Friday, September 10, 2010

కొత్త బంగారు లోకం -- 2008
సంగీతం::మిక్కీ J.మేయర్
రచన::సిరివెన్నెల
గానం::SP.బాలు


నీ ప్రశ్నలు నీవే..ఎవ్వరో బదులివ్వరుగా..
నీ చిక్కులు నీవే..ఎవ్వరూ విడిపించరుగా..
ఏ గాలో నిన్ను..తరుముతుంటే అల్లరిగా..
ఆగాలో లేదో..తెలియదంటే చెల్లదుగా..
పది నెలలు తనలో నిన్ను మోసిన అమ్మైనా..
అపుడో ఇపుడో కననే కనను అంటుందా..
ప్రతి కుసుమం తనదే అనదే విరిసే కొమ్మైనా..
గుడికో జడకో సాగనంపక ఉంటుందా..
బతుకుంటే బడి చదువా..అనుకుంటే అతి సులువా..
పొరబడినా పడినా..జాలిపడదే కాలం మనలాగా..
ఒక నిమిషం కూడా..ఆగిపోదే నువ్వొచ్చేదాకా....ఓ..ఓ..ఓ..ఓ..

అలలుండని కడలేదని అడిగేందుకె తెలివుందా..
కలలుండని కనులేవని నిత్యం నిదరోమందా..
గతముందని గమనించని నడిరేయికి రేపుందా..
గతి తోచని గమనానికి గమ్యం అంటూ ఉందా..
వలపేదో వల వేసింది..వయసేమో అటు తోస్తుంది..
గెలుపంటే ఏదో ఇంత వరకు వివరించే రుజువేముంది..ఓ..ఓ..ఓ..ఓ..
సుడిలో పడు ప్రతి నావా..ఓ..ఓ..ఓ..ఓ..చెబుతున్నది వినలేవా..

పొరబాటున చేజారిన తరుణం తిరిగొస్తుందా..
ప్రతి పూటొక పుటగా తన పాఠం వివరిస్తుందా..
మన కోసమే తనలో తను రగిలే రవి తపనంతా..
కనుమూసిన తరువాతనే పెను చీకటి చెబుతుందా..
కడ తేరని పయనాలెన్ని..పడదోసిన ప్రణయాలెన్ని..
అని తిరగేశాయా చరిత పుటలు..వెనుజూడక ఉరికే వెతలు..
తమ ముందు తరాలకు స్మృతుల చితులు అందించాలా ప్రేమికులు....ఓ..ఓ..ఓ..ఓ..

ఇది కాదే విధి రాత....ఓ..ఓ..ఓ..ఓ..అనుకోదేం ఎదురీత..
పది నెలలు తనలో నిన్ను మోసిన అమ్మైనా..
అపుడో ఇపుడో కననే కనను అంటుందా..
ప్రతి కుసుమం తనదే అనదే విరిసే కొమ్మైనా..
గుడికో జడకో..సాగనంపక ఉంటుందా..
బతుకుంటే బడి చదువా..అనుకుంటే అతి సులువా..
పొరబడినా పడినా..జాలిపడదే కాలం మనలాగా..
ఒక నిమిషం కూడా..ఆగిపోదే నువ్వొచ్చేదాకా ....ఓ..ఓ..ఓ..ఓ..

కొత్త బంగారు లోకం -- 2008
సంగీతం::మిక్కీ J.మేయర్
రచన::సిరివెన్నెల
గానం::నరేష్ అయ్యర్,కళ్యాణిఓ..కే అనేశా..దేఖో నా భరోసా
నీకే వదిలేశా..నాకెందుకులే రభసా --2

భారమంతా..నేను మోస్తా..అల్లుకోవాశాలతా
చేరదీస్తా..సేవ చేస్తా..రాణిలా చూస్తా
అందుకేగా..గుండెలోనే..పేరు రాశా

