Monday, November 23, 2009

ఆర్య 2 ~~ 2009 ( Arya ),
సంగీతం::దేవిశ్రీ ప్రసాద్
రచన::చంద్రబోస్
గానం::ప్రియ,హెమేష్

రింగ రింగ రింగ రింగ రింగ రింగ రింగా రింగారే

రింగ రింగ రింగ రింగ రింగ రింగ రింగా రింగారే

రింగ రింగ రింగ రింగ రింగ రింగ రింగా రింగారే

రింగ రింగ రింగ రింగ రింగ రింగ రింగా రింగారే

పాషు పాషు పరదేశి నేను ఫారిన్ నుంచి వచ్చేశాను

రింగ రింగ రింగ రింగ రింగ రింగ రింగా రింగారే

రింగ రింగ రింగ రింగ రింగ రింగ రింగా రింగారే

రోషం ఉన్న కుర్రాళ్ళ కోసం వాషింగ్‌టన్ను వదిలేశాను

రింగ రింగ రింగ రింగ రింగ రింగ రింగా రింగారే

రింగ రింగ రింగ రింగ రింగ రింగ రింగా రింగారే

ఎయిర్ బస్సు ఎక్కి ఎక్కి రోతే పుట్టి ఎర్ర బస్సు మీద నాకు మోజే పుట్టి

ఎర్రకోట చేరినాను చేరినాక ఎదురు చూసినఆ – ఎవరి కోసం

బోడి మూతి ముద్దులంటే బోరే కొట్టి కోరమీసం కుర్రగాళ్ళ ఆరా పట్టి

బెంగుళూరు కెళ్ళినాను మంగళూరు కెళ్ళినాను

బీహారు కెళ్ళినాను జైపూరు కెళ్ళినాను

రాయలోరి సీమకొచ్చి సెట్టయ్యాను

ఓహో మరిక్కడి కుర్రోళ్ళేం చేశారు?

కడపబాంబు కన్నుల్తో ఏసి కన్నెకొంప పేల్చేశారు

రింగ రింగ రింగ రింగ రింగ రింగ రింగా రింగరే

వేట కత్తి ఒంట్లోనే దూసి సిగ్గుగుత్తి తేంచేశారు

రింగ రింగ రింగ రింగ రింగ రింగ రింగా రింగారే

ఇదిగో తెల్లపిల్లా అదంతా సరేగాని అసలు ఈ రింగ రింగ గోలేంటి?

అసలుకేమో నా సొంత పేరు యాండ్రియానా స్పార్సోరింగ

రింగ రింగ రింగ రింగ రింగ రింగ రింగా రింగారే

పలకలేక ఈళ్ళెట్టినారు ముద్దుపేరు రింగ రింగా

రింగ రింగ రింగ రింగ రింగ రింగ రింగా రింగారే

జీన్స్ తీసి కట్టినారు ఓణీ లంగ

బాబ్డ్ హేరు పెట్టినారు సవరం బాగా

రాయిలాగా ఉన్న నన్ను రంగసాన్ని చేసినారుగా

ఇంగ్లీషు మార్చినారు ఎటకారంగా

ఇంటి యెనకకొచ్చినారు యమకరంగా

ఒంటిలోని వాటరంతా చెమటలాగ పిండినారు

ఒంపులోని అత్తరంత ఆవిరల్లే పీల్చినారు

ఒంపి ఒంపి సొంపులన్నీ తాగేశారు

అయిబాబోయ్ తాగేశారా? ఇంకేం చేశారు?

పుట్టుమచ్చలు లేక్కేట్టేశారు లేని మచ్చలు పుట్టించారు

రింగ రింగ రింగ రింగ రింగ రింగ రింగా రింగారే

ఉన్న కొలతలు మార్చేసినారు రాని మడతలు రప్పించారు

రింగ రింగ రింగ రింగ రింగ రింగ రింగా రింగారే

ఇదిగో ఫారిన్ అమ్మాయి ఎలా ఉందేటి మన కుర్రాళ్ళ పవర్?

పంచకట్టు కుర్రాళ్ళలోని పంచ్ నాకు తెలిసొచ్చింది

రింగ రింగ రింగ రింగ రింగ రింగ రింగా రింగారే

ముంతకల్లు లాగించేటోళ్ళ స్ట్రెంతు నాకు తెగ నచ్చింది

రింగ రింగ రింగ రింగ రింగ రింగ రింగా రింగారే

నీటి బెడ్డు సరసమంటే డర్రు డర్రు

ములకమంచమంటే ఇంక కిర్రు కిర్రు

సుర్రుమన్న సీనులన్నీ ఫోన్లో ఫ్రెండ్సుతోటి చెప్పినా – చెప్పేశావేంటి?

