రాజు
దర్శకత్వం::ప్రభుదేవా
సంస్థ::సుమంత్ ఆర్ట్ ప్రొడక్షన్స్
తారాగణం::ప్రభాస్,త్రిష,ఛార్మి,సింధుతులాని

పల్లవి::

ఎవరో చూడాలి అని నాట్యమాడదే నెమలి
ఎటుగా సాగాలి అని ఏరు ఎవరినడగాలి
కో అంటూ కబురు పెడితే రగిలే కొండగాలి
ఓ అంటూ కరిగి రాదా నింగే పొంగి పొరలి
ఎవరో చూడాలి అని నాట్యమాడదే నెమలి
ఎటుగా సాగాలి అని ఏరు ఎవరినడగాలి

చరణం::1

తనలో చినుకే బరువై కరిమబ్బే వదిలినా
చెరలో కునుకే కరవై కలవరమే తరిమినా
వనమే నన్ను తన ఒడిలో అమ్మై పొదువుకున్నదని
పసిపాపల్లె కొమ్మలలో ఉయ్యాలూపుతున్నదని
నెమ్మదిగా నా మదికి నమ్మకమందించిందెరో ఎవరో

ఎవరో చూడాలి అని నాట్యమాడదే నెమలి
ఎటుగా సాగాలి అని ఏరు ఎవరినడగాలి

చరణం::2

వరసే కలిపే చనువై నను తడిమే పూలతో
కనులే తుడిచే చెలిమై తల నిమిరే జాలితో
ఎపుడో కన్న తీపికల ఎదురౌతుంటే దీపికలా
శిలలో ఉన్న శిల్పకళ నడకే నేర్చుకున్నదిలా
దుందుడుకో ముందడుగో సంగతి అడిగి వారెవరో ఎవరో


ƷƸ̵̡Ӝ̵̨̄ƷƸ̵̡Ӝ̵̨̄ƷƸ̵̡Ӝ̵̨̄ƷƸ̵̡Ӝ̵̨̄ƷƸ̵̡Ӝ̵̨̄ƷƸ̵̡Ӝ̵̨̄ƷƸ̵̡Ӝ̵̨̄ƷƸ̵̡Ӝ̵̨̄ƷƸ̵̡Ӝ̵̨̄ƷƷƸ̵̡Ӝ̵̨̄ƷƸ̵̡Ӝ̵̨̄ƷƸ̵̡Ӝ̵̨̄ƷƸ̵̡Ӝ̵̨̄ƷƷƸ̵̡Ӝ̵̨̄ƷƸ̵̡Ӝ̵̨̄ƷƸ̵̡Ӝ̵̨̄ƷƸ̵̡Ӝ̵̨̄ƷƷƸ̵̡Ӝ̵̨̄ƷƸ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ

PaurNami--2006
Directed by::Prabhu Deva
Produced by::M.S.Raju
Music by::Devi Sri Prasad
Lyrics::Sirivennela
Singers::S.Chitra
Distributed by::Sumanth Productions
Written by::Pavan Kumar
Starring::Prabhas,Trisha Krishnan
Charmy Kaur,Rahul Dev,Sindhu Tolani

pallavi::

evarO chooDaali ani naaTyamaaDadae nemali
eTugaa saagaali ani aeru evarinaDagaali
kO aMToo kaburu peDitae ragilae koMDagaali
O aMToo karigi raadaa niMgae poMgi porali
evarO chooDaali ani naaTyamaaDadae nemali
eTugaa saagaali ani aeru evarinaDagaali

charaNaM::1

tanalO chinukae baruvai karimabbae vadilinaa
cheralO kunukae karavai kalavaramae tariminaa
vanamae nannu tana oDilO ammai poduvukunnadani
pasipaapalle kommalalO uyyaalooputunnadani
nemmadigaa naa madiki nammakamaMdiMchiMderO evarO

evarO chooDaali ani naaTyamaaDadae nemali
eTugaa saagaali ani aeru evarinaDagaali

charaNaM::2

varasae kalipae chanuvai nanu taDimae poolatO
kanulae tuDichae chelimai tala nimirae jaalitO
epuDO kanna teepikala edurautuMTae deepikalaa
SilalO unna SilpakaLa naDakae naerchukunnadilaa
duMduDukO muMdaDugO saMgati aDigi vaarevarO evarO

పౌర్ణమి--2006

సంగీతం::దేవిశ్రీ ప్రసాద్
రచన::సిరివెన్నెల సీతారామశాస్త్రి
గానం::బాలు,చిత్ర
నిర్మాత::ఎం.ఎస్.రాజు
దర్శకత్వం::ప్రభుదేవా
సంస్థ::సుమంత్ ఆర్ట్ ప్రొడక్షన్స్
తారాగణం::ప్రభాస్,త్రిష,ఛార్మి,సింధుతులాని