తెలివనుకో..తెగువనుకో..మగజన్మకలా
కధ మొదలనుకో..తుదివరకూ..నిలబడగలదా

ఓ..కే అనేశా..దేఖో నా భరోసా
నీకే వదిలేశా..నాకెందుకులే రభసా --2
పరిగెడదాం..పదవె చెలీ
ఎందాక అన్నానా
కనిపెడదాం..తుది మజిలీ
ఎక్కడున్నా
ఎగిరెళదాం..ఇలనొదిలీ
నిన్నాగమన్నానా
గెలవగలం..గగనాన్నీ
ఎవరాపినా

మరోసారి అను ఆ మాటా..మహారాజునై పోతాగా
ప్రతి నిమిషం..నీకోసం..ప్రాణం సైతం పందెం వేసేస్తా

ఆ తరుణమూ..కొత్త వరమూ..చెంగుముడి వేసిందిలా
చిలిపితనమూ..చెలిమి గుణమూ..ఏవిటీ లీల
స్వప్నలోకం..ఏలుకుందాం..రాగమాలా

అదిగదిగో..మది కెదురై..కనబడలేదా
కధ మొదలనుకో..తుదివరకూ.. నిలబడగలదా

పిలిచినదా..చిలిపి కలా
వింటూనే వచ్చేశా
తరిమినదా..చెలియనిలా
పరుగు తీశా
వదిలినదా..బిడియమిలా
ప్రశ్నల్ని చెరిపేసా
ఎదురవదా..చిక్కు వలా
ఎటో చూశా

భలేగుందిలే నీ ధీమా..ఫలిస్తుందిలే ఈ ప్రేమా
అదరకుమా..బెదరకుమా.
త్వరగా..విడిరా..సరదా..పడదామా...

పక్కనుంటే..ఫక్కుమంటూ..నవ్వినా నా ప్రియతమా
చిక్కునుంటే..బిక్కుమంటూ..లెక్క చేస్తాగా
చుక్కలన్నీ..చిన్నబోవా..చక్కనమ్మా

మమతనుకో..మగతనుకో.మతి చెడి పోదా
కధ మొదలనుకో..తుదివరకూ..నిలబడగలదా

కొత్త బంగారు లోకం--2008::Kotta Bangaru Lokam--2008
సంగీతం::మిక్కీ J.మేయర్
రచన::అనంత శ్రీరాం
గానం::కార్తీక్


నిజంగా..నేనేనా..ఇలా నీ జతలో ఉన్నా
ఇదంతా.. ప్రేమేనా..ఎన్నో వింతలు చూస్తున్నా
ఎదలో ఎవరో చేరీ..అన్నీ చేస్తున్నారా
వెనకే వెనకే ఉంటూ నీపై..నన్నే తోస్తున్నారా

హరే హరే హరే హరే రామా..మరీ ఇలా ఎలా వచ్చేసిందీ ధీమా
ఎంతో హుషారేదో ఉన్నాదేదో లోనా..ఏమ్మా - 2

నిజంగా..నేనేనా..ఇలా నీ జతలో ఉన్నా
ఇదంతా..ప్రేమేనా..ఎన్నో వింతలు చూస్తున్నా

ఈ వయస్సులో ఒకో క్షణం ఒకో వసంతం
నా మనస్సుకి ప్రతీ క్షణం నువ్వే ప్రపంచం
ఓ సముద్రమై అనుక్షణం పొంగే సంతోషం
అడుగులలోనా..అడుగులు వేస్తూ
నడిచిన దూరం ఎంతో ఉన్నా
అలసట రాదూ..గడచిన కాలం
ఇంతని నమ్మనుగా....

నిజంగా..నేనేనా..ఇలా నీ జతలో ఉన్నా
ఇదంతా..ప్రేమేనా..ఎన్నో వింతలు చూస్తున్నా

నా కలే ఇలా నిజాలుగా నిలుస్తూ ఉంటే
నానా గతాలనే కవ్వింతలై పిలుస్తూ ఉంటే
ఈ వరాలుగా ఉల్లాసమై కురుస్తూ ఉంటే
పెదవికి చెంపా..తగిలిన చోటా
పరవశమేదో తోడౌతుంటే
పగలే అయినా..గగనం లోనా
తారలు చేరెనుగా....

