Sunday, January 30, 2011

పందెం కోడి--2006::Pandem Kodi--2006
సంగీతం::యువన్ శంకర్ రాజా
రచన::వెన్నెలకంటి
గానం::రఘు కుంచె,నాగసాహితి
నటీ,నటులు::విశాల్, మీరా జాస్మిన్

పల్లవి:

ఓణి వేసిన దీపావళి వచ్చెను నా ఇంటికి
చూపులతో కైపులనే తెచ్చెను నా కంటికి
ఆటే దాగుడుమూత
తన పాటే కోయిల కూత
మనసే మల్లెల పూత
ఆ పరువం దోచుకుపోతా
రేయి ఏదో పగలు ఏదో తెలియలేదులే
ఈ హాయిలోన మనసు నేడు కరిగిపోయెలే
ముచ్చట ముచ్చట ముద్దూముచ్చట ఆడుకోవాలి
అచ్చికబుచ్చికలాడుకుంటు కలుసుకోవాలి
వెచ్చగ వెచ్చగ వయసు విచ్చెను
పుచ్చుకుపోరా కమ్మగా
రేయి ఏదో పగలు ఏదో తెలియలేదులే
ఈ హాయిలోన మనసు నేడు కరిగిపోయెలే

చరణం::1

అందమిది అందమిది వచ్చే పందెంకోడిలా
పొంగినది పొంగినది పచ్చి పాల ఈడులా
సందెపొద్దు వేళలోన సన్నజాజి పువ్వులా
అందమంత ఆరబోసి నీకు హారతివ్వనా
వచ్చే వచ్చే వలపే నా మనసులోని పులుపే
ఆశ పడ్డ తలపే నా ఎదలో మోజు తెలిపే
ఇంతకుమించి ఇంతకుమించి ఏదో ఉందిలే
కలికి కులుకు తళుకుబెళుకులొలుకుతున్నాది
ఆ చిలక బుగ్గ మొలక మొగ్గ విచ్చుకున్నాది

చరణం::2

కన్నె ఇది కన్నె ఇది కన్ను కొట్టమన్నది
వన్నె ఇది వన్నె ఇది వెన్ను తట్టమన్నది
పరికిణి కట్టుకు వచ్చెను పరువాల జాబిల్లి
పదునైన సోకుగని ఎదకేదో ఆకలి
కనులు పాడే జోల ఇది దేవలోకబాల
కలలు కనే వేళ ఇది కలువపూల మాల
ఏటవాలు చూపులేసి లాగింది నా గుండెని
కంది చేను చాటుకొస్తే కలుసుకుంటాలే
ఈ అందగాడి ఆశలన్ని తెలుసుకుంటాలే

ఓణి వేసిన దీపావళి వచ్చెను నా ఇంటికి
చూపులతో కైపులనే తెచ్చెను నా కంటికి
ఆటే దాగుడుమూత
తన పాటే కోయిల కూత
మనసే మల్లెల పూత
ఆ పరువం దోచుకుపోతా
ముచ్చట ముచ్చట ముద్దూముచ్చట ఆడుకోవాలి
అచ్చికబుచ్చికలాడుకుంటు కలుసుకోవాలి
వెచ్చగ వెచ్చగ వయసు విచ్చెను
పుచ్చుకుపోరా కమ్మగా
రేయి ఏదో పగలు ఏదో తెలియలేదులే
ఈ హాయిలోన మనసు నేడు కరిగిపోయెలే
రేయి ఏదో పగలు ఏదో తెలియలేదులే
ఈ హాయిలోన మనసు నేడు కరిగిపోయెలేPandem Kodi--2006
Music::Yuvan Sankar raajaa
Lyrics::Vennelakanti
Singer's::Raghu kunche,Naagasaahiti
Cast:::Visha ,  Meeraa Jaasmin

pallavi::

ONi vaesina deepaavaLi vachchenu naa iMTiki
choopulatO kaipulanae techchenu naa kaMTiki
aaTae daaguDumoota
tana paaTae kOyila koota
manasae mallela poota
aa paruvaM dOchukupOtaa
raeyi aedO pagalu aedO teliyalaedulae
ee haayilOna manasu naeDu karigipOyelae
muchchaTa muchchaTa muddoomuchchaTa aaDukOvaali
achchikabuchchikalaaDukuMTu kalusukOvaali
vechchaga vechchaga vayasu vichchenu
puchchukupOraa kammagaa
raeyi aedO pagalu aedO teliyalaedulae
ee haayilOna manasu naeDu karigipOyelae

1

aMdamidi aMdamidi vachchae paMdeMkODilaa
poMginadi poMginadi pachchi paala eeDulaa
saMdepoddu vaeLalOna sannajaaji puvvulaa
aMdamaMta aarabOsi neeku haarativvanaa
vachchae vachchae valapae naa manasulOni pulupae
aaSa paDDa talapae naa edalO mOju telipae
iMtakumiMchi iMtakumiMchi aedO uMdilae
kaliki kuluku taLukubeLukulolukutunnaadi
aa chilaka bugga molaka mogga vichchukunnaadi

2

kanne idi kanne idi kannu koTTamannadi
vanne idi vanne idi vennu taTTamannadi
parikiNi kaTTuku vachchenu paruvaala jaabilli
padunaina sOkugani edakaedO aakali
kanulu paaDae jOla idi daevalOkabaala
kalalu kanae vaeLa idi kaluvapoola maala
aeTavaalu choopulaesi laagiMdi naa guMDeni
kaMdi chaenu chaaTukostae kalusukuMTaalae
ee aMdagaaDi aaSalanni telusukuMTaalae

