Tuesday, May 15, 2012

గబ్బర్‌సింగ్--2012


సంగీతం::దేవిశ్రీ ప్రసాద్
రచన::దేవిశ్రీ ప్రసాద్
గానం::వడ్డేపల్లి శ్రీనివాస్ ,పవన్ కళ్యాణ్

ఏ ..పిల్లా ..
అట్టా.. నవ్వేసేసి పారి పోమాకే బాబు...
మీరెంట్రా నన్ను చూస్తున్నారు
ఎవడి డప్పు వాడు కొట్టండేహే...

యే.. గన్ను లాంటి కన్నులున్న జున్ను లాంటి పిల్లా...
యే.. నవ్వు తోటి నన్ను పేల్చి పారిపోతే ఎల్ల్లా ..
యే.. గన్ను లాంటి కన్నులున్న జున్ను లాంటి పిల్లా...
యే.. నవ్వు తోటి నన్ను పేల్చి పారిపోతే ఎల్ల్లా ..
యే.. సుందరీ.. సుందరీ ..సుందరీ.. మనసు నే చేసినావే ఇస్తిరీ ...
స్ట్రాబెరీ ...బ్లుబెరీ ..బ్లాక్బెరీ...మిక్స్ చేసి.. లిప్ లో పెట్టినావే ఫ్రెష్ జ్యూస్ ఫ్యాక్టరీ..
పిల్లా... నువ్వు లేని జీవితం నల్ల రంగు అంటుకున్న తెల్ల.. కాగితం..
పిల్లా....నువ్వులేని జీవితం ఆవకాయ బద్ధ లేని మందు కన్నా దారుణం
యే.. గన్ను లాంటి కన్నులున్న జున్ను లాంటి పిల్లా...
యే.. నవ్వు తోటి నన్ను పేల్చి పారిపోతే ఎల్ల్లా ..

పంచదార పెట్టి రుద్ధినట్టు, మంచి తేనె తెచ్చి అద్దినట్టు
ద్రాక్ష పండు తీసి పిండినట్లు ఎంత తీపి ఉన్నదే..నీ నవ్వు చుట్టు
వెయ్యి ముగ్గు చుక్కలెట్టినట్టు..విన్నాం లే..
పొయ్యి మీద పాలు పొంగినట్టు ...విన్నాం లే..
పూటకొక్క పండగొచ్చినట్టు..ఏదేదో అవుతోందే ..నీ మీద ఒట్టు
సంపకే.. సంపకే.. సంపకే..నిప్పులాంటి నవ్వులోకి దింపకే
చింపకే..చింపకే..చింపకే..నల్లని రాత్రినే చింపకే ..రంగుతో నింపకే..

పిల్లా....నువ్వు లేని జీవితం బ్రేకు లేని బైకుని రయ్యి మంటు తొలడం థుర్రూఊఊ
పిల్లా....నువ్వు లేని జీవితం ట్రాకు లేని ట్రైను మీద కుయ్యూ మంటు వెల్లడం..

ఒక్క జానేడంత కప్పు కోసం ..పెద్ద వరల్డ్ కప్పు జరుగుతాదే..
నీ నవ్వులున్న లిప్పు కోసం..చిన్న వరల్డ్ వార్ జరిగినా తప్పులేదే..
కొన్ని వేల కోట్ల అప్పు కోసం..కాపు కాసి ఉన్నదంట దేశం..
ఒక్క నవ్వునంట ఇవ్వు పాపం..దాన్ని అమ్ముకుంటే అప్పు బాధ తప్పుతాదే..

కొట్టినా..కొట్టినా..కొట్టినా..గుండెలోన దాగి ఉన్న డప్పుని..
రాసినా..రాసినా..రాసినా..నవ్వు పై ఎవ్వరూ రాయని మస్తు మాస్ పాటని..
పిల్లా.. నువ్వు లేని జీవితం తాడు లేని బొంగరాన్ని గిర్రు మంటు తిప్పడం
పిల్లా..నువ్వు లేనీ జీవితం నునెలోంచి వానలొకి జారిపడ్ఢ అప్పడం

Gabbar Sing--2012
Music::daeviSree prasaad
Lyrics::daeviSree prasaad
Singers::vaDDaepalli Sreenivaas , pavan kaLyaaN

ae..pillaa ..
aTTaa.. navvaesaesi paari pOmaakae baabu...
meereMTraa nannu choostunnaaru
evaDi Dappu vaaDu koTTaMDaehae...

yae.. gannu laaMTi kannulunna junnu laaMTi pillaa...
yae.. navvu tOTi nannu paelchi paaripOtae elllaa ..
yae.. gannu laaMTi kannulunna junnu laaMTi pillaa...
yae.. navvu tOTi nannu paelchi paaripOtae elllaa ..
yae.. suMdaree.. suMdaree ..suMdaree.. manasu nae chaesinaavae istiree ...
sTraaberee ...bluberee ..blaakberee...miks^ chaesi.. lip^ lO peTTinaavae phresh^ jyoos phyaakTaree..
pillaa... nuvvu laeni jeevitaM nalla raMgu aMTukunna tella.. kaagitaM..
pillaa....nuvvulaeni jeevitaM aavakaaya baddha laeni maMdu kannaa daaruNaM
yae.. gannu laaMTi kannulunna junnu laaMTi pillaa...
yae.. navvu tOTi nannu paelchi paaripOtae elllaa ..

paMchadaara peTTi ruddhinaTTu, maMchi taene techchi addinaTTu
draaksha paMDu teesi piMDinaTlu eMta teepi unnadae..nee navvu chuTTu
veyyi muggu chukkaleTTinaTTu..vinnaaM lae..
poyyi meeda paalu poMginaTTu ...vinnaaM lae..
pooTakokka paMDagochchinaTTu..aedaedO avutOMdae ..nee meeda oTTu
saMpakae.. saMpakae.. saMpakae..nippulaaMTi navvulOki diMpakae
chiMpakae..chiMpakae..chiMpakae..nallani raatrinae chiMpakae ..raMgutO niMpakae..

pillaa....nuvvu laeni jeevitaM braeku laeni baikuni rayyi maMTu tolaDaM thurroooooo
pillaa....nuvvu laeni jeevitaM Traaku laeni Trainu meeda kuyyoo maMTu vellaDaM..

okka jaanaeDaMta kappu kOsaM ..pedda varalD^ kappu jarugutaadae..
nee navvulunna lippu kOsaM..chinna varalD^ vaar^ jariginaa tappulaedae..
konni vaela kOTla appu kOsaM..kaapu kaasi unnadaMTa daeSaM..
okka navvunaMTa ivvu paapaM..daanni ammukuMTae appu baadha tapputaadae..

koTTinaa..koTTinaa..koTTinaa..guMDelOna daagi unna Dappuni..
raasinaa..raasinaa..raasinaa..navvu pai evvaroo raayani mastu maas^ paaTani..
pillaa.. nuvvu laeni jeevitaM taaDu laeni boMgaraanni girru maMTu tippaDaM
pillaa..nuvvu laenee jeevitaM nunelOMchi vaanaloki jaaripaDDha appaDaM

గబ్బర్‌సింగ్--2012
సంగీతం::దేవిశ్రీ ప్రసాద్
రచన::రామజోగయ్యశాస్త్రి, బాబా సెహగల్ (Rap)
గానం::బాబా సెహగల్, నవీన్ మాధవ్

Ladies And Gentlemen Boys And Girls
And All The Fans
Here Comes The Power King
We Call Him As Gabbar Singh

దేఖో దేఖో గబ్బర్‌సింగ్
ఆల్ ఇండియాకే హైపర్ సింగ్
వీడి పేరు వింటే
గూండాల గుండెలోన గుళ్ల సౌండింగ్
వీడి బాడీ స్టీల్‌కే సింగ్
వీడి నరం నైలాన్ స్ట్రింగ్
వీడి కేరెక్టర్ ఖాకీ డ్రెస్సుకే కొత్త కలరింగ్
సత్తాకే స్పెల్లింగు... ఎలేలేలే
కొట్టాడో స్వెల్లింగు... ఎలేలేలే
కళ్లల్లో ఫైరింగు... ఎలేలేలే
ఏ విలన్‌కైనా డెత్ వార్నింగు
బైబర్తే పుడింగు... ఎలేలేలే
పవర్‌కే బ్రాండింగు... ఎలేలేలే
హై ఎండు స్టైలింగు... ఎలేలేలే
గబ్బర్‌సింగ్ గబ్బర్‌సింగ్...
He's On The Way To Do Something
గబ్బర్‌సింగ్ గబ్బర్‌సింగ్
It's Brand New Sound To Sing

గబ్బర్...గబ్బర్...గబ్బర్...

