Saturday, October 2, 2010

అదుర్స్ -- 2009
సంగీతం::దేవిశ్రీ ప్రసాద్
రచన::చంద్రబోస్
ప్రోడ్యుసర్::వంశి మోహన్
డైరెక్టర్::VV.వినాయక్
గానం::కునల్ గంజవల,శ్రేయ ఘోషల్


నా కళ్ళల్లోనా చూపులు నీతోనే
నా కాళ్ళల్లోనా పరుగులు నీతోనే
నా పెదవుల్లోనా ముద్దులు నీతోనే
నా గుండెల్లోనా ధక్ ధక్ నీతోనే

నా ఊహలు అన్నీ నీతోనే
నా ఊసులు అన్నీ నీతోనే
రా రేయీ పగలూ హాయీ దిగులూ అన్నీ నీతోనే !

నీతోనే .. నీతోనే .. నీతోనే .. నీతోనే !

నా కళ్ళల్లోనా చూపులు నీతోనే
నా కాళ్ళల్లోనా పరుగులు నీతోనే

ఇష్ఠం అన్నది ఉందంటే .. కష్ఠం అన్నది ఎంతున్నా
కలిపేస్తుంది ఎపుడూ నీతోనే .. నీతోనే !
తీరం అన్నది ఉందంటే .. దూరం అన్నది ఎంతున్నా
చేరుస్తుంది నన్నే నీతోనే .. నీతోనే !!

నా కోరికలన్నీ నీతోనే
నా తీరికలన్నీ నీతోనే
నా ఆటా పాటా వేటా బాటా అన్నీ నీతోనే !

నీతోనే .. నీతోనే .. నీతోనే .. నీతోనే !

హే అందం అన్నది ఎంతున్నా .. నువు కాదంటే అది సున్నా
అందం చందం అంతా నీతోనే .. నీతోనే!
గాయం అన్నది కాకుంటే .. ప్రాయం ఉన్నా లేనట్టే
సాయంకాలం సాయం నీతోనే .. నీతోనే !!

నా వేడుకలన్నీ నీతోనే
నా కూడికలన్నీ నీతోనే
నాతో నేనూ లేనే లేనూ అన్నీ నీతోనే !

నీతోనే .. నీతోనే .. నీతోనే .. నీతోనే !

Friday, September 10, 2010

కొత్త బంగారు లోకం -- 2008
సంగీతం::మిక్కీ J.మేయర్
రచన::సిరివెన్నెల
గానం::SP.బాలు


నీ ప్రశ్నలు నీవే..ఎవ్వరో బదులివ్వరుగా..
నీ చిక్కులు నీవే..ఎవ్వరూ విడిపించరుగా..
ఏ గాలో నిన్ను..తరుముతుంటే అల్లరిగా..
ఆగాలో లేదో..తెలియదంటే చెల్లదుగా..
పది నెలలు తనలో నిన్ను మోసిన అమ్మైనా..
అపుడో ఇపుడో కననే కనను అంటుందా..
ప్రతి కుసుమం తనదే అనదే విరిసే కొమ్మైనా..
గుడికో జడకో సాగనంపక ఉంటుందా..
బతుకుంటే బడి చదువా..అనుకుంటే అతి సులువా..
పొరబడినా పడినా..జాలిపడదే కాలం మనలాగా..
ఒక నిమిషం కూడా..ఆగిపోదే నువ్వొచ్చేదాకా....ఓ..ఓ..ఓ..ఓ..

అలలుండని కడలేదని అడిగేందుకె తెలివుందా..
కలలుండని కనులేవని నిత్యం నిదరోమందా..
గతముందని గమనించని నడిరేయికి రేపుందా..
గతి తోచని గమనానికి గమ్యం అంటూ ఉందా..
వలపేదో వల వేసింది..వయసేమో అటు తోస్తుంది..
గెలుపంటే ఏదో ఇంత వరకు వివరించే రుజువేముంది..ఓ..ఓ..ఓ..ఓ..
సుడిలో పడు ప్రతి నావా..ఓ..ఓ..ఓ..ఓ..చెబుతున్నది వినలేవా..

పొరబాటున చేజారిన తరుణం తిరిగొస్తుందా..
ప్రతి పూటొక పుటగా తన పాఠం వివరిస్తుందా..
మన కోసమే తనలో తను రగిలే రవి తపనంతా..
కనుమూసిన తరువాతనే పెను చీకటి చెబుతుందా..
కడ తేరని పయనాలెన్ని..పడదోసిన ప్రణయాలెన్ని..
అని తిరగేశాయా చరిత పుటలు..వెనుజూడక ఉరికే వెతలు..
తమ ముందు తరాలకు స్మృతుల చితులు అందించాలా ప్రేమికులు....ఓ..ఓ..ఓ..ఓ..

ఇది కాదే విధి రాత....ఓ..ఓ..ఓ..ఓ..అనుకోదేం ఎదురీత..
పది నెలలు తనలో నిన్ను మోసిన అమ్మైనా..
అపుడో ఇపుడో కననే కనను అంటుందా..
ప్రతి కుసుమం తనదే అనదే విరిసే కొమ్మైనా..
గుడికో జడకో..సాగనంపక ఉంటుందా..
బతుకుంటే బడి చదువా..అనుకుంటే అతి సులువా..
పొరబడినా పడినా..జాలిపడదే కాలం మనలాగా..
ఒక నిమిషం కూడా..ఆగిపోదే నువ్వొచ్చేదాకా ....ఓ..ఓ..ఓ..ఓ..

కొత్త బంగారు లోకం -- 2008
సంగీతం::మిక్కీ J.మేయర్
రచన::సిరివెన్నెల
గానం::నరేష్ అయ్యర్,కళ్యాణిఓ..కే అనేశా..దేఖో నా భరోసా
నీకే వదిలేశా..నాకెందుకులే రభసా --2

భారమంతా..నేను మోస్తా..అల్లుకోవాశాలతా
చేరదీస్తా..సేవ చేస్తా..రాణిలా చూస్తా
అందుకేగా..గుండెలోనే..పేరు రాశా

తెలివనుకో..తెగువనుకో..మగజన్మకలా
కధ మొదలనుకో..తుదివరకూ..నిలబడగలదా

ఓ..కే అనేశా..దేఖో నా భరోసా
నీకే వదిలేశా..నాకెందుకులే రభసా --2
పరిగెడదాం..పదవె చెలీ
ఎందాక అన్నానా
కనిపెడదాం..తుది మజిలీ
ఎక్కడున్నా
ఎగిరెళదాం..ఇలనొదిలీ
నిన్నాగమన్నానా
గెలవగలం..గగనాన్నీ
ఎవరాపినా

మరోసారి అను ఆ మాటా..మహారాజునై పోతాగా
ప్రతి నిమిషం..నీకోసం..ప్రాణం సైతం పందెం వేసేస్తా

ఆ తరుణమూ..కొత్త వరమూ..చెంగుముడి వేసిందిలా
చిలిపితనమూ..చెలిమి గుణమూ..ఏవిటీ లీల
స్వప్నలోకం..ఏలుకుందాం..రాగమాలా

అదిగదిగో..మది కెదురై..కనబడలేదా
కధ మొదలనుకో..తుదివరకూ.. నిలబడగలదా

పిలిచినదా..చిలిపి కలా
వింటూనే వచ్చేశా
తరిమినదా..చెలియనిలా
పరుగు తీశా
వదిలినదా..బిడియమిలా
ప్రశ్నల్ని చెరిపేసా
ఎదురవదా..చిక్కు వలా
ఎటో చూశా

భలేగుందిలే నీ ధీమా..ఫలిస్తుందిలే ఈ ప్రేమా
అదరకుమా..బెదరకుమా.
త్వరగా..విడిరా..సరదా..పడదామా...