ONi vaesina deepaavaLi vachchenu naa iMTiki
choopulatO kaipulanae techchenu naa kaMTiki
aaTae daaguDumoota
tana paaTae kOyila koota
manasae mallela poota
aa paruvaM dOchukupOtaa
muchchaTa muchchaTa muddoomuchchaTa aaDukOvaali
achchikabuchchikalaaDukuMTu kalusukOvaali
vechchaga vechchaga vayasu vichchenu
puchchukupOraa kammagaa
raeyi aedO pagalu aedO teliyalaedulae
ee haayilOna manasu naeDu karigipOyelae
raeyi aedO pagalu aedO teliyalaedulae
ee haayilOna manasu naeDu karigipOyelae

మామగారు--1991::Mamagaaru--1991
సంగీతం::రాజ్ - కోటి
రచన::సిరివెన్నెల
గానం::S.P.బాలు, స్వర్ణలత

పల్లవి::

ఇయ్యాలె అచ్చమైన దీపావళి
వెయ్యేళ్లు నిత్యమైన దీపావళి
ఇయ్యాలె అచ్చమైన దీపావళి
వెయ్యేళ్లు నిత్యమైన దీపావళి
ఏనాడు ఎళ్లిపోని దీపావళి
ఏరి కోరి ఎంచుకొంది మా లోగిలి
ఏల ఏల చుక్కల్లో ఎలుగలన్ని ఎదజల్లి
మా ఇంట ఎలిశాడు ఆ జాబిలి
ఏల ఏల చుక్కల్లో ఎలుగలన్ని ఎదజల్లి
మా ఇంట ఎలిశాడు ఆ జాబిలి
ఇయ్యాలె అచ్చమైన దీపావళి
వెయ్యేళ్లు నిత్యమైన దీపావళి

చరణం::1

అలాంటిలాంటిటోడుగాదు మా అల్లుడుగారు
కోటికొక్కడుంటాడా ఇలాంటి మంచివాడు
అలాంటిలాంటిటోడుగాదు మా అల్లుడుగారు
కోటికొక్కడుంటాడా ఇలాంటి మంచివాడు
కొండంత పెద్ద మనసు కలిగినోడు
గోరంత పేదగూటికొచ్చినాడు
కలిసొచ్చే కాలానికి నడిసొచ్చే కొడుకల్లే
కలిసొచ్చే కాలానికి నడిసొచ్చే కొడుకల్లే
ఇట్టాంటి అల్లుడొస్తే ప్రతి అమాస
ఆ ఇంటి దీపాళి పండగంట
ఇట్టాంటి అల్లుడొస్తే ప్రతి అమాస
ఆ ఇంటి దీపాళి పండగంట
ఇయ్యాలె అచ్చమైన దీపావళి
వెయ్యేళ్లు నిత్యమైన దీపావళి

చరణం::2

మాయ మర్మం లేనివాడు మా మామగారు
మట్టిలోని మాణిక్యం మా ఆడవారు
గుండెల్లోన పెంచినాడు నన్ను కన్నవాడు
గుండెను గుడి చేస్తాడు కట్టుకున్నవాడు
మమకారమన్నది ఇంటి పేరు
పెట్టి పుట్టనోళ్లు దీన్ని పొందలేరు
సిరులేవీ కొనలేనిది సరిలేని ఈ పెన్నిధి
సిరులేవీ కొనలేనిది సరిలేని ఈ పెన్నిధి
ఇట్టాంటి నవ్వులుంటె ప్రతి అమవాస
ఆ ఇంటి దీపావళి పండగంట
ఇట్టాంటి నవ్వులుంటె ప్రతి అమవాస
ఆ ఇంటి దీపావళి పండగంట

ఇయ్యాలె అచ్చమైన దీపావళి
వెయ్యేళ్లు నిత్యమైన దీపావళి
ఇయ్యాలె అచ్చమైన దీపావళి
వెయ్యేళ్లు నిత్యమైన దీపావళి
ఏనాడు ఎళ్లిపోని దీపావళి
ఏరి కోరి ఎంచుకొంది మా లోగిలి
ఏల ఏల చుక్కల్లో ఎలుగలన్ని ఎదజల్లి
మా ఇంట ఎలిశాడు ఆ జాబిలిMama gaaru--1991
Music::raaj^- kOTi
lyrics::sirivennela
Singer's::S.P.baalu, svarNalata

pallavi::

iyyaale achchamaina deepaavaLi
veyyaeLlu nityamaina deepaavaLi
iyyaale achchamaina deepaavaLi
veyyaeLlu nityamaina deepaavaLi
aenaaDu eLlipOni deepaavaLi
aeri kOri eMchukoMdi maa lOgili
aela aela chukkallO elugalanni edajalli
maa iMTa eliSaaDu aa jaabili
aela aela chukkallO elugalanni edajalli
maa iMTa eliSaaDu aa jaabili
iyyaale achchamaina deepaavaLi
veyyaeLlu nityamaina deepaavaLi

1

alaaMTilaaMTiTODugaadu maa alluDugaaru
kOTikokkaDuMTaaDaa ilaaMTi maMchivaaDu
alaaMTilaaMTiTODugaadu maa alluDugaaru
kOTikokkaDuMTaaDaa ilaaMTi maMchivaaDu
koMDaMta pedda manasu kaliginODu
gOraMta paedagooTikochchinaaDu
kalisochchae kaalaaniki naDisochchae koDukallae
kalisochchae kaalaaniki naDisochchae koDukallae
iTTaaMTi alluDostae prati amaasa
aa iMTi deepaaLi paMDagaMTa
iTTaaMTi alluDostae prati amaasa
aa iMTi deepaaLi paMDagaMTa
iyyaale achchamaina deepaavaLi
veyyaeLlu nityamaina deepaavaLi

