Tuesday, February 24, 2009

అంతపురం--1999సంగీతం::ఇళయరాజ
రచన::సిరివెన్నెల
గానం::KS.చిత్ర

Actors::Soundarya, Sai kumar, Prakashraj

:::::::::

నా ననననా ననననా ననననా
నా ననననా ననననా ననననా

అసలేంగుర్తుకు రాదు నా కన్నుల ముందు నువ్వు ఉండగ
అస్సలేం తొచదునాకు ఓ నిమిషం కూడ నిన్ను చూడక
నీలో ఉంది నా ప్రాణం అది నీకు తెలుసునా
ఉన్నా..నేను నీ కోసం నువ్వు దూరమైతే బ్రతకగలనా…..
ఏం గుర్తుకు రాదు నా కన్నుల ముందు నువ్వు ఉండగ
అస్సలేం తొచదునాకు ఓ నిమిషం కూడ నిన్ను చూడక


గోరువెచ్చని ఊసుతో చిన్న ముచ్చటని వినిపించనీ …..
ఆకుపచ్చని ఆశతో నిన్ను చుట్టుకొని చిగురించనీ …..
అల్లుకోమని గిల్లుతోంది చల్ల చల్లని గాలి…..
తెల్లవార్లు అల్లరల్లరి సాగించాలి ….
ఏకమై……ఏకంఆఈ ఏకాంతం లోకమయే వేళ…..
ఆ జంట వూపిరి వేడికి మరిగింది వెన్నెల…..


అసలేం గుర్తుకు రాదు నా కన్నుల ముందు నువ్వు ఉండగ
అస్సలేం తొచదునాకు ఓ నిమిషం కూడ నిన్ను చూడక
నీలో ఉంది నా ప్రాణం అది నీకు తెలుసునా
ఉన్నా నేను నీ కోసం నువ్వు దూరమైతే బ్రతకగలనా…..
అసలేంగుర్తుకు రాదు నా కన్నుల ముందు నువ్వు ఉండగ
అస్సలేం తొచదునాకు ఓ నిమిషం కూడ నిన్ను చూడక


కంటిరెప్ప్ల్లల చాటుగా నిన్ను దాచుకొని బంధించనీ…..
కవుగిలింతల సీమలో కోట కట్టుకొని కొలువుండనీ …..
చెంత చేరితె చేతి గాజులు చేసే గాయం …..
జంట మధ్యన సన్నజాజుల హా హా కారం …..
మళ్ళీ..మళ్ళీ ..
మళ్ళీ..మళ్ళీ ..ఈ రోజు ..రమ్మన్నా రాదేమో……
నిలవని చిరకాలమిలా గే ఈ క్షణం …..

అసలేం గుర్తుకు రాదు నా కన్నుల ముందు నువ్వు ఉండగ
అస్సలేం తొచదునాకు ఓ నిమిషం కూడ నిన్ను చూడక
నీలో ఉంది నా ప్రాణం అది నీకు తెలుసునా
ఉన్నా నేను నీ కోసం నువ్వు దూరమైతే బ్రతకగలనా
ఏం గుర్తుకు రాదు నా కన్నుల ముందు నువ్వు ఉండగ
అస్సలేం తొచదునాకు ఓ నిమిషం కూడ నిన్ను చూడక

Sunday, February 15, 2009

నేను మీకు తెలుసా~~2008సంగీతం::అచ్చు
రచన::సిరివెన్నెల
గానం::శ్రీరాం పార్థసారధి

ఏమైందో గాని చూస్తూ చూస్తూ..చేజారి వెళ్ళిపోతోంది మనసెలా
ఏం మాయవల వేస్తూ వేస్తూ..ఏ దారి లాగుతుందో తననలా
అదుపులో..ఉండదే..చెలరేగే చిలిపితనం
అటూ ఇటూ..చూడదే..గాలిలో తేలిపోవడం
అనుమతీ..కోరదే..పడిలేచే పెంకితనం
అడిగినా..చెప్పదే..ఏమిటో అంత అవసరం
ఏం చేయడం..మితి మీరే ఆరాటం
తరుముతూ ఉంది ఎందుకిలా
ఏమైందో గాని చూస్తూ చూస్తూ..చేజారి వెళ్ళిపోతోంది మనసెలా


తప్పో ఏమో అంటోంది..తప్పదు ఏమో అంటోంది..తడబాటు తేలని నడకా
కోరే తీరం ముందుంది..చేరాలంటే చేరాలి కదా..బెదురుతు నిలబడకా
సంకెళ్ళుగా..సందేహం బిగిశాకా..ప్రయాణం కదలదు గనకా
అలలా అలాగ..మది నుయ్యాల ఊపే భావం ఏమిటో పోల్చుకో త్వరగా


లోలో ఏదో నిప్పుంది..దాంతో ఏదో ఇబ్బంది ..పడతావటే తొలి వయసా
ఇన్నాళ్ళుగా చెప్పంది..నీతో ఏదో చెప్పింది కదా..అది తెలియద మనసా
చన్నీళ్ళతో చల్లారను కాస్తైనా..సంద్రంలో రగిలే జ్వాలా
చినుకంత ముద్దు..తనకందిస్తే చాలు అంతే..అందిగా అందెగా తెలుసా
ఏం మాయవల వేస్తూ వేస్తూ..ఏ దారి లాగుతుందో తననలా
అదుపులో..ఉండదే..చెలరేగే చిలిపితనం
అటూ ఇటూ..చూడదే..గాలిలో తేలిపోవడం
అనుమతీ..కోరదే..పడిలేచే పెంకితనం
అడిగినా..చెప్పదే..ఏమిటో అంత అవసరం
ఏమైందో గాని చూస్తూ చూస్తూ..చేజారి వెళ్ళిపోతోంది మనసెలా

