Monday, May 24, 2010

వరుడు ~~ 2010సంగీతం::మణి శర్మ
రచన::వేటూరి
గానం::సోనూనిగం,శ్రేయాఘోషాల్


బహుశా ఓ చంచలా...ఎగిరే రాయంచలా
తగిలే లే మంచులా...చూపులో చూపుగా

అయినా కావచ్చులే...ఒకటై పోవచ్చులే
ఇలపై ఆకాశమే ఇకపై వాలొచ్చులే...యే దూరమైనా చేరువై

బహుశా ఓ చంచలా...ఎగిరే రాయంచలా
తగిలే లే మంచులా...చూపులో చూపుగా

కనుపాపల్లో నిదురించీ...కల దాటిందీ తొలి ప్రేమా
తొలి చూపుల్లో చిగురించీ...మనసిమ్మందీ మన ప్రేమా

కలగన్నానూ...కవినైనానూ...నిను చూసీ
నిను చూసాకే...నిజమైనానూ...తెర తీసీ

బహుశా ఈ ఆమనీ...పిలిచిందా రమ్మనీ
ఒకటైతే కమ్మనీ...పల్లవే పాటగా

అలలై రేగే అనురాగం...అడిగిందేమో ఒడిచాటూ
ఎపుడూ ఏదో అనుభంధం...తెలిసిందేమో ఒకమాటూ

మధుమాసాలే మన కోశాలై...ఇటురానీ
మన ప్రాణాలే శతమానాలై...జతకానీ

తొలిగా చూసానులే...చెలిగా మారానులే
కలలే కన్నానులే...కలిసే ఉన్నానులే
నా నీవులోనే నేనుగా

బహుశా ఓ చంచలా...ఎగిరే రాయంచలా
తగిలే లే మంచులా...చూపులో చూపుగా

Monday, May 17, 2010

భైరవ ద్వీపం ~~ 1994
సంగీతం::మాధవపెద్ది సురేష్
డైరెక్షన్ సింగీతం:: శ్రీనివాస రావ్
గానం::KS.చిత్ర


విరిసినది వసంతగానం వలపుల పల్లవిగా
విరిసినది వసంతగానం వలపుల పల్లవిగా
మనసే మందారమై
వయసే మకరందమై
అదేదో మయచేసినది

విరిసినది వసంతగానం వలపుల పల్లవిగా

ఝుమ్మంది నాదం రతివేదం
జతకోరే భ్రమర రాగం
రమ్మంది మొహం ఒక దాహం
మరులూరే భ్రమల మైకం
పరువాల వాహిని ప్రవహించే ఈవని
ప్రభవించే ఆమని పులకించే కామిని
వసంతుడే చెలికాంతుడై
దరి చేరే మెల్లగా

విరిసినది వసంతగానం వలపుల పల్లవిగా

ఋతువు మహిమేమో విరితేనే
జడివానై కురిసె తీయగా
లతలు పెనవేయ మైమరచి
మురిసేను తరువు హాయిగా
రాచిలుక పాడగా రాయంచ ఆడగా
రసలీల తోడుగా తనువెల్ల ఊగాగా
మారుడే సుకుమరుడై
జతకుడే మాయగా

విరిసినది వసంతగానం వలపుల పల్లవిగా
విరిసినది వసంతగానం వలపుల పల్లవి
గా

Monday, May 10, 2010

రాజకుమారుడు--1999::Rajakumarudu--1999
సంగీతం::మణిశర్మ
రచన::వేటూరి  
గానం::S.P.బాలు , S.చిత్ర 

పల్లవి::

ఎందుకీ ప్రాయము నీది కానప్పుడు
వద్దులే ప్రాణము నీవు రానప్పుడు
ఈ రాయబారాలు సాగే చలిలో
ఈ హాయి భారాలు మోసే జతలో
ఓ మై లవ్ ఓ మై లవ్..ఓ మై లవ్ ఓ మై లవ్..
ఓ మై లవ్ ఓ మై లవ్..ఓ మై లవ్ ఓ మై లవ్..      