2

maaya marmaM laenivaaDu maa maamagaaru
maTTilOni maaNikyaM maa aaDavaaru
guMDellOna peMchinaaDu nannu kannavaaDu
guMDenu guDi chaestaaDu kaTTukunnavaaDu
mamakaaramannadi iMTi paeru
peTTi puTTanOLlu deenni poMdalaeru
sirulaevee konalaenidi sarilaeni ee pennidhi
sirulaevee konalaenidi sarilaeni ee pennidhi
iTTaaMTi navvuluMTe prati amavaasa
aa iMTi deepaavaLi paMDagaMTa
iTTaaMTi navvuluMTe prati amavaasa
aa iMTi deepaavaLi paMDagaMTa

iyyaale achchamaina deepaavaLi
veyyaeLlu nityamaina deepaavaLi
iyyaale achchamaina deepaavaLi
veyyaeLlu nityamaina deepaavaLi
aenaaDu eLlipOni deepaavaLi
aeri kOri eMchukoMdi maa lOgili
aela aela chukkallO elugalanni edajalli
maa iMTa eliSaaDu aa jaabili

Friday, January 28, 2011

కంత్రివయస్సునామి దాటెనమ్మి ఆగలేను సుమి

Tuesday, January 25, 2011

వర్షం--2004

సంగీతం::దేవిశ్రీ ప్రసాద్
రచన::సిరివెన్నెల సీతారామ శాస్త్రీ
గానం::టిప్పు , ఉష


హే లంగా వోణీ..నేటితో రద్దైపోనీ..డుం డుం డుం
సింగారాన్నీ..చీరతో సిద్దం కానీ..డుం డుం డుం
నిన్నలా కన్నెలా తుళ్ళకే అమ్మాయీ
చిందులే ఆపగా ముళ్ళు వెయ్యనీ


సర్లే కానీ..చక్కగా పెళ్ళైపోనీ..డుం డుం డుం
అల్లర్లన్నీ..జంటలో చెల్లైపోనీ..డుం డుం డుం
మెత్తనీ పగ్గమై పట్టుకో ప్రాయాన్నీ
సొంతమై అందమే అప్పగించనీ


లంగా వోణీ..నేటితో రద్దైపోనీ..డుం డుం డుం
సింగారాన్నీ..చీరతో సిద్దం కానీ..హా..

ఓ..చూడు మరీ దారుణం..ఈడునెలా ఆపడం
వెంటపడే శత్రువయే సొంత వయ్యారం
హే..ఒంటరిగా సోయగం..ఎందుకలా మోయడం
కళ్ళెదురే ఉందికదా ఇంత సహాయం

పుస్తే కట్టీ..పుచ్చుకో కన్యాధనం
హె హె హే..శిస్తే కట్టీ తీర్చుకో తియ్యని ఋణం

హే..లంగా వోణీ..నేటితో రద్దైపోనీ..
సింగారాన్నీ..చీరతో సిద్దం కానీ..

హే సోకు మరీ సున్నితం..దాన్ని ఎలా సాకటం
లేత నడుం తాళదు నా గాలి దుమారం
కస్సుమనే లక్షణం..చూపనిదే తక్షణం
జాలిపడే లాలనతో లొంగదు భారం

హే ఇట్టే వచ్చీ అల్లుకో ఇచ్చేవిచ్చీ
ఆర్చే తీర్చి ఆదుకో గిచ్చీ గిచ్చీ

హాయ్ హాయ్ హాయ్ లంగా వోణీ..నేటితో రద్దైపోనీ..
సర్లే కానీ..చక్కగా పెళ్ళైపోనీ..
ఏయ్..నిన్నలా కన్నెలా తుళ్ళకే అమ్మాయీ
చిందులే ఆపగా ముళ్ళు వెయ్యనీ

వర్షం--2004సంగీతం::దేవిశ్రీ ప్రసాద్
రచన::సిరివెన్నెల సీతారామ శాస్త్రీ
గానం::సాగర్ , సుమంగళి

నీటి ముళ్ళై నన్ను గిల్లీ వెళ్ళిపోకే మల్లె వానా
జంటనల్లె అందమల్లె ఉండిపోవే వెండి వానా
తేనెల చినుకులు చవి చూపించి
కన్నుల దాహం ఇంకా పెంచి
కమ్మని కలలేమో అనిపించి
కనుమరుగై కరిగావా సిరి వాన
నువ్వొస్తానంటే నేనొద్దంటానా
నువ్వొస్తానంటే నేనొద్దంటానా
నువ్వొస్తానంటే హే..నేనొద్దంటాన హా.ఆ..ఆ...