ఒంటరి~~2008సంగీతం::మణిశర్మ
రచన::రామజోగయ్యశాస్త్రి
గానం::SP.చరణ్,కల్పన

చెప్పాలనుంది చిన్నమాటైనా..ఆగనంది దాగనంది లోలోనా
ఇన్నాళ్ళనుండి ఉన్నమాటైనా..ఇప్పుడేగా చెప్పమంది ప్రేమైనా

పెదవే కదిలించుకో..మనసే వినిపించుకో
పరదా తొలగించు కొంతైనా
సరెలే అనిపించుకో..త్వరగా చెయ్యందుకో
నీకోసం వేచి చూస్తున్నా

చెప్పాలనుంది చిన్నమాటైనా..ఆగనంది దాగనంది లోలోనా
ఇన్నాళ్ళనుండి ఉన్నమాటైనా..ఇప్పుడేగా చెప్పమంది ప్రేమైనా


గుండెలయలో..ఓ ఓ ధీంతధిరనా
ఎన్ని కధలో..ప్రేమవలనా
హాయి అలలో..ఓ ఓ ఊయలవనా
రేయినదిలో..జాబిలవనా
నీ ప్రేమలోనే మేలుకుంటున్నా
మేఘాలపైనే తేలిపోతున్నా
నాకు తెలియని నన్ను కనుగొని నవ్వుకుంటున్నా

చెప్పాలనుంది చిన్నమాటైనా..ఆగనంది దాగనంది లోలోనా

వెంటనడిచే..ఓ ఓ నీడననుకో
జంటనడిపే..జాడననుకో
పూలు పరిచే..ఓ ఓ దారిననుకో
నిన్ను కలిసే..బంధమనుకో
నా ప్రేమలోకం నువ్వే అంటున్నా
నీతో ప్రయాణం ఇష్థమేనన్నా
ప్రేమ తెలిపిన రామచిలుకను హత్తుకోమన్నా
చెప్పాలనుంది చిన్నమాటైనా..ఆగనంది దాగనంది లోలోనా
ఇన్నాళ్ళనుండి ఉన్నమాటైనా..ఇప్పుడేగా చెప్పమంది ప్రేమైనా

పెదవే కదిలించుకో..మనసే వినిపించుకో
పరదా తొలగించు కొంతైనా
సరెలే అనిపించుకో..త్వరగా చెయ్యందుకో
నీకోసం వేచి చూస్తున్నా

చెప్పాలనుంది చిన్నమాటైనా..ఆగనంది దాగనంది లోలోనా
ఇన్నాళ్ళనుండి ఉన్నమాటైనా..ఇప్పుడేగా చెప్పమంది ప్రేమైనా

ఒంటరి~~2008సంగీతం::మణిశర్మ
రచన::రామజోగయ్యశాస్త్రి
గానం::హేమచంద్ర,మాళవిక

అరెరెరె ఏమది..పరిగెడుతుంది నా మదీ
తెలియని హాయిది..అలజడి రేపుతున్నదీ


తనువంతా పులకిస్తున్నది..చిగురాకై వణికిస్తున్నది
నేనంటే నువ్వంటున్నది..మనసు ఎందుకో మరీ

నీలాగే నాకూ ఉన్నది..ఏదేదో అయిపోతున్నది
నా ప్రాణం నువ్వంటున్నది..మనసు ఎందుకే ప్రియా మరి మరి


అరెరెరె ఏమది..పరిగెడుతుంది నా మదీ
తెలియని హాయిది..అలజడి రేపుతున్నదీ


లేత పెదవుల తీపి తడీ..మొదటి ముద్దుకు ఉలికిపడీ మేలుకున్నదీ
ఎడమవైపున గుండెసడీ..ఎదురుగా నీ పిలుపు వినీ వెల్లువైనదీ

తొలి వెన్నెలంటే తెలిపిందీ..నీ జతలో..చెలిమీ
తొలి వేకువంటె తెలిసిందీ..నీ చెయ్యే..తడిమీ


అరెరెరె ఏమది..పరిగెడుతోంది నా మదీ
తెలియని హాయిది..అలజడి రేపుతున్నదీ


కనులు చూసిన తొలివరమూ..కలలు కోరిన కలవరమూ నిన్నలేదిదీ
చిలిపి సిగ్గుల పరిచయమూ..కొంటె నవ్వుల పరిమళమూ మత్తుగున్నదీ

మన మధ్య వాలి చిరుగాలి..నలిగిందే..పాపం
పరువాల లాలి చెలరేగీ..చెరిగిందే..దూరం


అరెరెరె ఏమది..పరిగెడుతోంది నా మదీ
తెలియని హాయిది..అలజడి రేపుతున్నదీ

Wednesday, February 11, 2009

శశిరేఖా-పరిణయం~~2008సంగీతం::మణిశర్మ
రచన::అనంత శ్రీరామ్మ్
గానం::జై శ్రీనివాస్,మాళవిక