చరణం::1

మన జోలికొస్తే బ్రదరు
మంటెత్తిపోద్ది వెదరు
మన చేతిదెబ్బ తిని పడుకున్నోళ్లు
మళ్లీ లెగరు
మంచోణ్ణి గిల్లగలరు
ఎహే... చెడ్డోణ్ని గిచ్చగలరు
ఏలెక్కకందని నాలాంటోణ్ణి కెలికేదెవరు
మెగ్గావాట్ మొగ్గోడు... ఎలేలేలే
ర ప్ఫోడు టప్ఫోడు... ఎలేలేలే
కూసింత తిక్కోడు... ఎలేలేలే
ఇట్టా పుట్టేశాడు వాట్ టూ డూ
జో డర్ గయా సమ్‌ఝో మర్ గయా

రెన్‌డెజ్‌వస్ మసాలా మ్యాన్ గబ్బర్
ఇస్‌కో మిలేగీ తో ఖా జావోగీ చక్కర్
బాంగే దేశీ రాక్ జాజ్ కోయీ భాంగ్డా
ఇస్‌కో జైసే నహీ బన్ కోయీ పగ్‌డా
నహీ పాయా కభీ ఐసే జైసా కింగ్
దట్స్ వై దే కాల్ హిమ్ గబ్బర్‌సింగ్

చరణం::2

మన ఫేసు పిచ్చ క్లాసు
మన పంచ్ ఊర మాసు
ఏ డేంజైరె నా సరే ఎదురెళతాయి
మనలో గట్సు
మన ఒంటిమీద డ్రెస్సు
నిప్పుకు గాలిలాంటి ప్లస్సు
చెమడాలు ఒలిచి ఉతికారేస్తాది
గాడ్ ప్రామిస్సు....
రయ్యంటూ రైడింటూ... ఎలేలేలే
తుఫానై కుమ్మింగు... ఎలేలేలే
తూటాలా స్ట్రయికింగు... ఎలేలేలే
వీడి పోలీసింగే రూల్సు... బ్రేకింగు
జో డర్ గయా సమ్‌ఝో... మర్ గయాGabbar Sing--2012
Music::daeviSree prasaad
Lyrics::raamajOgayyaSaastri, baabaa sehagal (Rap)
Singers::baabaa sehagal , naveen maadhav

Ladies And Gentlemen Boys And Girls
And All The Fans
Here Comes The Power King
We Call Him As Gabbar Singh

daekhO daekhO gabbar^siMg^
aal^ iMDiyaakae haipar^ siMg^
veeDi paeru viMTae
gooMDaala guMDelOna guLla sauMDiMg^
veeDi baaDee sTeel^kae siMg^
veeDi naraM nailaan^ sTriMg^
veeDi kaerekTar^ khaakee Dressukae kotta kalariMg^
sattaakae spelliMgu... elaelaelae
koTTaaDO svelliMgu... elaelaelae
kaLlallO phairiMgu... elaelaelae
ae vilan^kainaa Det^ vaarniMgu
baibartae puDiMgu... elaelaelae
pavar^kae braaMDiMgu... elaelaelae
hai eMDu sTailiMgu... elaelaelae
gabbar^siMg^ gabbar^siMg^...
He's On The Way To Do Something
gabbar^siMg^ gabbar^siMg^
It's Brand New Sound To Sing

gabbar^...gabbar^...gabbar^...

charaNaM::1

mana jOlikostae bradaru
maMTettipOddi vedaru
mana chaetidebba tini paDukunnOLlu
maLlee legaru
maMchONNi gillagalaru
ehae... cheDDONni gichchagalaru
aelekkakaMdani naalaaMTONNi kelikaedevaru
meggaavaaT^ moggODu... elaelaelae
ra pphODu TapphODu... elaelaelae
koosiMta tikkODu... elaelaelae
iTTaa puTTaeSaaDu vaaT^ Too Doo
jO Dar^ gayaa sam^jhO mar^ gayaa

ren^Dej^vas^ masaalaa myaan^ gabbar^
is^kO milaegee tO khaa jaavOgee chakkar^
baaMgae daeSee raak^ jaaj^ kOyee bhaaMgDaa
is^kO jaisae nahee ban^ kOyee pag^Daa
nahee paayaa kabhee aisae jaisaa kiMg^
daTs^ vai dae kaal^ him^ gabbar^siMg^

charaNaM::2

mana phaesu pichcha klaasu
mana paMch^ oora maasu
ae DaeMjaire naa sarae edureLataayi
manalO gaTsu
mana oMTimeeda Dressu
nippuku gaalilaaMTi plassu
chemaDaalu olichi utikaaraestaadi
gaaD^ praamissu
rayyaMToo raiDiMToo... elaelaelae
tuphaanai kummiMgu... elaelaelae
tooTaalaa sTrayikiMgu... elaelaelae
veeDi pOleesiMgae roolsu braekiMgu
jO Dar^ gayaa sam^jhO mar^ gayaa

శుభలగ్నం--1994శుభలగ్నం--1994
సంగీతం::యస్.వి.కృష్ణారెడ్డి
రచన::సిరివెన్నెల
గానం::బాలు, చిత్ర

పొరుగింటి మంగళ గౌరి వేసుకున్న గొలుసు చూడు
ఎదురింటి పిన్నిగారి కాసులపేరు చూడు
ఇరుగుపొరుగు వాళ్ళు భలే బాగుపడ్డారు
నగానట్రా టి.వీ గట్రా కొనుక్కున్నారు
మనకి మల్లే ఎవరు ఉన్నారూ
ఉసూరంటూ ఇలా ఎన్నాళ్ళూ
మనబతుకేమో ఇట్టా తగలబడింది
ఎక్కడ వేసిన గొంగళి అక్కడె ఉంది
పక్కాళ్ళ పాడుగోల పట్టించుకోవద్దె
పొరుగింటి పుల్లకూర తెగమెచ్చుకోవద్దే
నెత్తిన పెట్టుకు చూసే మొగుడూ నీకూ ఉన్నాడే
అందని పళ్ళకు అర్రులు చాచీ అల్లరిపడొద్దే
మనకిలేక అదో ఏడుపా పరులకుంటె మరో ఏడుపా
ఎందుకె ఇట్టా రోజూ మెదడు తింటావు
ఇంటి గుట్టంతా వీధిని పెట్టుకుంటావు

కాంతమ్మగారు కట్టే చీర ఖరీదైనా లేదే పాపం తమ జీతం
నేతచీర కట్టుకున్నా కొట్టవచ్చేటట్టు ఉండే అందం నీ సొంతం
ఉత్తిమాటలెన్ని అన్నా నా సరదా తీరదుగా
ఉన్నదానితోనె మనం సద్దుకుంటే మంచిదిగా
కట్టుకున్న దాని సంబరం తీర్చడమే పురుష లక్షణం
సంపదలోనే లేదు సంతోషం
చంపకె నన్నూ నీ డాబు కోసం
పొరుగింటి మంగళ గౌరి వేసుకున్న గొలుసు చూడు
ఎదురింటి పిన్నిగారి కాసులపేరు చూడు

పలానా వారి మిసెస్ అంటు అంతా
మెచ్చుకుంటే మీకే గొప్ప కాదా
ఆ బోడి పదవికనీ అప్పో సొప్పో
చెయ్యమంటే ఊళ్ళో పరువు పోదా
కాణీకి కొరగానీ పరువూ ఓ పరువేనా
మగాణ్ణి తూచేదీ వాడి పర్సు బరువేనా
డబ్బులేని దర్పమెందుకూ
అయ్యో చేతగాని శౌర్యమెందుకూ
నీకు మొగుడయే యోగ్యత మనిషికి లేదే
ఇనపేట్టెనే వరించి ఉండాల్సిందే
పొరుగింటి మంగళ గౌరి వేసుకున్న గొలుసు చూడు
ఎదురింటి పిన్నిగారి కాసులపేరు చూడు
ఇరుగుపొరుగు వాళ్ళు భలే బాగుపడ్డారు ఏడిసారు
నగానట్రా టి.వీ గట్రా కొనుక్కున్నారు
మనకిలేక అదో ఏడుపా పరులకుంటె మరో ఏడుపా
మనబతుకేమో ఇట్టా తగలబడింది
ఎక్కడ వేసిన గొంగళి అక్కడె ఉంది
ఎందుకె ఇట్టా రోజూ మెదడు తింటావు
ఇంటి గుట్టంతా వీధిని పెట్టుకుంటావు