పక్కనుంటే..ఫక్కుమంటూ..నవ్వినా నా ప్రియతమా
చిక్కునుంటే..బిక్కుమంటూ..లెక్క చేస్తాగా
చుక్కలన్నీ..చిన్నబోవా..చక్కనమ్మా

మమతనుకో..మగతనుకో.మతి చెడి పోదా
కధ మొదలనుకో..తుదివరకూ..నిలబడగలదా

కొత్త బంగారు లోకం--2008::Kotta Bangaru Lokam--2008
సంగీతం::మిక్కీ J.మేయర్
రచన::అనంత శ్రీరాం
గానం::కార్తీక్


నిజంగా..నేనేనా..ఇలా నీ జతలో ఉన్నా
ఇదంతా.. ప్రేమేనా..ఎన్నో వింతలు చూస్తున్నా
ఎదలో ఎవరో చేరీ..అన్నీ చేస్తున్నారా
వెనకే వెనకే ఉంటూ నీపై..నన్నే తోస్తున్నారా

హరే హరే హరే హరే రామా..మరీ ఇలా ఎలా వచ్చేసిందీ ధీమా
ఎంతో హుషారేదో ఉన్నాదేదో లోనా..ఏమ్మా - 2

నిజంగా..నేనేనా..ఇలా నీ జతలో ఉన్నా
ఇదంతా..ప్రేమేనా..ఎన్నో వింతలు చూస్తున్నా

ఈ వయస్సులో ఒకో క్షణం ఒకో వసంతం
నా మనస్సుకి ప్రతీ క్షణం నువ్వే ప్రపంచం
ఓ సముద్రమై అనుక్షణం పొంగే సంతోషం
అడుగులలోనా..అడుగులు వేస్తూ
నడిచిన దూరం ఎంతో ఉన్నా
అలసట రాదూ..గడచిన కాలం
ఇంతని నమ్మనుగా....

నిజంగా..నేనేనా..ఇలా నీ జతలో ఉన్నా
ఇదంతా..ప్రేమేనా..ఎన్నో వింతలు చూస్తున్నా

నా కలే ఇలా నిజాలుగా నిలుస్తూ ఉంటే
నానా గతాలనే కవ్వింతలై పిలుస్తూ ఉంటే
ఈ వరాలుగా ఉల్లాసమై కురుస్తూ ఉంటే
పెదవికి చెంపా..తగిలిన చోటా
పరవశమేదో తోడౌతుంటే
పగలే అయినా..గగనం లోనా
తారలు చేరెనుగా....

నిజంగా..నేనేనా..ఇలా నీ జతలో ఉన్నా
ఇదంతా.. ప్రేమేనా..ఎన్నో వింతలు చూస్తున్నా
ఎదలో ఎవరో చేరీ..అన్నీ చేస్తున్నారా
వెనకే వెనకే ఉంటూ నీపై..నన్నే తోస్తున్నారా

హరే హరే హరే హరే రామా..మరీ ఇలా ఎలా వచ్చేసిందీ ధీమా
ఎంతో హుషారేదో ఉన్నాదేదో లోనా..ఏమ్మా - 2
    

Kotha Bangaru Lokam--2008
Music::Micky J.Meyer
Lyrics::Anantha Sriram
Singer's:: Karthik

:::

Nijamga nenena ilaa ne jathalo unnaa
Idantha preme na enno vinthalu chustunnaa
Yedalo evaro cheri anni chestunnara
Venake venake untu nee pai nanne thostunnara 

Hare hare hare hare hare rama
Mari ilaa elaa vachesindi dheema
Entho hushaaruga unnadhe lolona yemmaa 
Hare hare hare hare hare rama
Mari ilaa elaa vachesindi dheema
Entho hushaaruga unnade lolona yemma   

Nijamga nenena ila ne jathalo unnaa
Idantha preme na enno vinthalu chustunnaa  

:::1

Ee vayassulo okko kshanam okko vasantham
Na manassuke prathi kshanam nuvve prapancham
Oo samudramai anukshanam ponge santosham
Adugula lona adugulu vesthu nadichina dhooram entho unna
Alasata raadu gadachina kaalam enthani nammanugaa  

Nijamga nenena ila ne jathalo unnaa
Idantha preme na enno vinthalu chustunnaa 

:::2

Naa kale ila nijaaluga nilusthu unte
Naa gathaalane kavvinthalai pilusthu unte
Ee varaaluga ullaasame kurusthu unte
Pedaviki chempa tagilina chota paravashamedo thodavutunte
Pagale aina gaganam lona taaralu cherenugaa 

Nijamga nenena ila ne jathalo unnaa
Idantha preme na enno vintalu chustunnaa
Yedalo evaro cheri anni chestunnara
Venake venake untu nee pai nanne thostunnara 

Hare hare hare hare hare rama
Mari ilaa elaa vachesindi dheema
Entho hushaaruga unnadhe lolona yemmaa 

Hare hare hare hare hare rama
Mari ilaa elaa vachesindi dheema
Entho hushaaruga unnadhe lolona yemma 

కొత్త బంగారు లోకం -- 2008
సంగీతం::మిక్కీ J.మేయర్
రచన::సిరివెన్నెల
గానం::శ్వేతా ప్రసాద్


నేననీ నీవనీ వేరుగా లేమనీ
చెప్పినా వినరా ఒకరైనా
నేను నీ నీడని నువ్వు నా నిజమని
ఒప్పుకోగలరా ఎపుడైనా ఆ..
రెప్ప వెనకాల స్వప్నం
ఎప్పుడెదురయ్యే సత్యం తెలిస్తే..
అడ్డుకోగలదా వేగం
కొత్త బంగారు లోకం పిలిస్తే..

మొదటి సారి మదిని చేరి
నిదర లేపిన ఉదయమా
వయసులోని పసితనాన్ని
పలకరించిన ప్రణయమా
మరీ కొత్తగా మరో పుట్టుక
అనేటట్టుగా ఇది నీ..మా..యే..నా..

నేననీ నీవనీ వేరుగా లేమనీ
చెప్పినా వినరా ఒకరైనా
నేను నీ నీడని నువ్వు నా నిజమని
ఒప్పుకోగలరా ఎపుడైనా ఆ..
రెప్ప వెనకాల స్వప్నం
ఎప్పుడెదురయ్యే సత్యం తెలిస్తే..
అడ్డుకోగలదా వేగం
కొత్త బంగారు లోకం పిలిస్తే..

పదము నాది పరుగు నీది
రధమువైరా ప్రియతమా
తగువు నాది తెగువ నీది
గెలుచుకో పురుషంకమా
నువ్వే దారిగా నేనే చేరగా
ఎటూ చూడక వెనువెంటే రానా

నేననీ నీవనీ వేరుగా లేమనీ
చెప్పినా వినరా ఒకరైనా
నేను నీ నీడని నువ్వు నా నిజమని
ఒప్పుకోగలరా ఎపుడైనా ఆ..
రెప్ప వెనకాల స్వప్నం
ఎప్పుడెదురయ్యే సత్యం తెలిస్తే..
అడ్డుకోగలదా వేగం
కొత్త బంగారు లోకం పిలిస్తే..

