Monday, January 23, 2012

ప్రేమ దేశం--1996
సంగీతం::A.R.రెహమాన్
రచన::భువనచంద్ర
గానం::OS.అరుణ్

వెన్నెల వెన్నెల మెల్లగా రావే పూవులా తేనెలే తేవే.
వెన్నెల వెన్నెల మెల్లగా రావే పూవులా తేనెలే తేవే.
కడలి వొడిలో నదులు వొదిగి నిదుర పోయే వేల.
కనుల పైన కలలే వాలి సోలి పోయే వేల.
వెన్నెల ...

ఆశ ఎన్నడు విడువద! అడగరాదని తెలియద!
నా ప్రాణం చెలియా నీవే లే.
విరగబూసిన వెన్నెల వదిలి వేయకే నన్నిలా.
రారాదా ఎద నీదే కాదా!
నిదురనిచ్చే జాబిలి నిదురలేక నీవే వాడినావ!

వెన్నెల ...
మంచు తెరలో అలసిపోయి మధన సంధ్య తూగేనే.
పుడమి వొడిలో కలలు కంటూ పాప నీవు నిదురపో.
మల్లె అందం మగువకేరుక మనసు బాధ తెలియద!
గుండె నిండా ఊసులే నీ ఎదుట నుంటే మౌనమే.
జోల పాట పాడినానే నిదురలేక వాడిన..

వెన్నెల వెన్నెల మెల్లగా రావే పూవులా తేనెలే తేవే.
వెన్నెల వెన్నెల మెల్లగా రావే పూవులా తేనెలే తేవే.
కడలి వొడిలో నదులు వొదిగి నిదుర పోయే వేల.
కనుల పైన కలలే వాలి సోలి పోయే వేల.
వెన్నెల ...

Tuesday, January 17, 2012

భారతీయుడు--1996
సంగీతం::రెహమాన్
రచన::
గానం::హరిహరన్,హరిణి

టెలిఫోన్ ధ్వనిల నవ్వేదాన మెల్బొర్న్ మెరుపులు మెరిసేదాన
డిజిటల్ లొ చెక్కిన స్వరమా ఎలిజిబెత్ టైలర్ తరమా
జాకిర్ హుస్సై తబలా నువ్వేనా సోన సోన నీ అందం చందనమేనా
సోన సోన నువు లేటెస్త్ సెల్లులర్ ఫొనా కంప్యూటర్ తొ నిన్ను ఆ బ్రహ్మే మలిచేనా
టెలిఫోన్ ధ్వనిల నవ్వేదాన మెల్బొర్న్ మెరుపులు మెరిసేదాన

నువు లేని నాడు ఎండే వుండదులె చిరు చినుకె రాలదులె
నువు లేని నాడు వెన్నెల విరియదులె నా కలలె పండవులె
నీ పేరే చెపితె శ్వాస పెదవి సుమగంధం అవును చెలి
నువు దూరమైతె వీచె గాలే ఆగిపొవునే
నువు లేక పోతే జరులె వుండవులే తుంటరి అందం వుండదులే
నువు రాకపోతే ప్రాణం నిలవదులే వయసుకు ఆకలి పుట్టదులే
నీవే నదివై నన్ను రోజు నీలొ ఈదులాడని
సిగ్గెస్తుంటె నీ కురులతొ నిన్నే దాచేసుకొ
టెలిఫోన్ ధ్వనిల నవ్వేదాన మెల్బొర్న్ మెరుపులు మెరిసేదాన

నీ పేరు ఎవరు పలుకగ విడువనులే ఆ సుఖము వదలనులే
నీ జల్లొ పూలు రాలగ విడువనులె ఆ ఎండకు వదనలులే
ఏ కన్నే గాలే నాదే తప్ప నిను తాకనివ్వను ఏనాడూ నిన్ను పలుకనివ్వను
నువ్వెల్లె దారి పురుషులకు వదనలులే పర స్త్రీలను విడవనులె
నీ చిలిపి నవ్వు గాలికి వదలనులే ఎద లోయల పదిలములే
షౌ రూముల్లొ స్త్రీ బొమ్మని సైతం తాకనివ్వను వీచె నిన్ను కలలొ సైతం దాటనివ్వను