ఫైవ్ స్టారు హోటలంటే కచ్చ పిచ్చ

పంపు సెట్టు మ్యాటరైతే రచ్చో రచ్చ

అన్నమాట చెప్పగానే ఎయిర్‌ల్యాండు గ్రీన్‌ల్యాండు

న్యూజిల్యాండు నెదర్‌లాండు థాయిలాండు ఫిన్‌లాండు

అన్ని ల్యాండ్ల పాపలీడ ల్యాండయ్యారు..

లాండయ్యారా! మరి మేమేం చెయ్యాలి?

హ్యాండు మీద హ్యాండేసేయండి ల్యాండు కబ్జా చేసేయండి

రింగ రింగ రింగ రింగ రింగ రింగ రింగా రింగరే

హ్యాండు మీద హ్యాండేసేస్తామే ల్యాండు కబ్జా చేసేస్తామే

రింగ రింగ రింగ రింగ రింగ రింగ రింగా రింగరే

రింగ రింగ రింగ రింగ రింగ రింగ రింగా రింగరే

Sunday, November 22, 2009

కలవరమాయే మదిలో 2009

సంగీతం::శరత్ వాసుదేవన్
రచన::వనమాలి
గానం::చిత్ర


కనులే కలిపే కథలే తెలిపే నాలోని భావాలే
అలలై మెదిలే కలలే కదిపే వేవేల రాగాలే
పలికే స్వరాలే ఎదకే వరాలై
పదాలు పాడు వేళలో..కలవరమాయే మదిలో

కనులే కలిపే కథలే తెలిపే నాలోని భావాలే
అలలై మెదిలే కలలే కదిపే వేవేల రాగాలే

మనసునే తొలి మధురిమలే వరి౦చెనా
బతుకులో ఇలా సరిగమలే రచి౦చెనా
స్వరములేని గాన౦ మరపు రాని వైన౦
మౌనవీణ మీటుతు౦టే..కలవరమాయే మదిలో

ఎదగని కలే ఎదలయలో వరాలుగా
తెలుపని అదే తపనలనే తరాలుగా
నిదురపోని తీర౦ మధురమైన భార౦
గు౦డెనూయలూపుతు౦టే ..కలవరమాయే మదిలో

కనులే కలిపే కథలే తెలిపే నాలోని భావాలే
అలలై మెదిలే కలలే కదిపే వేవేల రాగాలే
పలికే స్వరాలే ఎదకే వరాలై
పదాలు పాడు వేళలో..కలవరమాయే మదిలో

కలవరమాయే మదిలో 2009సంగీతం::శరత్ వాసుదేవన్
రచన::వనమాలి
గానం::చిత్ర


జినక్కి తయ్యా జినక్కి తయ్యా జినక్కి తయ్యరే
జినక్కి తయ్యా జినక్కి తయ్యా జినక్కి తయ్యరే

తొలి తొలి ఆశలెన్నో రేపుతున్న తిల్లాన
మనసును మీటుంతుంటే కొత్త పాటనవుతున్నా
ఏ చిన్ని సందళ్ళు విన్నా ఈ గుండె చాటున
నా గొంతు వాకిళ్ళలోన ఆ పాట దాగునా
దరి చేరే స్వరము నాకు వరము
ప్రతి రోజూ పదము పాడే సమయాన
నన్నే నీలో కన్నా

తొలి తొలి ఆశలెన్నో రేపుతున్న తిల్లాన
మనసును మీటుంతుంటే కొత్త పాటనవుతున్నా

కొమ్మ చాటుగా పల్లవించు ఆ గండు కోయిలమ్మ
గొంతులోని నా తేనెపట్టునే తాను కోరేనమ్మా
పరుగాపని వాగులలోనా కదిలే అలలే
నా పలుకుల గమకం ముందు తల వంచెనులే
ఎగిసే ..తేనె రాగాలు నీలిమేఘాలు తాకితే చాలు నింగి లోగిళ్ళు
జల్లై విల్లై తుళ్ళు