వర్షం--2004
సంగీతం:: దేవిశ్రీ ప్రసాద్
రచన:: సిరివెన్నెల సీతారామ శాస్త్రీ
గానం: :KS.చిత్ర , కల్పన , Raqeeb Alam


సినుకు రవ్వలో సినుకు రవ్వలో
సిన్నదాని సంబరాన సిలిపి నవ్వులొ
పంచ వన్నె చిలకలల్లె వజ్రాల తునకలల్లె
వయసు మీద వాలుతున్న వాన గువ్వలో
సినుకు రవ్వలో సినుకు రవ్వలో సిన్నదాని సంబరాన

ఇన్నాళ్ళకు గుర్తొచాన వాన
ఎన్నాళ్ళని దాక్కుంటావె పైన
చుట్టంలా వస్తావె చూసెళ్ళి పోతావే
అచ్చంగా నాతోనే నిత్యం ఉంటానంటే చెయ్యార చేరదీసుకోనా
నువ్వొస్తానంటే నేనొద్దంటానా
నువ్వొస్తానంటే నేనొద్దంటానా
తకిట తకిట తా...
ఇన్నాళ్ళకు గుర్తొచాన వాన
ఎన్నాళ్ళని దాక్కుంటావె పైన

ముద్దులొలికే ముక్కు పుడకై ఉండిపోవె ముత్యపు చినుక
చెవులకు సన్న జూకాల్లాగ చేరుకోవె జిలుగుల చుక్క
చేతికి రంగుల గాజుల్లాగ
కాలికి మువ్వల పట్టిలాగ
మెడలో పచ్చల పతకంలాగ
వదలకు నిగ నిగ నిగలను తొడిగేల

నువ్వొస్తానంటే నేనొద్దంటానా
నువ్వొస్తానంటే నేనొద్దంటానా

చిన్న నాటి తాలియంలా నిన్ను నాలో దాచుకోనా
కన్నీటి సోయగంల నన్ను నీలా పొల్చుకోనా
పెదవులు పాడే కిల కిల లోనా
పదములు ఆడే కథకలి లొన
కనులను తడిపే కలతల లొన
నా అణువణువున నువు కనిపించేలా

నువ్వొస్తానంటే నేనొద్దంటానా
నువ్వొస్తానంటే నేనొద్దంటానా

వర్షం--2004
సంగీతం::దేవిశ్రీ ప్రసాద్
రచన::సిరివెన్నెల సీతారామ శాస్త్రీ
గానం::కార్తిక్ రాజ , శ్రేయ ఘోషల్

కోపమా నాపైన..ఆపవా ఇకనైనా..
అంతగా బుస కొడుతుంటే నేను తాళగలనా..
చాలులే నీ నటన..సాగదే ఇటుపైనా..
ఎంతగా నసపెడుతున్నా లొంగిపోనే లలనా..
దరిచేరిన నెచ్చెలిపైన దయచూపవా కాస్తైనా..
మనదారులు ఎప్పటికైనా కలిసేనా..ఓహో..ఓ..

కస్సుమని కారంగా కసిరినది చాలింక..
ఉరుము వెనక చినుకు తడిగా కరగవా కనికారంగా..
కుదురుగా కడదాక కలిసి అడుగెయ్యవుగా..
కనుల వెనకే కరిగిపోయే కలవి గనుకా..
నను గొడుగై కాసే నువ్వు పిడుగులు కురిపిస్తావా..
నువు గొడుగుని ఎగరేస్తావే జడివానా..హో..య్య

కోపమా నాపైనా ఆపవా ఇకనైనా..
అంతగా బుస కొడుతుంటే నేను తాళగలనా..

తిరిగి నిను నాదాకా చేర్చినది చెలిమేగా..
మనసులోని చెలియ బొమ్మ చెరిపినా చెరగదు గనుక..
సులువుగా నీలాగా మరిచిపోలేదింకా..
మనసు విలువ నాకు బాగా తెలుసు గనుకా..
ఎగసే అల ఏనాడైనా తన కడలిని విడిచేనా..
వదిలేస్తే తిరిగొచ్చేనా క్షణమైనా..ఓ..హో

కోపమా నాపైనా ఆపవా ఇకనైనా..
అంతగా బుస కొడుతుంటే నేను తాళగలనా


Varsham--2004
Music::Devi Sri Prasad
Lyrics::Sirivennela
Singer's::Karthik, Shreya Ghoshal

:::::

Kopama naapaina..aapava ikanaina
Antaga busa kodutunte nenu taaLagalana
Chaalule nee natana..saagave itu paina
Enthaga nasa pedutunaa longipone lalanaa
Dari cherina neccheli paina..daya choopava kaastaina
Mana daarulu eppatikaina kalisenaa..hoo ♥♫♥ 

:::1

Hoo..Kassumani kaaramga kasirinadi chaalinka
Urumu venaka chinuku tadigaa karagavaa kanikaaramga
Kudurga kadadaaka kalisi adugeyyavu gaa
Kanula venake karigipoye kalavi ganukaa
Nanu godugai kaase nuvvu pidugulu kuripistaavaa
Nuvu godugune egarestaave jadivaana hoo...♥♫♥ 

Kopama naapaina..aapava ikanaina
Antaga busa kodutunte nenu taalagalana hoo..♥♫♥ 

:::2

Hoo..Tirigi ninu naadaakaa cherchinadi chelimegaa
Manasuloni cheliya bomma cheripina cheragadu ganuka
Suluvuga neelaga marchipoledinka 
Manasu viluva naaku baaga telusu ganaka
Yegase ala yenaadaina tana kadalini vidichenaa
Vodileste tirigocchena kshanamainaa ho...♥♫♥ 

Kopama naapaina..aapava ikanaina

Antaga busa kodutunte nenu taalagalana hoo...♥♫♥

వర్షం--2004
సంగీతం::దేవిశ్రీ ప్రసాద్
రచన::సిరివెన్నెల సీతారామ శాస్త్రీ
గానం::SPB.చరణ్ , సుమంగళి