చరణం::1

కన్నుల్లో ప్రాణంలా చైత్రాలలో 
నీకోసం వేచాను పూబాలనై
వెన్నెల్లో దీపంలా ఓ తారనై 
నీకోసం నేనున్నా నీవాడినై
బాధే కదా ప్రేమంటే…
ప్రేమే కదా నీవంటే…
ఐనా తీపే తోడుంటే…
ఎందుకీ ప్రాయము నీది కానప్పుడు
వద్దులే ప్రాణము నీవు రానప్పుడు      

చరణం::2

చీకట్లో నేనుంటే ఓ నీడలా
వాకిట్లో నువ్వేగా నా వెన్నెలా
కలువల్లే నేనుంటే తేనీటిలో 
తొలి ముద్దై వాలేవా నా తుమ్మెదా
ఏ జన్మదో ఈ ప్రేమ 
నీ ప్రేమకే ఈ జన్మ
నీవే నేనైపోతుంటే…      

ఎందుకీ ప్రాయము నీది కానప్పుడు
వద్దులే ప్రాణము నీవు రానప్పుడు
ఈ రాయబారాలు సాగే చలిలో
ఈ హాయి భారాలు మోసే జతలో
ఓ మై లవ్ ఓ మై లవ్..ఓ మై లవ్ ఓ మై లవ్      

Rajakumarudu--1999
Music::Mani Sharma
Lyrics::Veturi
Singer's::S.P.Balu , Chithra

:::

Endukee prayamu needi kanappudu
Vaddhule pranamu neevu ranappudu
Ee rayabharalu saage chalilo
Ee hayibharalu mose jathalo
O my love o my love..O my love o my love
O my love o my love..O my love o my love

:::1

Kannullo pranamla chaitralalo
Neekosam vechanu poobalanai..
Vennello deepam la o tharanai..
Neekosam nenunna neevadinai..
Badhekada premante..
Preme kada neevante..
Aina theepe thodunte..

Endukee prayamu needi kanappudu..
Vaddhule pranamu neevu ranappudu..

:::2

Cheekatlo nenunte o needala..
Vakitlo nuvvega na vennela..
Kaluvalle nenunte thenetilo..
Tholi muddhai valeva na thummeda..
Ye janmado ee prema..
Nee premake ee janma..
Neeve nenai pothunte..

Endukee prayamu needi kanappudu..
Vaddhule pranamu neevu ranappudu..
Ee rayabharalu saage chalilo..
Ee hayibharalu mose jathalo..
O my love o my love.....O my love o my love..

Sunday, May 2, 2010

ఆంటీ--1994

ఆంటీ--1994
తారాగణం::జయసుధ, నాజర్, ఆనంద్, రాజారవీంద్ర, చిన్నా

పల్లవి:

ఒక తారక ఒక జాబిలి మనువాడుకున్నవి
మనసేమిటో మమతేమిటో శృతి చేసుకున్నవి
జతలో బ్రతుకే ముడివేసుకున్నవి
కలలే కథలే కలబోసుకున్నవి
ఒక తారక ఒక జాబిలి మనువాడుకున్నవి
మనసేమిటో మమతేమిటో శృతి చేసుకున్నవి

చరణం::1

వెన్నెలై వెలిగి కాపురం చిలికె సుధలను జీవితం
విరిసెలే బ్రతుకు బంధము తను శ్రీమతిగా ధన్యము
వెన్నెలై వెలిగి కాపురం చిలికె సుధలను జీవితం
విరిసెలే బ్రతుకు బంధము తను శ్రీమతిగా ధన్యము
ఓ ఓ ఓ ఓ ఓ మజిలీలెన్నెన్నో
ఓ ఓ ఓ ఓ ఓ మలుపులు ఇంకెన్నో
మగని నీదు త్యాగం మరువదీ లోకము

ఒక తారక ఒక జాబిలి మనువాడుకున్నవి
మనసేమిటో మమతేమిటో శృతి చేసుకున్నవి

చరణం::2

పంచితే స్నేహ పరిమళం మగువ గుండెకు గాయమా
అందమే స్త్రీకి శాపమా అపనిందలకే మూలమా
పంచితే స్నేహ పరిమళం మగువ గుండెకు గాయమా
అందమే స్త్రీకి శాపమా అపనిందలకే మూలమా
ఓ ఓ ఓ ఓ ఓ కన్నీరెందులకే
ఓ ఓ ఓ ఓ ఓ కాలం ఉన్నదిలే
కలికి చిలక కలతపడక కలదు ఈ శోకము

ఒక తారక ఒక జాబిలి మనువాడుకున్నవి
మనసేమిటో మమతేమిటో శృతి చేసుకున్నవి
జతలో బ్రతుకే ముడివేసుకున్నవి
కలలే కథలే కలబోసుకున్నవి
ఒక తారక ఒక జాబిలి మనువాడుకున్నవి
మనసేమిటో మమతేమిటో శృతి చేసుకున్నవి