టెలిఫోన్ ధ్వనిల నవ్వేదాన మెల్బొర్న్ మెరుపులు మెరిసేదాన
డిజిటల్ లొ చెక్కిన స్వరమా ఎలిజిబెత్ టైలర్ తరమా
జాకిర్ హుస్సై తబలా నువ్వేనా సోన సోన నీ అందం చందనమేనా
సోన సోన నువు లేటెస్త్ సెల్లులర్ ఫొనా కంప్యూటర్ తొ నిన్ను ఆ బ్రహ్మే మలిచేనా

Monday, January 16, 2012

అనగనగా ఓ ధీరుడు--2011
రచన::చంద్రబోస్
సంగీతం::మిక్కీ జె.మేయర్
గానం::కార్తీక్,సాహితి

పల్లవి::
చందమామలా అందగాడిని
చుక్కలెందరో నా వెనకే
చుక్కలెందరో చుట్టిముట్టినా
చెలి కొరకే నా పరుగే

చందమామలా అందగాడిని
చుక్కలెందరో నా వెనకే
చుక్కలెందరో చుట్టిముట్టినా
చెలి కొరకే నా పరుగే

చరణం::1
పెదవులు పగడ కాంతులు
పలుకులు చెరుకు బంతులు
నడకలు నెమలి గంతులు
గలగలగలలు
కనులలో కోటి రంగులు
నడుములో మర ఫిరంగులు
కురులలో జలధి పొంగులు
జలజలజలలు
తన కొరకే కలవరమై
తన వరకే చెలి స్వరమై
తన దరికే నా ప్రాణమే ప్రయాణమై

చందమామలా....
చందమామలా అందగాడిని
చుక్కలెందరో నా వెనకే
చుక్కలెందరో చుట్టిముట్టినా
చెలి కొరకే నా పరుగే

చరణం::2
జిగిబిగి మనసు సంకెల
తెగువగ తెంచా నేనిలా
మగువను మార్చా ప్రేమలా
తొలితొలితొలిగా
పరిచిన పసిడి దారిలా
విరిసిన వెలుగు ధారలా
నడిచా ఆమె నీడలా కలకలకలగా
తన వలపే అమృతము
తన వరమే జీవితము
తన పరమై తరించనీ ఈ సోయగము

చందమామలా....
చందమామలా అందగాడిని
చుక్కలెందరో నా వెనకే
చుక్కలెందరో చుట్టిముట్టినా
చెలి కొరకే నా పరుగే

అనగనగా ఓ ధీరుడు--2011సంగీతం::సలీం సులైమాన్
రచన::చంద్రబోస్
గానం::శ్రేయఘోషల్,సలీం మెర్చంట్

చిరుగాలై వచ్చేదెవరో
చెలి చెంప గిచ్చేదెవరో
చిరకాలం నిలిచేదెవరో
ఎవరో వారెవరో..
అలలాగా వచ్చేదెవరో
అరచెయ్యి పట్టేదెవరో
అనురాగం పంచేదెవరో
ఎవరో వారెవరో..
ఎవరంటే నీ వెంట నేనేలే
నేనంటే నిలువెల్ల నీవేలే
నీవంటే తనువెల్ల ప్రేమేలే
ప్రేమించే వేళయ్యిందో
ప్రేమ లేఖ రాసెనే ఇలా పెదాలు
ప్రేమ రేఖ దాటేనే ఇలా పాదాలు
ప్రేమ కేక వేసెనే ఇలా ప్రాయాలు
తన మాయ ఏంచేస్తుందో
ప్రేమ లేఖ రాసెనే ఇలా పెదాలు
ప్రేమ లాలి కోరెనే ఇలా క్షణాలు
ప్రేమ లోతు చేరేనే పది ప్రాణాలు
ఈ హాయి ఎటుపోతుందో
చిరుగాలై వచ్చేదెవరో
చెలి చెంప గిచ్చేదెవరో
చిరకాలం నిలిచేదెవరో
ఎవరో వారెవరో..

