Sunday, December 13, 2009

ఎవరైనా ఎపుడైనా ~~ 2009

ఎవరైనా ఎపుడైనా ~~ 2009సంగీతం::మణిశర్మ
రచన::వెన్నెలకంటి
గానం::హేమచంద్ర ,మాళవిక


నీలాలు కారు కనులలో..కలతగా కరిగెనే..జీవితం
కాలాలు మారి వలపులే వగపుగా మిగిలెనే నా గతం

నిన్నే ప్రేమించా గుండే లోతులా
నిన్నే బాధించా గుండె కోతలా
పువ్వే ఇచ్చాను ఒక నాడలా
ముల్లై గుచ్చానే నిన్ను నేడిలా
నీలాలు కారు కనులలో కలతగా కరిగెనే..జీవితం

నిదురపోవు నిజములో మేలుకొన్న కలలలో
నిజమైనా కల అయినా ఇదేనా
దూరమైన పిలుపులో చేరువైన వలపులో
కలకాలం నిలిచేది కధేనా
నింగికి నేలకు కలిసే అలవాటు లేదులే
కడలికీ నదికి ఎపుడు ఎడబాటు రాదులే

నీలాలు కారు కనులలో కలతగా కరిగెనే..జీవితం
కాలాలు మారి వలపులే వగపుగా మిగిలెనే నా గతం

పలుకు నీవు మెల్లగా మనసు తోడు చేరగా
నీ కోసం బతికున్నా ఇన్నాళ్ళుగా
మనసు నిన్ను వీడగా కారే నీరు ధారగా
ఎడబాటే కలిగింది చేదుగా
మనసైన నువ్వే నన్నే ద్వేషించినావులే
ఇటువంటి నిన్నే నేను ఊహించలేదు

నీలాలు కారు కనులలో కలతగా కరిగెనే..జీవితం
కాలాలు మారి వలపులే వగపుగా మిగిలెనే నా గతం

Saturday, December 12, 2009

జోష్ ~~~ 2009

జోష్ ~~~ 2009సంగీతం::సందీప్ చౌట
రచన::
గానం::విఠల్ రాహుల్


కాలేజీ బుల్లోడా ఖలేజా ఉన్నోడా..స్టూడెంట్ కుర్రోడా టాలెంట్ ఉన్నోడా
కాలేజీ బుల్లోడా ఖలేజా ఉన్నోడా..స్టూడెంట్ కుర్రోడా టాలెంట్ ఉన్నోడా
ఉన్నది ఎక్కువేర,లేనిది తక్కువేర--2
ఉన్నదంతా ఊడిన పుడింగు నువ్వేరా..ఒరేయ్..నువ్వు పుడింగువేర
కాలేజీ బుల్లోడా ఖలేజా ఉన్నోడా..స్టూడెంట్ కుర్రోడా టాలెంట్ ఉన్నోడా

చదువులన్ని మూల పెట్టి పుస్తకాలు మూట కట్టి, సిగేరెట్టే చేత బట్టి చింపాంజి ఫోజే పెట్టి
రంకెలు వేస్తావు రాగ్గింగులు చేస్తావు, రోతగా చూస్తావు భూతు జోకులేస్తావు రమేశ..అరె రాధా రమేశ
నీ ప్యుచర్ పంచరోయ్ నా రామేశ,ఫ్యాన్ ఫోలోఇంగ్ పెరుగుతాది రామేసో రమేశ..
కాలేజీ బుల్లోడా ఖలేజా ఉన్నోడా..స్టూడెంట్ కుర్రోడా టాలెంట్ ఉన్నోడా

అన్నా అన్నా అంటు నువ్వు అన్నా వెనుక ఉంటావు
అన్నా ఒక్క మాట చెబితే అన్ని కానిస్తావు
బందులు చేస్తావు బస్ లు తగలేస్తావు, కొట్టులు మూస్తావు కొట్లాటకు లేస్తావు గనేస..గుణ గణ గణేశ
నీ ఎనర్జంత వేస్ట్ ఐన గణేశ..నీకు experience వస్తుంది గనేశో గణేశ..
కాలేజీ హోయ్ బుల్లోడా ఖలేజా ఉన్నోడా..స్టూడెంట్ కుర్రోడా టాలెంట్ ఉన్నోడా

మాదక ద్రవ్యల్లోన మాస్టర్ గ మారినావు, డోపింగ్ విభాగం లో డాక్టరేట్ పొందినావు
దగ్గే పెరిగేలా డ్రగ్స్ తీసుకున్నావు,లివరు పోయేలా లిక్కరు లాగిస్తావు సురేశా..సురేశా
నీ హెల్త్ అంత ఖరాబు ఐన సురేశ..స్వర్గం హైటెంతో తెలుసుతుంది సురేసా హో సురేశా
కాలేజీ బుల్లోడా ఖలేజా ఉన్నోడా..స్టూడెంట్ కుర్రోడా టాలెంట్ ఉన్నోడా

ఇఫోనే చేతిలోన ఐపాడు చెవిలోన,కాలేమో బైక్ పైన కళ్లు ఏమో ఆకాసాన
ఓ హోయ్..ఓ హోయ్..
పార్టీలంటావు pub ల్లో ఉంటావు,పాల్సు ప్రేష్టేజికి పాకులాడుతుంటావు ప్రకాశా..అరై లేరా ప్రకాశ
నే కన్నోళ్ళ కన్నీళ్లను ప్రకాశా..నీ perfume బాటిల్ ల్లో కలుపు ప్రకశో ప్రకాశ

జోష్ ~~~ 2009సంగీతం::సందీప్ చౌట
రచన::
గానం::సౌమ్య రావ్


నువ్వేల్లని చోటుంటుందా
నువ్వేరుగని మాటుంటుందా
గాలి నన్ను రాని నీ వెంట

నువ్వు చూసొచ్చిన ప్రతి వింతా
నేనేవ్వరికి చేపోద్దా
నీ ఊసులనే ఊ కొడుతూ వింటా
ఒక్క చోట నిలవోద్దు అంటు తెగ తరుముతున్న ఈ ఉత్సాహం
దారి కోరి నిన్నడుగుతుంది స్నేహం

ఆవర హవా అదిరి పడి ఓవర అంటావా
హాయిగా నాతో వొస్తావ సాయపడతావా 2

నువ్వేల్లని చోటుంటుందా
నువ్వేరుగని మాటుంటుందా
గాలి నన్ను రాని నీ వెంట

వేళ పాల గోలి మార్ విసిరేసా చూడు బాచి ని
అపుడప్పుడు నవ్వుతామ టైం టేబుల్ వేసుకొని
దాగుడు మూత దండకోరు
ఎవ్వరికి జాడ చెప్పమని
యిట్టె తప్పించుకోమ ఆపేసే చూపుల్ని
పద్దతంటు పట్టించుకోని పాటల్లె సాగని పొద్దంతా
వొద్దు అంటు ఆపేది ఎవ్వరంటా
కాటుక పిట్టల్లా కల్లగిరి వాలిన చోటెల్లా
ఎన్ని వర్ణాల్లో చూడిల్లా తెలుగు పువ్వుల్లా

ఆవర హవా అదిరి పడి ఓవర అంటావా
హాయిగా నాతో వొస్తావా సాయపడతావా

కిటికీ లోంచి చూడాలా కదిలల్లె అన్ని ఋతువుల్నీ
చెయ్యరా తాకరాద వేకువని వెన్నెల్ని
గుమ్మం బయటే ఆపాలా ఎదురోచే చిన్ని ఆశలనీ
గుండెల్లో చోటు లేదా ఊరించే ఊహలకి
పంజరాన్ని విడిపించుకున్న బంగారు చిలకనై ఈ పూట
ఎగిరి ఎగిరి ఆకాశం అందుకుంటా

ఎల్లలు ఆగేనా అల్లరిగా దూగే వేగాన
అదుపులో ఉంచే వీల్లేదా నన్ను నేనైనా

ఆవర హవా అదిరి పడి ఓవర అంటావా
హాయిగా నాతో వొస్తావా సాయపడతావా

నువ్వేల్లని చోటుంటుందా
నువ్వేరుగని మాటుంటుందా
గాలి నన్ను రాని నీ వెంట 2

Friday, December 11, 2009

గణేష్--2009సంగీతం::మిక్కి,J.మెయిర్
రచన::రామజోగయ్య శాస్త్రి
గానం::శ్రీ మధుమిత


యేలే...యేలే...యేలే...యేల్లెల్లెలెలె

యేలే...యేలే...యేలే...యేల్లెల్లెలెలె

తెలిసిన మాటే వింటుంటే మళ్ళి కొత్తగ వింటున్నా
కలగన్నట్టే నిజమైతే చాలా సంబరపడుతున్నా
చూస్తూ చూస్తునే నవ్వే మువ్వై పోతున్నా....
చినుకైన తడిసేటి వానా వానా
మనసంతా కురిసేనా ఈ సమయాన
హరివిల్లై కనిపించే నా నీడైన
తనువంతా మునిగింది ఆనందాన
యేలే...యేలే...యేలే...యేల్లెల్లెలెలె

యేలే...యేలే...యేలే...యేల్లెల్లెలెలె

నేనింతగా ఎపుడైన కేరింతలో మునిగానా
నీ చిత్రమై కదిలించవిల్లా.....హో...
నీ చెంతనే ఎదలోనా నే ఇప్పుడై మునిగేనా
గాల్లో ఇలా పరుగైనా....హా...

లరలల్ లరలల్ లరలల్ లరలల్ లల్ లల్ ల్ల్ లలన
లరలల్ లరలల్ లరలల్ లరలల్ లల్ లల్ ల్ల్ లలన
లరలల్ లరలల్ లరలల్ లరలల్ లల్ లల్ ల్ల్ లలన
లరలల్ లరలల్ లరలల్ లరలల్ లల్ లల్ ల్ల్ లలన

లరలల్ లరలల్ లరలల్ లరలల్ లల్ లల్ ల్ల్ లలన
తెలిసిన మాటే వింటుంటే మళ్ళి కొత్తగ వింటున్నా
కలగన్నట్టే నిజమైతే చాలా సంబరపడుతున్నా

Wednesday, December 9, 2009

కార్తీక్

గానం::సందీప్, ఉష

ఈ రేయి..ఈ హాయి..నీ మాయ కాదా..ఇది ప్రేమే కదా
ఈ రేయి..ఈ హాయి..నీ మాయ కాదా..ఇది ప్రేమే కదా

హృదయాలు పాడే ఈ ప్రేమ గీతం సాగే సదా

ఈ రేయి..ఈ హాయి..నీ మాయ కాదా..ఇది ప్రేమే కదా

ఏ మాయ చేసింది ఈ జాబిలమ్మ
ఏ మాయ చేసింది ఈ జాబిలమ్మ
ఏ మత్తు చల్లింది ఈ వెన్నెలమ్మ
ఎదలో సితారా..పలికే ఈ వేళా..నాలోని లోకాన నీ గానమే

ఈ రేయి..ఈ హాయి..నీ మాయ కాదా..ఇది ప్రేమే కదా

చిరుగాలిలా నన్ను తాకింది ప్రేమా
చిరుగాలిలా నన్ను తాకింది ప్రేమా
సిరిమల్లెలా మనస్సు దోచింది ప్రేమా
ప్రేమంటే నీవే..ప్రేమించరావే..నీ ప్రేమ నా శ్వాసగా మారగా

ఈ రేయి..ఈ హాయి..నీ మాయ కాదా..ఇది ప్రేమే కదా

నువు లేక క్షణమైన నేనుండలేనూ..
నువు లేక క్షణమైన నేనుండలేనూ..
నువు తోడు లేకున్న నే నేను కానూ..
ఏ జన్మకైనా నీ నీడ చాలు..ఆపైన కోరేది ఏముందిలే

ఈ రేయి..ఈ హాయి..నీ మాయ కాదా..ఇది ప్రేమే కదా

Monday, November 23, 2009

ఆర్య 2 ~~ 2009 ( Arya ),
సంగీతం::దేవిశ్రీ ప్రసాద్
రచన::చంద్రబోస్
గానం::ప్రియ,హెమేష్

రింగ రింగ రింగ రింగ రింగ రింగ రింగా రింగారే

రింగ రింగ రింగ రింగ రింగ రింగ రింగా రింగారే

రింగ రింగ రింగ రింగ రింగ రింగ రింగా రింగారే

రింగ రింగ రింగ రింగ రింగ రింగ రింగా రింగారే

పాషు పాషు పరదేశి నేను ఫారిన్ నుంచి వచ్చేశాను

రింగ రింగ రింగ రింగ రింగ రింగ రింగా రింగారే

రింగ రింగ రింగ రింగ రింగ రింగ రింగా రింగారే

రోషం ఉన్న కుర్రాళ్ళ కోసం వాషింగ్‌టన్ను వదిలేశాను

రింగ రింగ రింగ రింగ రింగ రింగ రింగా రింగారే

రింగ రింగ రింగ రింగ రింగ రింగ రింగా రింగారే

ఎయిర్ బస్సు ఎక్కి ఎక్కి రోతే పుట్టి ఎర్ర బస్సు మీద నాకు మోజే పుట్టి

ఎర్రకోట చేరినాను చేరినాక ఎదురు చూసినఆ – ఎవరి కోసం

బోడి మూతి ముద్దులంటే బోరే కొట్టి కోరమీసం కుర్రగాళ్ళ ఆరా పట్టి

బెంగుళూరు కెళ్ళినాను మంగళూరు కెళ్ళినాను

బీహారు కెళ్ళినాను జైపూరు కెళ్ళినాను

రాయలోరి సీమకొచ్చి సెట్టయ్యాను

ఓహో మరిక్కడి కుర్రోళ్ళేం చేశారు?

కడపబాంబు కన్నుల్తో ఏసి కన్నెకొంప పేల్చేశారు

రింగ రింగ రింగ రింగ రింగ రింగ రింగా రింగరే

వేట కత్తి ఒంట్లోనే దూసి సిగ్గుగుత్తి తేంచేశారు

రింగ రింగ రింగ రింగ రింగ రింగ రింగా రింగారే

ఇదిగో తెల్లపిల్లా అదంతా సరేగాని అసలు ఈ రింగ రింగ గోలేంటి?

అసలుకేమో నా సొంత పేరు యాండ్రియానా స్పార్సోరింగ

రింగ రింగ రింగ రింగ రింగ రింగ రింగా రింగారే

పలకలేక ఈళ్ళెట్టినారు ముద్దుపేరు రింగ రింగా

రింగ రింగ రింగ రింగ రింగ రింగ రింగా రింగారే

జీన్స్ తీసి కట్టినారు ఓణీ లంగ

బాబ్డ్ హేరు పెట్టినారు సవరం బాగా

రాయిలాగా ఉన్న నన్ను రంగసాన్ని చేసినారుగా

ఇంగ్లీషు మార్చినారు ఎటకారంగా

ఇంటి యెనకకొచ్చినారు యమకరంగా

ఒంటిలోని వాటరంతా చెమటలాగ పిండినారు

ఒంపులోని అత్తరంత ఆవిరల్లే పీల్చినారు

ఒంపి ఒంపి సొంపులన్నీ తాగేశారు

అయిబాబోయ్ తాగేశారా? ఇంకేం చేశారు?

పుట్టుమచ్చలు లేక్కేట్టేశారు లేని మచ్చలు పుట్టించారు

రింగ రింగ రింగ రింగ రింగ రింగ రింగా రింగారే

ఉన్న కొలతలు మార్చేసినారు రాని మడతలు రప్పించారు

రింగ రింగ రింగ రింగ రింగ రింగ రింగా రింగారే

ఇదిగో ఫారిన్ అమ్మాయి ఎలా ఉందేటి మన కుర్రాళ్ళ పవర్?

పంచకట్టు కుర్రాళ్ళలోని పంచ్ నాకు తెలిసొచ్చింది

రింగ రింగ రింగ రింగ రింగ రింగ రింగా రింగారే

ముంతకల్లు లాగించేటోళ్ళ స్ట్రెంతు నాకు తెగ నచ్చింది

రింగ రింగ రింగ రింగ రింగ రింగ రింగా రింగారే

నీటి బెడ్డు సరసమంటే డర్రు డర్రు

ములకమంచమంటే ఇంక కిర్రు కిర్రు

సుర్రుమన్న సీనులన్నీ ఫోన్లో ఫ్రెండ్సుతోటి చెప్పినా – చెప్పేశావేంటి?