నిజంగా..నేనేనా..ఇలా నీ జతలో ఉన్నా
ఇదంతా.. ప్రేమేనా..ఎన్నో వింతలు చూస్తున్నా
ఎదలో ఎవరో చేరీ..అన్నీ చేస్తున్నారా
వెనకే వెనకే ఉంటూ నీపై..నన్నే తోస్తున్నారా

హరే హరే హరే హరే రామా..మరీ ఇలా ఎలా వచ్చేసిందీ ధీమా
ఎంతో హుషారేదో ఉన్నాదేదో లోనా..ఏమ్మా - 2
    

Kotha Bangaru Lokam--2008
Music::Micky J.Meyer
Lyrics::Anantha Sriram
Singer's:: Karthik

:::

Nijamga nenena ilaa ne jathalo unnaa
Idantha preme na enno vinthalu chustunnaa
Yedalo evaro cheri anni chestunnara
Venake venake untu nee pai nanne thostunnara 

Hare hare hare hare hare rama
Mari ilaa elaa vachesindi dheema
Entho hushaaruga unnadhe lolona yemmaa 
Hare hare hare hare hare rama
Mari ilaa elaa vachesindi dheema
Entho hushaaruga unnade lolona yemma   

Nijamga nenena ila ne jathalo unnaa
Idantha preme na enno vinthalu chustunnaa  

:::1

Ee vayassulo okko kshanam okko vasantham
Na manassuke prathi kshanam nuvve prapancham
Oo samudramai anukshanam ponge santosham
Adugula lona adugulu vesthu nadichina dhooram entho unna
Alasata raadu gadachina kaalam enthani nammanugaa  

Nijamga nenena ila ne jathalo unnaa
Idantha preme na enno vinthalu chustunnaa 

:::2

Naa kale ila nijaaluga nilusthu unte
Naa gathaalane kavvinthalai pilusthu unte
Ee varaaluga ullaasame kurusthu unte
Pedaviki chempa tagilina chota paravashamedo thodavutunte
Pagale aina gaganam lona taaralu cherenugaa 

Nijamga nenena ila ne jathalo unnaa
Idantha preme na enno vintalu chustunnaa
Yedalo evaro cheri anni chestunnara
Venake venake untu nee pai nanne thostunnara 

Hare hare hare hare hare rama
Mari ilaa elaa vachesindi dheema
Entho hushaaruga unnadhe lolona yemmaa 

Hare hare hare hare hare rama
Mari ilaa elaa vachesindi dheema
Entho hushaaruga unnadhe lolona yemma 

కొత్త బంగారు లోకం -- 2008
సంగీతం::మిక్కీ J.మేయర్
రచన::సిరివెన్నెల
గానం::శ్వేతా ప్రసాద్


నేననీ నీవనీ వేరుగా లేమనీ
చెప్పినా వినరా ఒకరైనా
నేను నీ నీడని నువ్వు నా నిజమని
ఒప్పుకోగలరా ఎపుడైనా ఆ..
రెప్ప వెనకాల స్వప్నం
ఎప్పుడెదురయ్యే సత్యం తెలిస్తే..
అడ్డుకోగలదా వేగం
కొత్త బంగారు లోకం పిలిస్తే..

మొదటి సారి మదిని చేరి
నిదర లేపిన ఉదయమా
వయసులోని పసితనాన్ని
పలకరించిన ప్రణయమా
మరీ కొత్తగా మరో పుట్టుక
అనేటట్టుగా ఇది నీ..మా..యే..నా..

నేననీ నీవనీ వేరుగా లేమనీ
చెప్పినా వినరా ఒకరైనా
నేను నీ నీడని నువ్వు నా నిజమని
ఒప్పుకోగలరా ఎపుడైనా ఆ..
రెప్ప వెనకాల స్వప్నం
ఎప్పుడెదురయ్యే సత్యం తెలిస్తే..
అడ్డుకోగలదా వేగం
కొత్త బంగారు లోకం పిలిస్తే..