Wednesday, September 1, 2010

అదుర్స్ -- 2009సంగీతం::దేవిశ్రీ ప్రసాద్
రచన::చంద్రబోస్
ప్రోడ్యుసర్::వంశి మోహన్
డైరెక్టర్::VV.వినాయక్
గానం::Jr.N.T.R. రీట

Where is that?
What is that?
Where is that?
What is that?

Where is the పంచెకట్టు.. where is the పిలకజుట్టు
Where is the నిలువు బొట్టు చారీ
What is this suit boot .. what is this French cut
What is this gulf scent చారీ

I don’t want పంచెకట్టు.. I don’t want పిలకజుట్టు
I don’t want నిలువుబొట్టు పోరీ
I like this suit boot.. I like this French cut
I like this gulf scent పోరీ

Farex baby లా ఉండే నువ్వూ .. RDX బాంబల్లే అయిపోయావే
నీ Rolex body తో మాచ్ అయ్యేలా .. జర remix అయి వచ్చేసానే

where is that?
ఇప్పేసా
where is that?
కట్ చేసా
where is that?
చెరిపేసా

Where is the పంచెకట్టు.. where is the పిలకజుట్టు
Where is the నిలువు బొట్టు చారీ
I like this suit boot.. I like this French cut
I like this gulf scent పోరీ

C H A R I is chari .. He is gonna say brand new story
C H A R I is chari .. అయ్యబాబోయ్ చేస్తాడు గుండె చోరీ

రాహుకాలం చూడందే తెల్లారీ .. మంచినీళ్ళైనా ముట్టని ఓ చారీ
Good morning అన్నవే పెదవుల్తో మితి మీరీ
అరె sentimental గా సుకుమారీ.. నే fox tail తొక్కానే కాల్ జారీ
ఆ లక్కేదో నా కిక్కు పెంచిందే .. luck మారీ

హే .. సేమ్యా ఉప్మాలా ఉండే నువ్వు .. Chinese noodles లా change అయ్యావే
femina miss లాంటి నీకోసమే నే ఇస్టైలు మార్చేసానే !

where is that?
ఇప్పేసా
where is that?
కట్ చేసా
where is that?
చెరిపేసా

Where is the పంచెకట్టు.. where is the పిలకజుట్టు
Where is the నిలువు బొట్టు చారీ
I like this suit boot.. I like this French cut
I like this gulf scent పోరీ

Rewind చేసీ చూస్తే మరీ .. స్వాతిముత్యం లాంటిది నీ history
Romance లో నీకింత scene ఉందా .. బ్రహ్మచారీ
నా daily మంత్రాలు పొలమారీ .. ఎపుడేం చేసానో నోరు జారి
నా flashback మటాషై మారానిలా .. పోరీ

హే ఎర్రబస్ లాగా ఉండే నువ్వూ .. air bus లాగా style అయ్యావే
mecanas gold లాంటి నీ beauty కి నేను పోటీగా పోటెత్తానే !

where is that?
ఇప్పేసా
where is that?
కట్ చేసా
where is that?
చెరిపేసా

Where is the పంచెకట్టు.. where is the పిలకజుట్టు
Where is the నిలువు బొట్టు చారీ
I like this suit boot.. I like this French cut
I like this gulf scent పోరీ

C H A R I is chari .. He is gonna say brand new story
C H A R I is chari .. అయ్యబాబోయ్ చేస్తాడు గుండె చోరీ

Tuesday, August 31, 2010

అదుర్స్ -- 2009సంగీతం::దేవిశ్రీ ప్రసాద్
రచన::చంద్రబోస్
ప్రోడ్యుసర్::వంశి మోహన్
డైరెక్టర్::VV.వినాయక్
గానం::రామజోగయ్య శాస్త్రి


నీ కోలకళ్ళ మెరుపుకొక్క ఓం నమః
నీ తేనె పెదవి ఎరుపుకొక్క ఓం నమః
నీ పట్టుకురుల నలుపుకొక్క ఓం నమః
మేలుజాతి కోహినూరు సొగసుకు ఓం నమః

ఓ ఓ చంద్రకళా .. చంద్రకళా.. చంద్రకళా
కరకర కొరికే సొగసులకే చాంగుభళా
ఓ ఓ చంద్రకళా .. చంద్రకళా.. చంద్రకళా
ఇటు నను నరికే నిగనిగకే చాంగుభళా

ఓ మనసే మరిగే సలసల
వయసే విర్గే ఫెళ ఫెళ
మతులే చెదిరే లా మహ బాగుందే నీ వంటి వాస్తుకళా

చంద్రకళా..
One more time
చంద్రకళా..
That's the way we like it !

చంద్రకళా .. చంద్రకళా.. చంద్రకళా
కరకర కొరికే సొగసులకే చాంగుభళా

ఓ ఓ ఓ కులుకులకు పత్రం పుష్పం .. తళుకులకు అష్ఠొత్తరం
ya .. that's the way I wann it
చమకులకు ధూపం దీపం .. నడకలకు నీరాజనం
yeh .. that's the way to do it

అడుగుకో పువ్వై పుడతా నీ పదములు ముద్దాడేలా
చీరలా నీ జత కడతా అనునిత్యం నిను అంటుకు తిరిగేలా

ఓ చంద్రకళా..
One more time
చంద్రకళా..
That's the way we like it !

ఓ పురుషులను పగబట్టేలా .. సొగసు పొడి వెదజల్లకే
Ya.. This is the way I ???
వయసు మడి గది దాటేలా .. వగలతో వలలల్లకే
yeh....thats the way i was speeg
నీకేసి చూస్తే ధగ ధగ దరువేస్తుందే దిల్ తబలా
శివకాసి చిటపట సరుకై చెలరేగావే రంభా రాక్షసిలా

ఓ చంద్రకళా..
One more time
చంద్రకళా..
That's the way we like it
చంద్రకళా .. చంద్రకళా.. చంద్రకళా
కరకర కొరికే సొగసులకే చాంగుభళా

Thursday, August 19, 2010

లీడర్ -- Leader -- 2009సంగీతం::మిక్కీ జే మేయర్
రచన::వేటూరి
గానం::నరేష్ అయ్యర్,శ్వేతా పండిట్


అవుననా..కాదనా..నాదనా..ఓ ఓ ఓ
లేదనా..రాదనా..వేదనా..ఓ ఓ ఓ
మూగవైనా..రాగమేనా
నీటిపైనా..రాతలేనా

అవుననా..కాదనా..నాదనా..ఓ ఓ ఓ
లేదనా..రాదనా..వేదనా..ఓ ఓ ఓ

తార తారా దూరమైనా చోటనే ఆకాశాలు
కన్ను నీరూ వెల్లువైతే వెన్నెలే కాబోలూ
నింగి నేలా ఏకమైనా పొద్దులో సింధూరాలు
నీకు నేనూ చేరువైనా ఎందుకో దూరాలు

దొరికిందీ..దొరికిందీ..తోడల్లే దొరికిందీ హో
కలిసిందీ..కలిసిందీ..కనుచూపే కలిసిందీ..2

ఇందుకేనా...ప్రియా
ఇందుకేనా.......

అవుననా..కాదనా..నాదనా..ఓ ఓ ఓ
లేదనా..రాదనా..వేదనా..ఓ ఓ ఓ

ఆ..ఆ..ఆ..ఆ
ఆశలన్నీ మాసిపోయీ ఆమనే ఆహ్వానించే
శ్వాసలేలే బాసలన్నీ బాధలే పూసేలా
పూలజడలో తోకచుక్కా గుట్టుగా ఉయ్యాలూగే
రాసలీలా రక్తధారా బాధలై పోయేలా

తెలిసిందీ..తెలిసిందీ..నిజమేదో తెలిసిందీ
కురిసింది..విరిసింది..మెరుపేదో మెరిసిందీ..2

అందుకేనా..ప్రియా
ఇందుకేనా......