పల్లవి::

మువ్వలా నవ్వకలా ముద్ద మందారమా
మువ్వలా నవ్వకలా ముద్ద మందారమా
ముగ్గులో దించకిలా ముగ్ధ సింగారమా
నేలకే నాట్యం నేర్పావే నయగారమా
గాలికే సంకెళ్ళెసావే
నన్నిలా మార్చగల కళ నీ సొంతమా
ఇది నీ మాయ వల కాదని అనకుమా
ఆశకే ఆయువు పోసావే మదుమంత్రమా
రేయికే రంగులు పూశావే

చరణం::1

కలిసిన పరిచయం ఒక రోజే కదా
కలిగిన పరవశం యుగముల నాటిదా
కళ్ళతో చూసే నిజం నిజం కాదేమో
గుండెలో ఏదో ఇంకో సత్యం ఉందేమో

నన్నిలా మార్చగల కళ నీ సొంతమా
ఇది నీ మాయ వల కాదని అనకుమా
నేలకే నాట్యం నేర్పావే నయగారమా
గాలికే సంకెళ్ళేసావే

చరణం::2

పగిలిన బొమ్మగా మిగిలిన నా కథ
మరి ఒక జన్మగా మొదలవుతున్నదా
పూటకో పుట్టుక ఇచ్చే వరం ప్రేమేగా
మనలో నిత్యం నిలిచే ప్రాణం తనేగా

మువ్వలా నవ్వకలా ముద్ద మందారమా
ముగ్గులో దించకిలా ముగ్ధ సింగారమా
ఆశకే ఆయువు పోసావే మధుమంత్రమా
రేయికే రంగులు పూశావే

♪♥♫☼♪♥♫☼♪♥♫☼♪♥♫☼♪♥♫☼♪♥♫☼♪♥♫☼♪♥♫☼♪♥♫☼♪♥♫☼♪♥♫☼♪♥♫☼♪♥♫☼♪♥♫☼♪♥♫☼♪♥♫☼♪♥♫☼♪♥♫☼♪♥♫☼♪♥♫☼♪♥♫☼♪♥♫☼♪♥♫☼♪♥♫☼


PaurNami--2006
Directed by::Prabhu Deva
Produced by::M.S.Raju
Music by::Devi Sri Prasad
Lyrics::Sirivennela
Singers::Baalu,Chitra
Distributed by::Sumanth Productions
Written by::Pavan Kumar
Starring::Prabhas,Trisha Krishnan
Charmy Kaur,Rahul Dev,Sindhu Tolani

pallavi::

muvvalaa navvakalaa mudda maMdaaramaa
muvvalaa navvakalaa mudda maMdaaramaa
muggulO diMchakilaa mugdha siMgaaramaa
naelakae naaTyaM naerpaavae nayagaaramaa
gaalikae saMkeLLesaavae
nannilaa maarchagala kaLa nee soMtamaa
idi nee maaya vala kaadani anakumaa
aaSakae aayuvu pOsaavae madumaMtramaa
raeyikae raMgulu pooSaavae

charaNaM::1

kalisina parichayaM oka rOjae kadaa
kaligina paravaSaM yugamula naaTidaa
kaLLatO choosae nijaM nijaM kaadaemO
guMDelO aedO iMkO satyaM uMdaemO

nannilaa maarchagala kaLa nee soMtamaa
idi nee maaya vala kaadani anakumaa
naelakae naaTyaM naerpaavae nayagaaramaa
gaalikae saMkeLLaesaavae

charaNaM::2

pagilina bommagaa migilina naa katha
mari oka janmagaa modalavutunnadaa
pooTakO puTTuka ichchae varaM praemaegaa
manalO nityaM nilichae praaNaM tanaegaa

muvvalaa navvakalaa mudda maMdaaramaa
muggulO diMchakilaa mugdha siMgaaramaa
aaSakae aayuvu pOsaavae madhumaMtramaa
raeyikae raMgulu pooSaavae


పౌర్ణమి--2006


సంగీతం::దేవశ్రీ ప్రసాద్
రచన::సిరివెన్నెల
గానం::KS.చిత్ర

శంభో శంకర..హర హర మహాదేవ హర హర మహాదేవ
తథింతదిమి థింధిమి పరుల తాండవకేళీ థర్పరా
గౌరీమంజుల సింజినీ జతుల లాస్యవినోదవ శంకరా
భరత వేదముగ నిరత నాట్యముగ కదిలిన పదమిది ఈశా
శివ నివేదనగ అవని వేదనగ పలికెను పదము పరేశా
నీలకంధరా జాలిపొందరా కరుణతో ననుగనరా

శ్యామసుందరా సైలమందిరా మొరవిని బదులిడరా
నగజా మనోజ జగదీశ్వరా మాలేందు శేఖరా.. శంకరా

భరత వేదముగ నిరత నాట్యముగ కదిలిన పదమిది ఈశా
శివ నివేదనగ అవని వేదనగ పలికెను పదము పరేశా!!