ఓ గుండెల్లో గోలీసోడా..బుస్సంటూ పొంగిందంటే
వళ్ళంతా ఆడా ఈడా..ఝలక్కు రావాలంతే
కళ్ళల్లో కోకా కోలా..కస్సంటూ పైకొస్తుంటే
చూపుల్లో సంతోషాలా..చమక్కు చిందాలంతే

ఓ మెరుపుల్లో ఉయ్యాలూగే మురిపెం నాకొచ్చిందంటే
మేఘాలే నాదగ్గరికీ..ఉరుక్కు వస్తాయంతే

డిలక్ డిలక్ డీలాలా..డిలక్ డిలక్ డీలా
కొలిక్కిరాదిక ఈ గోలా..అడక్కుమళ్ళా 2

ఓ గుండెల్లో గోలీసోడా..బుస్సంటూ పొంగిందంటే
వళ్ళంతా ఆడా ఈడా..ఝలక్కు రావాలంతే

తుళ్ళే తువ్వాయిలా ఆటల్లో..తుళ్ళింతే రమ్మందీ నన్నీరోజూ
చిన్నీ చిల్లాయిల కూతల్లో..లల్లాయి వింటుంటే ఎంతో మోజు

పసిపాపాయికి రుసుమెంతివ్వనూ..తనకేరింత కాసింత నేర్పేందుకూ
నదిలో చేపకీ ముడుపేమివ్వనూ..తనతో పాటు ఆ లోతు చూపేందుకూ

డిలక్ డిలక్ డీలాలా..డిలక్ డిలక్ డీలా
కొలిక్కిరాదిక ఈ గోలా..అడక్కుమళ్ళా 2

పచ్చా ఓణీలను చేనమ్మా..చుట్టూరా చుట్టింది ఈ పల్లెల్లో
ఎన్నో వర్ణాలతో సందెమ్మా..కళ్ళాపే చల్లింది ఆకాశంలో
అటు ఓ అందమూ..ఇటు పూగంధమూ
ఎటు వెళ్ళాలి పాదాలు తూనీగలై
సరదా సంపదా..వెనకేసేందుకూ
ఒకటే జన్మ నాకుంది ఈ నేలపై

డిలక్ డిలక్ డీలాలా..డిలక్ డిలక్ డీలా
కొలిక్కిరాదిక ఈ గోలా..అడక్కుమళ్ళా 2

శశిరేఖా-పరిణయం 3~~2008సంగీతం::విద్యాసాగర్
రచన::సిరివెన్నెల
గానం::సైధవి

ఏదో..వప్పుకోనంది నా ప్రాణం
అది ఏదో..చెప్పనంటుంది నా మౌనం
ఉరికి వస్తుంటే సంతోషం..
అదిమి పెడుతుందే ఉక్రోషం..
తన వెనుక నేనూ..నా వెనుక తానూ..
ఎంత వరకీ గాలి పయనం
అదాగదే ఉరికే ఈ వేగం
ఎదో..ఎదో..ఏదో..ఒప్పుకోనంది నా ప్రాణం
అది ఏదో..చెప్పలేనంది నా మౌనం


ముందునా బుగ్గలు చిదిమిందా
మెల్లగా సిగ్గులు కదిపిందా
వానలా మనసును తడిపిందా
వీణలా తనువును తడిమిందా


ముందునా బుగ్గలు చిదిమిందా
మెల్లగా సిగ్గులు కదిపిందా
వానలా మనసును తడిపిందా
వీణలా తనువును తడిమిందా
చిలిపి కబురు ఏందేందో...
వయసుకేమి తెలిపిందో...
చిలిపి కబురు ఏందేందో...
వయసుకేమి తెలిపిందో...
ఆదమరుపో..ఆటవిడుపో..
కొద్దిగా నిలబడి చూచా.....
ఓ..క్షణం..
అంటే...కుదరదంటుంది నా ప్రాణం
కాదంటే...ఎదురు తిరిగింది నా హౄదయం..


Shashirekhaa Parinayam--2008
Music::Vidya Sagar
Lyrics::Sirivennela
Singer::Saidhavi
:::

EdO EdO oppukOnandi naa praaNam
adi EdO cheppananTOndi naa mounam
ubiki vastunTE santOsham
adimi peDutOndE ukrOsham
tana venuka nEnu
naa venuka taanu
enta varakee gaali payanam
aDagadE urikE ee vEgam
EdO EdO oppukOnandi naa praaNam
adi EdO cheppananTOndi naa mounam

:::1

mullulaa bugganu chidimindaa.
mellagaa siggunu kadipindaa
vaanalaa manasunu taDipindaa
veeNalaa tanuvunu taDimindaa ||2||
chilipi kaburulEm vindO
vayasukEmi telisindO ||2||
aadamarupO aaTaviDupO
koddigaa nilabaDi chooddaam
O kshaNam anTE kudaradanTOndi naa praaNam

valadanTE eduru tirigindi naa hRdayam..