అవుననా..కాద..నాద...ఓ ఓ ఓ
లేదనా..రాదనా..వేదనా..ఓ ఓ ఓ

Monday, August 9, 2010

దేవుళ్ళు--2000::Devullu--2000
Director::Kodi Ramakrishna
సంగీతం::వందేమాతరం శ్రీనివాస్
రచన::జొన్నవిత్తుల రామలింగేశ్వరరావు
గానం::S.జానకి
CAST::RamyaKrishna, Raasi, Srikanth, Laya

పల్లవి::

మహా కనకదుర్గా విజయ కనకదుర్గా
పరాశక్తి లలితా శివానంద చరిత
శివంకరి శుభంకరి పూర్ణచంద్ర కళాధరి
బ్రహ్మ విష్ణు మహేశ్వరుల
సృష్టించిన మూలశక్తి
అష్టాదశ పీఠాలను అధిష్టించు ఆదిశక్తి

చరణం::1

ఓంకార రావాల కృష్ణాతీరంలో
ఇంద్రకీల గిరిపైన వెలసెను
కృతయుగములోన
ఈ కొండపైన అర్జునుడు
తపమును గావించెను
పరమశివుని మెప్పించి
పాశుపతము పొందెను
విజయుడైన అర్జునుని పేరిట
విజయవాడ అయినది ఈ నగరము
జగములన్నియూ జేజేలు పలుకగ
కనకదుర్గకైనది స్థిరనివాసము
మేలిమి బంగరు ముద్దపసుపు
కలగలిపిన వెన్నెలమోము
కోటి కోటి ప్రభాతాల
అరుణిమయే కుంకుమ
అమ్మ మనసుపడి అడిగి ధరించిన
కృష్ణవేణి ముక్కుపుడక
ప్రేమ కరుణ వాత్సల్యం
కురిపించే దుర్గరూపం
ముక్కోటి దేవతలందరికి
ఇదియే ముక్తి దీపం

చరణం::2

దేవీ నవరాత్రులలో
వేదమంత్ర పూజలలో
స్వర్ణ కవచములు దాల్చిన
కనకదుర్గాదేవి
భవబంధాలను బాపే
బాలా త్రిపురసుందరి
నిత్యానందము కూర్చే అన్నపూర్ణాదేవి
లోకశాంతినే సంరక్షించే
సుమంత్రమూర్తి గాయత్రి
అక్షయ సంపదలెన్నో అవని జనులకం
దించే దివ్యరూపిణి మహాలక్ష్మి
విద్యా కవన గానమొసగు
వేదమయి సరస్వతి
ఆయురారోగ్యాలు భోగభాగ్యములు
ప్రసాదించు మహాదుర్గ
శత్రు వినాసిని సత్యస్వరూపిణి
మహిషాసురమర్దిని
విజయకారిణి అభయ రూపిణి
శ్రీరాజరాజేశ్వరి
భక్తులందరికి కన్నుల పండుగ అమ్మా
నీ దర్శనం దుర్గమ్మా నీ దర్శనం

Devullu--2000
Music::Vandemataram Srinivas
Director::Kodi Ramakrishna
Lyricist::Jonnavittula RamaLingeswara Rao
Singer's::Janaki
Cast::RamyaKrishna, Raasi, Srikanth, Laya

:::

Maha kanaka durga vijaya kanaka durga
paraashakti lalita shivananda charita
mahakanakadurga vijayakanakadurga
paraashakti lalita shivananda charita
shivankari shubhankari poornachandra kaladhari
brahma vishnu maheshwarula srushtinchina moolashakti
ashtadasha peethalanu adhishtinchu aadishakti
mahakanakadurga vijayakanakadurga
paraashakti lalita shivananda charita

:::1

Omkaara ravaala alala krishnateeramlo
indrakeela giripaina velasaenu krutayugamulona
ee kondapaina arjunudu tapamunu kavinchenu
paramashivuni meppinchi paashupatamu pondaenu
vijayudaina arjununi parita vijayavada ayinadi ee nagaramu
jagamulanniyu jejelu palukaga kanakadurgakainadi sdhiranivasamu
melimi bangaru muddapasupu kalagalipina vennelamomu
koti koti prabhataala arunimaye kunkuma
amma manasupadi adigi dharinchina krishnaveni mukkupudaka
prema karuna vaatsalyam kuripinche durdaroopam
mukkoti devatalandariki idi illae puttideepam

Mahakanakadurga vijayakanakadurga
paraashakti lalita shivananda charita

:::2

Devee navaraatrulalo vedamantra poojalalo
svarna kavachamulu dalchina kanakadurgadevi
bhavabandalanu bape bala tripurasundari
nityaanamdamu koorche annapoornadevi
lokashantine samrakshinche sumantramoorti gayatree
akshaya sampadalenno avani janula kandinche divya roopini mahalakshmi
vidya kavana gana mosagu vedamayi sarasvati
ayurarogyaalu bhogabhagyamulu prasaadinche mahadurga
shatru vinasini satyasvaroopini mahishasuramardhini
vijayakarini abhaya roopini sreerajarajeshwari
bhaktulandariki kannula panduga amma nee darshanam durgamma nee darshanam

Mahakanakadurga vijayakanakadurga
paraashakti lalita shivananda charita
mahakanakadurga vijayakanakadurga
paraashakti lalita shivananda charita 

Sunday, July 11, 2010

మరో చరిత్ర ~~ 2010


సంగీతం::మిక్కీ జే మయర్
రచన::వనమాలి
గానం::కార్తీక్


ప్రేమ ప్రేమ ఇది ప్రేమ ప్రేమ ఇది ప్రేమ ప్రేమ ఇది ప్రేమ ప్రేమ ఇది
ప్రేమ ప్రేమ ఇది ప్రేమ ప్రేమ ఇది ప్రేమ ప్రేమ ఇది ప్రేమ ప్రేమ ఇది

ప్రేమనే మాటే అంటున్నా ఎవ్వరేమనుకున్నా
నీ జతే కావాలంటున్నా నిజమైనా
ఓ క్షణం నీతో లేకున్నా ఒంటరైపోతున్నా
నిడలా నిన్నలా నాలోన కలుపుకోనా
నిదురలో నువ్వేనా నిజములో నువ్వేనా
ఈ వింతలన్నీ ప్రేమేనా

I Love You I Love You I Love You
I Love You I Love You I Love You

ప్రేమనే మాటే అంటున్నా ఎవ్వరేమనుకున్నా
నీ జతే కావాలంటున్నా నిజమైనా
ఓ క్షణం నీతో లేకున్నా ఒంటరైపోతున్నా
నిడలా నిన్నలా నాలోన కలుపుకోనా

నిన్నుకొలువుంచేస్తున్నా కంటి పాపల్లోన
కనులకే జోకొట్టేలా కలల మాటునా
జన్మలే కరింగించేలా జంటనే కలిపేనా
వెన్నెలే కురిపించే ఆ ప్రేమ దీవెన

Baby you are my sweet heart
Baby you are my sweet sweet heart

ప్రేమనే మాటే అంటున్నా ఎవ్వరేమనుకున్నా
నీ జతే కావాలంటున్నా నిజమైనా
ఓ క్షణం నీతో లేకున్నా ఒంటరైపోతున్నా
నిడలా నిన్నలా నాలోన కలుపుకోనా

Girl I want you by my side
Oh I wanna hold you tight
Girl I wanna kiss your lips
I can feel your love