ఫైవ్ స్టారు హోటలంటే కచ్చ పిచ్చ

పంపు సెట్టు మ్యాటరైతే రచ్చో రచ్చ

అన్నమాట చెప్పగానే ఎయిర్‌ల్యాండు గ్రీన్‌ల్యాండు

న్యూజిల్యాండు నెదర్‌లాండు థాయిలాండు ఫిన్‌లాండు

అన్ని ల్యాండ్ల పాపలీడ ల్యాండయ్యారు..

లాండయ్యారా! మరి మేమేం చెయ్యాలి?

హ్యాండు మీద హ్యాండేసేయండి ల్యాండు కబ్జా చేసేయండి

రింగ రింగ రింగ రింగ రింగ రింగ రింగా రింగరే

హ్యాండు మీద హ్యాండేసేస్తామే ల్యాండు కబ్జా చేసేస్తామే

రింగ రింగ రింగ రింగ రింగ రింగ రింగా రింగరే

రింగ రింగ రింగ రింగ రింగ రింగ రింగా రింగరే

Sunday, November 22, 2009

కలవరమాయే మదిలో 2009

సంగీతం::శరత్ వాసుదేవన్
రచన::వనమాలి
గానం::చిత్ర


కనులే కలిపే కథలే తెలిపే నాలోని భావాలే
అలలై మెదిలే కలలే కదిపే వేవేల రాగాలే
పలికే స్వరాలే ఎదకే వరాలై
పదాలు పాడు వేళలో..కలవరమాయే మదిలో

కనులే కలిపే కథలే తెలిపే నాలోని భావాలే
అలలై మెదిలే కలలే కదిపే వేవేల రాగాలే

మనసునే తొలి మధురిమలే వరి౦చెనా
బతుకులో ఇలా సరిగమలే రచి౦చెనా
స్వరములేని గాన౦ మరపు రాని వైన౦
మౌనవీణ మీటుతు౦టే..కలవరమాయే మదిలో

ఎదగని కలే ఎదలయలో వరాలుగా
తెలుపని అదే తపనలనే తరాలుగా
నిదురపోని తీర౦ మధురమైన భార౦
గు౦డెనూయలూపుతు౦టే ..కలవరమాయే మదిలో

కనులే కలిపే కథలే తెలిపే నాలోని భావాలే
అలలై మెదిలే కలలే కదిపే వేవేల రాగాలే
పలికే స్వరాలే ఎదకే వరాలై
పదాలు పాడు వేళలో..కలవరమాయే మదిలో

కలవరమాయే మదిలో 2009సంగీతం::శరత్ వాసుదేవన్
రచన::వనమాలి
గానం::చిత్ర


జినక్కి తయ్యా జినక్కి తయ్యా జినక్కి తయ్యరే
జినక్కి తయ్యా జినక్కి తయ్యా జినక్కి తయ్యరే

తొలి తొలి ఆశలెన్నో రేపుతున్న తిల్లాన
మనసును మీటుంతుంటే కొత్త పాటనవుతున్నా
ఏ చిన్ని సందళ్ళు విన్నా ఈ గుండె చాటున
నా గొంతు వాకిళ్ళలోన ఆ పాట దాగునా
దరి చేరే స్వరము నాకు వరము
ప్రతి రోజూ పదము పాడే సమయాన
నన్నే నీలో కన్నా

తొలి తొలి ఆశలెన్నో రేపుతున్న తిల్లాన
మనసును మీటుంతుంటే కొత్త పాటనవుతున్నా

కొమ్మ చాటుగా పల్లవించు ఆ గండు కోయిలమ్మ
గొంతులోని నా తేనెపట్టునే తాను కోరేనమ్మా
పరుగాపని వాగులలోనా కదిలే అలలే
నా పలుకుల గమకం ముందు తల వంచెనులే
ఎగిసే ..తేనె రాగాలు నీలిమేఘాలు తాకితే చాలు నింగి లోగిళ్ళు
జల్లై విల్లై తుళ్ళు

తొలి తొలి ఆశలెన్నో రేపుతున్న తిల్లాన
మనసును మీటుంతుంటే కొత్త పాటనవుతున్నా

ప ప స స ద స స ద ప ప ప ప గ స ని ప గ రి
స స ద ద ప ద ద ప గ ప స గ ప రి
ప ద ని స గ రి గ రి గ రి గ రి
ప ద ని స రి గ రి గ రి గ రి గ
ప ద ని స గ గ ప ద ని స గ గ ప ద ని స గ

ఇన్ని నాళ్ళుగా కంటి పాపలా పెంచుకున్న స్వప్నం
నన్ను చేరగా సత్యమవ్వదా నమ్ముకున్న గానం
పెదవంచున సంగతులన్నీ శ్రుతులై లయలై
ఎదనూపిన ఊపిరులవని స్వర సంపదలై
బతుకే ..పాటలా మారు బాటలో సాగు ఆశలే తీరు రోజులే
చేరువయ్యే లైఫే హాయే


తొలి తొలి ఆశలెన్నో రేపుతున్న తిల్లాన
మనసును మీటుంతుంటే కొత్త పాటనవుతున్నా
ఏ చిన్ని సందళ్ళు విన్నా ఈ గుండె చాటున
నా గొంతు వాకిళ్ళలోన ఆ పాట దాగునా
దరి చేరే స్వరము నాకు వరము
ప్రతి రోజూ పదము పాడే సమయాన
నన్నే నీలో కన్నా

తొలి తొలి ఆశలెన్నో రేపుతున్న తిల్లాన
మనసును మీటుంతుంటే కొత్త పాటనవుతున్నా నట

కలవరమాయే మదిలో 2009సంగీతం::శరత్ వాసుదేవన్
రచన::వనమాలి
గానం::చిత్ర ,రోషన్


నీలో అణువంత ప్రేమున్నా అనుమానం రేగేనా నాతో తగువే తగునా
చాల్ళే తమ తీరు చూస్తున్నా మీతి మీరి పోయేనా అంతా ఒకటే నటన
నా ప్రేమ సంతకాల సాక్షాలే చూపనా
ఏం మాయ చేసినా నీ మాటే చెల్లునా
నాపై కోపాలేనా

నీలో అణువంత ప్రేమున్నా అనుమానం రేగేనా నాతో తగువే తగునా
చాల్ళే తమ తీరు చూస్తున్నా మీతి మీరి పోయేనా అంతా ఒకటే నటన

నీకు నేనే చాలనా నిన్ను కోరి వస్తే చులకనా
కాలు దువ్వే కాంచన కంటి పాప లో నిను దాచనా
ఆ కన్నులే పలు అందాలనే చూస్తే ఎలా
ఏం చూసినా ఎదలో ఉందిగా నిదా కల
నమ్మేదెలా..ఆ ఆ ఆ ఆ

నీలో అణువంత ప్రేమున్నా అనుమానం రేగేనా నాతో తగువే తగునా

నీడలాగా సాగనా గుండె నీకు రాసిచ్చెయ్యనా
మాటలేమో తియ్యన మనసులోని ఆశే తీర్చునా
నీ కోసమే నన్ను ఇన్నాళ్ళుగా దాచానిలా
ఏమో మరి నిను చూస్తే మరి అలా అనిపించలా
నీతో ఎలా ..ఆ ఆ ఆ ఆ

నీలో అణువంత ప్రేమున్నా అనుమానం రేగేనా నాతో తగువే తగునా
చాల్ళే తమ తీరు చూస్తున్నా మీతి మీరి పోయేనా అంతా ఒకటే నటన
నా ప్రేమ సంతకాల సాక్షాలే చూపనా
ఏం మాయ చేసినా నీ మాటే చెల్లునా
నాపై కోపాలేనా

నీలో అణువంత ప్రేమున్నా అనుమానం రేగేనా నాతో తగువే తగునా
చాల్ళే తమ తీరు చూస్తున్నా మీతి మీరి పోయేనా అంతా ఒకటే నట

కలవరమాయే మదిలో 2009సంగీతం::శరత్ వాసుదేవన్
రచన::వనమాలి
గానం::హరిహరన్ ,కల్పన


ఓ నేనే ఓ నువ్వని ఒక తీరే మన ప్రేమని
నీ గూటికే రాని
నేనంటు ఇక లేనని నీ వెంటే ఉన్నానని చాటనీ
చేసానే నీ స్నేహాన్ని...
పోల్చానే నాదో కానీ...నీ వాణ్ణి

ఓ నేనే ఓ నువ్వని ఒక తీరే మన ప్రేమని
నీ గూటికే రాని

మారాము చేసే మారాణి ఊసే నాలోన దాచానులే
గారాలు పోయే రాగాల హాయే నా గుండెనే తాకెలే
నీ కొంటె కోపాలు చూడాలనే..
దొబూచులాడేను ఇన్నాళ్ళుగా..
సరదా సరాగాలు ప్రేమేగా

ఓ నేనే ఓ నువ్వని ఒక తీరే మన ప్రేమని
నీ గూటికే రాని

నీ నీడలాగ నీతోనే ఉన్నా నీ జంట నేనవ్వనా
వేరెవ్వరు నా నీ గుండెలోన నా కంట నీరాగునా
ఆ తలపు నా ఊహకే తోచునా..
నా శ్వాస నిను వీడి జీవించునా..
నీ కంటి పాపల్లే నేలేనా

ఓ నేనే ఓ నువ్వని ఒక తీరే మన ప్రేమని
నీ గూటికే రాని
నేనంటు ఇక లేనని నీ వెంటే ఉన్నానని చాటనీ
చేసానే నీ స్నేహాన్ని..పోల్చానే నాదో కానీ..నీ వాణ్ణి

ఏక్ నిరంజన్ ~~2009సంగీతం::మణిశర్మ
రచన::రామజోగయ్య శాస్త్రి
గానం::కార్తీక్


సమీరా..సమీరా..
సమీరా..సమీరా..

ఒక్కసారి ఐ లవ్ యూ అనవే సచ్చిపోతా
ఈ లైఫ్ తో నాకేం పని లేదని రెచ్చిపోతా
నువ్వొక్కసారి 143 అనవే రాలిపోతా
నీ లవ్వు కన్న లక్కేదీ లేదని రేగిపోతా

యహ సైట్లు ఏ కోట్లు వద్దు నా కోహినూరు నువ్వంటా
ఏ పాట్లు రాని అగచాట్లు రాని నీ ప్రేమతో బ్రతికేస్తా

నిను దేవతల్లే పూజిస్తా
ఓ దెయ్యమల్లే సాధిస్తా
నువ్వు లొంగనంటే ఏం చేస్తా
నే బ్రహ్మచారిగా పుచ్చిపోతా
సమీరా...సమీరా....
సమీరా...సమీరా....

నీ ఇంటిముందు టెంటు వేసుకుంటా..మైకు పెట్టి రచ్చ రచ్చ చేస్తా
అప్పుడైనా తిట్టుకుంటు చెప్పవే ఐ లవ్ యూ..
వీధి వీధి పాదయాత్ర చేస్తా..సంతకాలు లక్ష సేకరిస్తా
అందుకైనా మెచ్చుకుంటు అనవే 1..4..3...

అసలెందుకంట నేనంటే మంట తెగ చిటపటమంటావే
కొవ్వున్న చోట లవ్వుంటదంట అది నిజమని అనుకోవే
బతి మాలీ గతి మాలీ అడిగా నిన్నే

సమీరా...సమీరా....
సమీరా...సమీరా....

దండమెట్టి నిన్ను కాక పడతా..దండలేసి కోకనట్సు కొడతా
వెయ్యి పేర్లు దండకాలు చదువుతూ ప్రేమిస్తా..
తిండి మాని బక్కచిక్కిపోతా..మందు దమ్ము అన్ని మానుకుంటా
ఏడుకొండలెక్కి గుండుకొడతా ఏటేటా

నీకోసమింత నే చేస్తున్నదంత నువు చూసీ చూడవుగా
ఏ మాయసంత అని తిప్పుకుంటూ పోతే నే వదలనుగా
వెనకొస్తా..విసిగిస్తా..నువు మారేదాకా

ఏక్ నిరంజన్ ~~2009సంగీతం::మణిశర్మ
రచన::రామజోగయ్య శాస్త్రి
గానం::హేమచంద్ర,గీతా మాధురి


గుండెల్లో.....గుండెల్లో

గుండెల్లో గిటారు మోగించావే
నాకేవేవో సిల్లీ ధాట్స్ నేర్పించావే

చూపుల్తో పటాసు పేల్చేసావే
నీ మాటల్తో ఫుల్ టాసు వేసేసావే

చెలియా నీపై నే ఫిక్సయ్యేలా చేసావే
???..నా మైండంతా లాగేసావే
లెఫ్ట్ రైట్ టాప్ టు బాటం నచ్చేసావే
ఈస్ట్ వెస్ట్ నార్త్ సౌత్ టచ్ చేసావే

గుండెల్లో.....
గుండెల్లో గిటారు మోగించావే
నాకేవేవో సిల్లీ ధాట్స్ నేర్పించావే

చూపుల్తో పటాసు పేల్చేసావే
నీ మాటల్తో ఫుల్ టాసు వేసేసావే

సున్నాలా ఉన్నా నా పక్కన ఒకటయ్యావే
ఎర వేసి వల్లోకి నను లాగేసిందీ నువ్వే
ఖాళీ దిల్లోనా దేవతలా దిగిపోయావే
తెరతీసే సరదాకీ పిలుపందించిందీ నువ్వే

అనుకోకున్నా నకన్నీ నువ్వైపోయావే
ఎటువైపున్నా నీ వైపే నను నడిపించావే

నరనరాల ఏక్ తార వినిపించావే
నా స్వరాన ప్రేమ పాట పలికించావే

గుండెల్లో....
గుండెల్లో....
నా కేవేవో....
చూపుల్తో....
నీ మాటల్తో....

యమ్మా ఏం ఫిగరో తెగ హాటనిపించేసావే
నువు కూడా పిలగాడా నన్నెంతో కదిలించావే
జియా జిజారే చెయి వాటం చూపించావే
నువు కూడా నన్నేరా ఇట్టాగే దోచేసావే

కనుపాపల్లో హరివిల్లై నువు కనిపించావే
ఎదలోయల్లో చిరుజల్లై నను తడిపేసావే
అందమైన మత్తుమందు నువ్వే నువ్వే
అందుకున్న ప్రేమ విందు నువ్వయ్యావే

గుండెల్లో....గుండెల్లో గిటారు మోగించావే
నాకేవేవో సిల్లీ ధాట్స్ నేర్పించావే

చూపుల్తో పటాసు పేల్చేసావే
నీ మాటల్తో ఫుల్ టాసు వేసేసావే

గుండెల్లో.....గుండెల్లో

ఏక్ నిరంజన్ ~~2009సంగీతం::మణిశర్మ
రచన::భాస్కరభట్ల
గానం::మాళవిక

ఎవరూ లేరని అనకు..తోడుంటా నీ కడవరకు
చీకటిలోనా వెలుగౌతా నీకొరకూ
ఎపుడూ ఒంటరి అనకూ ..నీతోనే చావూ బ్రతుకూ
కంటికి రెప్పై ఉంటాలే తుది వరకూ

ప్రేమతోటి చెంప నిమరనా..గుండే చాటు బాధ చెరపనా
నీ ఊపిరే అవ్వనా..
గడిచిన కాలమేదో గాయపరిచినా..జ్ఞాపకాల చేదు మిగిలినా
మైమరపించే హాయవ్వనా..

ఒట్టేసి నేను చెబుతున్నా..వదిలుండలేను క్షణమైనా
నీ సంతోషానికి హామీ ఇస్తున్నా..

ఎవరూ లేరని అనకు..తోడుంటా నీ కడవరకు
చీకటిలోనా వెలుగౌతా నీకొరకూ..

నా మనసే నీకివ్వనా ..నీలోనే సగమవ్వనా
అరచేతులు కలిపే చెలిమే నేనవనా
ముద్దుల్లో ముంచేయనా..కౌగిలిలో దాచెయ్యనా
నా కన్నా ఇష్ఠం నువ్వే అంటున్నా

దరికొస్తే తల తుడిచే చీరంచుగ నేనే మారనా
అలిసొస్తే ఎపుడైనా నా ఒడినే ఊయల చేస్తానంటున్నా..