శశిరేఖా-పరిణయం 2~~2008సంగీతం::విద్యాసాగర్
రచన::సిరివెన్నెల
గానం::సైధవి

అందరూ నడిచే దారైనా అడవిలా మారిందనుకోనా
నేస్తమై వచ్చే నీడైన నిందలేస్తుందే నాపైన
అందరూ నడిచే దారైనా అడవిలా మారిందనుకోనా
నేస్తమై వచ్చే నీడైన నిందలేస్తుందే నాపైన
కంటపడని శత్రువులా..సొంతమనసు ఎందుకిలా
కంటపడని శత్రువులా..సొంతమనసు ఎందుకిలా
కచ్చగడుతూ..రెచ్చగోడుతూ..
ఇంత వేదించే గాయం...ఏమిటో..
ఏ..మో..తెంచుకోలేని అనుమానం తెలుసేమో...
బైట పడలేని అభిమానం....


ఏదో..వప్పుకోనంది నా ప్రాణం
అది ఏదో..చెప్పలేనంది ఈవైనం
కలత పడుతుంది లోలోన..కసురుకొంటుంది నాపైన
తన గుబులు నేనూ..నా దిగులు తానూ
కొంచమైనా పంచుకొంటే..తీరిపోతుందేమో భారం
ఎదో..ఎదో..ఏదో..ఒప్పుకోనంది నా ప్రాణం
అది ఏదో..చెప్పలేనంది ఈ వైనం

శశిరేఖా-పరిణయం 1~~2008సంగీతం::విద్యాసాగర్
రచన::సిరివెన్నెల
గానం::సైధవి

ఏదో..వప్పుకోనంది నా ప్రాణం
అది ఏదో..చెప్పలేనంది ఈవైనం
కలత పడుతుంది లోలోన..కసురుకొంటుంది నాపైన
తన గుబులు నేనూ..నా దిగులు తానూ
కొంచమైనా పంచుకొంటే..తీరిపోతుందేమో భారం
ఎదో..ఎదో..ఏదో..ఒప్పుకోనంది నా ప్రాణం
అది ఏదో..చెప్పలేనంది ఈ వైనం


పచ్చగా వున్న పూదోటా..నచ్చడంలేదే ఈ పూట
మెచ్చుకొంటున్నా ఊరంతా గిచ్చినటుందే నన్న్నంతా
పచ్చగా వున్న పూదోటా..నచ్చడంలేదే ఈ పూట
మెచ్చుకొంటున్నా ఊరంతా గిచ్చినటుందే నన్న్నంతా
ఉండలేను నెమ్మదిగా..ఆ..ఎందుకంట తెలియదుగా
ఉండలేను నెమ్మదిగా..ఆ..ఎందుకంట తెలియదుగా
తప్పటడుగో..తప్పూనుకో..తప్పలేదేతప్పుకొపోదాం
తక్షణం అంటు..ఊ..పట్టు పడుతుంది ఆరాటం

పదమంటూ..నెట్టుకెడుతుంది నను సైతం..

శశిరేఖా-పరిణయం~~2008సంగీతం::మణిశర్మ విద్యాసాగర్
రచన::సిరివెన్నెల
గానం::చిత్ర

నిన్నే నిన్నే అల్లుకునీ..కుసుమించే గంధం నేనవనీ
నన్నే నీలో కలుపుకునీ..కొలువుంచే మంత్రం నీవవనీ


ప్రతీ పూట పువ్వై పుడతా ..నిన్నే చేరి మురిసేలా
ప్రతీ అడుగు కోవెల అవుతా..నువ్వే నెలవు తీరేలా
నూరేళ్ళు నన్ను నీ నివేదనవనీ
నిన్నే నిన్నే అల్లుకునీ..కుసుమించే గంధం నేనవనీ


వెన్ను తట్టి మేలుకొలిపిన వేకువ నువ్వే
కన్నె ఈడు మేను మరచిన వేళవు నువ్వే
వేలు పట్టి వెంట నడిపిన దారివి నువ్వే
తాళి కట్టి ఏల వలసిన దొరవూ నువ్వే


రమణి చెరను దాటించే రామచంద్రుడా
రాధ మదిని వేధించే శ్యామ సుందరా
మనసిచ్చిన నిచ్చెలి ముచ్చట పచ్చగ పండించరా
ఆ..ఆ ..నిన్నే నిన్నే అల్లుకునీ..కుసుమించే గంధం నేనవనీ


ఆశ పెంచుకున్న మమతకు ఆధారమా
శ్వాశ వీణలోని మధురిమ నీవే సుమా
గంగపొంగు నాపగలిగిన కైలాసమా
కొంగుముళ్ళలోన ఒదిగిన వైకుంఠమా

ప్రాయమంత కరిగించీ ధారపోయనా
ఆయువంత వెలిగించీ..హారతీయనా
నిన్నే నిన్నే నిన్నే..ఓ..నిన్నే నిన్నే నిన్నే

Tuesday, February 10, 2009

ధర్మక్షేత్రం~~1992


సంగీతం::ఇళయరాజ
రచన::వేటూరి
గానం::బాలు,సుశీల

ఎన్నో రాత్రులొస్తాయి గానీ..రాదీ వెన్నెలమ్మా
ఎన్నో ముద్దులిస్తారు గానీ..లేదీ వేడిచెమ్మా
అన్నాడే..ఏ..చిన్నోడూ..అన్నిట్లో..ఉన్నోడూ
ఎన్నో రాత్రులొస్తాయి గానీ..రాదీ వెన్నెలమ్మా
ఎన్నో ముద్దులిస్తారు గానీ..లేదీ వేడిచెమ్మా