ప్రేమ ప్రేమ ఇది ప్రేమ ప్రేమ ఇది ప్రేమ ప్రేమ ఇది ప్రేమ ప్రేమ ఇది

నిన్ను నా జతలో నిలిపే దేవుడే ఎదురైతే
వాడికే ఓ వరమిచ్చి సాగనంపనా
జంటగా నాతో నడిచే దేవతే నువ్వంటూ
లోకమే వినిపించేలా చాటి చెప్పనా
నిదురలో నువ్వేనా నిజములో నువ్వేనా
ఈ వింతలన్నీ ప్రేమేనా

I Love You I Love You I Love You
I Love You I Love You I Love You

ప్రేమనే మాటే అంటున్నా ఎవ్వరేమనుకున్నా
నీ జతే కావాలంటున్నా నిజమైనా
ఓ క్షణం నీతో లేకున్నా ఒంటరైపోతున్నా
నిడలా నిన్నలా నాలోన కలుపుకోనా

Monday, June 21, 2010

మరో చరిత్ర ~~ 2010

సంగీతం::మిక్కీ జే మయర్
రచన::వనమాలి
గానం::శ్వేతా పండిట్


నిన్ను నన్ను చేరో జగాలలో
అటో ఇటో పడేసినా
ప్రతీ క్షణం మదే ఇలా స్మరించెనా

నిన్ను నన్ను చేరో జగాలలో
అటో ఇటో పడేసినా
ప్రతీ క్షణం మదే ఇలా స్మరించెనా

ప్రపంచమే వెలేసినా వెలేయని జ్ఞాపకమా
కనే కలే కన్నీరయ్యే నిజాలుగా మారకుమా
గతించిన క్షణాలని ముడేసిన ఆ వరమా
విధే ఇలా వలేసినా జయించును నా ప్రేమ

నిన్ను నన్ను చేరో జగాలలో
అటో ఇటో పడేసినా
ప్రతీ క్షణం మదే ఇలా స్మరించెనా

నా మనసే విరిసే స్వరాలుగా
గతానికే నివాళీగా పదాలు పాడనీ
ఇవాళ నా ఉషొదయం జగాలు చూడనీ
ప్రతీ కల ఒ.. సుమాలు పూయనీ

సఖి ~~2000~~~రాగం::కానడ

సంగీతం::AR.రహీం
రచన::వేటూరి
గానం::హరిణి,కల్పన,కల్యాణి మెనన్


రాగం::::కానడ
అలై పొంగెరా కన్నా
మానసమలై పొంగేరా

ఆనంద మోహన వేణుగానమున
ఆలాపనే కన్నా మానసమలై పొంగేరా
నీ నవరస మోహన వేణుగానమది

అలై పొంగెరా కన్నా

నిలబడి వింటూనే చిత్తరువైనాను
నిలబడి వింటూనే చిత్తరువైనాను

కాలమాగినది రాదొరా ప్రాయమున
యమున మురళీధర యవ్వనమలై పొంగెరా కన్నా

కనుల వెన్నెల పట్ట పగల్పాల్ చిలుకగా
కలువరేకుల మంచు ముత్యాలు వెలిగే
కన్నె మోమున కనుబొమ్మలతో పొంగే
కాదిలి వేణుగానం కానడ పలికే

కాదిలి వేణుగానం కానడ పలికే
కన్నె వయసు కళలొలికె వేళలో
కన్నె సొగసు ఒక విధమై ఒదిగెలే

అనంత మనాది వసంత పదాల సరాగ సరాల స్వరానివా
నిషాంత మహీత శకుంతమరంద మెడారి గళాన వర్షించవా
ఒక సుగంధ వనాన సుఖాల క్షణాన వరించి కౌగిళ్ళు బిగించవా

సుగంధ వనాన సుఖాల క్షణాన వరించి కౌగిళ్ళు బిగించవా
కడలికి అలలకు కధకళి కలలిడు శశి కిరణము వలె చలించవా
చిగురు సొగసులను కలిరుటాకులకు రవికిరణాలే రచించవా

కవిత మదిని రగిలే ఆవేదనో ఇతర భామలకు లేని వేదనో
కవిత మదిని రగిలే ఆవేదనో ఇతర భామలకు లేని వేదనో

ఇది తగునో యెద తగువో ఇది ధర్మం అవునో
కొసరి ఊదు వేణువున వలపులే చిలుకు మధుర గాయమిది గేయము పలుకగ

అలై పొంగెరా కన్నా
మానసమలై పొంగే
రా

డార్లింగ్--2010
సంగీతం::J.V.ప్రకాష్ కుమార్
రచన::?
గానం::ప్రసాంతిని,సూరజ్


ఇంకా ఏదో ఇంకా ఏదో
ఇదైపోతావే ఇష్టాలే తెలిపేందుకు
సంకెళ్ళతో బంధించకూ
యదే చేరాలి ఈరోజే చెలి చెంతకు
తనలో నీ స్వరం వినరో ఈ క్షణం
అనుకుందేది నీలోనే నువు దాచకు
నీ మనసే నీకిలా మగువై నిండుగా
కనిపించాక మౌనాలే చూపించకు
పద పద రా రా పరుగున రా రా గురువా గురువా
ఇక బయపడకుండా బయటకి తేరా చొరవా చొరవా

ఇంకా ఏదో ఇంకా ఏదో
ఇదైపోతావే ఇష్టాలే తెలిపేందుకు

మేఘాల ఒళ్ళోనే ఎదిగిందని
జాబిల్లి చల్లిన జడివానని
ముళ్ళ పై మేమిలా విచ్చుకున్నామని
నీకు పూరేకులే గుచ్చుకోవే మరి
తీరమే మారిన తీరులో మారునా… మారదు ఆ ప్రాణం
పద పద రా రా పరుగున రా రా గురువా గురువా
ఇక బయపడకుండా బయటకి తేరా చొరవా చొరవా

ఇంకా ఏదో ఇంకా ఏదో
ఇదైపోతావే ఇష్టాలే తెలిపేందుకు

వెళ్ళెళ్ళు చెప్పేసేయి ఏమవ్వదు
లోలోన దాగుంటే ప్రేమవ్వదు
అమృతం పంచడం నేరమే అవదురా
హాయినే పొందడం భారమే అనదురా
హారతే చూపుతూ స్వాగతం చెప్పదా ఇప్పుడే ఆ అంధం
పద పద రా రా పరుగున రా రా గురువా గురువా
ఇక బయపడకుండా బయటకి తేరా చొరవా చొరవా

మరోచరిత్ర ~~ 2010మరోచరిత్ర 2010
సంగీతం::Micky J Mayor
రచన::?
గానం:;శ్వేత పండిట్


Actors::Anita,Shraddha Das,Varun Sandesh
Director::Ravi Yadav
Music Director::Micky J Mayor
Producer::Dil Raju


భలే భలే మగాడివోయ్ బంగారు నా సామివోయ్
నీ మగసిరి గులామునోయ్ నీ ఆన నీదాననోయ్ (2)

పడ్డాను పిలగాడా మోజుపడ్డాను మొనగాడా
జోడైతే జోరేగా ఎల్ ఓ ఈ లవ్
భలే భలే మగాడివోయ్ బంగారు నా సామివోయ్
నీ మగసిరి గులామునోయ్ నీ ఆన నీదననోయ్ (2