మెల్లగా కరగనీ రెండు మనసుల దూరం
చల్లగా తెరవని కొంటె తలపుల ద్వారం
వలపు వాన దారాలే పంపుతున్నది ఆకాశం
చినుకు పూల హారాలే అల్లుతున్నది మన కోసం
తడిపే తడికి తనతో నడిపి హరివిల్లును వంతెన వేసిన శుభవేళా
ఈ వర్షం సాక్షిగా తెలపనీ నువు నాకె సొంతం
ఈ వర్షం సాక్షిగా కలపనీ బంధం

మెల్లగా కరగనీ రెండు మనసుల దూరం
చల్లగా తెరవని కొంటె తలపుల ద్వారం


నీ మెలికలలోన ఆ మెరుపులు చూస్తున్నా
ఈ తొలకరిలో తల తల నాట్యం నీదేనా
ఆ ఉరుములలోన నీ పిలుపులు వింటున్నా
ఈ చిటపటలో చిటికెల తాళం నీదేనా
మతి చెడే దాహమై అనుసరించి వస్తున్నా
జత పడే స్నేహమై అనునయించనా
చలి పిడుగుల సడి విని జడిసిన బిడియం తడబడి నిన్ను విడదా
ఈ వర్షం సాక్షిగా తెలపనీ నువు నాకె సొంతం
ఈ వర్షం సాక్షిగా కలపనీ బంధం

ఏ తెరమరుగైన ఈ చొరవను ఆపేనా
నా పరువము నీ కనులకు కానుక ఇస్తున్నా
ఏ చిరు చినుకైన నీ సిరులను చూపేనా
ఆ వరుణికె ఋణపడిపోనా ఈ పైన
త్వరపడే వయసునే నిలుపలేను ఇకపైన
విడుదలే వద్దనే ముడులువేయనా
మన కలయిక చెదరని చెలిమి ఋజువని చరితలు చదివేలా

ఈ వర్షం సాక్షిగా తెలపనీ నువు నాకె సొంతం
ఈ వర్షం సాక్షిగా కలపనీ బంధం

మెల్లగా కరగనీ రెండు మనసుల దూరం
చల్లగా తెరవని కొంటె తలపుల ద్వారం
వలపు వాన దారాలే పంపుతున్నది ఆకాశం
చినుకు పూల హారాలే అల్లుతున్నది మన కోసం
తడిపే తడికి తనతో నడిపి హరివిల్లును వంతెన వేసిన శుభవేళా

ఈ వర్షం సాక్షిగా తెలపనీ నువు నాకె సొంతం
ఈ వర్షం సాక్షిగా కలపనీ బంధం

Tuesday, January 18, 2011

రోబో--2011
సంగీతం::A.R.రెహమాన్
రచన::భువనచంద్ర
గానం::జావెద్ అలీ,చిన్మయి


పల్లవి:::
కిళిమాంజారో భళ భళిమాంజారో
కథకళిమాంజారో యారో యారో...
ఆహా ఆహా... ఆహా ఆహా...
మొహంజోదారో నువు అహంజాదారో
రావే షెహెంజాదారో
యారో యారో...
చుట్టూ చూసి ఒట్టే వేసి కళ్ళతోటే కొరికై
ముద్దులతోటి వెచ్చ పెట్టి
సిగ్గు పండు ఒలిచై
పెద్ద పాము మళ్లై వచ్చి
పిల్ల జింకను పట్టై
శొంఠి మిరియంతోటే నన్ను
సూప్ మల్లే తాగై
ఈవ్‌గారి చిట్టి చెల్లి నాకాడుంది తెలుసా
ఆరడగుల ఆలీవ్‌పండు
అప్పగించై చిలక
కొక్కొక్కో అంది గిన్నెకోడి
చెక్కచెక్కక్కో ఎంత వన్నెలాడి
ఒక్కొక్కో ముద్దు ఎంచుకోండి
ఎంచుకోండి...

చరణం::1
నెర పచ్చావే గిరి గచ్చావే
ఎరుపెక్కినా దొరబుచ్చీవే
అరె నూరుకోట్ల జనం ఒక్కటైనా
నీకు పోటీ కానం
ఇటు ఒక్కటే అటు ఒక్కటే
విడితే గుట్టు మనమొక్కటే
నా సోకు పళ్లే తిని వెన్ను పట్టి
ఆరబెట్టై హనీ
వేళ్లని కుదిపే వర్షం నేను
తొలకరినై వచ్చా
పెదవితో పెదవికి తాళం వేసి
ఒక యుగం ముగించెయ్
గడుసు అబ్బాయి

చరణం::2
మర వీరుడా వలచానురా
కురవంజితో చెయ్ భాంగడా
నువుదారికొస్తే భళ రెచ్చగొట్టి
కానుకిస్తా ఇలా
మదమెక్కినా మొనగత్తెనోయ్
పొదచాటున పడగొట్టేసెయ్
అరె నూరు గ్రాము నీ నడుం
పుంజునై దోచుకుంటా నిజం
తేటగ ఉన్న దూటనయో
నను నోటబెట్టై మొత్తం
పచ్చని పసిరిక నీవైతే పులి గడ్డే
తినదా అనుదినం

భిల్లా -- 2009-
సంగీతం::మణిశర్మ
రచన::రామజోగయ్య శాస్తి
గానం::హేమచంద్ర,మాళవిక


మసాలా మిర్చి పిల్ల మజా చేద్దాం వత్తావా
నసాలా మంటేత్తేలా మీఠా ముద్దే ఇత్తావా
సీ పోరా రావాద్దన్నా రయ్యా రయ్యా వత్తావా
పో పో రా పొమ్మన్నాక వచ్చిందారే పోతావా
బొమ్మాళీ..బొమ్మాళీ..
నిన్నొదలా వదలా వదలా బొమ్మాళీ..
పెళ్ళంటూ..అవ్వాలి..
ఆపైనే నీకు నాకు చుమ్మాళీ..
ఐతే యాడుందే తాళి ఐ వోన మేక్‌ యూ ఆలీ( I Wanna Make U Aali
Give Me My Taali, My Life Is Kaali Kaalii)