ఎవరూ లేరని అనకు..తోడుంటా నీ కడవరకు
చీకటిలోనా వెలుగౌతా నీకొరకూ

నిను పిలిచే పిలుపవ్వనా..నిను వెతికే చూపవ్వనా
నీ కన్నుల వాకిట మెరిసే మెరుపవనా
నిను తలచే తలపవ్వనా..నీ కధలో మలుపవ్వనా
ఏడడుగుల బంధం నీతో అనుకోనా

మనసంతా దిగులైతే..నిను ఎత్తుకు సముదాయించనా
నీ కోసం తపనపడే..నీ అమ్మా నాన్నా అన్నీ నేనవనా ..
ఎవరూ లేరని అనకు..తోడుంటా నీ కడవరకు
చీకటిలోనా వెలుగౌతా నీకొరకూ

ఏక్ నిరంజన్ ~~2009సంగీతం::మణిశర్మ
రచన::రామజోగయ్య శాస్త్రి
గానం::రంజిత్

అమ్మా లేదు నాన్నా లేడు ..అక్కా చెల్లి తంబీ లేరు..ఏక్ నిరంజన్ ..
పిల్లా లేదు పెళ్ళీ లేదు..పిల్లనిచ్చి పెళ్ళి చేసే మావా లేడు..ఏక్ నిరంజన్..

ఊరే లేదు..నాకూ పేరే లేదు..నీడ అలేదు..నాకే తోడూ లేదు
నేనెవరికి గుర్తే రాను..ఎక్కిళ్ళే రావసలే
నాకంటూ ఎవరూ లేరే..కన్నీళ్ళే లేవులే
పదిమందిలో ఏకాకినీ నాలోకమే వేరే
ఇరగేసినా తిరగేసినా నేనెప్పుడూ ఇహ ఒంటరివాణ్ణే..

అమ్మా లేదు నాన్నా లేడు..అక్కా చెల్లి తంబీ లేరు..ఏక్ నిరంజన్..
పిల్లా లేదు పెళ్ళీ లేదు..పిల్లనిచ్చి పెళ్ళి చేసే మావా లేడు..ఏక్ నిరంజన్..

care of platform..son of bad time..awara.com
హే దమ్మర దం..tonnes of freedom..మనకదేగా ప్రాబ్లం
అరె date of birthaeతెలియదే..నే గాలికి పెరిగాలే
హే జాలీ జోలా ఎరగనే ..నా గోలేదో నాదే

తిన్నావా దమ్మేసావా అని అడిగేదెవ్వడులే
ఉన్నావా పోయావా అని చూసే దిక్కే లేడే

పదిమందిలో ఏకాకినీ నాలోకమే వేరే
ఇరగేసినా తిరగేసినా నేనెప్పుడూ ఇహ ఒంటరివాణ్ణే ..

అమ్మా లేదు నాన్నా లేడు..అక్కా చెల్లి తంబీ లేరు..ఏక్ నిరంజన్..
తట్టా లేదు బుట్టా లేదు ..బుట్ట కింద గుడ్డు పెట్టే పెట్టా లేదు..ఏక్ నిరంజన్ ..

dillish body full of feelings, no one is caring
thats ok yaar,chalta hai, నేనే నా darling
ఏ..కాకా చాయే..అమ్మలా నను లేరా అంతుందీ
ఓ గుక్కెడు రమ్మే కమ్మగా నను పడుకోబెడుతుందీ

రోజంతా నాతో నేనే కల్లోనూ నేనేలే
తెల్లారితే మళ్ళీ నేనే తేడానే లేదేలే

పదిమందిలో ఏకాకినీ నాలోకమే వేరే
ఇరగేసినా తిరగేసినా నేనెప్పుడూ ఇహ ఒంటరివాణ్ణే ..

అమ్మా లేదు నాన్నా లేడు..అక్కా చెల్లి తంబీ లేరు..ఏక్ నిరంజన్..
కిస్సూ లేదు మిస్సూ లేదు..కస్సు బుస్సు లాడే లస్కూ లేదు..ఏక్ నిరంజన్..

ఆర్య 2 ~~ 2009 ( Arya )సంగీతం::దేవిశ్రీ ప్రసాద్
రచన::వనమాలి
గానం::కునాల్ గంజావాలా,మేఘ


కరిగే లోగా ఈ క్షణం..గడిపేయాలీ జీవితం
శిలగా మిగిలే నా హృదయం సాక్షిగా
కనులైపోయే సాగరం..అలలై పొంగే జ్ఞాపకం
కలలే జారే కన్నీరే చేరగా !

గడిచే నిమిషం గాయమై
ప్రతి గాయం ఓ గమ్యమై
ఆ గమ్యం నీ గురుతుగా నిలిచేనా ప్రేమా !

కరిగే లోగా ఈ క్షణం..గడిపేయాలీ జీవితం
శిలగా మిగిలే నా హృదయం సాక్షిగా
కనులైపోయే సాగరం..అలలై పొంగే జ్ఞాపకం
కలలే జారే కన్నీరే చేరగా !

పరుగులు తీస్తూ..అలసిన ఓ నది నేను
ఇరు తీరాల్లో దేనికీ చేరువ కాను
నిదురను దాటీ నడిచిన ఓ కల నేను
ఇరు కన్నుల్లో దేనికి సొంతం కాను

నా ప్రేమే నేస్తం అయ్యిందా..ఓ ఓ ఓ
నా సగమేదో ప్రశ్నగ మారిందా..ఓ ఓ ఓ
నేడీ బంధానికి పేరుందా..ఓ ఓ ఓ
ఉంటే విడదీసే వీలుందా..ఓ ఓ ఓ

కరిగే లోగా ఈ క్షణం..గడిపేయాలీ జీవితం
శిలగా మిగిలే నా హృదయం సాక్షిగా
కనులైపోయే సాగరం..అలలై పొంగే జ్ఞాపకం
కలలే జారే కన్నీరే చేరగా !

అడిగినవన్నీ కాదని పంచిస్తూనే
మరునిమిషంలో అలిగే పసివాడివిలే
నీ పెదవులపై వాడని నవ్వులతోనే
నువు పెంచావా నీ కన్నీటిని చల్లి

సాగే మీ జంటని చూస్తుంటే..ఓ ఓ ఓ
నా బాధంతటి అందంగా ఉందే..ఓ ఓ ఓ
ఈ క్షణమే నూరేళ్ళవుతానంటే..ఓ ఓ ఓ
మరుజన్మే క్షణమైనా చాలంతే..ఓ ఓ ఓ

కరిగే లోగా ఈ క్షణం..గడిపేయాలీ జీవితం
శిలగా మిగిలే నా హృదయం సాక్షిగా
కనులైపోయే సాగరం..అలలై పొంగే జ్ఞాపకం
కలలే జారే కన్నీరే చేరగా !

గడిచే నిమిషం గాయమై
ప్రతి గాయం ఓ గమ్యమై
ఆ గమ్యం నీ గురుతుగా నిలిచేనా ప్రేమా

ఆర్య 2 ~~ 2009 ( Arya )సంగీతం::దేవిశ్రీ ప్రసాద్
రచన::బాలాజి
గానం::K.K

ఉప్పెనంత ఈ ప్రేమకీ..గుప్పెడంత గుండె ఏమిటో
చెప్పలేని ఈ హాయికీ భాషే ఎందుకో
తీయనైన ఈ బాధకీ..ఉప్పు నీరు కంట దేనికో
రెప్పపాటు దూరానికే విరహం ఎందుకో

ఓ నిన్ను చూసే ఈ కళ్ళకీ..లోకమంత ఇంక ఎందుకో
రెండు అక్షరాల ప్రేమకీ ఇన్ని ఫిక్షన్లెందుకో

I Love You..నా ఊపిరి ఆగిపోయినా
I Love You..నా ప్రాణం పోయినా
I Love You..నా ఊపిరి ఆగిపోయినా
I Love You..నా ప్రాణం పోయినా

ఉప్పెనంత ఈ ప్రేమకీ..గుప్పెడంత గుండె ఏమిటో
చెప్పలేని ఈ హాయికీ భాషే ఎందుకో

కనులలోకొస్తావు..కలలు నరికేస్తావు
సెకనుకోసారైనా చంపేస్తావూ
మంచులా ఉంటావు..మంట పెడుతుంటావు
వెంటపడి నా మనసు మసి చేస్తావూ
తీసుకుంటె నువ్వు ఊపిరీ..పోసుకుంట ఆయువే చెలీ
గుచ్చుకోకు ముళ్ళులా మరీ గుండెల్లో సరా సరి !

I Love You..నా ఊపిరి ఆగిపోయినా
I Love You..నా ప్రాణం పోయినా
I Love You..నా ఊపిరి ఆగిపోయినా
I Love You..నా ప్రాణం పోయినా

ఉప్పెనంత ఈ ప్రేమకీ..గుప్పెడంత గుండె ఏమిటో
చెప్పలేని ఈ హాయికీ భాషే ఎందుకో

చినుకులే నిను తాకీ మెరిసిపోతానంటే
మబ్బులే పోగేసి కాల్చెయ్యనా
చిలకలే నీ పలుకూ తిరిగి పలికాయంటే
తొలకరే లేకుండా పాతెయ్యనా

నిన్ను కోరి పూలు తాకితే..నరుకుతాను పూలతోటనే
నిన్ను చూస్తే ఆ చోటనే తోడేస్తా ఆ కళ్ళనే !

I Love You..నా ఊపిరి ఆగిపోయినా
I Love You..నా ప్రాణం పోయినా
I Love You..నా ఊపిరి ఆగిపోయినా
I Love You..నా ప్రాణం పోయినా

ఉప్పెనంత ఈ ప్రేమకీ..గుప్పెడంత గుండె ఏమిటో
చెప్పలేని ఈ హాయికీ భాషే ఎందుకో

తాజ్ మహల్ ~~2009సంగీతం::అభిమాన్
రచన::రామజోగయ్యశాస్త్రి
గానం::మాళవిక

నువ్వంటే ఇష్ఠమనీ..నీతోనే చెప్పమనీ
పెదవంచున తేనెలు చిలికే పాటయ్యిందీ ప్రేమా
వెంటాడే నీ కలనీ..నిజమయ్యేదెప్పుడనీ
కన్నంచున నిన్నే వెతికే వెలుగయ్యిందీ ప్రేమా

ఏ చోట నేనున్నా..నీ పిలుపు వింటున్నా
ఆ..ఏ వైపు చూస్తున్నా..నిన్నే పలకరిస్తున్నా
కనుమరుగై నువ్వుంటే నిను చూడాలనిపిస్తుందీ
ప్రతి తలపూ నీకోసం ఆహ్వానం అందిస్తుందీ

ఎంత సేపో ఇలాగ నీతో ఊసులాడే సరాగమేంటో
నలిగింది కాలం చాలా జాలిగా
నిన్న లేనీ వసంతమేదో వంత పాడే స్వరాల వలలో
వెలిగింది మౌనం మరో మాటగా

మునుపెన్నడు తెలియని ఈ వరసేదో నీవలనేగా !

తెల్లవారే తూరుపులోనా..పొద్దువాలే పడమరలోనా
నీ స్పర్శలాంటీ ఏదో లాలనా
గాలి మేనా సవారిలోనా..తేలిపోయే ఏ రాగమైనా
నీ శ్వాసలానే సమీపెంచెనా

ప్రతినిమిషం ఆరాటం గా నీకోసం నే చూస్తున్నా !

నువ్వంటే ఇష్ఠమనీ..నీతోనే చెప్పమనీ
పెదవంచున తేనెలు చిలికే పాటయ్యిందీ ప్రేమా
వెంటాడే నీ కలనీ..నిజమయ్యేదెప్పుడనీ
కన్నంచున నిన్నే వెతికే వెలుగయ్యిందీ ప్రేమా

ఏ చోట నేనున్నా..నీ పిలుపు వింటున్నా
ఏ వైపు చూస్తున్నా..నిన్నే పలకరిస్తున్నా
కనుమరుగై నువ్వుంటే నిను చూడాలనిపిస్తుందీ
ప్రతి తలపూ నీకోసం ఆహ్వానం అందిస్తుందీ

తాజ్ మహల్ ~~2009


సంగీతం::అభిమాన్
రచన::భాస్కరభట్ల
గానం::కునాల్ గంజావాలా

" తనంటే నాకు చాలా ఇష్ఠం
తనకూ నేనంటే ఇష్ఠం.... :) అనుకుంటా... "

ఎటు చూసిన ఉన్నది నువ్వే కదా
చెలి ఆ నువ్వే నాకిక అన్నీ కదా
ఎగురుగుతున్నదిలే మనసు తెరచాపలా
మారిపోయానులే ఏటిలో చేపలా
నువ్వే లేనిదే ఏమీ తోచదే
నిన్నే తలవనీ రోజే ఉండదే

సెలయేరు చేసే గలగల సవ్వడి వింటే...నీ పిలుపే అనుకుంటా
చిరుగాలి తాకీ గిలిగింతలు పెడుతుంటే ...నువ్వొచ్చావనుకుంటా
మైమరపేదో కమ్మిందో ఏమో...

నా మనసుకి కదలిక నీవల్లనే
నా కనులకి కలలూ నీవల్లనే

ఎగురుగుతున్నదిలే మనసు తెరచాపలా
మారిపోయానులే ఏటిలో చేపలా

వెలుగుల్ని పంచే మిణుగురు పురుగుల పైనా...నీ పేరే రాశాలే
నువ్వొచ్చే దారుల్లో నవ్వుల పువ్వులు పోసీ...నీ కోసం చూశానే
చెలియా ఎప్పుడు వస్తావో ఏమో...

నా చెరగని గురుతువి నువ్వే కదా
నా తరగని సంపద నువ్వే కదా

ఎగురుగుతున్నదిలే మనసు తెరచాపలా
మారిపోయానులే ఏటిలో చేపలా

తాజ్ మహల్ ~~2009సంగీతం::అభిమాన్
రచన::భాస్కరభట్ల
గానం::కార్తీక్


నీమీదే మనసు పడీ..మారిందే గుండె సడీ
నీవల్లే నిదుర చెడీ..లేచానే ఉలికి పడీ
నిన్నే నిన్నే చూడాలని ఉందే
నీతో ఏదో చెప్పాలి ఉందే

కళ్ళే వెతికాయి నిన్నే..వెన్నెలలో వేకువలో
నా కళ్ళూ వెతికాయి నిన్నే..వెన్నెలలో వేకువలో

నీమీదే మనసు పడీ..మారిందే గుండె సడీ

మునిగిందిలే మది నీ ధ్యాసలో..తేలదు కదా ఇక ఈ జన్మలో
మునిగిందిలే మది నీ ధ్యాసలో..తేలదు కదా ఇక ఈ జన్మలో
హృదయాలనే జత కలిపేందుకూ..వలపన్నదే కద ఒక వంతెనా
మౌనమా కొంచెం మాటాడమ్మా
ఈ దూరమే కొంచెం తగ్గించమ్మా X 2

నా కళ్ళే వెతికాయి నిన్నే..వెన్నెలలో వేకువలో
నా కళ్ళూ వెతికాయి నిన్నే..వెన్నెలలో వేకువలో

నీమీదే మనసు పడీ..మారిందే గుండె సడీ

చిరుగాలిలా నువ్వు వస్తావనీ..తెచ్చానులే పూల గంధాలనీ
చిరుగాలిలా నువ్వు వస్తావనీ..తెచ్చానులే పూల గంధాలనీ
ప్రతిరోజు నీకై ఆలోచనా..వినిపించదా నా ఆలాపనా
ఊరికే నను వేధించకా..చిరునవ్వుతో చెలి కరుణించవా
ఊరికే నను వేధించకా..చిరునవ్వుతో చెలి కరుణించవా

నా కళ్ళే వెతికాయి నిన్నే..వెన్నెలలో వేకువలో
నా కళ్ళూ వెతికాయి నిన్నే..వెన్నెలలో వేకువలో

నీమీదే మనసు పడీ..మారిందే గుండె సడీ
నీవల్లే నిదుర చెడీ..లేచానే ఉలికి పడీ
నిన్నే నిన్నే చూడాలని ఉందే
నీతో ఏదో చెప్పాలి ఉందే

సలీం (2009)సంగీతం::సందీప్ చౌతా
రచన::చంద్రబోస్
గానం::ప్రదీప్ సోమసుందరన్,సోనూ కక్కర్

పూలు గుస గుసలాడేనని జత గూడేనని
గాలి ఈలలు వేసేనని సైగ చేసేనని
అది ఈ రోజె తెలిసిందీ..హా ఆ X 2

జల జల వరదలు నది మది పిలుపని తెలిసిందా
తెల తెల నురగలు కడలిలొ చెలిమని తెలిసిందా
నిన్నలే వీడనీ..ఎండలే నీడనీ

నక్షత్రాలే నవ్వుతాయని
పాలపుంతలే పాడుతాయని
పుడమే నాట్యం ఆడుతుందని
అడవికి ఆమని చేరుతుందని
మయూరాలు పురి విప్పుతాయని
చకోరాలు తలలెత్తుతాయని
పావురాలు పైకెగురుతాయని
చిలక పళ్ళనే కొరుకుతందని
చేప నీటిలో తుళ్ళుతుందని
మబ్బు చినుకులే చల్లుతుందని
తేనెటీగలో ముళ్ళు ఉందని
తీగ పందిరిని అల్లుకుందని
జగతే కొత్తగ జన్మనెత్తునని
ప్రకృతి మొత్తం పరవశించునని
నేడే తెలిసిందీ

"అయ్యబాబోయ్ చంటీ..ఇంత కవిత్వం ఎలా చెప్పావ్ "

"నా చిట్టి "

ప్రేమ నాలో పుడుతుందని
ప్రేమలోనే పడతానని
ప్రేమతో మతి చెడుతుందని
నేడే తెలిసిందీ రు రు రు రూ

పూలు గుస గుసలాడేనని జత గూడేనని
గాలి ఈలలు వేసేనని సైగ చేసేనని
అది ఈ రోజె తెలిసిందీ..