తెలిసేది కాదు ప్రేమా తెలియంది కాదు సుమా
దొరికేది కాదులేమ్మా తెరచాటు ఘాటు చుమ్మా
ప్రియమైనా ఈ వసంతం వయసల్లే ఎంత సొంతం
పరువాల కోయిలమ్మా పలికింది ప్రేమా గీతం
నా...హా..మా..హా..నా..హా
భలే భలే మగాడివోయ్ బంగారు నా సామివోయ్
నీ మగసిరి గులామునోయ్ నీ ఆన నీదాననోయ్ (2)

మనసమ్మ కూని రాగం వయసమ్మ వాయు వేగం
కౌగిళ్ళ ఆశలోనా కోరింది అర్ధభాగం
విరహాల వింత దాహం విడదియ్యలేని స్నేహం
తెలిసిందో ఏమో పాపం కురిసింది నీలి మేఘం
పడ్డాను పిలగాడా మోజుపడ్డాను మొనగాడా
జోడైతే జోరేగా ఎల్ ఓ ఈ లవ్
ఆ అ ఆ అ ఆ
నా...హా..మా..హా..నా..హా
నా...హా..మా..హా..నా..హా

భలే భలే మగాడివోయ్ బంగారు నా సామివోయ్
నీ మగసిరి గులామునోయ్ నీ ఆన నీదాననోయ్ (2

డార్లింగ్--2010
సంగీతం::GV.ప్రకాష్ కుమార్
రచన::అనంత శ్రీరామ్
గానం::GV.ప్రకాష్ కుమార్


నీవే నీవే నీవే నీవే నీవే నీవే
నీవే నీవే నీవే నీవే నీవే నీవే

ఏదైనా నీ తరువాతే అనిపిస్తుందే ఇలా
ఏమైనా అది నీవల్లే జరిగుంటుందే ఎలా
ఎదురొస్తూనే ఉన్నావే నేనేదారిన వెళుతున్నా
కదిలిస్తూనే ఉన్నావే నేనేకాంతంలో ఉన్నా
మరిపిస్తూనే ఉంటావే నాకేమేం గుర్తొస్తున్నా
మురిపిస్తూనే ఉంటావే నా ముందే నువులేకున్నా

నీవే నీవే నీవే నీవే..నీవే.....
నీవే నీవే నీవే నీవే..నీవే...

ఒక నిముషంలోన సంతోషం ఒక నిముషంలోన సందేహం
నిదురన కూడా హే నీ ధ్యానం వదలదు నన్నే ఓ నీ రూపం
నువ్వే...హే...నువ్వే నువ్వే ఆలోచిస్తు పిచ్చోడ్నయ్యా నేనే చెలియా..
ఎదురొస్తూనే ఉన్నావే నేనేదారిన వెళుతున్నా
కదిలిస్తూనే ఉన్నావే నేనేకాంతంలో ఉన్నా
మరిపిస్తూనే ఉంటావే నాకేమేం గుర్తొస్తున్నా
మురిపిస్తూనే ఉంటావే నా ముందే నువులేకున్నా

నీవే నీవే నీవే నీవే..నీవే..
నీవే నీవే నీవే నీవే..నీవే..

నడకలు సాగేదీ నీవైపే పలుకులు ఆగిందీ నీవల్లే
ఎవరికి చెబుతున్నా నీ ఊసే చివరికి నేనయ్యా నీలానే
నువ్వే...హే...నువ్వే నువ్వే చుట్టూ అంతా తిప్పేస్తున్నా నేనే విననే..
ఎదురొస్తూనే ఉన్నావే నేనేదారిన వెళుతున్నా
కదిలిస్తూనే ఉన్నావే నేనేకాంతంలో ఉన్నా

నీవే నీవే నీవే నీవే నీవే నీవే
నీవే నీవే నీవే నీవే నీవే నీవే
ఏదైనా నీ తరువాతే అనిపిస్తుందే ఇలా
ఏమైనా అది నీవల్లే జరిగుంటుందే ఎలా
Darling--2010
Music:: G. V. Prakash
Lyrics::Anantha Sriram
Singer's::G. V. Prakash

::::

Neeve Neeve ...Neeve Neeve
Neeve Neeve ...Neeve Neeve
Edaina Neetaruvathe Anipistundhe Ila
Emaina Adi Neevalle Jariguntundhe Ela
Edurosthune Unnave Neneydaarilo Velutunna
Kadilisthune Unnave Nenekanthamlo Unna
Maripisthune Untaave Nakemem Gurutostunna
Muripisthune Untaave Naa Mundhe Nuvlekunna
Neeve Neeve ...Neeve Neeve
Neeve Neeve ...Neeve Neeve

::::1

Oka Nimushamu Lona Santhosham
Oka Nimushamu Lona Sandeham
Niduranu Kooda Hey Nee Dhyanam
Vadaladu Nanne Hoo Nee Roopam
Nuvvee Hey Nuvvee Nuvvee
Alochisthu Pitchodnaina Nene Cheliya
Edurosthune Unnave Neneydaarilo Velutunna
Kadilisthune Unnave Nenekanthamlo Unna
Maripisthune Untaave Nakemem Gurutostunna
Muripisthune Untaave Naa Mundhe Nuvlekunna
Neeve Neeve ...Neeve Neeve
Neeve Neeve ...Neeve Neeve

::::2

Nadakalu Saagedhi Neevaipe
Palukulu Aapindhi Neevalle
Evariki Chebutunna Nee Oose
Chivariki Nenayya Nee Laane
Nuvvee Nuvvee Nuvvee
Chuttu Antha Tippesthunna Nene Vinane
Edurosthune Unnave Neneydaarilo Velutunna
Kadilisthune Unnave Nenekanthamlo Unna
Maripisthune Untaave Nakemem Gurutostunna
Muripisthune Untaave Naa Mundhe Nuvlekunna
Neeve Neeve ...Neeve Neeve
Neeve Neeve ...Neeve Neeve
Edaina Neetaruvathe Anipistundhe Ila

Emaina Adi Neevalle Jariguntundhe Ela...!

Tuesday, June 1, 2010

వరుడు ~~ 2010

వరుడు ~~ 2010సంగీతం::మణిశర్మ
రచన::వేటూరి
గానం::హేమచంద్ర

కలలు కావులే కలయిక లిక
కరిగిపోవు ఈ కధలిక లిక
కనిపిస్తుంటే ఈ లోకాన్నే ఎదిరిస్తాను
కనపడకుంటే ఈ కాలానికి ఎదురొస్తాను
నాతో నువు లేకున్నా నీలోనే నేనున్నా
నీ కోసం కన్నే నేనై కావలి కాస్తున్నా
నీ తోడై వస్తున్నానీ నీడై పోతున్నా
ఆ నింగి నేల ఏకం అయ్యే చోట కానా నీ జంట

ఓ సఖీ నా ఆశకి వరమైనా కావే
నాకు నీ సావాసమే కావాలి
ఓ చెలీ నా ప్రేమకీ ఉసురైనా కావే
ఒంటరీ ప్రాణమేం కావాలి
ఎన్నాళ్ళైనా ప్రేమిస్తూ ఉంటాను నేను నేనుగానే ఏమైనా
ప్రాణాలైనా రాసిస్తు ఆశిస్తా నిన్నే జీవితాన నాదానా

మేఘ్హమై ఆ మెరుపునే వెంటాడే వేళ
గుండెలో నీరెండలే చెలరేగాల
అందుతూ చేజారినా చేమంతీ మాల
అందనీ దూరాలకే నువ్ పోనేల
తెగించాను నీ కోసం ఈ పందెం వేసా లోకంతోనే స్వయాన
తెరుస్తాను ఈ లోకం వాకిళ్ళే నీ్తో ఏకం అవుతా ఏమైనా