పదము నాది పరుగు నీది
రధమువైరా ప్రియతమా
తగువు నాది తెగువ నీది
గెలుచుకో పురుషంకమా
నువ్వే దారిగా నేనే చేరగా
ఎటూ చూడక వెనువెంటే రానా

నేననీ నీవనీ వేరుగా లేమనీ
చెప్పినా వినరా ఒకరైనా
నేను నీ నీడని నువ్వు నా నిజమని
ఒప్పుకోగలరా ఎపుడైనా ఆ..
రెప్ప వెనకాల స్వప్నం
ఎప్పుడెదురయ్యే సత్యం తెలిస్తే..
అడ్డుకోగలదా వేగం
కొత్త బంగారు లోకం పిలిస్తే..

Wednesday, September 1, 2010

అదుర్స్ -- 2009సంగీతం::దేవిశ్రీ ప్రసాద్
రచన::చంద్రబోస్
ప్రోడ్యుసర్::వంశి మోహన్
డైరెక్టర్::VV.వినాయక్
గానం::Jr.N.T.R. రీట

Where is that?
What is that?
Where is that?
What is that?

Where is the పంచెకట్టు.. where is the పిలకజుట్టు
Where is the నిలువు బొట్టు చారీ
What is this suit boot .. what is this French cut
What is this gulf scent చారీ

I don’t want పంచెకట్టు.. I don’t want పిలకజుట్టు
I don’t want నిలువుబొట్టు పోరీ
I like this suit boot.. I like this French cut
I like this gulf scent పోరీ

Farex baby లా ఉండే నువ్వూ .. RDX బాంబల్లే అయిపోయావే
నీ Rolex body తో మాచ్ అయ్యేలా .. జర remix అయి వచ్చేసానే

where is that?
ఇప్పేసా
where is that?
కట్ చేసా
where is that?
చెరిపేసా

Where is the పంచెకట్టు.. where is the పిలకజుట్టు
Where is the నిలువు బొట్టు చారీ
I like this suit boot.. I like this French cut
I like this gulf scent పోరీ

C H A R I is chari .. He is gonna say brand new story
C H A R I is chari .. అయ్యబాబోయ్ చేస్తాడు గుండె చోరీ

రాహుకాలం చూడందే తెల్లారీ .. మంచినీళ్ళైనా ముట్టని ఓ చారీ
Good morning అన్నవే పెదవుల్తో మితి మీరీ
అరె sentimental గా సుకుమారీ.. నే fox tail తొక్కానే కాల్ జారీ
ఆ లక్కేదో నా కిక్కు పెంచిందే .. luck మారీ

హే .. సేమ్యా ఉప్మాలా ఉండే నువ్వు .. Chinese noodles లా change అయ్యావే
femina miss లాంటి నీకోసమే నే ఇస్టైలు మార్చేసానే !

where is that?
ఇప్పేసా
where is that?
కట్ చేసా
where is that?
చెరిపేసా

Where is the పంచెకట్టు.. where is the పిలకజుట్టు
Where is the నిలువు బొట్టు చారీ
I like this suit boot.. I like this French cut
I like this gulf scent పోరీ

Rewind చేసీ చూస్తే మరీ .. స్వాతిముత్యం లాంటిది నీ history
Romance లో నీకింత scene ఉందా .. బ్రహ్మచారీ
నా daily మంత్రాలు పొలమారీ .. ఎపుడేం చేసానో నోరు జారి
నా flashback మటాషై మారానిలా .. పోరీ

హే ఎర్రబస్ లాగా ఉండే నువ్వూ .. air bus లాగా style అయ్యావే
mecanas gold లాంటి నీ beauty కి నేను పోటీగా పోటెత్తానే !

where is that?
ఇప్పేసా
where is that?
కట్ చేసా
where is that?
చెరిపేసా

Where is the పంచెకట్టు.. where is the పిలకజుట్టు
Where is the నిలువు బొట్టు చారీ
I like this suit boot.. I like this French cut
I like this gulf scent పోరీ

C H A R I is chari .. He is gonna say brand new story
C H A R I is chari .. అయ్యబాబోయ్ చేస్తాడు గుండె చోరీ