ఎదిగిన వయసుకు వరసే కలదని తెలిసిందా
వలచిన మనసుకు వయసే వరదని తెలిసిందా
అలజడే..ఉందనీ
అలసటే..లేదనీ

అల్లరి నాలో పెరుగుతుందని
అద్దం ఎపుడూ వదల్లేనని
ఆకలి నన్నే అంటుకోదని
ఆశలకేమో అంతులేదని
వేషం భాషా మారుతుందని
వేగం నన్నే తరుముతుందని
వేళా పాళా గురుతు రాదని
వేరే పనిలో ధ్యాస లేదని
ఒకటే దీపం వెలుగుతుందని
ఒకటే దైవం వెలసి ఉందని
ఒకటే మంత్రం మ్రోగుతుందని
ఒకటే మైకం కలుగుతుందని
ఒకటీ ఒకటీ ఒక్కటేనని
మోక్షం అంటే ఇక్కడేనని
నేడే తెలిసిందీ

" అసలేమైంది చంటీ నీకూ "

ప్రేమ తరగతి చేరానని
ప్రేమశాస్త్రం చదివానని
ప్రేమ పట్టా పొందానని

నేడే తెలిసిందీ రు రు రు రూ..

పూలు గుస గుసలాడేనని జత గూడేనని
గాలి ఈలలు వేసేనని సైగ చేసేనని
అది ఈ రోజె తెలిసిందా..

సలీం (2009)సంగీతం::సందీప్ చౌతా
రచన::చంద్రబోస్
గానం::నిఖిత నిగం

ఈ వేళలో...హాయిలో...మాయలో
మాట రానీ...మత్తులో

ఈ వేళలో...హాయిలో...మాయలో
మాట రానీ...మత్తులో

I wanna talk to you
I wanna talk to you-X(2)

హాయ్ హాయ్ హాయ్ హాయ్ హాయ్ హాయ్ హాయ్
నేనిన్నాళ్ళూ నన్నే దాచి ఉన్నాను నా ఊహల్లో
హాయ్ హాయ్ హాయ్ హాయ్ హాయ్ హాయ్ హాయ్
నేనిన్నాళ్ళూ నన్నే దాటి ఉంటాను నీ గుండెలో

I wanna talk to you
I wanna talk to you

పెదాలలో ప్రకంపనే...తొలి సాక్ష్యం
పాదాలలో ప్రవాహమే...మలి సాక్ష్యం
చెక్కిళ్ళలో సింధూరమే...చిరు సాక్ష్యం
నా కళ్ళలో సముద్రమే...ప్రతి సాక్ష్యం

అణువణువు నేడు అనేక గొంతులై
కణుకణుము కూడ...స్వరాల తంత్రులై
ఒకే మాటనే సదా స్మరించుతున్నా
అదే మాటనే చెప్పేస్తూ ఉన్నా

I love you....
I love you....

ఏం చెయ్యనూ..ఏమనీ చెప్పనూ
What do I do with out You...

I wanna talk to you
I wanna talk to you

వెన్నెల్లలో తెప్పించనా..ఆహ్వానం
కన్నీళ్ళతో చేయించనా..అభిషేకం
కౌగిళ్ళలో దాచెయ్యనా..నీ స్నేహం
ప్రాణాలలో నింపెయ్యనా..నీ రూపం

నీ శ్వాసలోన సుమాల గాలినై
నీ కాలిలోన సుగంధ ధూళినై
ఎన్నో మాటలూ వినుపించు వీలు లేకా
ఒకే మాటతో వివరించేస్తున్నా

I love you...
I love you...

ఏం చెయ్యనూ..ఏమనీ చెప్పనూ
What do I do with out You...

I wanna talk to you
I wanna talk to you

హాయ్ హాయ్ హాయ్ హాయ్ హాయ్ హాయ్ హాయ్
నేనిన్నాళ్ళూ నన్నే దాచి ఉన్నాను నా ఊహల్లో

హాయ్ హాయ్ హాయ్ హాయ్ హాయ్ హాయ్ హాయ్
నేనిన్నాళ్ళూ నన్నే దాటి ఉంటాను నీ గుండెలో

I wanna talk to you
I wanna talk to you

కుర్రాడు (2009)

సంగీతం::అచ్చు
రచన::అనంత్ శ్రీరామ్
గానం::కార్తీక్


ఏమంటావే..ఈ మౌనం మాటై వస్తే
ఏమౌతావే..ఆ మాటే ప్రేమైతే
ఔనంటావే..నాలానే నీకూ ఉంటే
తోడౌతావే..నీలోనే నేనుంటే

నీ చూపే నవ్విందీ..నా నవ్వే చూసిందీ
ఈ నవ్వూ చూపూ కలిసే వేళ ఇదే

ఏమంటావే..ఈ మౌనం మాటై వస్తే
ఏమౌతావే..ఆ మాటే ప్రేమైతే
ఔనంటావే..నాలానే నీకూ ఉంటే
తోడౌతావే..నీలోనే నేనుంటే

సంతోషం ఉన్నా..సందేహం లోనా లోనా
ఉంటావే ఎన్నాళ్ళైనా ఎవ్వరివమ్మా !
అంతా మాయేనా..సొంతం కాలేనా లేనా
అంటుందే ఏ రోజైనా నీ జత కోరే జన్మ

యవ్వనమా..జమున వనమా..ఓ జాలే లేదా జంటై రావే ప్రేమ !

ఏమంటావే..ఈ మౌనం మాటై వస్తే
ఏమౌతావే..ఆ మాటే ప్రేమైతే
ఔనంటావే..నాలానే నీకూ ఉంటే
తోడౌతావే..నీలోనే నేనుంటే

అందాలనుకున్నా..నీకే ప్రతి చోటా చోటా
బంధించే కౌగిలిలోనే కాదనకమ్మా
చెందాలనుకున్నా..నీకే ప్రతి పూటా పూటా
వందేళ్ళు నాతో ఉంటే వాడదు ఆశలకొమ్మ

అమృతమో..అమిత హితమో హో అంతా నీ చేతుల్లో ఉందే ప్రేమా !

ఏమంటావే..ఈ మౌనం మాటై వస్తే
ఏమౌతావే..ఆ మాటే ప్రేమైతే
ఔనంటావే..నాలానే నీకూ ఉంటే
తోడౌతావే..నీలోనే నేనుంటే

విలేజ్ లో వినాయకుడు ~~2009

విలేజ్ లో వినాయకుడు ~~2009సంగీతం::మణికాంత్ కద్రి
రచన::వనమాలి
గానం::కార్తీక్

నీలి మేఘమా...అంత వేగమా
ఓ నిముషం ఆగుమా నేలకే రంగులు నీ వరమా (2)
తూనీగా రెక్కలే పల్లకీగా....ఊరేగే ఊహలే ఆపడం నా తరమా

నీలి మేఘమా....అంత వేగమా
ఓ నిముషం ఆగుమా నేలకే రంగులు నీ వరమా

ప్రతీ మలుపులోనూ తనే కొలువయిందీ
ఒకో జ్ఞాపకన్నీ నాకే పంచుతోందీ
ఆ ఏటి గట్టూ అల పాదాలతోటీ...ఈ గుండె గదిని తడి గురుతు చూపుతుందీ
ఆ నదులూ...విరిసే పొదలూ...నా ఎదకూ ఆమెనే చూపినవి

నీలి మేఘమా...అంత వేగమా
ఓ నిముషం ఆగుమా నేలకే రంగులు నీ వరమా

మదే కనని పాశం ఇలా ఎదురయిందా
తనే లోకమన్నా ప్రేమే నవ్వుకుందా
ఈ ఇంటిలోని అనుబంధాలు చూసీ....నా కంటిపాపే కరిగింది ముచ్చటేసి

ఈ జతలో....ఒకడై ఒదిగే....ఓ వరమే చాలదా ఎన్నటికీ

నీలి మేఘమా....అంత వేగమా
ఓ నిముషం ఆగుమా నేలకే రంగులు నీ వరమా

గోపి గోపిక గోదావరి 2009 ( Gopi Gopika GodAvari 2009)సంగీతం::చక్రీ
రచన::రామజోగయ్య శాస్త్రి
గానం::చక్రీ ,కౌసల్యా


నువ్వక్కడుంటే నేనిక్కడుంటే ప్రాణం విలవిల
నువ్వెక్కడుంటే నేనక్కడుంటే మౌనం గలగల
ఎందుకో ఏకాంత వేళ చెంతకే రానందీ వేళ
గాలిలో రాగాల మాల జంటగా తోడుంది నీలా
నీ ఊహలో కల ఊగింది ఊయల
ఆకాశవాణిలా పాడింది కోకిల

నువ్వక్కడుంటే నేనిక్కడుంటే ప్రాణం విలవిల
నువ్వెక్కడుంటే నేనక్కడుంటే మౌనం గలగల

సరిగమలే వర్ణాలుగా కలగలిసేనా
కంటి పరదా నీ బొమ్మగా కళలొలికేనా
వర్ణమై వచ్చానా వర్ణమై పాడానా
జాణ తెలుగులా జాణ వెలుగులా
వెన్నైలై గిచ్చానా వేకువే తెచ్చానా
పాల మడుగులా పూల జిలుగులా
అన్ని పోలికలు విన్నా వేడుకలో ఉన్నా
నువ్వేమన్నా నీ మాటల్లో నన్నే చూస్తున్నా

నువ్వక్కడుంటే నేనిక్కడుంటే ప్రాణం విలవిల
నువ్వెక్కడుంటే నేనక్కడుంటే మౌనం గలగల

ప్రతి ఉదయం నీలా నవ్వే సొగలుస జోల
ప్రతి కిరణం నీలా వాలే వెలుగుల మాల
అంతగా నచ్చానా ఆశలే పెంచానా
గొంతు కలపనా గుండె తడపనా
నిన్నలా వచ్చానా రేపుగా మారానా
ప్రేమ తరఫున గీత చెరపనా
ఎంత దూరాన నీవున్నా నితోనే నే లేనా
నా ఊపిరే నీ ఊసుగా మారిందంటున్నా

నువ్వక్కడుంటే నేనిక్కడుంటే ప్రాణం విలవిల
నువ్వెక్కడుంటే నేనక్కడుంటే మౌనం గలగల
ఎందుకో ఏకాంత వేళ చెంతకే రానందీ వేళ
గాలిలో రాగాల మాల జంటగా తోడుందీ వేళ
నీ ఊహలో కల ఊగింది ఊయల
ఆకాశవాణిలా పాడింది కోకిల

16 డేస్--2009సంగీతం::ధరణ్
రచన::భాస్కర భట్ల
గానం::బోంబే జయశ్రీ,హరిచరణ్


అంటిపెట్టికున్న నా పచ్చబొట్టులా నూరేళ్ళకే తోడుగ
నిన్ను చుట్టుకుందునా పూలచెట్టులా...ఆ ఆ ఆ

నువ్వు కోరినట్టుగా ఉండలేనుగా నీ తోడు లో హాయిగా
లెక్కపెట్టుకుందునా కొద్ది జీవితం ఇలా

కమ్మిన చీకటి వెళిపోదా వెన్నెల దీపం వెలిగాక
ఓ క్షణమైనా సరిపోదా మగువా నీ మది గెలిచాక
నీ వెంట నడిచెను నా పాదం నువ్వేలే కదా నా గమ్యం
అదిగో పిలిచెను నవలోకం మనసులు కలిసిన మన కోసం

ఉరిమిన మేఘం కరిగెను వర్షం కురిసిన దాహం తీర్చెనులే
తరిమిన లోకం భయపడి శ్లోకం అయ్యెనులే
తగిలిన గాయం చిటికెలొ మాయం చెలిమిన సాయం అందగనే
అర్ధం కాకుందే

చెరితల గురుతులు కనలేదా జరిగిన కధలే వినలేదా
కలవరమన్నది వెళిపోక నీతో ఉండదు కడదాక
నీ మాటల్లో నిజమే కనపడి ధైర్యం నిండెను గుండెల్లో
ఉరికే చిలకై మనసంతా రివ్వున ఎగిరే గగనంలో

గడిచిన కాలం తలచుట నేరం తలకొక భారం వదిలేసెయ్
విడిచిన మౌనం పలికెను గానం ఈ క్షణమే
తనువుల దూరం తరుగుట ఖాయం వలపుల తీరం చేరగనే

అంటిపెట్టికున్న నా పచ్చబొట్టులా నూరేళ్ళకే తోడుగా
నిన్ను చుట్టుకుందునా పూలచెట్టులా...ఆ ఆ ఆ
నువ్వు కోరినట్టుగా ఉండలేనుగా నీ తోడు లో హాయిగా
లెక్కపెట్టుకుందునా కొద్ది జీవితం ఇలా

Tuesday, September 22, 2009

ఆ ఒక్కడు--2009సంగీతం::మణిశర్మ
రచన::వేదవ్యాస్
గానం::Dr.నారాయణ


రాధామానస రాగ సుగంధ కృష్ణ గోవిందా
గోపీ యవ్వన పుష్ప మిళిందా లీలా మకరందా
శ్రీ బృందావన మోహన మురళీ రవళీ రసకందా
రారా గోకుల నంద ముకుందా రారా కరివరదా

రాధామానస రాగ సుగంధ కృష్ణ గోవిందా
గోపీ యవ్వన పుష్ప మిళిందా లీలా మకరందా

మంచిని పెంచే మధుమయ హృదయా
వంచన తుంచే వరగుణ వలయా
మమతను పంచే సమతా నిలయా
భక్తిని ఎంచే బహుజన విజయా
మాయా ప్రభవా మాధవ దేవా
మహిమా విభవా మధుభావా
శ్రీ కృష్ణా మా తృష్ణా నీ పైనా

రాధామానస రాగ సుగంధ కృష్ణ గోవిందా
గోపీ యవ్వన పుష్ప మిళిందా లీలా మకరందా

ధర్మము తరిగి నలిగిన వేళ
చెరలో చేరిన ఓ యదువీరా
కళగా సాగే కరుణా ధారా
వరమై వెలిగే వరమందారా
పదములు చూపే పరమోద్దారా
భారము నీదే భాగ్యకరా
శ్రీ కృష్ణా మా తృష్ణా నీ పైనా

రాధామానస రాగ సుగంధ కృష్ణ గోవిందా
గోపీ యవ్వన పుష్ప మిళిందా లీలా మకరందా
శ్రీ బృందావన మోహన మురళీ రవళీ రసకందా
రారా గోకుల నంద ముకుందా రారా కరివరదా

ఓయ్.. ~~ 2009సంగీతం::యువన్ శంకర్ రాజా
రచన::వనమాలి
గానం::కార్తీక్,సునితీ చౌహాన్


సరదాగా చందమామనే చేతివేళ్ళపై నిలబెడతావా
పది రంగుల రామచిలుకతో ప్రేమ పలుకులే పలికిస్తావా
మేఘాలని మూటగట్టుకొని నింగి మధ్యలొ పరిగెడతావా
వంద అడుగుల నీటి లోతులో నిట్టనిలువుగా నిలబడతావా
నా గుండెలో ఎన్నో ఆశలే ఇలా రేగితే నిన్నే చేరితే
క్షణం ఆగక నే కొరితే ఎల్లాగో ఎల్లాగో మరి

నా ప్రేమగ నిన్ను మార్చుకున్నాఓ హో..ఆ ఆశలు లోతు చూడలేనా
నీ ప్రేమగ నేను మారుతున్నాఓ..ఆనందపు అంచు తాకలేనా

సరదాగా చందమామనే చేతివేళ్ళపై నిలబెడతావా
పది రంగుల రామచిలుకతో ప్రేమ పలుకులే పలికిస్తావా