ఎన్ని మోహాలు మోసీ...ఎదన దాహాలు దాచా
పెదవి కొరికే..పెదవి కొరకే..ఓహోహో..ఓ..
నేనెన్ని కాలాలు వేచా..ఎన్ని గాలాలు వేసా
మనసు అడిగే..మరుల సుడికే..ఓహోహో..ఓ..
మంచం ఒకరితో అలిగినా..మౌనం వలపులే చదివినా
ప్రాయం సొగసులే వెతికినా..సాయం వయసునే అడిగినా

ఓ..ఓ..ఓ..ఓ ..ఓ..ఓ..ఓ..ఓ..
ఎన్నో రాత్రులొస్తాయి గానీ..రాదీ వెన్నెలమ్మా
ఎన్నో ముద్దులిస్తారు గానీ..లేదీ వేడిచెమ్మా


గట్టివత్తిళ్ళ కోసం..గాలి కౌగిళ్ళు తెచ్చా
తొడిమ తెరిచే..తొనల రుచికే....ఓహోహో..ఓ..
నీ గోటిగిచ్చుళ్ళ కోసం..మొగ్గ చెక్కిళ్ళు ఇచ్చా
చిలిపి పనులా..చెలిమి జతకే....ఓహోహో..ఓ..
అంతే ఎరుగనీ అమరికా...ఎంతో మధురమీ బడలికా
ఛీ..పో బిడియమా సెలవికా...నాకీ పరువమే పరువికా
హో..ఓ ..ఓ ..ఓ..ఓ..ఓ..ఓ..
ఎన్నో రాత్రులొస్తాయి గానీ రాదీ వెన్నెలమ్మా
ఎన్నో ముద్దులిస్తారు గానీ లేదీ వేడిచెమ్మా
అన్నాడే చిన్నోడూ...అన్నిట్లో ఉన్నోడూ
ఒహో...ఎన్నో రాత్రులొస్తాయి గానీ రాదీ వెన్నెలమ్మా
అహా ...ఎన్నో ముద్దులిస్తారు గానీ లేదీ వేడిచెమ్మా

Wednesday, February 4, 2009

ఆరు~~2005సంగీతం::దేవిశ్రీ ప్రసాద్
రచన::చంద్రబోస్
గానం::టిప్పు,సుమంగళి

చుడొద్దె నను చుడొద్దె..చుర కత్తిలాగ నను చుడొద్దె
వెళ్ళొద్దె వదిలి వెళ్ళొద్దె..మది గూడు దాటి వదిలి వెళ్ళొద్దె
అప్పుడు పంచిన నా మనసే..తప్పని అనవద్దె
ఇప్పుడు పెరిగిన వడ్డితో ఇమ్మని అడగొద్దే...
చుడొద్దె నను చుడొద్దె..చుర కత్తిలాగ నను చుడొద్దె
వెళ్ళొద్దె వదిలి వెళ్ళొద్దె..మది గూడు దాటి వదిలి వెళ్ళొద్దె

వద్దు వద్దంటు నేనన్న వయసె గిల్లింది నువ్వెగ
పొ..పొ..పొమ్మంటు నేనున్న,పొగలా అల్లింది నువ్వెగా..
నిదొరోతున్న హృదయాన్ని లాగింది నువ్వెగా
నలుపై ఉన్న రాతిరిలో రంగులు నువ్వెగా.....
నాతో నడిచే నా నీడ నీతో నడిపావే
నాలో నిలిచే నా ప్రాణం నీలో నిలిపావే..ఏ..
చుడొద్దె నను చుడొద్దె..చుర కత్తిలాగ నను చుడొద్దె
వెళ్ళొద్దె వదిలి వెళ్ళొద్దె..మది గూడు దాటి వదిలి వెళ్ళొద్దె

వద్దు వద్దంటు నువ్వున్న వలపే పుట్టింది నీపైన
కాదు కాదంటూ నువ్వన్నకడలేపొంగింది నాలోన
కన్నీళ్ళ తీరంలో పడవల్లే నిలుచున్న
సుడిగుండాల శృతిలయలో పిలుపే ఇస్తున్నా...
మంటల తగిలిన పుత్తడిలో మెరుపే కలుగునులే
ఒంటిగ తిరిగిన ఇద్దరిలో ప్రేమే పెరుగునులే..ఏ..
చుడొద్దె నను చుడొద్దు..చుర కత్తిలాగ నను చుడొద్దు
వెళ్ళొద్దు వదిలి వెళ్ళొద్దు..మది గూడు దాటి వదిలి వెళ్ళొద్దె
అప్పుడు పంచిన నా మనసే..తప్పని అనలేదే
గుప్పెడు గుండెల చెలి ఊసే ఎప్పుడు నీదేలే

Tuesday, February 3, 2009

నచ్చావులే~~2008


సంగీతం::శేఖర్ చంద్ర
రచన::భాస్కర భట్ల
గానం::రంజిత్
డైరెక్టర్::అల్లరి రవి బాబు

మన్నించవా మాటాడవా
కరుణించవా కనిపించవా
మన్నించవా మాటాడవా
కరునించవా కనిపించవా

I am so sorry baby oo oo oo...
i am really sorry baby oo oo oo...