SubhalagnaM--1994
Music::yas^.vi.kRshNaareDDi
Lyrics::sirivennela
Singers::baalu, chitra

porugiMTi maMgaLa gauri vaesukunna golusu chooDu
eduriMTi pinnigaari kaasulapaeru chooDu
iruguporugu vaaLLu bhalae baagupaDDaaru
nagaanaTraa Ti.vee gaTraa konukkunnaaru
manaki mallae evaru unnaaroo
usooraMToo ilaa ennaaLLoo
manabatukaemO iTTaa tagalabaDiMdi
ekkaDa vaesina goMgaLi akkaDe uMdi
pakkaaLLa paaDugOla paTTiMchukOvadde
porugiMTi pullakoora tegamechchukOvaddae
nettina peTTuku choosae moguDoo neekoo unnaaDae
aMdani paLLaku arrulu chaachee allaripaDoddae
manakilaeka adO aeDupaa parulakuMTe marO aeDupaa
eMduke iTTaa rOjoo medaDu tiMTaavu
iMTi guTTaMtaa veedhini peTTukuMTaavu

kaaMtammagaaru kaTTae cheera khareedainaa laedae paapaM tama jeetaM
naetacheera kaTTukunnaa koTTavachchaeTaTTu uMDae aMdaM nee soMtaM
uttimaaTalenni annaa naa saradaa teeradugaa
unnadaanitOne manaM saddukuMTae maMchidigaa
kaTTukunna daani saMbaraM teerchaDamae purusha lakshaNaM
saMpadalOnae laedu saMtOshaM
chaMpake nannoo nee Daabu kOsaM
porugiMTi maMgaLa gauri vaesukunna golusu chooDu
eduriMTi pinnigaari kaasulapaeru chooDu

palaanaa vaari mises^ aMTu aMtaa
mechchukuMTae meekae goppa kaadaa
aa bODi padavikanee appO soppO
cheyyamaMTae ooLLO paruvu pOdaa
kaaNeeki koragaanee paruvoo O paruvaenaa
magaaNNi toochaedee vaaDi parsu baruvaenaa
Dabbulaeni darpameMdukoo
ayyO chaetagaani SauryameMdukoo
neeku moguDayae yOgyata manishiki laedae
inapaeTTenae variMchi uMDaalsiMdae
porugiMTi maMgaLa gauri vaesukunna golusu chooDu
eduriMTi pinnigaari kaasulapaeru chooDu
iruguporugu vaaLLu bhalae baagupaDDaaru aeDisaaru
nagaanaTraa Ti.vee gaTraa konukkunnaaru
manakilaeka adO aeDupaa parulakuMTe marO aeDupaa
manabatukaemO iTTaa tagalabaDiMdi
ekkaDa vaesina goMgaLi akkaDe uMdi
eMduke iTTaa rOjoo medaDu tiMTaavu
iMTi guTTaMtaa veedhini peTTukuMTaavu

గబ్బర్ సింగ్--2012
సంగీతం::దేవి శ్రీ ప్రసాద్
రచన::భాస్కరభట్ల
గానం::కార్తిక్, శ్వేత మోహన్

దిల్సే దిల్సే నీ ఊహల్లో ఎగసే ఎగసే ఆనందంలో
పడి దొర్లేస్తున్న నీలాకాశంలో
మెరిసే మెరిసే నీ కన్నుల్లో కురిసే కురిసే నీ నవ్వుల్లో
చెలి దూకేస్తున్నా తిక మక లోయల్లో
తొలి తొలి చూపుల మాయ తొలకరిలో తడిసిన హయ
తనువుల తకదిమి చూశ ప్రియా
గుండె జారి గల్లంతయిందే తీరా చుస్తే నీ దగ్గర ఉందే
నీలో ఏదో తియ్యని విషముందే నా వొంట్లోకి సర్రునా పాకిందే
దిల్సే దిల్సే నీ ఊహల్లో ఎగసే ఎగసే ఆనందంలో
పడి దొర్లేస్తున్న నీలాకాశంలో

నా గుండెలోన మెన్డొలిన్ మొగుతున్నదే
వొళ్ళు తస్స దియ్య స్ప్రింగు లాగ ఉగుతున్నదే
ఓ సనం నాలో సగం
పైట పాల పిట్ట గుంపులాగా ఎగురుతున్నదే
లోన పానిపట్టు యుద్దమేదో జరుగుతున్నదే
నీ వశం నేనే కసం
పిల్లి కళ్ళ చిన్నదాన్ని మల్లి మల్లి చూసి
వెల్లకిలా పడ్డ ఈడు ఈల వేసే
కల్లు తాగి కోతిలాగా పిల్లి మొగ్గలేసే
గుండె జారి గల్లంతయిందే తీర చుస్తే నీ దగ్గర ఉండే
నీలో ఏదో తియ్యని విషముందే నా వొంట్లోకి సర్రునా పాకిందే

రెండు కళ్ళలోన కార్నివల్ జరుగుతున్నదే
వింత హాయి నన్ను వాలిబాల్ అడుతున్నదే
ఈ సుఖం అదో రకం
బుగ్గ పోస్ట్ కార్డ్ ముద్దు ముద్ర వెయ్యమన్నదే
లేక పొతే సిగ్గు ఉరు దాటి వెళ్ళనన్నదే
ఈ క్షణం నీరిక్షణం
హే చుక్కలాంటి చక్కనమ్మ నాకు దక్కినాదే
చుక్క వేస్కున్నా ఇంత కిక్కు రాదే
లవ్ డబ్ మాని గుండె దండనక ఆడే హో
గుండె జారి గల్లంతయిందే తీర చుస్తే నే దగ్గర ఉండే
నీలో ఏదో తియ్యని విషముందే నా వొంట్లోకి సర్రునా పాకిందే
దిల్సే దిల్సే నీ ఊహల్లో ఎగసే ఎగసే ఆనందంలో
పడి దొర్లేస్తున్న నీలాకాశంలో
మెరిసే మెరిసే నీ కన్నుల్లో కురిసే కురిసే నీ నవ్వుల్లో
చెలి దుకేస్తున్నా తిక మక లోయల్లో


Gabbar Sing
Music::daevi Sree prasaad^
Lyrics::bhaaskarabhaTla
Singers::kaartik , Sweta mOhan

dilsae dilsae nee oohallO egasae egasae aanaMdaMlO
paDi dorlaestunna neelaakaaSaMlO
merisae merisae nee kannullO kurisae kurisae nee navvullO
cheli dookaestunnaa tika maka lOyallO
toli toli choopula maaya tolakarilO taDisina haya
tanuvula takadimi chooSa priyaa
guMDe jaari gallaMtayiMdae teeraa chustae nee daggara uMdae
neelO aedO tiyyani vishamuMdae naa voMTlOki sarrunaa paakiMdae
dilsae dilsae nee oohallO egasae egasae aanaMdaMlO
paDi dorlaestunna neelaakaaSaMlO

naa guMDelOna menDolin^ mogutunnadae
voLLu tassa diyya spriMgu laaga ugutunnadae
O sanaM naalO sagaM
paiTa paala piTTa guMpulaagaa egurutunnadae
lOna paanipaTTu yuddamaedO jarugutunnadae
nee vaSaM naenae kasaM
pilli kaLLa chinnadaanni malli malli choosi
vellakilaa paDDa eeDu eela vaesae
kallu taagi kOtilaagaa pilli moggalaesae
guMDe jaari gallaMtayiMdae teera chustae nee daggara uMDae
neelO aedO tiyyani vishamuMdae naa voMTlOki sarrunaa paakiMdae

reMDu kaLLalOna kaarnival^ jarugutunnadae
viMta haayi nannu vaalibaal^ aDutunnadae
ee sukhaM adO rakaM
bugga pOsT^ kaarD^ muddu mudra veyyamannadae
laeka potae siggu uru daaTi veLLanannadae
ee kshaNaM neerikshaNaM
hae chukkalaaMTi chakkanamma naaku dakkinaadae
chukka vaeskunnaa iMta kikku raadae
lav^ Dab^ maani guMDe daMDanaka aaDae hO
guMDe jaari gallaMtayiMdae teera chustae nae daggara uMDae
neelO aedO tiyyani vishamuMdae naa voMTlOki sarrunaa paakiMdae
dilsae dilsae nee oohallO egasae egasae aanaMdaMlO
paDi dorlaestunna neelaakaaSaMlO
merisae merisae nee kannullO kurisae kurisae nee navvullO
cheli dukaestunnaa tika maka lOyallO

గబ్బర్ సింగ్--2012
సంగీతం::దేవి శ్రీ ప్రసాద్
రచన::సాహితి
గానం::కోట శ్రీనివాస్ రావు

మందు బాబులం మేము మందు బాబులం
మందు కొడితే మాకు మేమే మహారాజులం
మందు బాబులం మేము మందు బాబులం
మందు కొడితే మాకు మేమే మహారాజులం

అరె కళ్ళు తాగి గంతెస్తాం సార తాగి చిందేస్తాం
మనదంతా దిగేదాకా లోకలే పాలిస్తాం
తాగుబోతు అంటే ఎందుకంత చులకన
తాగి వాగేది పచ్చి నిజం గనకన
మందంటే ముందు వెనక లేదన్న
ఈ మందు లేని సర్కారే బందన్న
తాగుడే కదా స్వర్గానికి నిచ్చెన
ఈ తాగుబోతు మారనిస్తే సచ్చిన సచ్చిన

మందు బాబులం మేము మందు బాబులం
మందు కొడితే మాకు మేమే మహారాజులం
అరె కళ్ళు తాగి గంతెస్తాం సార తాగి చిందేస్తాం
మనదంతా దిగేదాకా లోకలే పాలిస్తాం