గివ్ మి మై తాళి
మై లైఫ్‌ ఈజ్‌ ఖాళీ ఖాళీ..యాడుందే..2

కొరికి పిల్లడా నీక్కొంచెం దూకుడెక్కువా
సరదా సాలిత్తావా సరసం కానిత్తావా
ఉరికి రాకలా నాకేమో చొరవ తక్కువా
వరసే మారుత్తావా మురిపెం తీరుత్తావా
ఛూమ్మంతరమేస్తాలే బ్రహ్మచారి
ముచ్చట్లే తీరాలంటే ముందరుంది కోరి దారి

బొమ్మాళీ..బొమ్మాళీ..
నిన్నొదలా వదలా వదలా బొమ్మాళీ..
పెళ్ళంటూ..అవ్వాలి..
ఆపైనే నీకు నాకు చుమ్మాళీ..
యాడుందే తాళి ఐ వోన మేక్‌ యూ ఆలీ( I Wanna Make U Aali
Give Me My Taali, My Life Is Kaali Kaalii)

గివ్‌ మి మై తాళి
మై లైఫ్‌ ఈజ్‌ ఖాళీ ఖాళీ 2

బూరిబుగ్గని బుజ్జిగాడా బుజ్జిగించవా
సిలకా సనువిత్తావా సురుకే సవిసూత్తావా
ముద్దబంతిని ముద్దారా ముట్టడించవా
తళుకే నలిగిత్తావా కులుకే ఒలికిత్తావా
అతిగా ఉడుకెత్తావే సామి రంగా
ఐతే సుతి మెత్తంగా గిల్లుకోవా కోవా రావా

బొమ్మాళీ..బొమ్మాళీ..
నిన్నొదలా వదలా వదలా బొమ్మాళీ..
పెళ్ళంటూ..అవ్వాలి..
ఆపైనే నీకు నాకు చుమ్మాళీ..
యాడుందే తాళి ఐ వోన మేక్‌ యూ ఆలీ( I Wanna Make U Aali
Give Me My Taali, My Life Is Kaali Kaalii)

గివ్‌ మి మై తాళి
మై లైఫ్‌ ఈజ్‌ ఖాళీ ఖాళీ 2

Wednesday, January 12, 2011

స్నేహ గీతం ~~ 2009


సంగీతం::సునీల్ కాశ్యప్
రచన::సిరాశ్రీ
గానం::సాయి శివాణి


వెలిగే వెన్నెలే విడిచేనా
తెలిసి కన్నులే కరిగేనా..ఓ ప్రేమా

కలలే అలలై కన్నులు నదులై కలతలుగా నిలిచే
కమ్మని కబురే కాదని కదిలే కలకలమే మిగిలే
తలపే..చెదిరెనా
తపనే..తరిమెనా

వెలిగే వెన్నెలే విడిచేనా
తెలిసి కన్నులే కరిగేనా..ఓ ప్రేమా

చిగురులు తొడిగిన తోడే కలయై చిటికెలో నను వీడే
చింతే వచ్చి చెంతన చేరి శిశిరం లా తోచే
నడకే..తడబడే
నడిపే..విధి ఇదే

వెలిగే వెన్నెలే విడిచేనా
తెలిసి కన్నులే కరిగేనా..ఓ ప్రేమా

స్నేహ గీతం ~~ 2009


సంగీతం::సునీల్ కాశ్యప్
గానం::కార్తీక్
రచన::చిన్ని చరణ్

వసంతమేది వరించి రాదు అదేరా విజయం తీరే
వరాన్ని కోరే నీ పయనంలో ముందుంది ఆశల దారే
రేపటి గెలుపుకు రూపమే ఓటమిరా
వేకువ జాడను వెతికే మెరుపై రా

వసంతమేది వరించి రాదు అదేరా విజయం తీరే
వరాన్ని కోరే నీ పయనంలో ముందుంది ఆశల దారే

చినుకై రాలే మేఘాన్ని ఆపేనా ఎవరైనా
వెనుకడుగెయ్యక శిఖరాన్నే చేరాలో ఏమైనా
నీ కలలను చూపేనా కని పెంచిన అమ్మైనా
నీ కలతను చెరిపేనా శ్రుష్టించిన బ్రహ్మైనా
నీకే సాధ్యం ....ఆ ఆ ఆ

వసంతమేది వరించి రాదు అదేరా విజయం తీరే
వరాన్ని కోరే నీ పయనంలో ముందుంది ఆశల దారే
రేపటి గెలుపుకు రూపమే ఓటమిరా
వేకువ జాడను వెతికే మెరుపై రా

పడినా లేచే కెరటాల ప్రతిబింబం బ్రతుకేగా
నడి రాతిరిని దాటందే ఉదయం చిగురించదుగా
ఆ నింగిని తాకేలా సందిస్తే నీ బాణం
తన పరుగును ఆపేనా ఎదురయ్యే అవరోధం
గెలుపే తధ్యం .....ఆ ఆ ఆ