చిగురుల తోనే చీరను నేసి చేతికి అందించవా
కలువలతోనే అంచులు వేసి కానుక పంపించనా
అడిగినదేదో అదే ఇవ్వకుండా అంతకు మించి అందిచేది ప్రేమ
కనుపాపలపై రంగుల లోకం గీస్తావా

నా ప్రేమగ నిన్ను మార్చుకున్నాఓ హో..ఆ ఆశలు లోతు చూడలేనా
నీ ప్రేమగ నేను మారుతున్నాఓ..ఆనందపు అంచు తాకలేనా

సరదాగా చందమామనే చేతివేళ్ళపై నిలబెడతావా
పది రంగుల రామచిలుకతో ప్రేమ పలుకులే పలికిస్తావా
మేఘాలని మూటగట్టుకొని నింగి మధ్యలొ పరిగెడతావా
వంద అడుగుల నీటి లోతులో నిట్టనిలువుగా నిలబడతావా

మెలకువ లోన కలలను కన్నా నిజములు చేస్తావనీ
చిలిపిగ నేనే చినుకౌతున్నా నీ కల పండాలని
పిలువక ముందే ప్రియా అంటూ నిన్నే చేరుకునేదే మనసులోని ప్రేమ
ప్రాణములోనే అమృతమేదో నింపేయవా

నా ప్రేమగ నిన్ను మార్చుకున్నాఓ హో..ఆ ఆశలు లోతు చూడలేనా
నీ ప్రేమగ నేను మారుతున్నాఓ..ఆనందపు అంచు తాకలేనా

సరదాగా చందమామనే చేతివేళ్ళపై నిలబెడతావా
పది రంగుల రామచిలుకతో ప్రేమ పలుకులే పలికిస్తావా
మేఘాలని మూటగట్టుకొని నింగి మధ్యలొ పరిగెడతావా
వంద అడుగుల నీటి లోతులో నిట్టనిలువుగా నిలబడతావా

ఓయ్.. ~~ 2009సంగీతం::యువన్ శంకర్ రాజా
రచన::వనమాలి
గానం::K K


చిరునవ్వే నవ్వుతూ నాకోసం వస్తావనీ
చిగురాశే రేపుతూ నీ ప్రేమను తెస్తావనీ
నిను వెతికానే నన్నే తాకే గాలుల్నే ఆరా తీస్తూ
నిలుచున్నానే నీకై వేచే తీరాన్నే ఆరాధిస్తూ
ప్రతి జన్మా నీతోనే...I am waiting for you baby
ప్రతి జన్మా నీతోనే...I am waiting for you baby
ఓ..ఓ..ఓ..ఓ ..

చిరునవ్వే నవ్వుతూ నాకోసం వస్తావనీ
చిగురాశే రేపుతూ నీ ప్రేమను తెస్తావనీ

నువ్వూ నేనూ ఏకం అయ్యే ప్రేమల్లోనా..ఓ..ఓ..ఓ
పొంగే ప్రళయం నిన్నూ నన్నూ వంచించేనా
పువ్వే ముల్లై కాటేస్తోందా..ఆ..ఆ..ఆ..ఆ
నీరే నిప్పై కాల్చేస్తోందా..ఆ..ఆ..ఆ..ఆ
విధినైనా వెలేయనా నిను గెలిచేయనా నీకోసం నిరీక్షణా..ఓ..ఓ..ఓ
I am waiting for you baby
ప్రతి జన్మా నీతోనే...I am waiting for you baby

ఓ..ఓ..ఓ..

ప్రేమనే ఒకే మాటే ఆమెలో గతించిందా
వీడనీ భయం ఏదో గుండెనే తొలుస్తోందా
ఆ ఊహే తన మదిలో కలతలే రేపెనా
విధినైనా వెలేయనా నిను గెలిచేయనా నీకోసం నిరీక్షణా..ఓ..ఓ..ఓ
I am waiting for you baby

చిరునవ్వే నవ్వుతూ నాకోసం వస్తావనీ
చిగురాశే రేపుతూ నీ ప్రేమను తెస్తావనీ
నిను వెతికానే నన్నే తాకే గాలుల్నే ఆరా తీస్తూ
నిలుచున్నానే నీకై వేచే తీరాన్నే ఆరాధిస్తూ
ప్రతి జన్మా నీతోనే...I am waiting for you baby
ప్రతి జన్మా నీతోనే...I am waiting for you baby

Saturday, September 12, 2009

ఆర్య 2 ~~ 2009 ( Arya )సంగీతం::దేవీ శ్రీ ప్రాసాద్
గానం::టిప్పు

హే..టిప్పుటాపు దొర కదిలిండో..
ఎవరికి వీడు దొరకడు లేండో..
ముదురండో..గడుసండో..తొడిగిన ముసుగండో..

ఉప్పుకప్పురంబు నొక లుక్కు నుండో..
వీడి లుక్కు చూసి మోసపోకండో..
ఎదవండో..బడవండో..వలలో పడకండో
Come on..Come on..Most Cunning..
Come on Come onమస్తుTimingగూ..
Come on Come on Rightటు

ఆరూ రాంగూ..యే...యాయి...యయియో...

Come on Come on...కోతనరకిండు..
Come on Come on...మార్పు తన రంగు
Come on Come on...పక్కా ప్లానింగు..యే..
యాయి...యయియో...

Mr.perfect..perfect he..is Mr.perfect
లైనేసీ వెతుక్కో..దొరకదురా ఏ డిఫేక్ట్..
Mr.perfect..perfect he..is Mr.perfect
లైనేసీ వెతుక్కో..దొరకదురా ఏ డిఫేక్ట్..
హా..ఓ..వీడో పెద్ద వెధవ..ఈ మ్యాటర్
నాకు మాత్రం తెలుసు...వీడి గురించి
చెప్పు చెప్పి నాలికంత కుళ్ళిపోయింది..
కానీ ఎవడూ నమ్మడు..పైగా ఈ రోజుల్లో
ఇలాంటోల్లకు పెనాల్టి కొంచెం ఎక్కువ..
ఐనా ఇంకోసారి ట్రై చేస్తా..
తప్పకుండ వీడి తాటతీస్తా..

సారీ నేను గుడ్ బాయ్ లా ఉండాలనుకొంటున్నాను
అందుకే అందరిముందూ కాల్చాను..

హా..హిప్పులూపుతున్న క్యాటువాకులండో..
క్రోకడయిల్ వీడు కాలు..జారకండో..
బ్రూటండో..బ్రైటండో..లైన్ వేసి చూస్తోండో..
మేడి పండులాంటి మ్యాన్ వీడండో..
మ్యాన్ హోల్ లాంటి మైడు వీడండో..
తీఫండో..ఛీపండో..గజి బిజి బడవండో..

Come on Come on he has got a backup trics
Come on Come on be where you twenty Chicks
Come on Come on twenty diary radic...చెడిపోకే..
Come on Come on is the...జ్యాదుగర్..
Come on Come on I gives you fiver..
twenty dairy radic...పడిపోకే..
Mr.perfect..perfect he..is Mr.perfect
thats right...తరే..నానే..నానే..దొరకదురా
ఏ..defect..that's me..that's..me..Mr.perfect..perfect he
is..Mr.perfect..thats me..thats..me
లైనేసి వెతుక్కో..దొరకదురా ఏ difect...
don't you no it Baby...

మ్ Mr.perfect..Mr.perfect..Mr.perfect..
Mr.perfect..Mr.perfect..Mr.perfect..
Come on Come on...ఓరి గోవిందో...
Come on Come on...వీడు గురువిందో..
Come on Come on...సందు దొరికిందో దోచేస్తాడండయ్యో..
Come on Come on...హరియవో శంభో...
Come on Come on...రేగింది పంబో...
Come on Come on...వీన్ని ఆపాలి మేనకో..రంభో..
Mr.perfect..perfect he..is Mr.perfect
లైనేసీ వెతుక్కో..దొరకదురా ఏ డిఫేక్ట్..
Mr.perfect..perfect.. Mr.perfect..perfect..
....హా...హా...హా...
హాయ్.....Baby.....హా..ఓ..కే..ఓయే....

ప్రాణం ~~~ 2003సంగీతం::కమలాకర్
రచన::సాయ్ శ్రీ హరీష్
గానం::సోనూ నిగం
Actors::సదా,అల్లరి నరేష్


నేల తల్లి సాక్షిగా నింగి తండ్రి సాక్షిగా
గాలిదేవర సాక్షిగా అగ్ని దేవుని సాక్షిగా
గంగమ్మే సల్లంగా దీవించగా

నిండు నూరేళ్ళ సావాసం స్వర్గమవ్వాలి వనవాసం
దండ గుచ్చాను నా ప్రాణం వెండి వెన్నెల్లో కళ్యాణం
ఈ రీతులు గీతలు సెరిపెయ్యాలని ధ్యాసే పుట్టిందిలే
పొలికేకలకందని పొలిమేరలలో సెలిమే చేద్దాము లే
నిండు నూరేళ్ళ సావాసం స్వర్గమవ్వాలి వనవాసం

సందమామ ఊరిలో ఎన్నెలమ్మ వాడలో
అచ్చ తెలుగు ముచ్చపూల పున్నమేనులే
రెల్లు కప్పు నేసిన ఇంద్రధనసు గూటిలో
రేయి పగలు ఒక్కటేలె రెప్ప పడదులే
ఈ మబ్బులే మన నేస్తులు ఆ దిక్కులే మన ఆస్తులు
సల్లగాలుల పల్లకీలలో సుక్క సుక్క నీ సుట్టి వద్దమా
నిండు నూరేళ్ళ సావాసం స్వర్గమవ్వాలి వనవాసం
ఈ రీతులు గీతలు సెరిపెయ్యాలని ధ్యాసే పుట్టిందిలే
పొలికేకలకందని పొలిమేరలలో సెలిమే చేద్దాము లే

వర్జ్యమంటు లేదులే రాహుకాలమేదిలే
రాశి లేదు వాశి లేదు తిథులు లేవులే
అథిధులంటు లేరు లే మనకు మనమే సాలు లే
మాసిపోని బాసలన్ని బాసికాలు లే
ఏ ఏలుపు దిగి రాదులే మన కూడికే మన తొడులే
ఇసుక దోసిలే తలంబ్రాలు గా తలలు నింపగా మనువు జరిగెలే
నిండు నూరేళ్ళ సావాసం స్వర్గమవ్వాలి వనవాసం

Wednesday, September 9, 2009

ఆర్య 2 ~~ 2009 ( Arya )సంగీతం::దేవీ శ్రీ ప్రసాద్
రచన:: ??
గానం::టిప్పు


ఛ..వాడికి నా మీద ప్రేమే లేదు
he DajanT love me you no..no...
he loves you..he..loves you somuch..

అవునా...ఎంతా????
ఎంతంటే..ఆ..మొదటిసారి నువ్వు నన్ను
చూసినప్పుడూ..కలిగినట్టి..కోపమంతా..
మొదటిసారి నేను మాట్లాడినప్పుడూ..
పెరిగినట్టి...ద్వేషమంత...
మొదటిసారి నీకు ముద్దు పెట్టినప్పుడు
జరిగినట్టి దోషమంతా..చివరిసారి
నీకు నిజం చెప్పినప్పుడూ..తీరినట్టి భారమంతా
ఓ...ఇంకా...

హో..తెల్ల తెల్లవారి పల్లెటూరిలోన
అల్లుకొన్న వెలుగంతా...
పిల్ల లేగదూడ నోటికంటుకొన్న ఆవుపాల నురగంతా..
హో..చల్ల బువ్వలోన నంజుకొంటు తిన్న ఆవకాయ కారమంత
పెళ్ళి ఈడుకొచ్చి తుళ్ళి ఆడుతున్న ఆడపిల్ల కోరికంతా

baby he loves you..he loves you..
he loves you..somuch..baby he loves you..
he loves you..he loves you so much..

హే..అల్లరెక్కువైతే కన్నతల్లి వేసే మొట్టికాయ చనువంత...
జల్లు పడ్డ వేళ పోంగి పోంగి పూసే
మట్టి పూల విలువంతా...
హో..బిక్కు బిక్కు మంటు పరీక్షరాసే
పిల్లగాడి బెదురంత...
లక్షమందినైన సవాలు చేసే ఆటగాడి పొగరంతా..

baby he loves you..he loves you..
he loves you..somuch..baby he loves you..
he loves you..he loves you so much..


హాయ్..పంట చేలలోని జీవమంతా
ఘంటసాల పాట భావమంతా..
పండగొచ్చినా..పబ్బమొచ్చినా..
వంటసలలోని వాసనంతా...
కుంభకర్ణుని నిద్దరంతా..
ఆంజనేయుడి ఆయువంతా..
క్రిష్ణమూర్తిలో లీలలంతా..రామదారి అంతా..

Baby he loves you..he loves you..
he loves you so much..baby he loves you..
loves you..loves you..loves you somuch..

ఐసిరి తస్సా దియ్యా..ఐసిరి తస్సా దియ్యా
ఐసిరాల తస్సాదియ్యా..ఐసిరి తస్సా దియ్యా..
ఐసిరి తస్సా దియ్యా..ఐసిరి తస్సా దియ్యా
ఐసిరాల తస్సాదియ్యా..ఐసిరి తస్సా దియ్యా..

పచ్చి వేపపుల్ల చేదు అంత చేదు..
రచ్చబండపైన వాదనంత..
అర్థమైనకాకపోయినా భక్తికొద్ది
ఉన్న వేదమంతా..
తుల్లేటి నీటిలోన జాబిలంతా..జాబిలి..
ఏట..ఏట వచ్చే జాతరంత..జాతరా..
ఏక పాత్రలో..నాటకాలలో..నాటుగోలలంత

Baby he loves you..loves you loves you somuch
Baby he loves you..loves you loves you somuch


ఎంత దగ్గరైన నీకు ఆకు మద్య ఉన్న
అంతులేని దూరమంతా..హా..ఆ..ఆ..ఆఆ..
ఎంత చేరువైన నువ్వు నేను కలిసి చేరలేని తీరమంత
ఎంత ఓర్చుకొన్న నువ్వు నాకు చేసేజ్ఞాపకాల గాయమంతా..
ఎంత గాయమైనా హాయిగానే మార్చే మా తీపి స్నేహమంతా..

Baby he loves you..loves you loves you somuch
Baby he loves you..loves you loves you somuch

Saturday, August 22, 2009

మల్లన్న--2009డైరెక్టర్::సుసి గనేషన్
సంగీతం::దేవీ శ్రీ ప్రసాద్
గానం::కార్తీక్ కుమార్,సుచిత్రా,విక్రమ్మ్


అ అ ఆ అ ఆ అ అ అ ఆ..అ అ ఆ అ ఆ అ అ ఆ అ..
అ ఆ అ ఆ అ అ అ ఆ..అ అ ఆ అ ఆ అ అ ఆ...

Hey excuse me mr mallanna..
Hey excuse me mr mallanna,o coffe
తాగుదాం ఆవోనా hot a cold
నువ్వె తాకి చూడు..ఏయ్..పో..

Hey excuse me....
Hey excuse me mr mallnaa o long drive పోదాం ఆవోనా,
slow aa speed aa నువ్వే తోలి చూడు..పోవే

వట్టి sim card వట్టి ipod డు
నిన్ను swtch on చేయడం waste
Hutch bull dog పిచ్చి peacock
నాకు touch ఇవ్వకుంటేనే safe..
'L' board rey L board ఎప్పుడెక్కుతావ్
main road u...

పోవే పోరా..పోవే పోరా..పోవే పోరా..పోవే..పోరా..పోవే..పోరా పో పో పో...

Hey excuse me...
Hey excuse me mr mallanna..o coffe
తాగుదాం ఆవోనా,hot a cold aa
నువ్వే తాకి చూడు..పో వే..

Excuse me miss subbalachchimi ur activery is aa Dampu lachchimi
నీ మాట తీరు నువ్వే చెప్పు గబ్బు లచ్చిమీ..పోవే..పోవే..2

అ అ ఆ అ ఆ అ అ అ ఆ..అ అ ఆ అ ఆ అ అ ఆ అ..
అ ఆ అ ఆ అ అ అ ఆ..అ అ ఆ అ ఆ అ అ ఆ...

హేయ్ మల్లన్న నీ style చూసి thril ఐ నా
నా అందం చూసి నీ మనసులో బెంగైనా ఛీ బెట్టైన థూ..

నీ అందం వల్ల కాదూ నీ హింస వల్ల చిత్తైన
నీ చేతికి మాత్రం చిక్కుతానా?
జగమే మాయ అన్నాడ ఆ వేమన్న
ప్రేమే లేదన్నాడు ఈ మల్లనా..