Gabbar Sing--2012
Music::daevi Sree prasaad^
Lyrics::saahiti
Singers::kOTa Sreenivaas Rao

maMdu baabulaM maemu maMdu baabulaM
maMdu koDitae maaku maemae mahaaraajulaM
maMdu baabulaM maemu maMdu baabulaM
maMdu koDitae maaku maemae mahaaraajulaM

are kaLLu taagi gaMtestaaM saara taagi chiMdaestaaM
manadaMtaa digaedaakaa lOkalae paalistaaM
taagubOtu aMTae eMdukaMta chulakana
taagi vaagaedi pachchi nijaM ganakana
maMdaMTae muMdu venaka laedanna
ee maMdu laeni sarkaarae baMdanna
taaguDae kadaa svargaaniki nichchena
ee taagubOtu maaranistae sachchina sachchina

maMdu baabulaM maemu maMdu baabulaM
maMdu koDitae maaku maemae mahaaraajulaM
are kaLLu taagi gaMtestaaM saara taagi chiMdaestaaM
manadaMtaa digaedaakaa lOkalae paalistaaM

Gola Gola

గబ్బర్ సింగ్--2012

సంగీతం::దేవి శ్రీ ప్రసాద్
రచన::చంద్రబోస్
గానం::శంకర్ మహదేవన్,గోపిక పూర్ణిమ

ఏం చక్కని మందారం ఇది ఎనిమిది దిక్కుల సిందూరం
ఏం మెత్తని బంగారం ఇది మనసున రేపెను కంగారం
ఏం కమ్మని కర్పూరం ఇది కన్నెగ మారిన కాశ్మీరం
ఏం వన్నెల వయ్యారం ఇక తియ్యని ప్రేమకి తయ్యరం
ఓ ఆకాశం అమ్మయితే నీలా ఉంటుందే నీలా ఉంటుందే
ఓ ఆనందం అల్లరి చేస్తే నాల ఉంటుందే
నాల ఉంటుందే నాల ఉంటుందే
వానల్లే నువ్వు జారగ నేలల్లె నేను మారగా
వాగల్లె నువ్వు నేను చేరగా
మది వరదై పొంగి సాగరమవతుందే
హోళ హోళహ హోళ హోళహ నీ కళ్ళల్లోనే చిక్కానే పిల్ల
హోళ హోళహ హోళ హోళహ ఇక చాల చాల జరిగే నీ వల్ల
ఏం చక్కని మందారం ఇది ఎనిమిది దిక్కుల సిందూరం
ఏం మెత్తని బంగారం ఇది మనసున రేపెను కంగారం
ఏం కమ్మని కర్పూరం ఇది కన్నెగ మారిన కాశ్మీరం
ఏం వన్నెల వయ్యారం ఇక తియ్యని ప్రేమకి తయ్యరం

అల్లేసి నను గిల్లేసి తెగ నవ్వినావే
సుగుణాల రాక్షసి శత్రువంటి ప్రేయాసి
పట్టేసి కనికట్టేసి దడ పెంచినావే
దయ లేని ఊర్వసి దేవతంటి రూపసి
గాలుల్లో రాగాలన్నీ నీలో పలికేనే నిద్దుర పుచ్చెనే
ఓ లోకంలో అందాలన్నీ నీలో చేరెనే నిద్దుర లేపేనే
హోళ హోళహ హోళ హోళహ నీ కళ్ళల్లోనే చిక్కానే పిల్ల
హోళ హోళహ హోళ హోళహ ఇక చాల చాల జరిగే నీ వల్ల

ఆనందం ఆనందం ఆనందం అంటే అర్ధం
ఈనాడే తెలిసింది కొత్త పదం
ఆనందం ఆనందం నీ వల్లే ఇంతానందం
గుండెల్లో కదిలింది పూల రధం

వచ్చేసి బతికిచ్చేసి మసి చేసినావే
రుషి లాంటి నా రుచి మార్చినావే అబిరుచి
సిగ్గేసి చలి మొగ్గేసి ఉసి గోలిపినావే
సరిగమగా పదనిసి చేర్చినావే రోగసి
స్వర్గంలో సౌక్యాలన్ని నీలో పొంగెనే ప్రాణం పోసెనే
ఓ నరకంలో నానా హింసలు నీలో సొగసేనే ప్రాణం పోసెనే
హోళ హోళహ హోళ హోళహ నీ కళ్ళల్లోనే చిక్కానే పిల్ల
హోళ హోళహ హోళ హోళహ ఇక చాల చాల జరిగే నీ వల్ల
ఏం చక్కని మందారం ఇది ఎనిమిది దిక్కుల సిందూరం
ఏం మెత్తని బంగారం ఇది మనసున రేపెను కంగారం
ఏం కమ్మని కర్పూరం ఇది కన్నెగ మారిన కాశ్మీరం
ఏం వన్నెల వయ్యారం ఇక తియ్యని ప్రేమకి తయ్యరం


gabbar siMg
Music::daevi Sree prasaad^
Lyrics::chaMdrabOs^
Singers::SaMkar , mahadaevan , gOpika poorNima

aeM chakkani maMdaaraM idi enimidi dikkula siMdooraM
aeM mettani baMgaaraM idi manasuna raepenu kaMgaaraM
aeM kammani karpooraM idi kannega maarina kaaSmeeraM
aeM vannela vayyaaraM ika tiyyani praemaki tayyaraM
O aakaaSaM ammayitae neelaa uMTuMdae neelaa uMTuMdae
O aanaMdaM allari chaestae naala uMTuMdae
naala uMTuMdae naala uMTuMdae
vaanallae nuvvu jaaraga naelalle naenu maaragaa
vaagalle nuvvu naenu chaeragaa
madi varadai poMgi saagaramavatuMdae
hOLa hOLaha hOLa hOLaha nee kaLLallOnae chikkaanae pilla
hOLa hOLaha hOLa hOLaha ika chaala chaala jarigae nee valla
aeM chakkani maMdaaraM idi enimidi dikkula siMdooraM
aeM mettani baMgaaraM idi manasuna raepenu kaMgaaraM
aeM kammani karpooraM idi kannega maarina kaaSmeeraM
aeM vannela vayyaaraM ika tiyyani praemaki tayyaraM

allaesi nanu gillaesi tega navvinaavae
suguNaala raakshasi SatruvaMTi praeyaasi
paTTaesi kanikaTTaesi daDa peMchinaavae
daya laeni oorvasi daevataMTi roopasi
gaalullO raagaalannee neelO palikaenae niddura puchchenae
O lOkaMlO aMdaalannee neelO chaerenae niddura laepaenae
hOLa hOLaha hOLa hOLaha nee kaLLallOnae chikkaanae pilla
hOLa hOLaha hOLa hOLaha ika chaala chaala jarigae nee valla

aanaMdaM aanaMdaM aanaMdaM aMTae ardhaM
eenaaDae telisiMdi kotta padaM
aanaMdaM aanaMdaM nee vallae iMtaanaMdaM
guMDellO kadiliMdi poola radhaM

vachchaesi batikichchaesi masi chaesinaavae
rushi laaMTi naa ruchi maarchinaavae abiruchi
siggaesi chali moggaesi usi gOlipinaavae
sarigamagaa padanisi chaerchinaavae rOgasi
svargaMlO saukyaalanni neelO poMgenae praaNaM pOsenae
O narakaMlO naanaa hiMsalu neelO sogasaenae praaNaM pOsenae
hOLa hOLaha hOLa hOLaha nee kaLLallOnae chikkaanae pilla
hOLa hOLaha hOLa hOLaha ika chaala chaala jarigae nee valla
aeM chakkani maMdaaraM idi enimidi dikkula siMdooraM
aeM mettani baMgaaraM idi manasuna raepenu kaMgaaraM
aeM kammani karpooraM idi kannega maarina kaaSmeeraM
aeM vannela vayyaaraM ika tiyyani praemaki tayyaraM

Monday, May 14, 2012

బిజినెస్‌మేన్--2012
సంగీతం::ఎస్.ఎస్.థమన్
రచన::భాస్కరభట్ల రవికుమార్
గానం::రాహుల్ నంబియార్


పల్లవి::

పిల్లా చావ్వే...
ఐ లవ్ యూ
అంటే...
ఛీ కొట్టీ పోతావ్
ఓ పిల్లా చావ్ పిల్లా చావ్ పిల్లా
చావ్ చావ్ చావ్
తేరేలియే...
పిచ్చెక్కిపోయే
నన్నిట్టా వదిలీ పోతావా... (2)
మంచోణ్ణే కాదా? నేన్నచ్చలేదా?
ఓ పిల్లా చావ్ పిల్లా చావ్ పిల్లా
చావ్ చావ్ చావ్
మేరేలియే...ఓ సూపు సూడే
ఏంటంతా కోపం నా మీద (2)
పిల్లా చావ్వే...