ఓ చెలీ పొరపటుకీ
గుణపాటమే ఇదా ఇదా
మౌనమే ఉరితాడులా
విసిరెయ్యకే ఇలా ఇలా

మన్నించవా మాటడవా
కరుణించవా కనిపించవా
మన్నించవా మాటడవా
కరుణించవా కనిపించవా


నావల్ల జరిగింది తప్పు
నేనేమి చెయ్యలో చెప్పు
పగపట్టి పామల్లే నువ్వు బుసకొట్టకే
కోపంగా కన్నెర్ర చేసి
కారాలు మిరియాలు నూరి
ఎవేవో సాపాలు గట్ర పెట్టేయ్యకే
కళ్ళావేళ్ళా పడ్డకూడ ఊరుకోవా
కుయ్యోమొర్రో అంటు ఉన్న అలక మానవా
అందం చందం అన్ని ఉన్న సత్యబామ
ఫంతం పట్టి వేధించకే నువ్వు ఇలా
ఓ..హో..చెలీ చిరునవ్వులే కురిపించవా ఓ.హో.ఓ.హో
రాదని విదిలించకే బెదిరించకే ఇలా ఓ.హో.ఓ.హో
మన్నించవా మాటడవా కరుణించవా కనిపించవా


అరగుండు చేయించుకుంటా బ్లేడెత్తి కోసేసుకుంటా
కోరడతో కొట్టించుకుంటా క్షమించవే
కాదంటే గుంజిళ్ళు తీస్తా ఒంగోంగి దండాలే పెడతా
నూటొక్క టెంకాయే కొడతా దయ చూపవే
గుండెల్లోన అంతొ ఇంతొ జాలే లేదా
ఉంటే గింటే ఒక్కసారి కనికరించవా
Friendship అంటే అడపా దడపా గొడవే రాదా
Sorry అన్న సాధిస్తవే నీడలా
ఓ..హో చెలీ ఎడబటునే కలిగించకే ఇలా ఇలా
నన్నిలా ఏకాకిలా వదిలేళ్ళకే అలా ఆ

మన్నించవా మాటడవా కరునించవా కనిపించవా

గజని--2005

సంగీతం::హర్రీష్ జయరాజ్రచన::వెన్నెలకంటి
గానం::కార్తీక్
ఒక మారు కలిసిన అందం..అలలాగ ఎగసిన కాలం
ఒక మారు కలిసిన అందం..అలలాగ ఎగసిన కాలం
కంటికెదురుగ కనపడగానే అంతే తడబడినానే
కంటికెదురుగ కనపడగానే అంతే తడబడినానే


తన అల్లే కధలే పొడుపు..వెదజల్లే కళలే మెరుపు
ఎదలోనే తన పేరు కొట్టుకుంది నిన్నే..
అది నన్ను పిలిచినంది తరుణం..నులివెచ్చగ తాకిన కిరణం
కన్ను తెరిచిన కలువను చూసానే..చూసానే..చూసానే


ఒక మారు కలిసిన అందం..అలలాగ ఎగసిన కాలం
కంటికెదురుగ కనపడగానే అంతే తడబడినానే
కంటికెదురుగ కనపడగానే అంతే తడబడినానే


పాత పదనిస దేనికది నస..నడకలు బ్రతుకున మార్చినదే
సాయంకాల వేళ..దొరుకు చిరుతిండి..వాసనలు వాడుక చేసిందే
కుచ్చీ కూన చల్లగా..నీ..సా..
నను తాకే కొండ మల్లికా..నీ..సా
సరిజోడు నేనేగా..అనుమానం ఇంకేలా


అ..అ..ఒక మారు కలిసిన అందం..హ..అలలాగ ఎగసిన కాలం
కంటికెదురుగ కనపడగానే అంతే తడబడినానే
కంటికెదురుగ కనపడగానే అంతే తడబడినానే


పేరు అడిగితే..తేనె పలుకుల..జల్లుల్లో ముద్దగా తడిసానే
పాలమడుగున..మనసు అడుగున..కలిసిన కనులను వలచానే
మంచున కడిగిన ముత్యమా..నీ మెరిసే నగవే చందమా
హో..కనులార చూడాలే..తడి ఆరిపోవాలే


ల ర లాల లర లల లాల..ఓ..ల ర లాల లర లల లాల
కంటికెదురుగ కనపడగానే అంతే తడబడినానే
కంటికెదురుగ కనపడగానే అంతే తడబడినానే
తన అల్లే కధలే పొడుపు..వెదజల్లే కళలే మెరుపు
ఎదలోనే తన పేరు కొట్టుకుంది నిన్నే
అది నన్ను పిలిచినంది తరుణం..నులివెచ్చగ తాకిన కిరణం
కన్ను తెరిచిన కనులను చూసానే..చూసానే..చూసానే

గజని--2005::Gajani--2005
సంగీతం::హర్రీష్ జయరాజ్
రచన::వెన్నెలకంటిగానం::హరీష్ రాఘవేంద్ర,బాంబే జయశ్రీ