హరహర మహాదేవ హరహర మహాదేవ
హరహర మహాదేవ హరహర మహాదేవ

ఆ..ఆ..ఆ..ఆ..ఆ..ఆ..ఆ..ఆ..హా..

అంతకాంత నీ సతి..అగ్నితప్తమైనది మేను త్యాగమిచ్చి తాను నీలో లీనమైన..
ఆదిశక్తి ఆకృతి అత్రిజాత పార్వతి స్థాణువైన ప్రాణధవుని చెంతకు చేరుకున్నది..
ఆ..ఆ..ఆ..ఆ ఆ..ఆ..ఆ..ఆ..ఆ..ఆ..ఆ..ఆ ఆ..ఆ..ఆ..ఆ.
భవుని భువుకి తరలించేలా..తరలి విధిని తలపించేలా..రసతరంగిణీ లీల
యతిని నృత్య రథుని చేయగలిగే ఈ..వేళ

" కేశవా...పౌర్ణమి నాట్యం చేస్తున్నట్లు లేదు" ??

భరత వేదముగ నిరత నాట్యముగ కదిలిన పదమిది ఈశా
శివ నివేదనగ అవని వేదనగ పలికెను పదము పరేశా!!

జంగమసావర గంగాచ్చిత సిరా మ్రుద మందుథ కర పుర హరా
రక్థశుభంకర భవనాశంకర స్వర హర దక్ష థ్వర హరా
పాలవిలోచన పాలిత జనగణ కాల కాల విశ్వేశ్వరా
ఆశుదోష అధ నాశవినాశన జయగిరీశ బృహదీశ్వరా

హరహర మహాదేవ..హరహర మహాదేవా

ఆపండీ..ఆపకూడదు.....

ఓం...ఓం...ఓం...ఓం...ఓం...ఓం...

ఓం నమఃశ్శివాయ..ఓం నమఃశ్శివాయ..
ఓం నమఃశ్శివాయ..ఓం నమఃశ్శివాయ..
ఓం నమఃశ్శివాయ..ఓం నమఃశ్శివాయ..

వ్యోమకేశ నిను హిమగిరి వర సుత ప్రేమ పాశమున పిలువంగ..
యోగివేశ నీ మనసున కలగద రాగలేశమైనా..
హే మహేశ నీ భైదపదాహుతి దైత్య సోషనము జరుపంగా..
భోగిభూష భువనాళిని నిలుపవ అభయముద్రలోనా..

నమక చమకముల నాదాన…యమక గమకముల యొగానా..
పలుకుతున్న ప్రాణాన..ప్రణవనాధ..ప్రధమనాధ శృతి విననా ఈశా…
హరహర మహాదేవ హరహర మహాదేవ
హరహర మహాదేవ హరహర మహాదేవ

పౌర్ణమి..నీవనుకొన్నట్టే జరిగింది..సంతోషమేనా..మ్మ్..

ღ♪♥♫☼ღ♪♥♫☼ღ♪♥♫☼ღ♪♥♫☼ღ♪♥♫☼ღ♪♥♫☼ღ♪♥♫☼ღ♪♥♫☼ღ♪♥♫☼ღ♪♥♫☼ღ♪♥♫☼ღ♪♥♫☼ღ♪♥♫☼ღ♪♥♫☼ღ♪♥♫☼ღ♪♥♫☼ღ♪♥♫☼ღ♪♥♫☼ღ♪♥♫☼ღ♪♥♫☼ღ♪♥♫☼

PaurNami--2006
Directed by::Prabhu Deva
Produced by::M.S.Raju
Music by::Devi Sri Prasad
Lyrics::Sirivennela
Singers::S.Chitra
Distributed by::Sumanth Productions
Written by::Pavan Kumar
Starring::Prabhas,Trisha Krishnan
Charmy Kaur,Rahul Dev,Sindhu Tolani

SaMbhO SaMkara..hara hara mahaadaeva hara hara mahaadaeva
tathiMtadimi thiMdhimi parula taaMDavakaeLee tharparaa
gaureemaMjula siMjinee jatula laasyavinOdava SaMkaraa
bharata vaedamuga nirata naaTyamuga kadilina padamidi eeSaa
Siva nivaedanaga avani vaedanaga palikenu padamu paraeSaa
neelakaMdharaa jaalipoMdaraa karuNatO nanuganaraa