అబ్బ అబ్బ అబ్బ పెద్దలు అన్నారబా..
కాని కాక మొక్షం కాని మనిషి కాలేడబ్బ

డబ్బ డబ్బ డబ్బ పోవే పోపుల డబ్బా
రోజూ నీతో bow bow అంటే life నాకు దెబ్బా

Hitler కూతురా hitler కూతురా
ప్రేమ ముదిరినట్టుగ నన్ను చంపొద్దే..

lincoln తమ్ముడా lincoln తమ్ముడా
వేదాంతం చెప్పమాకే ఈ పొద్దే
కాశ్మీరా? క్రిష్ణా నీరా? ఇది తేలని తగర లా..

పోవే పోరా..పోవే పోరా..పోవే పోరా..పోవే పోరా..
పోవే పోరా..పోవే పోరా..పోవే పోరా పొ పొ పో

Hey excuse.....
Hey excuse...mr mallanna..o coffe తాగుదాం ఆవోనా,
hot a cold ఆ నువ్వే తాకి చూడు..
hey excuse me miss subbalachchimi ur activery is aa dampu lachchimi
నీ మాట తీరు నువ్వే చెప్పు గబ్బు లచ్చిమి..పో రా పో రా

అ అ ఆ అ ఆ అ అ అ ఆ..అ అ ఆ అ ఆ అ అ ఆ అ..
అ ఆ అ ఆ అ అ అ ఆ..అ అ ఆ అ ఆ అ అ ఆ...

హేయ్ ఎంటి తెగ over చేస్తున్నవ్?
ఏం చెయనివ్వట్లేదు..
నువ్వు చదువుకున్న దానివి కదా
నిన్ను చదవడం రావట్లేదే :(
హేయ్ హేయ్ తప్పుకో..నువ్వు ఒప్పుకో..
ఇదిగో చూడు..మంచి మూడు".అయ్యో....

చెద చెద చెద నా మటంటే నే చేదా?
నన్నే కాదు అంటే రేపు నీకే కాదా బాధ...
హేయ్ పోదా పోదా పోదా నా పైనే ఆశే పోదా?

గర్ల్స్ అట్ల ఆశే పడ్తే chapter close ఐ పోదా?
హేయ్ ఉప్పు మూటలా ఉప్పు మూటలా,
life long lyf long నిన్ను నేను మోస్తాలే..

రొట్టి పెట్టలే రొట్టి పెట్టలే.వందరేట్లు నీ కంటే అందగత్తలే..
రమ్మంది ఈ రాకుమారి plz ra ra track కు మారి..

పోవే పోరా..పోవే పోరా..పోవే పోరా..పోవే పోరా..
పోవే పోరా..పోవే పోరా..పోవే పోరా పొ పొ పో..

Hey excuse.....
Hey excuse...mr mallanna..o coffe తాగుదాం ఆవోనా,
hot a cold ఆ నువ్వే తాకి చూడు..

Hey excuse me miss subbalachchimi ur activery is aa dampu lachchimi
,నీ లుక్కు హిప్పు చాల చాకు లచ్చిమీ..

అ అ ఆ అ ఆ అ అ అ ఆ..అ అ ఆ అ ఆ అ అ ఆ అ..
అ ఆ అ ఆ అ అ అ ఆ..అ అ ఆ అ ఆ అ అ ఆ...

కరెంట్ 2009 ~~( Current )సంగీతం::దేవీశ్రీ ప్రసాద్
రచన::రామజోగయ్య శాస్త్రి
గానం::నేహ


అటు నువ్వే ఇటు నువ్వే
మనసెటు చూస్తే అటు నువ్వే
ఎటు వెళుతున్నా ఏం చేస్తున్నా ప్రతి చోటా నువ్వే
అటు నువ్వే ఇటు నువ్వే
అలికిడి వింటే అది నువ్వే
ఆదమరుపైనా పెదవుల పైన ప్రతి మాటా నువ్వే

అపుడు ఇపుడు ఎప్పుడైనా
నా చిరునవ్వే నీ వలన
తెలియని లోకం తీపిని నాకు రుచి చూపావులే
పరిచయమంతా గతమేనా
గురుతుకు రాదా క్షణమైనా
ఎదురుగ ఉన్నా నిజమే కాని కలవైనావులే

రంగూ రూపమంటూ లేనే లేనిదీ ప్రేమా
చుట్టూ శున్యమున్నా నిన్ను చూపిస్తూ ఉంది
దూరం దగ్గరంటూ తేడా చూడదీ ప్రేమా
నీలా చెంత చేరీ నన్ను మాటాడిస్తోంది
కనుపాప లోతులో దిగిపోయి ఇంతలా
ఒక రెప్పపాటు కాలమైనా మరపే రావుగా
ఎద మారుమూలలో ఒదిగున్న ప్రాణమై
నువు లేని నేను లేనే లేను అనుపించావుగా

అటు నువ్వే ఇటు నువ్వే
మనసెటు చూస్తే అటు నువ్వే
ఎటు వెళుతున్నా ఏం చేస్తున్నా ప్రతి చోటా నువ్వే
అటు నువ్వే ఇటు నువ్వే
అలికిడి వింటే అది నువ్వే
ఆదమరుపైనా పెదవుల పైన ప్రతి మాటా నువ్వే

నాకే తెలియకుండా నాలో నిన్ను వదిలావే
నేనే నువ్వయ్యేలా ప్రేమ గుణమై ఎదిగావే
మాటే చెప్పకుండా నీతో నువ్వు కదిలావే
ఇటుగా చూడనంటూ నన్ను ఓంటరి చేసావే
ఏకాంత వేళలో ఏ కాంతి లేదురా
నలుసంత కూడా జాలి లేని పంతాలేంటిలా
నీ తోడు లేనిదే మనసుండలేదురా
నీ పేరు లేని ప్రేమనైనా ఊహించేదెలా

అటు నువ్వే ఇటు నువ్వే
మనసెటు చూస్తే అటు నువ్వే
ఎటు వెళుతున్నా ఏం చేస్తున్నా ప్రతి చోటా నువ్వే
అటు నువ్వే ఇటు నువ్వే
అలికిడి వింటే అది నువ్వే
ఆదమరుపైనా పెదవుల పైన ప్రతి మాటా నువ్వే

Friday, August 21, 2009

కరెంట్ 2009 ~~( Current )సంగీతం::దేవీశ్రీ ప్రసాద్
రచన::రామజోగయ్య శాస్త్రి
డైరెక్టర్::సూర్య ప్రతాప్
ప్రోడ్యుసర్::చింతలపూడి శ్రీనివాస రావ్,నాగసుశీల
గానం::Andrea,Franco


hey..clap for the Girl
clap for the Boy..
one plus one..one for one
let's go..make some noise

హా..అమ్మాయిలూ..అబ్బాయిలూ..
come on come on..come here
ఆ దేవుడే చెప్పాడులే..
we are made for each other

అమ్మాయిలూ..అబ్బాయిలూ..
come on come on..come here
ఆ దేవుడే చెప్పాడులే..
we are made for each other

హా..ఆ..సోలో సోలో..life అంటే
బోరే కదా ఎపుడైనా..
male and female ఉండాలి ఏ కథలోనైనా
హేయ్..ఆడా మగా ఇద్దరిలో ఏ ఒక్కరూ లేకున్నా..
creation నే జరిగేనా..ప్రపంచమే సున్నా..
haa..boy needs a girl saalaa..girl needs a boy

జోడీలేని జిందగీలో లేదు లేరా జాయ్..
హ్హా..హ్హా..హ్హా..EVERYBODY!
అమ్మాయిలూ..అబ్బాయిలూ..
come on come on..come here
ఆ దేవుడే చెప్పాడులే..
we are made for each other :: 2

హాయ్..పచ్చని park కున్నా..పక్కన partner లేకుంటే
అది ఊటీ weather అయినా..జైపూర్ summer heat లే
హేయ్..party pub ఐ నీకో company లేదంటే
age old వైనైనా extra కిక్కే మివ్వదులే
emotional బౌండైనా body కి Friend అయినా
తోడన్నది కావాలే..లేదంటే తేడాలే..
haa..boy needs a girl saalaa..girl needs a boy

హ్హా..హ్హా..హ్హా..జోడీలేని జిందగీలో లేదులేరా జాయ్

హ్హా..హ్హా..హ్హా..EVERYBODY!
అమ్మాయిలూ..అబ్బాయిలూ..
come on come on..come here
ఆ దేవుడే చెప్పాడులే..
we are made for each other

boy needs a girl..girl needs a boy
and there is a moment to joy
boys need a friend..girls know the trend
and thats how the story ends

friends forever along together
thats how its meant to be
boys and girls are made for each other
dont you go change the destiny

i dont know..no one like
i have to try my joy

ధూం టు బైకున్నా ఎక్కేపిల్లే లేదంటే
ధ్రిల్లంటూ నిల్లే..వయసుకు జోషే ఉండదులే
హా..ఆ..డాలర్స్ ఎన్నున్నా..స్విస్ బ్యాంకు అకౌంటు నీకున్నా
బైతు పంచుకొనే సౌల్ మేట్ నీ కొకరుండాలే..
ప్లస్ అన్నదీ ఉందంటే..మైనస్ కూడ ఉండాలీ
లేదంటే ఈ నేచర్లో బ్యాలెన్స్ లేదసలే..

boy needs a girl saalaa..girl needs a boy
జోడీలేని జిందగీలో లేదు లేరా జాయ్..
హ్హా..హ్హా..హ్హా.. EVERYBODY!
అమ్మాయిలూ..అబ్బాయిలూ..
come on come on..come here
ఆ దేవుడే చెప్పాడులే..
we are made for each other :: 2

కరెంట్ 2009 ~~( Current )కరెంట్ 2009
సంగీతం::దేవీశ్రీ ప్రసాద్
రచన::భాస్కరభట్ల
గానం::సాగర్,రానిన


ధీంతర ధీంతర ధిర ధిర ధిరన ధిర ధిర ధిర ధీంతనన
ధిర ధీంతర ధీంతర ధిర ధిర ధిరన ధిర ధిర ధిరన

అరె రెక్కలు తొడిగిన పక్షల్లే ఎగిరిందే నా మనసు
అది ఎక్కడ వాలి ఉంటుందో నీకే తెలుసు
అరె రంగుల గాలి పటమల్లే ఎగిరిందే నా మనసు
అది ఎక్కడ చిక్కడి ఉంటుందో నీకే తెలుసు

There is something new about today
There is something nice about today
There is something cool about today
I never never seen before

నాలోనాకే కొత్తగుందిరో..లావా లాగ మరుగుతోందిరో
లావాదేవీ జరుగుతోందిరో..ఈ తికమక ఏంటిరో

అరె రెక్కలు తొడిగిన పక్షల్లే ఎగిరిందే నా మనసు
అది ఎక్కడ వాలి ఉంటుందో నీకే తెలుసు
అరె రంగుల గాలి పటమల్లేఎగిరిందే నా మనసు
అది ఎక్కడ చిక్కడి ఉంటుందో నీకే తెలుసు


ధీంతర ధీంతర ధిర ధిర ధిరన ధిర ధిర ధిర ధీంతనన
ధిర ధీంతర ధీంతర ధిర ధిర ధిరన ధిర ధిర ధిరన

ప్రపంచమంతా జయించినట్టు ఉప్పొంగిపోతోంది ప్రాణం
పెదాలలోన పదాలు అన్ని క్షణాల లోనే మాయం
శరీరమంతా కరెంటు పుట్టి భరించలేకుంది ప్రాయం
నరాలలోన తుఫాన్ రేగి ఇదేమి ఇంద్రజాలం

There is something new about today
There is something nice about today
There is something cool about today
I never never seen before

అరె రెక్కలు తొడిగిన పక్షల్లే ఎగిరిందే నా మనసు
అది ఎక్కడ వాలి ఉంటుందో నీకే తెలుసు
అరె రంగుల గాలి పటమల్లేఎగిరిందే నా మనసు
అది ఎక్కడ చిక్కడి ఉంటుందో నీకే తెలుసు

ఆహా..హా..హా..హాహ..
ఆహా..హా..హా..హాహ..
ఆహా..హా..హా..హాహ..

ఓహో..శవరవా..ఓహో షా..
ఓహో..శవరవా..ఓహో షా..
ఓహో..శవరవా..ఓహో
ఓహో..శవరవా..ఓహో షా..
ఓహో..శవరవా..ఓహో షా..
ఓహో..శవరవా..ఓహో..

క్షణలనేమో యుగాలు చేసి తెగేడిపిస్తోంది కాలం
ఎడారిలోన చలేసినట్టు ఇదేమి వింత మైకం
తపస్సులన్నీ ఫలించినట్టు తమాషగుంటోంది వైనం
మనస్సుతోటి మనస్సులోకి రహస్య రాయబారం

There is something new about today
There is something nice about today
There is something cool about today
I never never seen before

అరె రెక్కలు తొడిగిన పక్షల్లే ఎగిరిందే నా మనసు
అది ఎక్కడ వాలి ఉంటుందో నీకే తెలుసు
అరె రంగుల గాలి పటమల్లేఎగిరిందే నా మనసు
అది ఎక్కడ చిక్కడి ఉంటుందో నీకే తెలుసు

మగధీర ~~ 2009 (magadhiira )సంగీతం::MM.కీరవాణి
రచన::MM.కీరవాణి
గానం::Daler Mehendi,గీతామాధురి

పైట నలిగితే..మయమ్మ ఒప్పుకుంటదేంటి?
బొట్టు కరిగితే..మా బామ్మ ఊరుకుంటదేంటి?
అదే జరిగితే..ఓలమ్మో..

అదే జరిగితే..అత్తమ్మ..తట్టుకుంటదేంటి?
ఏంటి సుబ్బూ..ఉఊ...ఉఊ...ఉఊ..
నా నేంటి సుబ్బూ..ఉఊ..ఉఊ...ఉఊ..
నా నేంటి సుబ్బూ..చెప్పనే చెప్పుతూ..ఆ..

చెప్పనే చెప్పుతూ...చెప్పానే చెప్పుతూ వంకా..
తిప్పానే తిప్పుతూ..డోంకా..
చేతిలో చిక్కకుండ జారిపోకె జింకా..
పారిపోతే ఇంక..మోగుతాదే ఢంకా..
చెప్పానే చెప్పుతూ వంకా..
ఇవ్వానే ఇవ్వుతూ ఢంకా..
ఏనాడో పడ్డదంట నీకు నాకు లింకా
నువ్వు నేను సింకా..ఓసి..కుర్ర కుంకా..

ఎక్కడ నువ్వేలితే అక్కడ నేనుంటా
ఎప్పుడు నీవెనకే..యేయ్..యేయ్..యేయ్..యేయ్..యేయ్..

జోర్ సేయ్..జోర్ సేయ్..జోర్ జోర్ జోర్ సేయ్..
బార్సై..బార్సై..బార్..బార్..బార్సై..

జోర్ సేయ్..జోర్ సేయ్..జోర్ జోర్ జోర్ సేయ్..
బార్సై..బార్సై..బార్..బార్..బార్సై..

జోర్ సేయ్..జోర్ సేయ్..జోర్ జోర్ జోర్ సేయ్..
బార్సై..బార్సై..బార్..బార్..బార్సై
..

ఇయ్యాలా మంగళవారం..మంచిదికాదు
మానేసేయ్..మానేసేయ్..సెయ్..సెయ్..సెయ్..సెయ్..

జీ..సహా..జీ..సహా..జీ..సహా..జీ..సహా

నీవెంట పడతా బొంగరమై..
నీ చుట్టు ముడుతా పంజరమై..
నీ సుగ్గు కోస్తా..కొడవలినై..
నవ్వుల్ని తీస్తా..కవ్వాన్నై..
హా..షవా..అరె..షవా..
అరె..షవా..షవా..షవా..షవా..షవా..


నీవెంట పడతా బొంగరమై..
నీ చుట్టు ముడుతా పంజరమై..
నీ సుగ్గు కోస్తా..కొడవలినై..
నవ్వుల్ని తీస్తా..కవ్వాన్నై..
నిప్పుల ఉప్పెనలే ముంచుకు వస్తున్నా..
నిలువను క్షణమైనా..యేయ్..యేయ్..యేయ్..యేయ్..యేయ్..

జోర్ సేయ్..జోర్ సేయ్..జోర్ జోర్ జోర్ సేయ్..
బార్సై..బార్సై..బార్ బార్..బార్సై..