చరణం::1

చూపుల్నే ఎర గా వేసి చేపల్లే పట్టేశావ్
ఊరించే వయ్యారంతో
ఉడుమల్లే చుట్టేశావ్
హస్కీగా నవ్వే నవ్వీ
విస్కీలా ఎక్కేశావ్
నా దిల్లో మంచం వేసి
దర్జాగా బజ్జున్నావ్
నాక్కూడా
తెలియకుండా
నా మనసే కొట్టేశావ్
కాబట్టే పిల్లా
ఎంతో ముద్దొచ్చావ్

॥చావ్వే॥

చరణం::2

నీ అందం రైలింజన్‌తో
నా మనసుని తొక్కించావ్
నన్నిట్టా భూ చక్రంలా
నీ చుట్టూ తిప్పించావ్
నడుమట్టా ఇట్టా తిప్పి
నను బోర్లా పడగొట్టావ్
దుప్పల్లో దోమై దూరీ
నిద్దర్నే చెడగొట్టావ్
నా దారిన్నే పోతుంటే
నువ్వెందుక్కనిపించావ్
నా దిక్కూమొక్కూ
నువ్వే అనిపించావ్
॥॥చావ్వే॥


Music::S.S.thaman
Lyrics::bhaaskarabhaTla ravikumaar
Singers::raahul , nambiyaar


pallavi::

pillaa chaavvae...
ai lav^ yoo
aMTae...
Chee koTTee pOtaav^
O pillaa chaav^ pillaa chaav^ pillaa
chaav^ chaav^ chaav^
taeraeliyae...
pichchekkipOyae
nanniTTaa vadilee pOtaavaa... (2)
maMchONNae kaadaa? naennachchalaedaa?
O pillaa chaav^ pillaa chaav^ pillaa
chaav^ chaav^ chaav^
maeraeliyae... O soopu sooDae
aeMTaMtaa kOpaM naa meeda (2)
pillaa chaavvae...

charaNaM::1

choopulnae era gaa vaesi chaepallae paTTaeSaav^
ooriMchae vayyaaraMtO
uDumallae chuTTaeSaav^
haskeegaa navvae navvee
viskeelaa ekkaeSaav^
naa dillO maMchaM vaesi
darjaagaa bajjunnaav^
naakkooDaa
teliyakuMDaa
naa manasae koTTaeSaav^
kaabaTTae pillaa
eMtO muddochchaav^

chaavvae

charaNaM::2

nee aMdaM railiMjan^tO
naa manasuni tokkiMchaav^
nanniTTaa bhoo chakraMlaa
nee chuTToo tippiMchaav^
naDumaTTaa iTTaa tippi
nanu bOrlaa paDagoTTaav^
duppallO dOmai dooree
niddarnae cheDagoTTaav^
naa daarinnae pOtuMTae
nuvveMdukkanipiMchaav^
naa dikkoomokkoo
nuvvae anipiMchaav^
chaavvae

Thursday, May 10, 2012

ఈగ--2012::Eega --2012


ఈగ--2012
సంగీతం::ఎం.ఎం.కీరవాణి
రచన::అనంత శ్రీరామ్ 
గానం::విజయ్ ప్రకాష్  

పల్లవి::

కొంచెము అర్థమైనా
కొంచెము కొంచెము కాకపోయినా
కొంచెము బెట్టు చూపినా
కొంచెము కొంచెము గుట్టువిప్పినా
కొంచెము కసురుకున్నా
మరి కొంచెము కొంచెము కొసరి నవ్వినా..ఓ..
నీ గుండెలోతున భూతద్దం వేయనా
ఏదో మూలనా నన్నే చూడనా    

చరణం::1

కొంచెము చూడవచ్చుగా
కొంతైనా మాటాడవచ్చుగా
పోనీ అలగవచ్చుగా
పొగడాలంటే అడగవచ్చుగా
నీకై మెల్లమెల్లగా పిచ్చోడినౌతున్నా
జాలి పడవుగా..ఓ..

పిసినారి నారివే పిసరంత పలకవే
ఆ కంచె తెంచవే ఇవ్వాళైనా    

చరణం::2

కాకితో కబురు పంపినా
కాదనకుండా వచ్చి వాలనా
రెక్కలు లేకపోయినా
చుక్కలకే నిను తీసుకెళ్లనా
జన్మలు ఎన్ని మారినా
ప్రతిజన్మలో జంటగ నిన్ను చేరనా    

నీ గుండె గూటిలో నా గుండె హాయిగా
తలదాచుకుందని తెలియలేదా    

వ్హత్ దిద్ యౌ సయ్?

నీ గుండె గూటిలో నా గుండె హాయిగా
తలదాచుకుందని తెలియలేదా..


Eega --2012
Music::M.M.Keeravani
Lyrics::Ananth Sriram
Singer's::Vijay Prakash

:::

Konchemu artham ina kocham koncham kakapoina
koncham bettu choopina… koncham koncham guttu vippina
koncham kasurukunna mari koncham koncham kosari navvina
Ooo..nee gunde lothuna… bootaddam veyana
edo moolana nanne choodana
nee gunde lothuna… bootaddam veyana
edo moolana nanne choodana

:::1

Koncham choodavachhuga… konthaina matladavachugaa
poni alagavachuga… pogdalante adagavachugaa
neepaina mella mellaga pichoodini avutunna jali padavuga
Ooo...pisanari nari ve… pisaranta palakve
aa kancha thenchave ivvalainaaa
pisanari nari ve… pisaranta palakve
aa kancha thenchave ivvalainaaa

:::2

Kakitho kaburu pampina… kadana kunda vachi vaalana
rekkalu lekapoina… chukkalake ninuu theesukellana
janmlu enni marina prathi janmalo jantaga ninnu cherana
nee gunde gootilo na gunde hai ga
tala dachukundani telyaleedaa

what did you say?

nee gunde gootilo na gunde hai ga
tala dachukundani telyaleedaa

Wednesday, May 2, 2012

ప్రేమఖైదీ--2011

Music::D.imaan
Artist(s)::Solar Sai,Kalpana
Lyricist::Vennelakanti
Directed by::Prabu Solomon
Starring::Vidharth,Amala Paul
Prema Khaidi(2011)..
Telugu Movie dubbed from original Tamil film

ప్రేమఖైదీ--2011

ప్రేమఖైదీ--2011
సంగీతం::డి.ఇమ్మాన్
రచన::వెన్నెలకంటి
గానం::Benny Dayal, Shreya Ghoshal

నువ్వూ నేనూ జంటే కట్టి జతగా ఉండాలీ
గువ్వలాగా గూడేకట్టి..నవ్వుతు బతకాలీ
నీతో ను నీడలాగ సాగిపోనీ..నేనూ ఎన్నిజన్మలైన ఉండిపోనీ
ఈ లోకమే తలుపులు తెరిచెను మనకోసం
ఆ దైవమే వరముగా ఇచ్చెను సంతోషం
పండగంటీ జీవితమే..మనకికా మధుమాసం

నువ్వూ నేనూ
జంటే కట్టి
జతగా ఉండాలీ
హే..యే...

గువ్వలాగా
గూడేకట్టి..
నవ్వుతు బతకాలీ

చరణం::1

మనమనుకొన్నదంతా జరిగింది
ఇక తీరని కోరికే తీరిని
మనకోర్కెలు తీర్చిన ఈ బతుకే
ఎన్నో జన్మలు కావాలీ
నీ ఆశతీరుతుందీ..ఆ
ఆ రోజు ముందరుందీ
ఆ ఆకాశమే మన కందేనంట
ఆనందాలే చిందేనంటా..ఆ..ఆ

నువ్వూ నేనూ
జంటే కట్టి
జతగా ఉండాలీ
నీవూ నేనూ..

చరణం::2

అరే కూటికిలేని జీవితమే కోటికి చేరినదీ
ఈ భూమినికూడా..?మా రహస్యం తెలిసినదీ
హే..హే..హే...కలిసివచ్చే కలిమీ..హహహ
ప్రేమకున్న బలిమి..ఆ..ఆ..
ఇక ఆ చుక్కలే..నీ సిగపూలుగా తెచ్చి ఇస్తాను చూడే పిల్లా

నువ్వూ నేనూ
జంటే కట్టి
జతగా ఉండాలీ

గువ్వలాగా
గూడేకట్టి..
నవ్వుతు బతకాలీ

ఈ లోకమే తలుపులు తెరిచెను మనకోసం..హుహుహు
ఆ దైవమే వరముగా ఇచ్చెను సంతోషం..హుహుహు
పండగంటీ జీవితమే..మనకికా మధుమాసం

నువ్వూ నేనూ
జంటే కట్టి
జతగా ఉండాలీ

Praemakhaidee--2011
Music::Di.immaan^
Lyricist::Vennelakanti
Singers::Benny Dayal,Shreya Ghoshal

nuvvoo naenoo jaMTae kaTTi jatagaa uMDaalee
guvvalaagaa gooDaekaTTi..navvutu batakaalee
neetO nu neeDalaaga saagipOnee..naenoo ennijanmalaina uMDipOnee
ee lOkamae talupulu terichenu manakOsaM
aa daivamae varamugaa ichchenu saMtOshaM
paMDagaMTee jeevitamae..manakikaa madhumaasaM

nuvvoo naenoo
jaMTae kaTTi
jatagaa uMDaalee
hae..yae...