కలలు కావులే కలయిక లిక
కరిగిపోవు ఈ కధలిక లిక
కనిపిస్తుంటే ఈ లోకాన్నే ఎదిరిస్తాను
కనపడకుంటే ఈ కాలానికి ఎదురొస్తాను
నాతో నువు లేకున్నా నీలోనే నేనున్నా
నీ కోసం కన్నే నేనై కావలి కాస్తున్నా
నీ తోడై వస్తున్నానీ నీడై పోతున్నా
ఆ నింగి నేల ఏకం అయ్యే చోట కానా నీ జం

Monday, May 24, 2010

వరుడు ~~ 2010సంగీతం::మణి శర్మ
రచన::వేటూరి
గానం::సోనూనిగం,శ్రేయాఘోషాల్


బహుశా ఓ చంచలా...ఎగిరే రాయంచలా
తగిలే లే మంచులా...చూపులో చూపుగా

అయినా కావచ్చులే...ఒకటై పోవచ్చులే
ఇలపై ఆకాశమే ఇకపై వాలొచ్చులే...యే దూరమైనా చేరువై

బహుశా ఓ చంచలా...ఎగిరే రాయంచలా
తగిలే లే మంచులా...చూపులో చూపుగా

కనుపాపల్లో నిదురించీ...కల దాటిందీ తొలి ప్రేమా
తొలి చూపుల్లో చిగురించీ...మనసిమ్మందీ మన ప్రేమా

కలగన్నానూ...కవినైనానూ...నిను చూసీ
నిను చూసాకే...నిజమైనానూ...తెర తీసీ

బహుశా ఈ ఆమనీ...పిలిచిందా రమ్మనీ
ఒకటైతే కమ్మనీ...పల్లవే పాటగా

అలలై రేగే అనురాగం...అడిగిందేమో ఒడిచాటూ
ఎపుడూ ఏదో అనుభంధం...తెలిసిందేమో ఒకమాటూ

మధుమాసాలే మన కోశాలై...ఇటురానీ
మన ప్రాణాలే శతమానాలై...జతకానీ

తొలిగా చూసానులే...చెలిగా మారానులే
కలలే కన్నానులే...కలిసే ఉన్నానులే
నా నీవులోనే నేనుగా

బహుశా ఓ చంచలా...ఎగిరే రాయంచలా
తగిలే లే మంచులా...చూపులో చూపుగా

Monday, May 17, 2010

భైరవ ద్వీపం ~~ 1994
సంగీతం::మాధవపెద్ది సురేష్
డైరెక్షన్ సింగీతం:: శ్రీనివాస రావ్
గానం::KS.చిత్ర


విరిసినది వసంతగానం వలపుల పల్లవిగా
విరిసినది వసంతగానం వలపుల పల్లవిగా
మనసే మందారమై
వయసే మకరందమై
అదేదో మయచేసినది

విరిసినది వసంతగానం వలపుల పల్లవిగా

ఝుమ్మంది నాదం రతివేదం
జతకోరే భ్రమర రాగం
రమ్మంది మొహం ఒక దాహం
మరులూరే భ్రమల మైకం
పరువాల వాహిని ప్రవహించే ఈవని
ప్రభవించే ఆమని పులకించే కామిని
వసంతుడే చెలికాంతుడై
దరి చేరే మెల్లగా

విరిసినది వసంతగానం వలపుల పల్లవిగా

ఋతువు మహిమేమో విరితేనే
జడివానై కురిసె తీయగా
లతలు పెనవేయ మైమరచి
మురిసేను తరువు హాయిగా
రాచిలుక పాడగా రాయంచ ఆడగా
రసలీల తోడుగా తనువెల్ల ఊగాగా
మారుడే సుకుమరుడై
జతకుడే మాయగా

విరిసినది వసంతగానం వలపుల పల్లవిగా
విరిసినది వసంతగానం వలపుల పల్లవి
గా

Monday, May 10, 2010

రాజకుమారుడు--1999::Rajakumarudu--1999
సంగీతం::మణిశర్మ
రచన::వేటూరి  
గానం::S.P.బాలు , S.చిత్ర 

పల్లవి::

ఎందుకీ ప్రాయము నీది కానప్పుడు
వద్దులే ప్రాణము నీవు రానప్పుడు
ఈ రాయబారాలు సాగే చలిలో
ఈ హాయి భారాలు మోసే జతలో
ఓ మై లవ్ ఓ మై లవ్..ఓ మై లవ్ ఓ మై లవ్..
ఓ మై లవ్ ఓ మై లవ్..ఓ మై లవ్ ఓ మై లవ్..      

చరణం::1

కన్నుల్లో ప్రాణంలా చైత్రాలలో 
నీకోసం వేచాను పూబాలనై
వెన్నెల్లో దీపంలా ఓ తారనై 
నీకోసం నేనున్నా నీవాడినై
బాధే కదా ప్రేమంటే…
ప్రేమే కదా నీవంటే…
ఐనా తీపే తోడుంటే…
ఎందుకీ ప్రాయము నీది కానప్పుడు
వద్దులే ప్రాణము నీవు రానప్పుడు      

చరణం::2

చీకట్లో నేనుంటే ఓ నీడలా
వాకిట్లో నువ్వేగా నా వెన్నెలా
కలువల్లే నేనుంటే తేనీటిలో 
తొలి ముద్దై వాలేవా నా తుమ్మెదా
ఏ జన్మదో ఈ ప్రేమ 
నీ ప్రేమకే ఈ జన్మ
నీవే నేనైపోతుంటే…      

ఎందుకీ ప్రాయము నీది కానప్పుడు
వద్దులే ప్రాణము నీవు రానప్పుడు
ఈ రాయబారాలు సాగే చలిలో
ఈ హాయి భారాలు మోసే జతలో
ఓ మై లవ్ ఓ మై లవ్..ఓ మై లవ్ ఓ మై లవ్      

Rajakumarudu--1999
Music::Mani Sharma
Lyrics::Veturi
Singer's::S.P.Balu , Chithra

:::

Endukee prayamu needi kanappudu
Vaddhule pranamu neevu ranappudu
Ee rayabharalu saage chalilo
Ee hayibharalu mose jathalo
O my love o my love..O my love o my love
O my love o my love..O my love o my love

:::1

Kannullo pranamla chaitralalo
Neekosam vechanu poobalanai..
Vennello deepam la o tharanai..
Neekosam nenunna neevadinai..
Badhekada premante..
Preme kada neevante..
Aina theepe thodunte..

Endukee prayamu needi kanappudu..
Vaddhule pranamu neevu ranappudu..

:::2

Cheekatlo nenunte o needala..
Vakitlo nuvvega na vennela..
Kaluvalle nenunte thenetilo..
Tholi muddhai valeva na thummeda..
Ye janmado ee prema..
Nee premake ee janma..
Neeve nenai pothunte..

Endukee prayamu needi kanappudu..
Vaddhule pranamu neevu ranappudu..
Ee rayabharalu saage chalilo..
Ee hayibharalu mose jathalo..
O my love o my love.....O my love o my love..