జోర్ సేయ్..జోర్ సేయ్..జోర్ జోర్ జోర్ సేయ్..
బార్సై..బార్సై..బార్ బార్..బార్సై..


అలవాటు లేనే లేదు అయ్యేదాకా..
అగేసేయ్..సెయ్..సెయ్..సెయ్..ఏయ్ పిల్లడూ..
ఏయ్..ఏయ్..పిల్లడూ..ఓయ్ పిల్లడూ..ఓయ్..ఓయ్..పిల్లడూ..

చలెక్కుతున్నవేళ చింతచెట్టు నీడలోకి..
చురుక్కుమన్నవేళ..పాడుబడ్డ మేడలోకి..
వాగులోకి వంకలోకి సందులోకి చాటులోకి..
నారుమళ్ళ తోటలోకి..నాయుడోళ్ళ పేటలోకి..
బుల్లుచేను పక్కనున్న రెల్లు గడ్డి పాకలోకి..
పిల్లడో..ఏం పిల్లడో..ఏం పిల్లడో..
యెల్దామోస్తవా..ఏం పిల్లడో..యెల్దామోస్తవా..

వస్తా బాణాన్నై..రాస్తా బలపాన్నై..
మోస్తా పల్లకినై..ఉంటా పండగనై..

నీ దారికొస్తా బాణాన్నై..నీ పేరురాస్తా బలపాన్నై..
నీ ఈడు మోస్తా పల్లకినై..నీతోడుంటా పండగనై..

పిడుగుల సుడిలోనా..ప్రాణం తడబడిన..
పయనం ఆగేనా..యేయ్..యేయ్..యేయ్..యేయ్..యేయ్..

జోర్ సేయ్..జోర్ సేయ్..జోర్ జోర్ జోర్ సేయ్..
బార్సై..బార్సై..బార్ బార్ బార్సై..

జోర్ సేయ్..జోర్ సేయ్..జోర్ జోర్ జోర్ సేయ్..
బార్సై..బార్సై..బార్ బార్ బార్సై..

జోర్ సేయ్..జోర్ సేయ్..జోర్ జోర్ జోర్ సేయ్..
బార్సై..బార్సై..బార్ బార్ బార్సై..

జోర్ సేయ్..జోర్ సేయ్..జోర్ జోర్ జోర్ సేయ్..
బార్సై..బార్సై..బార్ బార్ బార్సై..

మగధీర ~~ 2009 (magadhiira )సంగీతం::MM.కీరవాణి
రచన::MM.కీరవాణి
గానం::దీపు,గీతామాధురి


నాకోసం నువు జుట్టు పీక్కుంటే..బాగుంది
నేనంటే పడి చచిపోతుంటే..బాగుంది

నాకోసం నువు జుట్టు పీక్కుంటే..బాగుంది
నేనంటే పడి చచిపోతుంటే..బాగుంది

నాకోసం నువు గోడ దూకేయడం..బాగుంది
నే కనపడక గోళ్ళు కొరికేయడం..బాగుంది

పిచ్చి పిచ్చి పిచ్చి పిచ్చి పిచ్చిగ్గా
నచ్చి నచ్చి నచ్చావోయ్
పిచ్చి పిచ్చి పిచ్చి పిచ్చి పిచ్చిగ్గా
నచ్చవోయ్ 2

నాకోసం నువు జుట్టు పీక్కుంటే..బాగుంది
నేనంటే పడి చచిపోతుంటే..బాగుంది

KVR Park లో jogging కు వెళ్ళావంటు
విశ్వనీయ వర్గాల information

swiss వీధుల మంచుల్లో
మట్లాడుతు french లొ
burger తింటున్నావంటు intimation

పాల కడలి అట్టడుగుల్లో
పూల పరుపు మెత్తటి దిళ్ళో
పైన పడుకొని ఉండుంటావని calculation

ఘన గోపుర భవంతి లో
జన జీవన స్రవంతి లో
నా వెనకే ఉంటు దాగుడుమూతలు
ఆడడమనుకుంట నీ intention

పిచ్చి పిచ్చి పిచ్చి పిచ్చి పిచ్చిగ్గా
నచ్చి నచ్చి నచ్చావోయ్
పిచ్చి పిచ్చి పిచ్చి పిచ్చి పిచ్చిగ్గా
నచ్చవోయ్ 2

hEy indu..ha..oh..oh..sorry sorry..idiot
cant u seen

ఎవరో ఒక వనితా మణిని
నువ్వెమోననుకొని పిలిచి
కాదని తెలిసాక వగచి
సర్లే అని విడిచి

వెనకడుగె వెయ్యొద్దుర కన్న
వెనకే ఉందేమో మైన
ఎదురెదురై పోతారేమో..ఇలలో ఎపుడైన

అనుకుంటు..కలగంటు..తనతోనే..బ్రతుకంటు
దొరికీ దొరకని దొరసాని
దరికొచే దెపుడంటున్న..అంటున్న..అంటున్న

పిచ్చి పిచ్చి పిచ్చి పిచ్చి పిచ్చిగ్గా
నచ్చి నచ్చి నచ్చావోయ్
పిచ్చి పిచ్చి పిచ్చి పిచ్చి పిచ్చిగ్గా
నచ్చవోయ్ 2

మగధీర ~~ 2009 (magadhiira )
సంగీతం::MM.కీరవాణి
రచన::భువనచంద్ర
గానం::రంజిత్,శివాణి


paapa hands up
paapa hands up

బంగారు కోడి పెట్ట వచ్చెనండి
హేయ్ పాప హేయ్ పాప హేయ్ పాప
బంగారు కోడి పెట్ట వచ్చెనండి
హేయ్ పాప హేయ్ పాప హేయ్ పాప

చెంగావి చీర గుట్టు చూసుకొండి
హేయ్ పాప హేయ్ పాప హేయ్ పాప

Up up hands up
Juck juck ni luck
Dhik dhik dolakku tho
చేస్త
Zip zip jack up
Ship ship shake up
Step step music thoo

బంగారు కోడి..బంగారు కోడి
బంగారు కోడి పెట్ట వచ్చెనండి
హేయ్ పాప హేయ్ పాప హేయ్ పాప
చెంగావి చీర గుట్టు చూసుకొండి
హేయ్ పాప హేయ్ పాప హేయ్ పాప

స ప మ ప ద ప..ప ద ప..ప ద ప
స ప మ ప ద ప..స ప మ ప ద ప
స ప మ ప ద ప hands up పాప
స ప మ ప ద ప ర ప ప ప ప పా

ఒద్దమ్మ ఒద్దమ్మ సుబ్బులు
ఆంతంత ఉన్నై యెత్తులూ బొలో బొలో

నీ కన్ను పడ్డాక వోరయ్యో
పొంగెస్తున్నాయి సొత్తులూ చెలో చెలో

సిగ్గు లేని రైక టెక్కు చూస్తా
గోలు మాలు కోక పొంగుల్లో
కావలిస్తె మళ్ళి వస్తనయ్యో
కొంగుపట్టి కొల్లగొట్టకూ

Hey..hey
Up up hands up
Juck juck ni luck
Dhik dhik dolakku tho
రైక
Zip zip jack up
Ship ship shake up
Step step music thoo

ఎంటమ్మ ఎంటమ్మ అందులో
అందాల చిట్టి గంపల్లో బోలో బోలో
నా ఈడు నక్కింది బావయ్యో
చెయ్యేసినాక మత్తులో చలో చలో

చేత చిక్కినావె కిన్నె కోడి
దాచుకొన్న గుట్టు తియ్యర తీయ్యర
కాక మీద ఉన్న దాని రయ్యొ
పాప మీద కోపమెందుకూ

Hey..hey
Up up hands up
Juck juck ni luck
Dhik dhik dolakku tho
Ok
Zip zip jack up
Ship ship shake up
Step step music thoo

బంగారు కోడి..బంగారు కోడి
బంగారు కోడి పెట్ట వచ్చెనండి
హేయ్ పాప హేయ్ పాప హేయ్ పాప

చెంగావి చీర గుట్టు చూసుకొండి
హే పాప హేయ్ పాప హేయ్ పాప

Thursday, August 20, 2009

కలవరమాయే మదిలో--2009సంగీతం::శరత్ వాసుదేవన్
రచన::వనమాలి
గానం::చిత్ర


జినక్కి తయ్యా జినక్కి తయ్యా జినక్కి తయ్యరే
జినక్కి తయ్యా జినక్కి తయ్యా జినక్కి తయ్యరే

తొలి తొలి ఆశలెన్నో రేపుతున్న తిల్లాన
మనసును మీటుంతుంటే కొత్త పాటనవుతున్నా
ఏ చిన్ని సందళ్ళు విన్నా ఈ గుండె చాటున
నా గొంతు వాకిళ్ళలోన ఆ పాట దాగునా
దరి చేరే స్వరము నాకు వరము
ప్రతి రోజూ పదము పాడే సమయాన
నన్నే నీలో కన్నా
తొలి తొలి ఆశలెన్నో రేపుతున్న తిల్లాన
మనసును మీటుంతుంటే కొత్త పాటనవుతున్నా

కొమ్మ చాటుగా పల్లవించు ఆ గండు కోయిలమ్మ
గొంతులోని నా తేనెపట్టునే తాను కోరేనమ్మా
పరుగాపని వాగులలోనా కదిలే అలలే
నా పలుకుల గమకం ముందు తల వంచెనులే
ఎగిసే..తేనె రాగాలు నీలిమేఘాలు తాకితే చాలు నింగి లోగిళ్ళు
జల్లై విల్లై తుళ్ళు
తొలి తొలి ఆశలెన్నో రేపుతున్న తిల్లాన
మనసును మీటుంతుంటే కొత్త పాటనవుతున్నా

ప ప స స ద స స ద ప ప ప ప గ స ని ప గ రి
స స ద ద ప ద ద ప గ ప స గ ప రి
ప ద ని స గ రి గ రి గ రి గ రి
ప ద ని స రి గ రి గ రి గ రి గ
ప ద ని స గ గ ప ద ని స గ గ ప ద ని స గ

ఇన్ని నాళ్ళుగా కంటి పాపలా పెంచుకున్న స్వప్నం
నన్ను చేరగా సత్యమవ్వదా నమ్ముకున్న గానం
పెదవంచున సంగతులన్నీ శ్రుతులై లయలై
ఎదనూపిన ఊపిరులవని స్వర సంపదలై
బతుకే..పాటలా మారు బాటలో సాగు ఆశలే తీరు రోజులే
చేరువయ్యే లైఫే హాయే

తొలి తొలి ఆశలెన్నో రేపుతున్న తిల్లాన
మనసును మీటుంతుంటే కొత్త పాటనవుతున్నా
ఏ చిన్ని సందళ్ళు విన్నా ఈ గుండె చాటున
నా గొంతు వాకిళ్ళలోన ఆ పాట దాగునా
దరి చేరే స్వరము నాకు వరము
ప్రతి రోజూ పదము పాడే సమయాన
నన్నే నీలో కన్నా
తొలి తొలి ఆశలెన్నో రేపుతున్న తిల్లాన
మనసును మీటుంతుంటే కొత్త పాటనవుతున్నా

కలవరమాయే మదిలో--2009సంగీతం::శరత్ వాసుదేవన్
రచన::వనమాలి
గానం::చిత్ర,రోషన్


నీలో అణువంత ప్రేమున్నా అనుమానం రేగేనా నాతో తగువే తగునా
చాల్ళే తమ తీరు చూస్తున్నా మీతి మీరి పోయేనా అంతా ఒకటే నటన
నా ప్రేమ సంతకాల సాక్షాలే చూపనా
ఏం మాయ చేసినా నీ మాటే చెల్లునా
నాపై కోపాలేనా ....
నీలో అణువంత ప్రేమున్నా అనుమానం రేగేనా నాతో తగువే తగునా
చాల్ళే తమ తీరు చూస్తున్నా మీతి మీరి పోయేనా అంతా ఒకటే నటన

నీకు నేనే చాలనా నిన్ను కోరి వస్తే చులకనా
కాలు దువ్వే కాంచన కంటి పాప లో నిను దాచనా
ఆ కన్నులే పలు అందాలనే చూస్తే ఎలా
ఏం చూసినా ఎదలో ఉందిగా నిదా కల
నమ్మేదెలా..ఆ ఆ ఆ ఆ
నీలో అణువంత ప్రేమున్నా అనుమానం రేగేనా నాతో తగువే తగునా

నీడలాగా సాగనా గుండె నీకు రాసిచ్చెయ్యనా
మాటలేమో తియ్యన మనసులోని ఆశే తీర్చునా
నీ కోసమే నన్ను ఇన్నాళ్ళుగా దాచానిలా
ఏమో మరి నిను చూస్తే మరి అలా అనిపించలా
నీతో ఎలా ..ఆ ఆ ఆ ఆ

నీలో అణువంత ప్రేమున్నా అనుమానం రేగేనా నాతో తగువే తగునా
చాల్ళే తమ తీరు చూస్తున్నా మీతి మీరి పోయేనా అంతా ఒకటే నటన
నా ప్రేమ సంతకాల సాక్షాలే చూపనా
ఏం మాయ చేసినా నీ మాటే చెల్లునా
నాపై కోపాలేనా ....
నీలో అణువంత ప్రేమున్నా అనుమానం రేగేనా నాతో తగువే తగునా
చాల్ళే తమ తీరు చూస్తున్నా మీతి మీరి పోయేనా అంతా ఒకటే నటన

కలవరమాయే మదిలో--2009సంగీతం::శరత్ వాసుదేవన్
రచన::వనమాలి
గానం::హరిహరన్,కల్పన


ఓ నేనే ఓ నువ్వని ఒక తీరే మన ప్రేమని..నీ గూటికే రాని
నేనంటు ఇక లేనని నీ వెంటే ఉన్నానని చాటనీ
చేసానే నీ స్నేహాన్ని...పోల్చానే నాదో కానీ..నీ వాణ్ణి
ఓ నేనే ఓ నువ్వని ఒక తీరే మన ప్రేమని..నీ గూటికే రాని

మారాము చేసే మారాణి ఊసే నాలోన దాచానులే
గారాలు పోయే రాగాల హాయే నా గుండెనే తాకెలే
నీ కొంటె కోపాలు చూడాలనే ..
దొబూచులాడేను ఇన్నాళ్ళుగా
సరదా సరాగాలు ప్రేమేగా
ఓ నేనే ఓ నువ్వని ఒక తీరే మన ప్రేమని..నీ గూటికే రాని

నీ నీడలాగ నీతోనే ఉన్నా నీ జంట నేనవ్వనా
వేరెవ్వరు నా నీ గుండెలోన నా కంట నీరాగునా
ఆ తలపు నా ఊహకే తోచునా..
నా శ్వాస నిను వీడి జీవించునా
నీ కంటి పాపల్లే నేలేనా

ఓ నేనే ఓ నువ్వని ఒక తీరే మన ప్రేమని..నీ గూటికే రాని
నేనంటు ఇక లేనని నీ వెంటే ఉన్నానని చాటనీ
చేసానే నీ స్నేహాన్ని...పోల్చానే నాదో కానీ..నీ వాణ్ణి

Wednesday, August 12, 2009

కలవరమాయే మదిలో--2009సంగీతం::శరత్ వాసుదేవన్
రచన::వనమాలి
గానం::చిత్ర


కనులే కలిపే కథలే తెలిపే నాలోని భావాలే
అలలై మెదిలే కలలే కదిపే వేవేల రాగాలే
పలికే స్వరాలే ఎదకే వరాలై
పదాలు పాడు వేళలో..కలవరమాయే మదిలో

కనులే కలిపే కథలే తెలిపే నాలోని భావాలే
అలలై మెదిలే కలలే కదిపే వేవేల రాగాలే

మనసునే తొలి మధురిమలే వరి౦చెనా
బతుకులో ఇలా సరిగమలే రచి౦చెనా
స్వరములేని గాన౦ మరపు రాని వైన౦
మౌనవీణ మీటుతు౦టే..... కలవరమాయే మదిలో

ఎదగని కలే ఎదలయలో వరాలుగా
తెలుపని అదే తపనలనే తరాలుగా
నిదురపోని తీర౦ మధురమైన భార౦
గు౦డెనూయలూపుతు౦టే .....కలవరమాయే మదిలో

కనులే కలిపే కథలే తెలిపే నాలోని భావాలే
అలలై మెదిలే కలలే కదిపే వేవేల రాగాలే
పలికే స్వరాలే ఎదకే వరాలై
పదాలు పాడు వేళలో..... కలవరమాయే మదిలో

Tuesday, August 11, 2009

మగధీర ~~ 2009 (magadhiira )సంగీతం::MM.కీరవాణి
రచన::చంద్రబోస్
గానం::అనూజ్ గురువర,రీట