guvvalaagaa
gooDaekaTTi..
navvutu batakaalee

charaNaM::1

manamanukonnadaMtaa jarigiMdi
ika teerani kOrikae teerini
manakOrkelu teerchina ee batukae
ennO janmalu kaavaalee
nee aaSateerutuMdee..aa
aa rOju muMdaruMdee
aa aakaaSamae mana kaMdaenaMTa
aanaMdaalae chiMdaenaMTaa..aa..aa

nuvvoo naenoo
jaMTae kaTTi
jatagaa uMDaalee
neevoo naenoo..

charaNaM::2

arae kooTikilaeni jeevitamae kOTiki chaerinadee
ee bhoominikooDaa..?maa rahasyaM telisinadee
hae..hae..hae...kalisivachchae kalimee..hahaha
praemakunna balimi..aa..aa..
ika aa chukkalae..nee sigapoolugaa techchi istaanu chooDae pillaa

nuvvoo naenoo
jaMTae kaTTi
jatagaa uMDaalee

guvvalaagaa
gooDaekaTTi..
navvutu batakaalee

ee lOkamae talupulu terichenu manakOsaM..huhuhu
aa daivamae varamugaa ichchenu saMtOshaM..huhuhu
paMDagaMTee jeevitamae..manakikaa madhumaasaM

nuvvoo naenoo
jaMTae kaTTi
jatagaa uMDaalee

ప్రేమఖైదీ--2011
సంగీతం::D.ఇమ్మాన్
రచన::వెన్నెలకంటి
గానం::బేబి హరిని, శ్రీ రంజని, S. శ్రీమతి, J. ఆత్రేయ, లక్ష్మన్ అరవింద్

కిచి కిచి కిచి కియా కిచి కిచి కిచి కియా కో కో కో కో
కిచి కిచి కిచి కియా కిచి కిచి కిచి కియా కో కో కో కో
కిచి కిచి కిచి కియా కిచి కిచి కిచి కియా కో కో కో కో

చికు చికు పుల్లాట చక చక ఆడేద్దాం
అల్లరి ఆటలు ఆడుకుంటూ పల్లె పాటే పాడేద్దాం
నేర్పిస్తాను కో కో అచ్చంగాయలు తెచ్చుకో
వామన గుంటలు ఆడుకుంటూ పాము గుడ్లే పట్టుకో
పుల్లాటే ఆడాల మేక పులి ఆడాలా
తాటిపండ్లు బండే కట్టి ఊడల ఉయ్యాల ఊగాలా
కిచి కిచి కిచి కియా కిచి కిచి కిచి కియా కో కో కో కో

ఎర్రమట్టి నేల మీద కర్రబిల్లా ఆడేద్దాం
పిచ్చుక గూట్లో గుడ్లను తీసి కాకి గూట్లో పెట్టేద్దాం
లక్కపిడతలోన వంటే వండి పెట్టేద్దాం
డిక్కీలోనా ఆడి స్కిప్పింగ్ ఆటా ఆడేద్దాం
ఉప్పుమూట ఎత్తుకుని ఊరంతా తిరిగొచ్చేద్దాం
కరివేపాకు పొదల వెంటా కాళ్ళరిగేలా నడిచేద్దాం
కట్టివేసి తొండ నోట్లో పొగాకు కాడనే పెట్టేద్దాం
గులక రాళ్ళు ఏరి గుట్టగ పోసి చెరిపేద్దాం
కాలువ నీళ్ళలోనా కప్ప పిల్లను కట్టేద్దాం
చీట్ల పేక ముక్కలతోటి లోనా బైట ఆడేద్దాం

కిచి కిచి కిచి కియా కిచి కిచి కిచి కియా కో కో కో కో
కిచి కిచి కిచి కియా కిచి కిచి కిచి కియా కో కో కో కో
తానన నానానే తానన నానానే
గాలి పటం ఎగరేసి ఆకాశానికి పంపేద్దాం
దొంగ లాగ వేషం వేసి వంగి వంగి నడిచేద్దాం
వేపకాయలు ఏరి గోనె సంచిలో డాచేద్దాం
గచ్చకాయ రుద్దేసి వాతలు పెట్టి నవ్వేద్దాం
క్యాట్ బాల్ చేసి దాంతో మనం చింతకాయలు రాల్చేద్దాం
చికు చికు పుల్లాట చక చక ఆడేద్దాం
అల్లరి ఆటలు ఆడుకుంటూ పల్లె పాటే పాడేద్దాం
కిచి కిచి కిచి కియా కిచి కిచి కిచి కియా కో కో కో కో
కిచి కిచి కిచి కియా కిచి కిచి కిచి కియా కో కో కో కో

★•*•★•*•★•*•★•*•★•*•★•*•★•*•★•*•★•*•★•*•★•*•★•*•★•*•★•*•★•*•★•*•★•*• •★•*•★•*•★•*•★•*•★•*•★•*•★•*•★•*•★•*•★•*•★•*•★•*•★•*•★•*•★•*•★•*•★•*•★•*•★•*•★•*•★•*• •★•*•★•*•★•*•★•*•

Praemakhaidee--2011
Music Director::D.Iman,
Lyrics::vennelakaMTi
Singers::baebi harini, Sree raMjani, S. Sreemati, J.aatraeya, lakshman^ araviMd^

kichi kichi...kichi...kiyaa kichi...kichi...kichi...kiyaa...kO kO kO kO
kichi kichi...kichi...kiyaa kichi...kichi...kichi...kiyaa...kO kO kO kO
kichi kichi...kichi...kiyaa kichi...kichi...kichi...kiyaa...kO kO kO kO

chiku chiku pullaaTa chaka chaka aaDaeddaaM
allari aaTalu aaDukuMToo palle paaTae paaDaeddaaM
naerpistaanu kO kO achchaMgaayalu techchukO
vaamana guMTalu aaDukuMToo paamu guDlae paTTukO
pullaaTae aaDaala maeka puli aaDaalaa
taaTipaMDlu baMDae kaTTi ooDala uyyaala oogaalaa
kichi kichi...kichi...kiyaa kichi...kichi...kichi...kiyaa...kO kO kO kO

erramaTTi naela meeda karrabillaa aaDaeddaaM
pichchuka gooTlO guDlanu teesi kaaki gooTlO peTTaeddaaM
lakkapiDatalOna vaMTae vaMDi peTTaeddaaM
DikkeelOnaa aaDi skippiMg^ aaTaa aaDaeddaaM
uppumooTa ettukuni ooraMtaa tirigochchaeddaaM
karivaepaaku podala veMTaa kaaLLarigaelaa naDichaeddaaM
kaTTivaesi toMDa nOTlO pogaaku kaaDanae peTTaeddaaM
gulaka raaLLu aeri guTTaga pOsi cheripaeddaaM
kaaluva neeLLalOnaa kappa pillanu kaTTaeddaaM
cheeTla paeka mukkalatOTi lOnaa baiTa aaDaeddaaM

kichi kichi...kichi...kiyaa kichi...kichi...kichi...kiyaa...kO kO kO kO
kichi kichi...kichi...kiyaa kichi...kichi...kichi...kiyaa...kO kO kO kO
taanana naanaanae taanana naanaanae
gaali paTaM egaraesi aakaaSaaniki paMpaeddaaM
doMga laaga vaeshaM vaesi vaMgi vaMgi naDichaeddaaM
vaepakaayalu aeri gOne saMchilO DaachaeddaaM
gachchakaaya ruddaesi vaatalu peTTi navvaeddaaM
kyaaT^ baal^ chaesi daaMtO manaM chiMtakaayalu raalchaeddaaM
chiku chiku pullaaTa chaka chaka aaDaeddaaM
allari aaTalu aaDukuMToo palle paaTae paaDaeddaaM
kichi kichi...kichi...kiyaa kichi...kichi...kichi...kiyaa...kO kO kO kO
kichi kichi...kichi...kiyaa kichi...kichi...kichi...kiyaa...kO kO kO kO

ప్రేమఖైదీ--2011
సంగీతం::D.ఇమాన్
రచన::వెన్నెలకంటి
గానం::షాన్

మైనా మైనా గుండెల్లోనా గూడు కడితివే
మైనా మైనా మనసే దోచి మంట పెడితివే
చెప్పేయ్ పిల్లా ఏమయ్యింది చెప్పకుండ దాచొద్దే
చూపులతోటి ముల్లే గుచ్చి కల్లతోటి నవ్వొద్దే
ఈ దూరం నను కాల్చుకు తిన్నది తెలుసా తెలుసా
నువ్వేగా నా ప్రాణం అని అలుసా అలుసా
నువులేక ఉండనే లేను నాకోసం వస్తావా

మైనా మైనా గుండెల్లోనా గూడు కడితివే
మైనా మైనా మనసే దోచి మంట పెడితివే

ఏలేఈ...