నవ్వావంటే నువ్వు ఆ నవ్వే గువ్వై తారాజువ్వై నాలో ఏమాయనో
రువ్వావంటే చూపు ఆ చూపే చేపై సిగ్గే చెరువై లోలో ఏమాయనో

ముసినవ్వుకు మనస్సే లేక మొగ్గ వేసెనో
కొనచూపుకు వయస్సే రేకు విచ్చునో
పసిరేకుల సొగస్సే నేడు పూతపోసెనో
ఆ పువ్వు ప్రేమైందో ఏమో నేనంటే.. హా..
ప్రేమ లేఖ రాసెనే ఇలా పెదాలు
ప్రేమ రేఖ దాటేనే ఇలా పాదాలు
ప్రేమ కేక వేసెనే ఇలా ప్రాయాలు
తన మాయ ఏంచేస్తుందో

ప్రేమ లేఖ రాసెనే ఇలా పెదాలు
ప్రేమ లాలి కోరెనే ఇలా క్షణాలు
ప్రేమ లోతు చేరేనే పది ప్రాణాలు
ఈ హాయి ఎటుపోతుందో

*********************************************************************************

Movie::Anaganagaa O Dheerudu 2011
Music::Salim-Sulaiman
Lyricist::Chandrabose
Singers::Shreya Ghoshal,Salim Merchant

chirugaalai vacchEdevarO
cheli chempa gicchEdevarO
chirakaalam nilichEdevarO
evarO vaarevarO..
alalaagaa vacchEdevarO
aracheyyi paTTEdevarO
anuraagam panchEdevarO
evarO vaarevarO..
evaranTE nee venTa nEnElE
nEnanTE niluvella neevElE
neevanTE tanuvella prEmElE
prEminchE vELayyindO
prEma lEkha raasenE ilaa pedaalu
prEma rEkha daaTEnE ilaa paadaalu
prEma kEka vEsenE ilaa praayaalu
tana maaya EmchEstundO
prEma lEkha raasenE ilaa pedaalu
prEma laali kOrenE ilaa kshaNaalu
prEma lOtu chErEnE padi praaNaalu
ee haayi eTupOtundO
chirugaalai vacchEdevarO
cheli chempa gicchEdevarO
chirakaalam nilichEdevarO
evarO vaarevarO..
navvaavanTE nuvvu aa navvE guvvai taaraajuvvai naalO EmaayanO
ruvvaavanTE choopu aa choopE chEpai siggE cheruvai lOlO EmaayanO
musinavvuku manassE lEka mogga vEsenO
konachoopuku vayassE rEku vicchunO
pasirEkula sogassE nEDu pootapOsenO
aa puvvu prEmaindO EmO nEnanTE.. haa..
prEma lEkha raasenE ilaa pedaalu
prEma rEkha daaTEnE ilaa paadaalu
prEma kEka vEsenE ilaa praayaalu
tana maaya EmchEstundO
prEma lEkha raasenE ilaa pedaalu
prEma laali kOrenE ilaa kshaNaalu
prEma lOtu chErEnE padi praaNaalu
ee haayi eTupOtundO

Friday, January 13, 2012

మిత్రులందరికి భోగి, సంక్రాంతి శుభాకాంక్షలతో

2012 Pongal Wishes
Wish you a very Happy Pongal
Pot rice to Sun God
Sugarcane to Cow and Ox
Sweet rice to You and Me
Good milk to Friends and Family
Happy Pongal 2012Wednesday, January 4, 2012

7th సెన్స్--2011


సంగీతం::హారీస్ జయరాజ్
రచన::భువనచంద్ర
గానం::కార్తీక్

పల్లవి::

ముత్యాల ధారని మురిపించే రేయిని
నీ ఒళ్లో హాయిగా
తియతీయగా పవళించనీ
పుష్పించే తోటలో పులకించే గాలినై
తెలవారు జామున
తొలిగీతమే వినిపించనీ
హే హే ప్రియా ప్రియా ప్రియా
ముద్దు మాటలు మళ్లీ మళ్లీ మళ్లీ
విన్న గుండెలో పొంగే పొంగే
మమతలు చూడవా..ఓఓఓ..
రావా ప్రియా ప్రియా ప్రియా
కన్నెసొగసై పదే పదే పదే
గుమ్మరిస్తే గుభాళించే
మనసును కానవా