పంచదార బోమ్మ బోమ్మ పట్టుకోవద్దనకమ్మ
మంచుపూల కొమ్మ కొమ్మ ముట్టుకోవద్దనకమ్మా
చేతినే తాకొద్దంటే చేంతకే రావొద్ద్దంటే
ఏమవుతానమ్మా
నిను పొందేటందుకు పుట్టనే గుమ్మా
నువ్ అందకపోతే వ్రుధా ఏ జన్మ..ఆ..
నిన్ను పొందేటందుకు పుట్టనే గుమ్మా
నువ్ అందకపోతే వౄదా ఏ జన్మా..ఆ..ఆ..ఆ

పువ్వుపైన చెయ్యేస్తే కసిరి నన్ను తిట్టిందే
పసిడి పువ్వు నువ్వని పంపిందే
నువ్వు రాకు నా వెంట
ఈ పువ్వు చుట్టు ముళ్ళంటా
అంటుకొటే మంటే వొళ్ళంతా

తీగ పైన చెయ్యేస్తే తిట్టి నన్ను నెట్టిందే
మెరుపు తీగ నువ్వని పంపిందే
మెరుపు వెంట ఉరుమంటా..ఉరుము వెంట వరదంట
నే వరద లాగ మారితె ముప్పంటా
వరదైన వరమని వరిస్తా నమ్మ..ఆ..ఆ..ఆ
మునకైనా సుఖమని వుడేస్తా నమ్మ..ఆ..ఆ..ఆ
నిన్ను పొందేటందుకె పుట్టనె గుమ్మా
నువ్ అందకపొతే వౄధా ఈ జన్మా..ఆ..ఆ..ఆ..ఆ..ఆ


ఆ..ఆ..ఆ..ఆ..ఆ..ఆ..ఆ..ఆ
గాలి నిన్నుతాకింది నేల నిన్ను తాకింది
నేను నిన్ను తాకితే తప్పా
గాలి వూపిరయ్యిందీ..నేల నన్ను నడిపింది
ఏమిటంట నీలోని గొప్పా
వెలుగు నిన్ను తాకింది చినుకు కూడ తాకింది
పక్షపాతమెందుకు నాపైన

వెలుగు దారిచూపింది..చినుకు లాల పోసింది..
వాటితోటి పోలిక నీకేలా
అవి బతికున్నప్పుడే తోడుంటాయమ్మ
నీ చితిలో తోడై నేనొస్తానమ్మ
నిన్ను పొందేటందుకు పుట్టానే గుమ్మా
నువ్ అందకపొతే వౄధా ఈ జన్మా..ఆ..అ..ఆ..ఆ..ఆ..ఆ

Monday, August 10, 2009

మగధీర ~~ 2009 (magadhiira )మగధీర :: 2009
సంగీతం::MM.కీరవాణి
రచన::చంద్రబోస్
గానం::MM.కీరవాణి,నికిత నిగం


ఆఆ... ఆ...

ధీర ధీర ధీర మనసాగలేదురా
చేర రార శూర సొగసందుకో దొరా

అసమాన సాహసాలు చూడ రాదునిద్దురా
నియమాలు వీడి రాణివాసం
ఏలుకోరా ఏక వీర ధీరా

ధీరా ధీరా ధీరా మనసాగలేదురా
చేర రార శూరా సొగసందుకో దొరా

సమరములో దూకగ చాకచిక్యం నీదేరా
సరసములో కొద్దిగ చుపరా
అనుమతితో చేస్తున్న అంగరక్షణ నాదేగా
ఆధిపతి నై అదికాస్తా దోచేదా
కోరుకైన ప్రేమకైనను దారి ఒకటేరా
చెలి సేవకైన దాడికైన చేవ ఉంది గా
ఇక ప్రాయమైనా ప్రాణమైనా
అందుకోరా ఇంద్రపుత్రా

ధీరా ధీరా ధీరా మనసాగలేదురా
చేర రార శూరా సొగసందుకో దొరా

శశిముఖితో సింహమే జంట కడితే మనమేగా
కుసుమముతో కడ్గమే ఆడదా
మగసిరితో అందమే అంటు పెడితే అంతేగా
అణువణువు స్వర్గమే అయిపోదా
షాసనాలు ఆపజాలని తాపముందిగా
చెరసాలలోని ఖైదు కాని కాంక్ష మోందిగా
శతజన్మలైన ఆగిపోని అంతులేని యాత్ర చేసి
నింగిలోని తార నన్ను చేరుకుంది రా
గుండెలో నగార ఇక మోగుతోంది రా
నవ సోయగాలు చూడ చూడ రాదు నిద్దురా
ప్రియా పూజలేవోచేసుకొనా
చేతులార సేదతీరా

ధీర ధీర ధీర
ధీర ధీర ధీర

కిక్ ~~ ( Kick ) ~~ 2009సంగీతం::S.తమన్
రచన::సిరివెన్నెల
గానం::కార్తీక్,జ్యోస్న


గోరే గోరే గో గోరే గోరే
గోరే గోరే గో గోరీ...

గోరే గోరే గో గోరే గోరే
గోరే గోరే గో గోరీ...

గో..గో..గో...

పో పో పోమ్మంటోందా
నన్ను ర ర రమ్మంటోందా
నీ మనసేమంటోందో
నీకైన తెలిసిందా

పో పో పోమ్మంటోందా
నన్ను రా రా రమ్మంటోందా
నీ మనసేమంటోందో
నీకైన తెలిసిందా

చూస్తూ చూస్తూ సుడి గాలల్లే
చుట్టేస్తుంటే నిలువెల్లా
ఉక్కిరి బిక్కిరి అయిపోతున్నా
ఊపిరి ఆడక నీవల్ల
ఈదరా ఆదరా యేడ యేమన్న తెలిసే వీలూందా

గోరే గొ గొరే గోరే
గోరే గొ గొరే గొ గొరీ..
గోరే గోరే గొ గొరే గోరే
గోరే గొ గొరే గొ గొరీ..

తెగ వురుముతు కలకాలం
తెరమరుగున తన భారం
మోసుకుంటూ తిరగదు మేఘం
నీలా దాచుకోదుగా అనురాగం
తెగ వురుముతు కలకాలం
తెరమరుగున తన భారం
మోసుకుంటూ తిరగదు మేఘం
నీలా దాచుకోదుగా అనురాగం

మెల్లగ నాతోటే నీ వ్యవహారం
తుళ్ళి పడగా నా సుకుమారం
మెల్లగా మీటితే నాలో మారం
పలికుండేదే మమకారం
అవునా అయినా నన్నే అంటావేం నేరం నాదా

గోరే గొ గోరే గోరే గోరే
గొ గోరే గొ గోరీ....
గోరే గోరే గో గోరే గోరే
గోరే గొ గోరే గొ గోరీ..

Yo Girl
My Love Is True
Just Dont Leave Me Alone Yo

గోరే గొ గోరే గో
If U Wann Be Mine
గోరే గొ గోరే గో
If U Wann Be Mine

వెంటపడుతుంటే వెర్రి కోపం
నువ్వు కంటపడకుంటే పిచ్చి తాపం
మండిపడుతుందే హౄదయం
మరిచే మంత్రమైనా చెప్పదే సమయం
వెంటపడుతుంటే వెర్రి కోపం
నువ్వు కంటపడకుంటే పిచ్చి తాపం
మండిపడుతుందే హౄదయం
మరిచే మంత్రమైనా చెప్పదే సమయం

నీతో నీకే నిత్యం యుద్ధం
యెందుకు చెప్పవే సత్యభామా
ఏం సాదిస్తుందే నీ పంతం
ఒప్పుకుంటే తప్పులేదే వున్న ప్రేమ
తగువా మగువా
నా పొగరంటే నీకిష్టం కాదా

గోరే గొ గొరే గోరే
గొరే గొ గొరే గొ గొరీ..
గోరే గోరే గొ గొరే గోరే
గోరే గొ గొరే గొ గొరీ..

జోష్ ~~~ 2009సంగీతం::సందీప్ చౌట
రచన::సిరివెన్నెల
గానం::కార్తీక్
డైరెక్టర్::వాసు వర్మ
ప్రొడ్యుసర్::దిల్ రాజు
నటీ,నటులు::కార్తీక,నాగచైతన్య


నీతో ఉంటే ఇంక కొనాళ్ళు
ఏమవుతాయో యెదిగిన ఇన్నేళ్ళు
నీతో ఉంటే ఇంక కొనాళ్ళు
ఎమవుతాయో యెదిగిన ఇన్నేళ్ళు
నిన్నిప్పుడు చూస్తే చాలు
చిన్నప్పటి చిలిపి క్షణాలు
గుండెల్లో గువ్వల గుంపై వాలు
నీతో అడుగేస్తే చలు
మున్ముందుకు సాగవు కాళ్ళు
ఉంటుందా వెనకకి వెళ్ళే వీలు

కాలాన్నే తిప్పేసింది లీలా
బాల్యాన్నే రప్పించింది ఈవేళ
పెద్దరికాలన్నీ చినబోయేలా
పొద్దెరగని మలుపేదో పెరిగేలా

నీతో ఉంటే ఇంక కోన్నాళ్ళు
ఎమవుతాయో యెదిగిన ఇన్నేళ్ళు

నిలబడి చూస్తాయే ఆగి లేళ్ళు
సెలయేళ్ళు చిత్రంగా నీ వైపలా
పరుగులు తీస్తాయే లేచి రాళ్ళు
రాగాలూ నీలాగ నలువైపులా
భూమి అంతా నీ పేరంటానికి బొమ్మరిల్లు కాదా
సమయమంతా నీ తరంగానికి సొమ్మసిల్లిపోదా
చేదైనా తీపవుతుందే నీ సంతోషం చూసి
చెడుకూడా చెడుతుందే నీ సావాసాన్ని చేసి
చెదైన తీపవుతుందే నీ సంతోషం చూసి
చెడుకూడా చెడుతుందే నీ సావాసాన్ని చేసి

నీతో ఉంటే ఇంక కోనాళ్ళు
ఎమవుతాయో యెదిగిన ఇన్నేళ్ళు

నువ్వేం చూస్తున్న యెంతో వింతల్లే
అన్ని గమనించే ఆశ్చర్యమా
ఏ పని చేస్తున్నా ఏదో
ఘనకార్యం లాగే గర్వించే పసి ప్రాయమా
చుక్కలన్ని దిగి నీ చుపుల్లో కొలువు ఉండి పోగా
చీకటన్నది ఇక రాలేదే నీ కంటి పాప దాకా
ప్రతిపూటా పండుగలాగే ఉంటుందనిపించేలా
తెలిసేలా నెర్పేటందుకు నువ్వే పాటషాల
ప్రతిపూటా పండుగలాగే ఉంటుందనిపించేలా
తెలిసేలా నెర్పేటందుకు నువ్వే పాటషాల

నీతో ఉంటే ఇంక కోన్నాళ్ళు
ఎమవుతయో యెదిగిన ఇన్నేళ్ళు
నిన్నిప్పుడు చూస్తే చాలు
చిన్నప్పటి చిలిపి క్షణాలు
గుండెల్లో గువ్వలా గుంపై వాలు
కాలన్నే తిప్పేసింది లీలా
బాల్యాన్నే రప్పించింది ఈవేళ
పెద్దరికాలన్నీ చినబోయేలా
పొద్దెరగని మలుపేదో పెరిగేలా

నీతో ఉంటే ఇంక కోన్నాళ్ళు
ఎమవుతయో యెదిగిన ఇన్నేళ్ళు

Sunday, August 9, 2009

ప్రయాణం ~~~ 2009సంగీతం::మహేష్ శంకర్
రచన::అనంత శ్రీరాం
గానం::అమౄతవర్షిణి


మేఘమా ఆగాలమ్మ
వానలా కరుగుటకు
రాగమా రావమ్మ
పాటలా ఎదుగుటకు
చల్లగాలై మనసులో భావం
నింగిదాకా పయనిస్తుంది
చేరువయ్యే కౌరెప్పల్లోన
ప్రేమతాళం వినిపిస్తుంది.

ఓయ్.. ~~ 2009ఓయ్...2009
సంగీతం::యువన్ శంకర్ రాజ
గానం::యువన్ శంకర్ రాజ


నన్నోదిలి నీడ వెల్లిపోతుందా
కన్నోదిలి చూపు వెల్లిపోతుందా
వేకువనే సందే వాలిపోతుందే
చీకటిలో ఉదయముండి పోయిందే

నా యద నే తొలి చినుకురి నీకు తెస్తుందా
నీ జత లో గడిపిన బతుకిక బలి అవుతుందా

పోవద్దే నేనుంటా ప్రేమా
పోవద్దే పోవద్దే ప్రేమా

నన్నొదిలీ నీడ వెల్లిపోతుందా
కన్నొదిలీ చూపు వెల్లిపోతుందా

ఇన్నినాళ్ళు నీ వెంటే
సాగుతున్న నా పాదం
వెంట పడిన అడుగేదంటుందే...ఓవ్ ఓవ్ ఓఓఓ

నిన్న దాక నీ రూపం
నింపుకున్న కనుపాపే
నువ్వు లేకే నను నిలదీస్తుందే.......

కోరుకున్న జీవితమే..చేరువైన ఈ క్షణమే....
జాలిలేని విధి రాతే...శాపమైనదే........

మరు జన్మే వున్నదంటే బ్రహ్మ నైన అడిగేదొకటే....
క్షణమంట మమ్ము తన ఆటలింక సాగనిచుంటే...

నువ్వుంటే నేనుంటా ప్రేమ....
పోవద్దే పోవద్దే ప్రేమ....

నువ్వుంటే నేనుంటా ప్రేమ....
పోవద్దే పోవద్దే ప్రేమ....

ఓయ్.. ~~ 2009సంగీతం::యువన్ శంకర్ రాజ్
డైరెక్టర్::ఆనంద్ రంగ
ప్రొడుసర్::DVV.దనయ్య
గానం:: సిద్ధార్త
నటీ,నటులు::సిద్ధార్త,శాంలీ


నూట డెబ్భైఆరు (176)బీచ్ హౌస్ లో పేమదేవతా
యల్లోచుడిదార్ వైట్ చున్ని తో దోచే నా ఎద
ఓయ్..ఓయ్..అంటు casual గా పిలిచెరో
ఓయ్..ఓయ్..20,సార్లు కల్లో కలిసెరో
ఓయ్..ఓయ్..empty గుండె నిండ నిలిచెరో
ఓయ్...ఊ..ఊ..ఊ
Love@1st sight నాలో కలిగే
Love@1st sight నన్ను కదిపే
Love@1st sight నాకే దొరికే
Love@1st sight నన్ను కొరికే

!! 176 బీచ్ హౌస్ లో ప్రేమదేవతా !!

రూపం లోన Beautiful, చేతల్లోన dutyful, మాటల్లోన fundamental...
అన్నిట్లోన capable, అందర్లోన Careful, అంతేలేని sentimental
సినిమాలో మెరిసేటి పాత్ర,City లోన దొరకదు రా...
నిజంగానే తగిలెను తార,వైజాగు నగరపు చివరన
ఝల్ ఝల్ జరిగే
Love@1st sight ఛిల్ కలిగే
Love@1st sight పల్ పల్ పెరిగే
Love@1st sight పైకెదిగే

హేయ్...హేయ్...
డబ్బంటేనే Alergy,భక్తంటేనే Energy నమ్ముతుంది Numerology...
ఇంటి ముందు nostory అంతేలేదు అల్లరి, ఒప్పుకోదు Humorology
ఉండాల్సింది తన వాదల్లో,చ్రాల్సింది Military లో
ఏదో ఉంది strong thing తనలో, లాగింది మనసును చిటికెలో
Some సంబరమే
Love@1st sight వహ్ వరమే
Love@1st sight ఉఫ్ఫ్ ఉఫ్ఫ్ క్షణమే,
Love@1st sight ఓ యుగమే

176 బీచ్ హౌస్ లో ప్రేమదేవతా
యల్లోచుడిదార్ వైట్ చున్ని తో దోచే నా ఎద
ఓయ్..ఓయ్..అంటు casual గా పిలిచెరో
ఓయ్..ఓయ్..20,సార్లు కల్లో కలిసెరో
ఓయ్..ఓయ్..empty గుండె నిండ నిలిచెరో
ఓయ్..ఊ..ఊ..ఊ..
Love@1st sight నాలో కలిగే
Love@1st sight నన్ను కదిపే
Love@1st sight నాకే దొరికే
Love@1st sight నన్ను కొరికే(2)