నిన్ను చూసి పిచ్చి వాన్నై పోయా
ప్రెమలోన ఉంది ఏదో మాయ
ఆశే నువ్వంటా గుండె శ్వాసే నువ్వంటా
ఆఅడుకున్నా ఆట పాడుకున్నా పాట
కళ్ళే పాడే వేల చూపై పొయె మాటా
అదిరే నీ పెదవుల నవ్వై పోనా
అరరే నీ కొంగుని నేనై పోనా

మైనా మైనా గుండెల్లోనా గూడు కడితివే
మైనా మైనా మనసే దోచి మంట పెడితివే

వెంట వచ్చు తోడు నేను కానా
వీడలెని నీడ లాగా రానా
నీతో ఉంటనే నీ మాటే వింటానే
మైనా పేరు వింటే ఝల్లంటోంది ప్రాణం
నువ్వే జంట లేక మాటే నాకు మౌనం
చెలియా నీకోసం మేలుకునుంటా
కలవై నువ్వొస్తే నిదురే పోతా

మైనా మైనా గుండెల్లోనా గూడు కడితివే
మైనా మైనా మనసే దోచి మంట పెడితివే
చెప్పేయ్ పిల్లా ఏమయ్యింది చెప్పకుండ దచొద్దే
చూపులతోటి ముల్లే గుచ్చి కల్లతోటి నవ్వొద్దే
ఈ దూరం నను కాల్చుకు తిన్నది తెలుసా తెలుసా
నువ్వేగా నా ప్రాణం అని అలుసా అలుసా
నువులేక ఉండనే లేను నాకోసం వస్తావా

మైనా మైనా

★•*•★•*•★•*•★•*•★•*•★•*•★•*•★•*•★•*•★•*•★•*•★•*•★•*•★•*•★•*•★•*•★•*•★•*•★•*•★•*•★•*•★•*•★•*•★•*•★•*•★•*•★•*•★•*•★•*•★•*•★•*•★•*•★•*•★•*•

Praemakhaidee--2011
Music::D.imaan
Lyrics::vennelakaMTi
Singer::shaan^


mainaa mainaa guMDellOnaa gooDu kaDitivae
mainaa mainaa manasae dOchi maMTa peDitivae
cheppaey^ pillaa aemayyiMdi cheppakuMDa daachoddae
choopulatOTi mullae guchchi kallatOTi navvoddae
ee dooraM nanu kaalchuku tinnadi telusaa telusaa
nuvvaegaa naa praaNaM ani alusaa alusaa
nuvulaeka uMDanae laenu naakOsaM vastaavaa

mainaa mainaa guMDellOnaa gooDu kaDitivae
mainaa mainaa manasae dOchi maMTa peDitivae

aelaeee...

ninnu choosi pichchi vaannai pOyaa
premalOna uMdi aedO maaya
aaSae nuvvaMTaa guMDe Svaasae nuvvaMTaa
aaaDukunnaa aaTa paaDukunnaa paaTa
kaLLae paaDae vaela choopai poye maaTaa
adirae nee pedavula navvai pOnaa
ararae nee koMguni naenai pOnaa

mainaa mainaa guMDellOnaa gooDu kaDitivae
mainaa mainaa manasae dOchi maMTa peDitivae

veMTa vachchu tODu naenu kaanaa
veeDaleni neeDa laagaa raanaa
neetO uMTanae nee maaTae viMTaanae
mainaa paeru viMTae jhallaMTOMdi praaNaM
nuvvae jaMTa laeka maaTae naaku maunaM
cheliyaa neekOsaM maelukunuMTaa
kalavai nuvvostae nidurae pOtaa

mainaa mainaa guMDellOnaa gooDu kaDitivae
mainaa mainaa manasae dOchi maMTa peDitivae
cheppaey^ pillaa aemayyiMdi cheppakuMDa dachoddae
choopulatOTi mullae guchchi kallatOTi navvoddae
ee dooraM nanu kaalchuku tinnadi telusaa telusaa
nuvvaegaa naa praaNaM ani alusaa alusaa
nuvulaeka uMDanae laenu naakOsaM vastaavaa

mainaa mainaa

Tuesday, May 1, 2012

మాస్టర్--1997సంగీతం::దేవా
రచన::సిరివెన్నెల
గానం::చిరంజీవి
దర్శకత్వం::సురేష్‌కృష్ణ
నిర్మాత::అల్లు అరవింద్
సంస్థ::గీతా ఆర్ట్స్
తారాగణం::చిరంజీవి,సాక్షి శివానంద్,రోషిణి

పల్లవి :

తమ్ముడు అరె తమ్ముడు
ఈ తికమక తెగులే ప్రేమంటే
ఈ తెలియని దిగులే ప్రేమంటే
నను అడగర చెబుతా డౌటుంటే
నువు బెదరవు కదా నా మాటింటే
అమ్మడు ఓయ్ అమ్మడు నువు మరీ పరాగ్గా ఉంటుంటే
నీకు నిదరే సరిగా రాకుంటే
ఏం జరిగిందో తెలియాలంటే
ఆ రహస్యాన్ని చెబుతా వింటే
మాస్టారూ మాస్టారూ మాంచి లెక్చర్ ఇచ్చారు
మాస్టారూ మాస్టారూ లవ్‌లో మీరు మెగాస్టారు
థాంక్యూ
తమ్ముడు అరె తమ్ముడు
ఈ తికమక తెగులే ప్రేమంటే
ఈ తెలియని దిగులే ప్రేమంటే

చరణం1:

వేల వేల భాషలున్న నేల మీద ఎక్కడైనా ప్రేమ గ్లామరొక్కటే లవరు
ఆ లాంగ్వేజ్ తెలియనిదెవరూ
మూగసైగలైన చాలు వేడి ఊపిరైన చాలు గుర్తుపట్టలేరా ప్రేమికులు
అవి అచ్చుతప్పు లేని ప్రేమలేఖలు
అమెరికాలో ఇంగ్లిష్ ప్రేమ
ఆఫ్రికాలో జంగిల్ ప్రేమ
ఏకమయ్యే ఏకాంతంలో ఎక్కడైనా ఒకటే ప్రేమ
తమ్ముడు అరె తమ్ముడు
పొట్టివాళ్లు పొట్టవాళ్లు నల్లవాళ్ళు తెల్లవాళ్ళు
ప్రేమదేశం వెళ్లగానే మానవులుగా మిగులుతారు

తమ్ముడు అరె తమ్ముడు
ఈ తికమక తెగులే ప్రేమంటే
ఈ తెలియని దిగులే ప్రేమంటే
నను అడగర చెబుతా డౌటుంటే
నువు బెదరవు కదా నా మాటింటే

చరణం2:

లక్షాలాది లక్షణాలు చూపుతున్న ప్రేమకున్న అక్షరాలు మాత్రం రెండు
అది మహాసముద్రం ఫ్రెండు
సెంచరీల కొద్ది పెద్ద సీరియల్‌గా సాగుతున్న మహా నవలరా ప్యారు
ఆ స్టోరీ కొట్టదు బోరు
క గుడింతం తెలియని వాళ్లు కాళిదాసులు అయిపోతారు
ఆ కాఫీ టీలే తాగని వాళ్లు దేవదాసులు అయిపోతారు
అమ్మడు ఓయ్ అమ్మడు లబ్బుడబ్బు హార్ట్‌బీట్ లవ్వులవ్వు అన్నదంటే
హైక్లాసు లోక్లాసు చూసుకోదు ప్రేమ కేసు

తమ్ముడు అరె తమ్ముడు
ఈ తికమక తెగులే ప్రేమంటే
ఈ తెలియని దిగులే ప్రేమంటే
నను అడగర చెబుతా డౌటుంటే
నువు బెదరవు కదా నా మాటింటే
అమ్మడు ఓయ్ అమ్మడు నువు మరీ పరాగ్గా ఉంటుంటే
నీకు నిదరే సరిగా రాకుంటే
ఏం జరిగిందో తెలియాలంటే
ఆ రహస్యాన్ని చెబుతా వింటే
మాస్టారూ మాస్టారూ మాంచి లెక్చర్ ఇచ్చారు
మాస్టారూ మాస్టారూ లవ్‌లో మీరు మెగాస్టారు