హృదయం ఎక్కడున్నదీ
హృదయం ఎక్కడున్నదీ
నీ చుట్టూనే తిరుగుతున్నదీ
అందమైన అబద్దం ఆడుకున్న వయసే
నాలో విరహం పెంచుతున్నదీ
చూపులకై వెతికా చూపుల్లోనే బ్రతికా
కళ్ళు తెరిచీ స్వప్నమే కన్నా
తొలిసారీ కళ్ళు తెరిచీ స్వప్నమే కన్నా


హృదయం ఎక్కడున్నదీ
హృదయం ఎక్కడున్నదీ
నీ చుట్టూనే తిరుగుతున్నదీ
అందమైన అబద్దం ఆడుకున్న వయసే
నాలో విరహం పెంచుతున్నదీ
చూపులకై వెతికా చూపుల్లోనే బ్రతికా
కళ్ళు తెరిచీ స్వప్నమే కన్నా
తొలిసారీ కళ్ళు తెరిచీ స్వప్నమే కన్నా


కుందనం మెరుపు కన్నాబంధనం వయసుకున్నాచెలి అందం నేడే అందుకున్నా
గుండెలో కొసరుతున్నాకోరికే తెలుపుకున్నాచూపే వేసీ బ్రతికిస్తావనుకున్నా
కంటిపాపలా పూవులనే నీ కనులలో కన్నా....
నీ కళ్ళే వాడిపోని పూవులమ్మా..నీ కళ్ళే వాడిపోని పూవులమ్మా....


హృదయం ఎక్కడున్నదీ
హృదయం ఎక్కడున్నదీ
నీ చుట్టూనే తిరుగుతున్నదీ
అందమైన అబద్దం ఆడుకున్న వయసే
నాలో విరహం పెంచుతున్నదీ
చూపులకై వెతికా చూపుల్లోనే బ్రతికా
కళ్ళు తెరిచీ స్వప్నమే కన్నా
తొలిసారీ కళ్ళు తెరిచీ స్వప్నమే కన్నా


మనసులో నిన్ను కన్నా మనసుతో పోల్చుకున్నా తలపుల పిలుపులు విన్నా
సెగలలో కాలుతున్నా చలికి నే వణుకుతున్నా నీడే లేని జాడే తెలుసుకున్నా
మంచు చల్లనా..ఎండ చల్లనా..తాపం లోనా మంచు చల్లనా....
కన్నా నీ కోపం లోనా ఎండ చల్లనా..కన్నా నీ కోపం లోనా ఎండ చల్లనా

హృదయం ఎక్కడున్నదీ
హృదయం ఎక్కడున్నదీ
నీ చుట్టూనే తిరుగుతున్నదీ
అందమైన అబద్దం ఆడుకున్న వయసే
నాలో విరహం పెంచుతున్నదీ
చూపులకై వెతికా చూపుల్లోనే బ్రతికా
కళ్ళు తెరిచీ స్వప్నమే కన్నా
తొలిసారీ..కళ్ళు తెరిచీ స్వప్నమే కన్నా

కళ్ళు తెరిచీ స్వప్నమే కన్నా
తొలిసారీ..కళ్ళు తెరిచీ స్వప్నమే కన్నా


Ghazini--2005
Music::Harris Jayaraj
Lyrics::Vennelakanti
Singer's::Harish Raghavendra,Bombay Jayashree

::::

Pallavi :
Hrudayam ekkadunnadii
Hrudayam ekkadunnadii
Nee chuttune thiruguthunnadiii
Andamaina abadham aduthunna vayase
Naalo viraham penchuthunnadiii
chupulakai vethika chupullone bathika
Kallu therachi swapname kannaa
Tholi saarii
Kallu therachi swapname kannaa 

Hrudayam ekkadunnadii
Nee chuttune thiruguthunnadiii

:::1

Kundanam merupu kannaa
Vandanam vayasukunnaa
Cheli andam nedee andukunnaaa
Gundaloo kosaruthunnaa
Korike thelupukunnaa
Chupee vesi brathikisthavanukunnaa
Kanti papalaa
Puvvulanee nee kanulaloo kannaa
Nee kalle vaadi poni puvvulammaa
Nee kalle vaadi poni puvvulammaa 

Hrudayam ekkadunnadii
Nee chuttune thiruguthunnadiii

:::2

Manasuloo ninnu kannaa
Manasuthoo polchukunnaa
Thalapula pilupulu vinnaaa
Segalaloo kaluthunnaa
Chaliki nee vanukuthunnaa
Nedee leni jaade thelusukunnaaa
Manchu challanaa
Enda challanaa
Thapam lona manchu challanaa
Kanna nee kopam loo na enda challanaa
Kanna nee kopam loo na enda challanaa ♥♫♥

Hrudayam ekkadunnadii
Hrudayam ekkadunnadii
Nee chuttune thiruguthunnadiii mmm...
Andamaina abadham aduthunna vayase
Naalo viraham penchuthunnadiii
chupulakai vethika chupullone bathika
Kallu therachi swapname kannaa
Tholi saarii
Kallu therachi swapname kannaa
Tholi saarii

Kallu therachi swapname kannaa ♥♫♥

పెళ్ళైన కొత్తలో~~2006సంగీతం::Agashtya
రచన::వెన్నెలకంటి
గానం::శ్రేయ ఘోషల్

సిరి సిరి మువ్వల్లే
చిరుగాలి చినుకల్లే
కురిసింది గుండెల్లో వెన్నెల్లమ్మా
చిన్నరి పాపల్లే
చిరునవ్వుల సిరిమల్లె
సరిగమలే పాడింది
కూనలమ్మా....
ఎద లోతుల్లో
అలజడి రీగే నాలో
మరి మరి ఎందుకో
పిలిచేను ప్రేమ నాలో


సిరి సిరి మువ్వల్లే
చిరుగాలి చినుకల్లె
చిరునవ్వుల పిలుపల్లే..