వసంతమేది వరించి రాదు అదేరా విజయం తీరే
వరాన్ని కోరే నీ పయనంలో ముందుంది ఆశల దారే
రేపటి గెలుపుకు రూపమే ఓటమిరా
వేకువ జాడను వెతికే మెరుపై రా

స్నేహితుడ -- 2009
సంగీతం::శివరామ్ శంకర్
రచన::భాషాశ్రీ
గానం::కార్తీక్,శ్రేయా ఘోషాల్


ఇంతకూ నువ్వెవరూ వరసకు నాకెవరూ
అంతగా గుచ్చిగుచ్చి చెప్పేటందుకు నేనెవరూ
ఇంతకూ ముందెవరూ ఇంతగా నాకెవరూ
చెంతకు వచ్చి వచ్చి చెప్పినవారే లేరెవరూ
ఒక నిముషం కోపముతో మరు నిముషం నవ్వులతో
నను మురిపిస్తావు మరిపిస్తావు ఎందుకో
నీ పంతము ఏమిటనీ ఏ బంధం మనది అని
నేను ఆలోచిస్తే బదులే దొరకదు ఎంతకూ

ఇంతకూ నువ్వెవరూ వరసకు నాకెవరూ
అంతగా గుచ్చిగుచ్చి చెప్పేటందుకు నేనెవరూ

ఎందుకో ఏమిటో చెప్పలేను కానీ
కలిసావు తియ్యనైన వేళ
చనువుతో చిలిపిగా నీవే మసలుతుంటే నాతో
మరిచాను గుండెలోని జ్వాల
ఓ తొలకరి స్నేహమా నేస్తమా ఏమి మాయో ఇది
నీ అడుగుల నీడలో కాలమే నిలిచి చూస్తున్నది

ఇంతకూ నువ్వెవరూ వరసకు నాకెవరూ
అంతగా గుచ్చిగుచ్చి చెప్పేటందుకు నేనెవరూ

ఎవరనీ చూడక నాకై పరుగు తీస్తూ ఉంటే
నీ తీరే ఆశ రేపె నాలో
నువ్వలా కసురుతూ నాకే అదుపు నేర్పుతుంటే
చూసాలే నన్ను నేను నీలో
ప్రియమైన సమయమా గమనమా చెప్పెవే అతనికి
ఈ చిరు చిరు పయనమే మధురమై నిలిచిపోతుందని

ఇంతకూ నువ్వెవరూ వరసకు నాకెవరూ
అంతగా గుచ్చిగుచ్చి చెప్పేటందుకు నేనెవరూ
ఒక నిముషం కోపముతో మరు నిముషం నవ్వులతో
నను మురిపిస్తావు మరిపిస్తావు ఎందుకో
నీ పంతము ఏమిటనీ మన బంధం మనది అని
నేను ఆలోచిస్తే బదులే దొరకదు ఎంతకూ

హీరో ~~ 2008సంగీతం::మణిశర్మ
రచన::అనంత్ శ్రీరాం
గానం::హరిచరణ్,ప్రయ

కన్నుల్లోన కనబడే..మెరుపులన్నీ తలపులే
గుండెల్లోన వినబడే..తలపులన్నీ వలపులే..2
వలపంటే అదే..నీ వలనే అనీ
కలిగిందే అనీ..వయసన్నదీ

వయసంతా..పెదవుల్లో
కదిలిందే ఏదో..కోరిందే
కదిలే ఈ కాలం..ఆగిందే
కన్నుల్లోన కనబడే..మెరుపులన్నీ తలపులే
గుండెల్లోన వినబడే..తలపులన్నీ వలపులే

ఊపిరిలో ఆవిరులే వేసాకాలం
వేసవిలో నీ చెలిమే శీతాకాలం
కలకాలం..కలగాలీ..కులుకుల్లో జ్వరం
కలిగే..ఆ జ్వరమే..ఉడికించే వరం
ఎన్నో వరములనే నువ్వే ఇస్తున్నా
ఇంకా ఇంకొకటీ కావాలంటున్నా

కన్నుల్లోన కనబడే..మెరుపులన్నీ తలపులే
గుండెల్లోన వినబడే..తలపులన్నీ వలపులే

ఇంకొకటీ వేరొకటీ నాదౌతుంటే
ఇప్పటికీ ఇచ్చినదీ ఇంకా కొంతే
ఇది కొంతే..అనుకుంటే..ఇక ఇస్తాను నా
ప్రాణం..అది చాలా..మరి ఈ జన్మకీ
ప్రాణం లో వెలిగే ప్రేమే కావలెనే
ప్రేమించే మదిలో చోటే కావలెనే

కన్నుల్లోన కనబడే..మెరుపులన్నీ తలపులే
గుండెల్లోన వినబడే..తలపులన్నీ వలపులే..2

Monday, January 3, 2011

ఆరెంజ్ -- 2010
సంగీతం::హరిస్ జయ్ రాజ్
రచన::వనమాలి
గానం::నరేష్ అయ్యర్

నేను నువ్వంటూ..వేరై ఉన్నా..
నాకీవేళా..నీలో నేనున్నట్టుగా..
అనిపిస్తూ ఉందే వింతగా..
నాకోసం నేనే వెతికేంతగా..

నువ్వే లేకుంటే..ఏమౌతానో..
నీ స్నేహాన్నే..కావాలంటున్నానుగా..
కాదంటే నామీదొట్టుగా..ఏమైనా చేస్తా నమ్మేట్టుగా

ఒకసారి చూసి నే వలచానా..
నను వీడిపోదు ఏ మగువైనా..
ప్రేమిస్తానే ఎంతో గాఢంగా..
నా ప్రేమలోతులో మునిగాకా..
నువు పైకి తేలవే సులభంగా..
ప్రాణాలైనా ఇస్తా ఏకంగా..