Master--1997
Music::Deva
Lyrics::Sirivennela
Singers::Chiranjeevi

pallavi::

tammuDu are tammuDu
ee tikamaka tegulae praemaMTae
ee teliyani digulae praemaMTae
nanu aDagara chebutaa DauTuMTae
nuvu bedaravu kadaa naa maaTiMTae
ammaDu Oy^ ammaDu nuvu maree paraaggaa uMTuMTae
neeku nidarae sarigaa raakuMTae
aeM jarigiMdO teliyaalaMTae
aa rahasyaanni chebutaa viMTae
maasTaaroo maasTaaroo maaMchi lekchar^ ichchaaru
maasTaaroo maasTaaroo lav^lO meeru megaasTaaru
thaaMkyoo
tammuDu are tammuDu
ee tikamaka tegulae praemaMTae
ee teliyani digulae praemaMTae

charaNaM::1

vaela vaela bhaashalunna naela meeda ekkaDainaa praema glaamarokkaTae lavaru
aa laaMgvaej^ teliyanidevaroo
moogasaigalaina chaalu vaeDi oopiraina chaalu gurtupaTTalaeraa praemikulu
avi achchutappu laeni praemalaekhalu
amerikaalO iMglish^ praema
aaphrikaalO jaMgil^ praema
aekamayyae aekaaMtaMlO ekkaDainaa okaTae praema
tammuDu are tammuDu
poTTivaaLlu poTTavaaLlu nallavaaLLu tellavaaLLu
praemadaeSaM veLlagaanae maanavulugaa migulutaaru

tammuDu are tammuDu
ee tikamaka tegulae praemaMTae
ee teliyani digulae praemaMTae
nanu aDagara chebutaa DauTuMTae
nuvu bedaravu kadaa naa maaTiMTae

charaNaM::2

lakshaalaadi lakshaNaalu chooputunna praemakunna aksharaalu maatraM reMDu
adi mahaasamudraM phreMDu
seMchareela koddi pedda seeriyal^gaa saagutunna mahaa navalaraa pyaaru
aa sTOree koTTadu bOru
ka guDiMtaM teliyani vaaLlu kaaLidaasulu ayipOtaaru
aa kaaphee Teelae taagani vaaLlu daevadaasulu ayipOtaaru
ammaDu Oy^ ammaDu labbuDabbu haarT^beeT^ lavvulavvu annadaMTae
haiklaasu lOklaasu choosukOdu praema kaesu

tammuDu are tammuDu
ee tikamaka tegulae praemaMTae
ee teliyani digulae praemaMTae
nanu aDagara chebutaa DauTuMTae
nuvu bedaravu kadaa naa maaTiMTae
ammaDu Oy^ ammaDu nuvu maree paraaggaa uMTuMTae
neeku nidarae sarigaa raakuMTae
aeM jarigiMdO teliyaalaMTae
aa rahasyaanni chebutaa viMTae
maasTaaroo maasTaaroo maaMchi lekchar^ ichchaaru
maasTaaroo maasTaaroo lav^lO meeru megaasTaaru

మాస్టర్--1997


సంగీతం::దేవా
రచన::చంద్రబోస్
గానం::హరిహరన్, సుజాత
దర్శకత్వం::సురేష్‌కృష్ణ
నిర్మాత::అల్లు అరవింద్
సంస్థ::గీతా ఆర్ట్స్
తారాగణం::చిరంజీవి,సాక్షి శివానంద్,రోషిణి

పల్లవి::

తిలోత్తమా ప్రియ వయ్యారమా
ప్రభాతమా శుభ వసంతమా
నే మోయలేనంటూ హృదయాన్ని అందించా
నేనున్నాలెమ్మంటూ అది నాలో దాచేశా
ఏ దారిలో సాగుతున్నా ఎద నీవైపుకే లాగుతోంది
ఏ వేళలో ఎప్పుడైనా మది నీ ఊహలో ఊగుతోంది
తిలోత్తమా ప్రియ వయ్యారమా

చరణం::1

పెదవే ఓ మధుర కవిత చదివే
అడుగే నా గడపనొదిలి కదిలే
ఇన్నాళ్ళు లేని ఈ కొత్త బాణీ ఇవ్వాలే మనకెవరు నేర్పారమ్మా
ఈ మాయ చేసింది ప్రేమే
ప్రియా ప్రేమంటే ఒకటైన మనమే
తిలోత్తమా శుభ వసంతమా

చరణం::2

కలలే నా ఎదుట నిలిచె నిజమై
వలపే నా ఒడికి దొరికె వరమై
ఏ రాహువైనా ఆషాఢమైనా ఈ బాహుబంధాన్ని విడదీయునా
నీ మాటలే వేదమంత్రం
చెలి నువ్వన్నదే నా ప్రపంచం

తిలోత్తమా ప్రియ వయ్యారమా
ప్రభాతమా శుభ వసంతమా
నే మోయలేనంటూ హృదయాన్ని అందించా
నేనున్నాలెమ్మంటూ అది నాలో దాచేశా
ఏ దారిలో సాగుతున్నా ఎద నీవైపుకే లాగుతోంది
ఏ వేళలో ఎప్పుడైనా మది నీ ఊహలో ఊగుతోంది


MaasTar--1997
Music::daevaa
Lyrics::chaMdrabOs
Singers::hariharan sujaata
Directed By::Suresh Krishna.
Produced by::Allu Aravind
Distributed by::geetaa aarTs
Starring::chiraMjeevi,saakshi SivaanaMd^,rOshiNi,Puneet Issar
Release date(s)::October 2, 1997

pallavi::

tilOttamaa priya vayyaaramaa
prabhaatamaa Subha vasaMtamaa
nae mOyalaenaMToo hRdayaanni aMdiMchaa
naenunnaalemmaMToo adi naalO daachaeSaa
ae daarilO saagutunnaa eda neevaipukae laagutOMdi
ae vaeLalO eppuDainaa madi nee oohalO oogutOMdi
tilOttamaa priya vayyaaramaa

charaNaM::1

pedavae O madhura kavita chadivae
aDugae naa gaDapanodili kadilae
innaaLLu laeni ee kotta baaNee ivvaalae manakevaru naerpaarammaa
ee maaya chaesiMdi praemae
priyaa praemaMTae okaTaina manamae
tilOttamaa Subha vasaMtamaa

charaNaM::2

kalalae naa eduTa niliche nijamai
valapae naa oDiki dorike varamai
ae raahuvainaa aashaaDhamainaa ee baahubaMdhaanni viDadeeyunaa
nee maaTalae vaedamaMtraM
cheli nuvvannadae naa prapaMchaM

tilOttamaa priya vayyaaramaa
prabhaatamaa Subha vasaMtamaa
nae mOyalaenaMToo hRdayaanni aMdiMchaa
naenunnaalemmaMToo adi naalO daachaeSaa
ae daarilO saagutunnaa eda neevaipukae laagutOMdi
ae vaeLalO eppuDainaa madi nee oohalO oogutOMdi

పౌర్ణమి--2006


సంగీతం::దేవిశ్రీ ప్రసాద్
రచన::సిరివెన్నెల సీతారామశాస్త్రి
గానం::సాగర్,చిత్ర
నిర్మాత::ఎం.ఎస్.రాజు
దర్శకత్వం::ప్రభుదేవా
సంస్థ::సుమంత్ ఆర్ట్ ప్రొడక్షన్స్
తారాగణం::ప్రభాస్,త్రిష,ఛార్మి,సింధుతులాని

పల్లవి::

ఎవరో రావాలి అను ఆశ నేడు తీరాలి
ఎటుగా సాగాలి అను అడుగు నిన్ను చేరాలి
కో అంటూ కబురు పెడితే మదిలో మూగ మురళీ
ఓ అంటూ ఎదురయిందే ఊహలలోని మజిలీ మజిలీ

చరణం::1

స్మృతులే బ్రతుకై గడిపా ప్రతి పూటా నిన్నగా
సుడిలో పడవై తిరిగా నిను చేరే ముందుగా
వెతికే గుండే లోగిలో వెలిగా చైత్ర పాడ్యమిలా
మెరిసే కంటి పాపలలో వెలిశా నిత్య పౌర్ణమిలా
ఎందుకిలా అల్లినదో వన్నెల వెన్నెల కాంతి వల

ఎవరో ఎవరో రావాలి అను ఆశ నేడు తీరాలి
ఎటుగా సాగాలి అను అడుగు నిన్ను చేరాలి

⌘~❇~⌘~❇~⌘~❇~⌘⌘~❇~⌘~❇~⌘~❇~⌘⌘~❇~⌘~❇~⌘~❇~⌘⌘~❇~⌘~❇~⌘⌘

PaurNami--2006
Directed by::Prabhu Deva
Produced by::M.S.Raju
Music by::Devi Sri Prasad
Lyrics::Sirivennela
Singers::Sagar,chitra
Distributed by::Sumanth Productions
Written by::Pavan Kumar
Starring::Prabhas,Trisha Krishnan
Charmy Kaur,Rahul Dev,Sindhu Tolani

pallavi::

evarO raavaali anu aaSa naeDu teeraali
eTugaa saagaali anu aDugu ninnu chaeraali
kO aMToo kaburu peDitae madilO mooga muraLee
O aMToo edurayiMdae oohalalOni majilee majilee

charaNaM::1

smRtulae bratukai gaDipaa prati pooTaa ninnagaa
suDilO paDavai tirigaa ninu chaerae muMdugaa
vetikae guMDae lOgilO veligaa chaitra paaDyamilaa
merisae kaMTi paapalalO veliSaa nitya paurNamilaa
eMdukilaa allinadO vannela vennela kaaMti vala

evarO evarO raavaali anu aaSa naeDu teeraali
eTugaa saagaali anu aDugu ninnu chaeraali