SyaamasuMdaraa sailamaMdiraa moravini baduliDaraa
nagajaa manOja jagadeeSvaraa maalaeMdu Saekharaa.. SaMkaraa

bharata vaedamuga nirata naaTyamuga kadilina padamidi eeSaa
Siva nivaedanaga avani vaedanaga palikenu padamu paraeSaa!!

harahara mahaadaeva harahara mahaadaeva
harahara mahaadaeva harahara mahaadaeva

aa..aa..aa..aa..aa..aa..aa..aa..haa..

aMtakaaMta nee sati..agnitaptamainadi maenu tyaagamichchi taanu neelO leenamaina..
aadiSakti aakRti atrijaata paarvati sthaaNuvaina praaNadhavuni cheMtaku chaerukunnadi..
aa..aa..aa..aa aa..aa..aa..aa..aa..aa..aa..aa aa..aa..aa..aa.
bhavuni bhuvuki taraliMchaelaa..tarali vidhini talapiMchaelaa..rasataraMgiNee leela
yatini nRtya rathuni chaeyagaligae ee..vaeLa

" kaeSavaa...paurNami naaTyaM chaestunnaTlu laedu" ??

bharata vaedamuga nirata naaTyamuga kadilina padamidi eeSaa
Siva nivaedanaga avani vaedanaga palikenu padamu paraeSaa!!

jaMgamasaavara gaMgaachchita siraa mruda maMdutha kara pura haraa
rakthaSubhaMkara bhavanaaSaMkara svara hara daksha thvara haraa
paalavilOchana paalita janagaNa kaala kaala viSvaeSvaraa
aaSudOsha adha naaSavinaaSana jayagireeSa bRhadeeSvaraa

harahara mahaadaeva..harahara mahaadaevaa

aapaMDee..aapakooDadu.....

OM...OM...OM...OM...OM...OM...

OM nama@hSSivaaya..OM nama@hSSivaaya..
OM nama@hSSivaaya..OM nama@hSSivaaya..
OM nama@hSSivaaya..OM nama@hSSivaaya..

vyOmakaeSa ninu himagiri vara suta praema paaSamuna piluvaMga..
yOgivaeSa nee manasuna kalagada raagalaeSamainaa..
hae mahaeSa nee bhaidapadaahuti daitya sOshanamu jarupaMgaa..
bhOgibhoosha bhuvanaaLini nilupava abhayamudralOnaa..

namaka chamakamula naadaana…yamaka gamakamula yogaanaa..
palukutunna praaNaana..praNavanaadha..pradhamanaadha SRti vinanaa eeSaa…
harahara mahaadaeva harahara mahaadaeva
harahara mahaadaeva harahara mahaadaeva

paurNami..neevanukonnaTTae jarigiMdi..saMtOshamaenaa..mm^..

Wednesday, February 9, 2011

అమ్మ చెప్పింది

నీకోసం -- 1999
రచన::సాహితి
సంగీతం::R.P.పట్నాయక్
గానం::రాజేష్,కౌసల్య

నీకోసం..నీకోసం..
నీకోసం..నీకోసం..
ఎపుడూ లేని ఆలోచనలు
ఇపుడే కలిగెను ఎందుకు నాలో..
నీకోసం..నీకోసం..
ఈ లోకమిలా..ఏదో కలలా..
నాకంతా కొత్తగ వింతగ
కనిపిస్తూ ఉంది..

నీకోసం..నీకోసం..
నీకోసం..నీకోసం..

నాలో ఈ ఇది..ఏ రోజు లేనిది
ఏదో అలజడి..నీతోనే మొదలిది
నువ్వే నాకని..పుట్టుంటావని
ఒంటిగా నీ జంటకే ఉన్నాను..
నేనిన్నాళ్ళుగా..

నీకోసం..నీకోసం..
నీకోసం..నీకోసం..

నాలో ప్రేమకి..ఒక వింతే ప్రతీదీ
వీణే పలుకని..స్వరమే నీ గొంతుది
మెరిసే నవ్వది..మోనాలిసాది
ఈ నిజం ఇక కాదనే ఏ మాటనూ
నే నమ్మను..

ఎపుడూ లేని ఆలోచనలు
ఇపుడే కలిగెను ఎందుకు నాలో..
నీకోసం..నీకోసం..
ఈ లోకమిలా..ఏదో కలలా..
నాకంతా కొత్తగ వింతగ
కనిపిస్తూ ఉంది..

నీకోసం...నీకోసం..
నీకోసం...నీకోసం..