నేను నువ్వంటూ..వేరై ఉన్నా..
నాకీవేళా..నీలో నేనున్నట్టుగా..
అనిపిస్తూ ఉందే వింతగా..
నాకోసం నేనే వెతికేంతగా..

నిజాయితీ ఉన్నోడినీ..
నిజాలనే అన్నోడినీ..
అబద్దమే రుచించనీ అబ్బాయినీ..
ఒకే ఒక మంచోడినీ..
రొమాన్సులో పిచ్చోడినీ..
పర్లేదులే వప్పేసుకో సరేననీ..
ముసుగేసుకోదు ఏ నాడూ..
నా మనసే ఓ భామా..
నను నన్నుగానే చూపిస్తూ..
కాదన్నా పోరాడేదే నా ప్రేమా..

నేను నువ్వంటూ..వేరై ఉన్నా..
నాకీవేళా..నీలో నేనున్నట్టుగా..
అనిపిస్తూ ఉందే వింతగా..
నాకోసం నేనే వెతికేంతగా..

తిలోత్తమా తిలోత్తమా..ప్రతీక్షణం విరోధమా..
ఇవాళ నా ప్రపంచమే నువ్వే సుమా..
ఓ ఓ గ్రహాలకే వలేసినా..దివే అలా దిగొచ్చినా..
ఇలాంటీ ఓ మగాడినే చూళ్ళేవమ్మా..
ఒకనాటి తాజ్ మహలైనా..నా ముందూ పూరిల్లే
ఇకపై గొప్ప ప్రేమికుడై..లోకంలో నిలిచే పేరే నాదేలే..

నేను నువ్వంటూ..వేరై ఉన్నా..
నాకీవేళా..నీలో నేనున్నట్టుగా..
అనిపిస్తూ ఉందే వింతగా..నాకోసం నేనే వెతికేంతగా..

నువ్వే లేకుంటే..ఏమౌతానో..
నీ స్నేహాన్నే..కావాలంటున్నానుగా..
కాదంటే నామీదొట్టుగా..ఏమైనా చేస్తా నమ్మేట్టుగా..

ఒకసారి చూసి నే వలచానా..
నను వీడిపోదు ఏ మగువైనా..
ప్రేమిస్తానే ఎంతో గాఢంగా..
నా ప్రేమలోతులో మునిగాకా..
నువు పైకి తేలవే సులభంగా..
ప్రాణాలైనా ఇస్తా ఏకంగా..

ఆరెంజ్ -- 2010
సంగీతం::హరిస్ జయ్ రాజ్
రచన::వనమాలి
గానం::కార్తీక్


చిలిపిగ చూస్తావలా..పెనవేస్తావిలా..నిన్నే ఆపేదెలా
చివరకి నువ్వే అలా..వేస్తావే వలా..నీతో వేగేదెలా

ఓ ప్రేమా..కన్నుల్లో వాలే రోజు ఎంతో బాగుందనీ కలా
కొన్నాళ్ళే..అందంగా ఊరిస్తోందీ ఆపై చేదెక్కుతోందిలా
కడదాకా ప్రేమించే దారేదో పోల్చేదెలా


చిలిపిగ చూస్తావలా..పెనవేస్తావిలా..నిన్నే ఆపేదెలా
చివరకి నువ్వే అలా..వేస్తావే వలా..నీతో వేగేదెలా

నిన్నే ఇలా..చేరగా..మాటే మార్చీ మాయే చెయ్యాలా
నన్నే ఇకా..నన్నుగా..ప్రేమంచనీ ప్రేమేలా
ఊపిరే ఆగేదాకా..ఏదో ఒక తోడుండాలా
నన్నింతగా..ఊరించేస్తూ అల్లేస్తుందే నీ సంకెలా

కొంచెం మధురము..కొంచెం విరహము..ఇంతలో నువ్వు నరకం
కొంచెం స్వర్గము..కొంచెం శాంతము..గొంతులో చాలు గరళం
కొంచెం పరువము..కొంచెం ప్రణయము..గుండెనే కోయు గాయం
కొంచెం మౌనము..కొంచెం గానము..ఎందుకీ ఇంద్రజాలం

ఇన్నాళ్ళుగా..సాగినా..ప్రేమనుంచి వేరై పోతున్నా
మళ్ళీ మరో..గుండెతో..స్నేహం కోరీ వెళుతున్నా
ప్రేమనే..దాహం తీర్చే..సాయం కోసం వేచానిలా
ఒక్కోక్షణం..ఆ సంతోషం..నాతో పాటు సాగేదెలా ఎలా

చిలిపిగ చూస్తావలా..పెనవేస్తావిలా..నిన్నే ఆపేదెలా
చివరకి నువ్వే అలా..వేస్తావే వలా..నీతో వేగేదెలా

ఓ ప్రేమా..కన్నుల్లో వాలే రోజు ఎంతో బాగుందనీ కలా
కొన్నాళ్ళే..అందంగా ఊరిస్తోందీ ఆపై చేదెక్కుతోందిలా
కడదాకా ప్రేమించే దారేదో పోల్చేదెలా

కొంచెం మధురము..కొంచెం విరహము..ఇంతలో నువ్వు నరకం
కొంచెం పరువము..కొంచెం ప్రణయము..గుండెనే కోయు గాయం
కొంచెం మధురము..కొంచెం విరహము
కొంచెం పరువము..కొంచెం ప్రణయము