కలలో ఒక రూపమే
కనులకు తెర తీసే
వెలిగించని దీపమే
తొలి జిలుగులు కురిసే
ఐనా మరి ఎందుకో
తడబడినది మనసూ
ఇది ఎమో ఎమిటో
అది ఎవరికి తెలుసూ
ఒక వింతగా...
పులకింతగా...
తొలి తలపే
మది చాటుగా
సడి చెసినది ఎందుకూ


సిరి సిరి మువ్వల్లే
చిరుగాలి చినుకల్లె
చిరునవ్వుల పిలుపల్లే


ఎదలో రసవీణలే
సరిగమలే పలికే
ఎదురయి విరివానల్లే
మధురిమలె చిలికే
మాట నే మౌనమే
కల కలములు రేపే
వెంటాడే స్నేహమే
కలవరములు చూపే
ఇది ఏమిటో
కథ ఏమిటో
తెలియని ఓ అనుమానమే
తెర తీసినది ఎందుకో


సిరి సిరి మువ్వల్లే
చిరుగాలి చినుకల్లె
కురిసింది గుండెల్లో
వెన్నెలమ్మా
చిన్నరి పాపల్లే
చిరునవ్వుల సిరిమల్లె
సరిగమలే పాడినది
కూనలమ్మా
ఎద లోతులో
అలజడి రేగే నాలో
మరి మరి ఎందుకో
పిలిచెను ప్రెమ నాలో

సిరి సిరి మువ్వల్లే
చిరుగాలి చినుకల్లె
చిరునవ్వుల పిలుపల్లే

ఉల్లాసంగా-ఉత్సాహంగా~~2008
సంగీతం::GV.ప్రకాష్ కుమార్
రచన::అనంత శ్రీరాం
గానం::సోను నిగం

నాననానన నాననాననా నాననాననా
ఎంత అందమో ఎంత అందమో నమ్మలేను నా కళ్ళని
ఎంత సేపిలా ఎంత చూసినా నిన్ను వీడి నే వెళ్ళనే
ఇలా వచి అలా నవ్వి వలేస్తుంటే ఎలా ఎలా
కలో కాదో నిజం ఏదో తెలీలేదే ఎలా ఎలా

ప్రియతమా..అ..తిరుగులేని సౌంధర్యమా
ప్రియతమా..అ.. తరిగిపోని లావణ్యమా
ప్రియతమా..అ.. విరగబూసే వసంతమా
ప్రియతమా..అ..ఉరకలేసే వయ్యారమా
నాకోసం నేలపైకి నువ్వు వచ్చావా..అ
ఆకాశం అంచుదాక తీసుకెల్తవా..అ...
ఇలా వచ్చి అలా నవ్వి వలేస్తుంటే ఎలా ఎలా
కలో కాదో నిజం ఏదో తెలీలేదే ఎలా ఎలా
ఎంత అందమో ఎంత అందమో నమ్మలేను నా కళ్ళని
ఎంత సేపిలా ఎంత చూసినా నిన్ను వీడి నే వెళ్ళనే


సఖీ చెలీ సఖీ చెలీ సుధామాధురీ..
నిజానికి నువ్వే మరి సదా నా సిరీ..
గులాబీలో శ్వాసే చేరగా చలాకిగా..అ నీల మారదా

O..baby you are my life i can feel you every time
Oo baby you are my life i can feel you every time

హో చేమంతికైన పూబంతికైన లేదు ఇంత సున్నితం
నాకొసం నేలపైకి నువ్వు వచ్చవా..అ
ఆకాశం అంచుదాక తీసుకెల్తవా..అ...
ఇలా వచ్చి అలా నవ్వి వలెస్తుంటే ఎలా ఎలా
కలో కాదో నిజం ఏదో తెలీలేదే ఎలా ఎలా


ప్రియ అని ప్రియ అని పిలుస్తావనీ
నరాలలో ప్రతి కణం నిరీక్షించినీ
సరాగమా..అ నీపై ధ్యసతో
ప్రతీ క్షణం ఉన్న అశ తో

O..baby you are my life i can say u every time
O..baby you are my life i can say u every time
హో నీ చెతిలోనే ఉన్నయి నేడు న చెతి గీతలే..
నాకోసం నేలపైకి నువ్వు వచవా..అ
ఆకాశం అంచుదాక తీసుకెల్తవా..అ...


ప్రియతమా..అ..తిరుగులేని సౌంధర్యమా
ప్రియతమా..అ.. తరిగిపోని లావణ్యమా
ప్రియతమా..అ.. విరగబూసే వసంతమా
ప్రియతమా..అ..ఉరకలేసే వయ్యారమా
నాకోసం నేలపైకి నువ్వు వచవా..అ
ఆకాశం అంచుదాక తీసుకెల్తవా..అ...