చరణం::1

ఓ అలలా ఓ..సుమఝరిలా
ఓ..కదులుతున్న
నీ కురులందే నే దాగనా
వరించేటి వెన్నెల నీడై పులకించనా
అరె నిన్నె తాకాలంటూ
మేఘం దాహంతోటి పుడమే చేరెనా
వచ్చి నిన్ను తాకి మళ్లీ దాహం
తీరిందంటూ కడలే చేరెనా

హే హే ప్రియా ప్రియా ప్రియా
ముద్దు మాటలు మళ్లీ మళ్లీ మళ్లీ
విన్న గుండెలో పొంగే పొంగే
మమతలు చూడవా..ఓఓఓ..
రావా ప్రియా ప్రియా ప్రియా
కన్నెసొగసై పదే పదే పదే
గుమ్మరిస్తే గుభాళించే
మనసును కానవా
చరణం::2

కలనైనా ఓ..క్షణమైనా..
నిన్నే చేరమంటూ ఎదలో పోరాటం
నిన్నే కోరుకుందే నాలో ఆరాటం
పిల్ల చిన్ని బొంగరంలా
నిన్నే చుట్టి చుట్టి తిరిగా కదమ్మా
క్షణం నువ్వే దూరమైతే
గుండె ఆగిపోదా జాలే లేదామ్మా

హే హే ప్రియా ప్రియా ప్రియా
ముద్దు మాటలు మళ్లీ మళ్లీ మళ్లీ
విన్న గుండెలో పొంగే పొంగే
మమతలు చూడవా..ఓఓఓ..
రావా ప్రియా ప్రియా ప్రియా
కన్నెసొగసై పదే పదే పదే
గుమ్మరిస్తే గుభాళించే
మనసును కానవా


~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~

7th Sense 2011
Music::Harrish Jayraj
Lyricist::Bhuavanachandra
Singers::Karthik,Megha

Muthayala dhaarani,muripinche reyini
nee vallo hayiga thiyya thiyya ga pavalinchani
pushipinche thotalo, pulakinche gaalinai
thelavaru jaamuna tholi geethame vinipinchani

Hey hey priya priya priya muddu matalu
malli malli malli vinna gundelo
ponge ponge mamathalu chudavaa
rava priya priya priya kanne
sogase pade pade pade
kummaristhey gubaalinche manasunu kaanavaa...

Muthayala dhaarani,muripinche reyini
nee vallo hayiga thiyya thiyya ga pavalinchani
pushipinche thotalo, pulakinche gaalinai
thelavaru jaamuna tholi geethame vinipinchani

Oh alala , ohohoo sumajari la ooo,
kaduluthunna nee kurulande nenagana,
varinchete vennala needai pulakinchanaa,
arey venna thakalantu megam daham thoti pudame cherena
vacchi ninnu thaki velli daham thirindantu kadale cherena

Hey hey priya priya priya muddu matalu
malli malli malli vinna gundelo
ponge ponge mamathalu chudavaa
o o o ..rava priya priya priya kanne
sogase pade pade pade
kummaristhey gubaalinche manasunu kaanavaa...

Kalanaina ooo ,ksanamainaa umm
ninne cheramantu yadalo uratam
ninne korukunde naalo aaratam
pilla chinni bongaramla ninne chutti chutti thiriga kadamma
kshanam nuvve dhuram aithey gunde aagipodha jale ledammaaa...

Hey hey priya priya priya muddu matalu
malli malli malli vinna gundelo
ponge ponge mamathalu chudavaa
rava priya priya priya kanne
sogase pade pade pade
kummaristhey gubaalinche manasunu kaanavaa...

Muthayala dhaarani,muripinche reyini
nee vallo hayiga thiyya thiyya ga pavalinchani
pushipinche thotalo, pulakinche gaalinai
thelavaru jaamuna tholi geethame vinipinchani