Sunday, May 2, 2010

ఆంటీ--1994

ఆంటీ--1994
తారాగణం::జయసుధ, నాజర్, ఆనంద్, రాజారవీంద్ర, చిన్నా

పల్లవి:

ఒక తారక ఒక జాబిలి మనువాడుకున్నవి
మనసేమిటో మమతేమిటో శృతి చేసుకున్నవి
జతలో బ్రతుకే ముడివేసుకున్నవి
కలలే కథలే కలబోసుకున్నవి
ఒక తారక ఒక జాబిలి మనువాడుకున్నవి
మనసేమిటో మమతేమిటో శృతి చేసుకున్నవి

చరణం::1

వెన్నెలై వెలిగి కాపురం చిలికె సుధలను జీవితం
విరిసెలే బ్రతుకు బంధము తను శ్రీమతిగా ధన్యము
వెన్నెలై వెలిగి కాపురం చిలికె సుధలను జీవితం
విరిసెలే బ్రతుకు బంధము తను శ్రీమతిగా ధన్యము
ఓ ఓ ఓ ఓ ఓ మజిలీలెన్నెన్నో
ఓ ఓ ఓ ఓ ఓ మలుపులు ఇంకెన్నో
మగని నీదు త్యాగం మరువదీ లోకము

ఒక తారక ఒక జాబిలి మనువాడుకున్నవి
మనసేమిటో మమతేమిటో శృతి చేసుకున్నవి

చరణం::2

పంచితే స్నేహ పరిమళం మగువ గుండెకు గాయమా
అందమే స్త్రీకి శాపమా అపనిందలకే మూలమా
పంచితే స్నేహ పరిమళం మగువ గుండెకు గాయమా
అందమే స్త్రీకి శాపమా అపనిందలకే మూలమా
ఓ ఓ ఓ ఓ ఓ కన్నీరెందులకే
ఓ ఓ ఓ ఓ ఓ కాలం ఉన్నదిలే
కలికి చిలక కలతపడక కలదు ఈ శోకము

ఒక తారక ఒక జాబిలి మనువాడుకున్నవి
మనసేమిటో మమతేమిటో శృతి చేసుకున్నవి
జతలో బ్రతుకే ముడివేసుకున్నవి
కలలే కథలే కలబోసుకున్నవి
ఒక తారక ఒక జాబిలి మనువాడుకున్నవి
మనసేమిటో మమతేమిటో శృతి చేసుకున్నవి

Friday, April 30, 2010

సింహరాశి--2001
సంగీతం::S.A.రాజకుమార్
రచన::పోతుల రవికిరణ్
గానం::ఉదిత్‌నారాయణన్, సుజాత

పల్లవి::

సత్యభామ సత్యభామ సంగతేంటమ్మా
వేళకాని వేళల్లోన పిలుపులేంటమ్మా
సందమామ సందమామ సరసమాడయ్యా
నిన్ను చూసిన గడియనుండి నిదురలేదయ్యా
పుత్తడిబొమ్మే నీవా అందానికి అర్ధం నీవా
నచ్చినవాడివిలేరా నా ప్రాణమే నీవని తెలుసుకోరా
సత్యభామ....
సత్యభామ సత్యభామ సంగతేంటమ్మా
వేళకాని వేళల్లోన పిలుపులేంటమ్మా

చరణం::1

కట్టుకున్న పచ్చచీర బాగుందే చిలకమ్మ
ఒహో కట్టుకున్న పచ్చచీర బాగుందే చిలకమ్మ
ముట్టుకుంటే కట్టుజారి పోతుంది వినవయ్య
అరె వయ్యారి నారి వద్దంటే చేరి మీద మీదపడతావే
అహ అల్లేసుకోరా గిల్లేసుకోరా ఆకువక్క నీకేరా
కొంటె ఊపు సరి కొంగు సైగ మరి
ఈ అల్లరి హద్దులు దాటకె బుల్లెమ్మా

సత్యభామ సత్యభామ సంగతేంటమ్మా
వేళకాని వేళల్లోన పిలుపులేంటమ్మా

చరణం::2

పుట్టలోని పట్టుతేనె ఏమైందే ఓయమ్మ హే
అయ్యయయ్యో పుట్టలోని పట్టుతేనె ఏమైందే ఓయమ్మ
పట్టెమంచం కిర్రుమనగా ఒలికింది మావయ్యో
అరె కయ్యాలమారి కౌగిళ్ళుకోరి కాకమీద ఉన్నావే
అహ ముద్దెట్టుకోరా ముచ్చట్ట్లు తేరా పాలబుగ్గ నీదేరా
చక్కగుంది సిరి తప్పదమ్మ గురి కన్యరాశే కందులు కాసుకు బుల్లెమ్మా

సత్యభామ సత్యభామ సంగతేంటమ్మా
వేళకాని వేళల్లోన పిలుపులేంటమ్మా
సందమామ సందమామ సరసమాడయ్యా
నిన్ను చూసిన గడియనుండి నిదురలేదయ్యా
పుత్తడిబొమ్మే నీవా అందానికి అర్ధం నీవా
నచ్చినవాడివిలేరా నా ప్రాణమే నీవని తెలుసుకోరా

సింహరాశి--2001
సంగీతం::S.A.రాజకుమార్
రచన::వెనిగళ్ళ రాంబాబు
గానం::S.P.బాలు,సుజాత

ధర్మరాజమ్మో పేదల గుండెల్లో
అమ్మను మరిపించే అన్నను చూడమ్మో
లక్ష్మీదేవైనా వచ్చెను చెళ్ళమ్మో
అనందం పొంగే మా పల్లెను చూడమ్మో

పల్లవి::

పేదలంటే ప్రాణమిచ్చే మన అన్న రాజు
మన్ను మిన్ను కన్న గొప్ప మనసున్నరాజు
పేదలంటే ప్రాణమిచ్చే మన అన్న రాజు
మన్ను మిన్ను కన్న గొప్ప మనసున్నరాజు
దానవీరశూరకర్ణ నరసింహరాజు
సింహరాశిలో నువు పుట్టినావయ్యా
జన్మభూమికే వన్నెతెచ్చినావయ్యా
పేదలంటే ప్రాణమిచ్చే మన అన్న రాజు
మన్ను మిన్ను కన్న గొప్ప మనసున్నరాజు

చరణం::1

పేదోళ్ల బతుకుల్లో పండగ నీవు
నూరేళ్లు చల్లగ ఉండాలి నీవు
బ్రతుకు బరువై లేకున్న చదువు
చదువులమ్మకు అయినాడు గురువు
మా పల్లె గుండెల్లో పచ్చబొట్టు నీవు
మా కంటిచూపుల్లో సూరీడే నీవు
ఏ పుణ్యఫలమో నీ తల్లి రుణమై

సింహరాశిలో నువు పుట్టినావయ్యా
జన్మభూమికే వన్నెతెచ్చినావయ్యా ఆ
పేదలంటే ప్రాణమిచ్చే మన అన్న రాజు
మన్ను మిన్ను కన్న గొప్ప మనసున్నరాజు

చరణం::2

కటిక నేలే నీ పట్టుపరుపు
పూరి గుడిసెను గుడి చేసినావు
కట్టుపంచే నీకున్న ఆస్తి
కోట్లు ఉన్న నిరుపేదవయ్యా
కన్నీళ్లు తుడిచే అన్నవు నీవు
కన్నోళ్ల కలలే పండించినావు
ఈ పల్లెసీమే నీ తల్లి ప్రేమై

సింహరాశిలో నువు పుట్టినావయ్యా
జన్మభూమికే వన్నెతెచ్చినావయ్యా అయ్య

చరణం::3

మట్టి నుంచి పుట్టి పెరిగి మనిషైన వాణ్ణి
కట్టుబట్టలుంటే చాలు అనుకున్న వాణ్ణి
సాటివారి సేవకై బ్రతికున్న వాణ్ణి
పుట్టినప్పుడు మనం తెచ్చిందేముంది
గిట్టినప్పుడు మనతో వచ్చిందేముంది