తొలి తొలి ఆశలెన్నో రేపుతున్న తిల్లాన
మనసును మీటుంతుంటే కొత్త పాటనవుతున్నా

ప ప స స ద స స ద ప ప ప ప గ స ని ప గ రి
స స ద ద ప ద ద ప గ ప స గ ప రి
ప ద ని స గ రి గ రి గ రి గ రి
ప ద ని స రి గ రి గ రి గ రి గ
ప ద ని స గ గ ప ద ని స గ గ ప ద ని స గ

ఇన్ని నాళ్ళుగా కంటి పాపలా పెంచుకున్న స్వప్నం
నన్ను చేరగా సత్యమవ్వదా నమ్ముకున్న గానం
పెదవంచున సంగతులన్నీ శ్రుతులై లయలై
ఎదనూపిన ఊపిరులవని స్వర సంపదలై
బతుకే ..పాటలా మారు బాటలో సాగు ఆశలే తీరు రోజులే
చేరువయ్యే లైఫే హాయే


తొలి తొలి ఆశలెన్నో రేపుతున్న తిల్లాన
మనసును మీటుంతుంటే కొత్త పాటనవుతున్నా
ఏ చిన్ని సందళ్ళు విన్నా ఈ గుండె చాటున
నా గొంతు వాకిళ్ళలోన ఆ పాట దాగునా
దరి చేరే స్వరము నాకు వరము
ప్రతి రోజూ పదము పాడే సమయాన
నన్నే నీలో కన్నా

తొలి తొలి ఆశలెన్నో రేపుతున్న తిల్లాన
మనసును మీటుంతుంటే కొత్త పాటనవుతున్నా నట

కలవరమాయే మదిలో 2009సంగీతం::శరత్ వాసుదేవన్
రచన::వనమాలి
గానం::చిత్ర ,రోషన్


నీలో అణువంత ప్రేమున్నా అనుమానం రేగేనా నాతో తగువే తగునా
చాల్ళే తమ తీరు చూస్తున్నా మీతి మీరి పోయేనా అంతా ఒకటే నటన
నా ప్రేమ సంతకాల సాక్షాలే చూపనా
ఏం మాయ చేసినా నీ మాటే చెల్లునా
నాపై కోపాలేనా

నీలో అణువంత ప్రేమున్నా అనుమానం రేగేనా నాతో తగువే తగునా
చాల్ళే తమ తీరు చూస్తున్నా మీతి మీరి పోయేనా అంతా ఒకటే నటన

నీకు నేనే చాలనా నిన్ను కోరి వస్తే చులకనా
కాలు దువ్వే కాంచన కంటి పాప లో నిను దాచనా
ఆ కన్నులే పలు అందాలనే చూస్తే ఎలా
ఏం చూసినా ఎదలో ఉందిగా నిదా కల
నమ్మేదెలా..ఆ ఆ ఆ ఆ

నీలో అణువంత ప్రేమున్నా అనుమానం రేగేనా నాతో తగువే తగునా

నీడలాగా సాగనా గుండె నీకు రాసిచ్చెయ్యనా
మాటలేమో తియ్యన మనసులోని ఆశే తీర్చునా
నీ కోసమే నన్ను ఇన్నాళ్ళుగా దాచానిలా
ఏమో మరి నిను చూస్తే మరి అలా అనిపించలా
నీతో ఎలా ..ఆ ఆ ఆ ఆ

నీలో అణువంత ప్రేమున్నా అనుమానం రేగేనా నాతో తగువే తగునా
చాల్ళే తమ తీరు చూస్తున్నా మీతి మీరి పోయేనా అంతా ఒకటే నటన
నా ప్రేమ సంతకాల సాక్షాలే చూపనా
ఏం మాయ చేసినా నీ మాటే చెల్లునా
నాపై కోపాలేనా

నీలో అణువంత ప్రేమున్నా అనుమానం రేగేనా నాతో తగువే తగునా
చాల్ళే తమ తీరు చూస్తున్నా మీతి మీరి పోయేనా అంతా ఒకటే నట

కలవరమాయే మదిలో 2009సంగీతం::శరత్ వాసుదేవన్
రచన::వనమాలి
గానం::హరిహరన్ ,కల్పన


ఓ నేనే ఓ నువ్వని ఒక తీరే మన ప్రేమని
నీ గూటికే రాని
నేనంటు ఇక లేనని నీ వెంటే ఉన్నానని చాటనీ
చేసానే నీ స్నేహాన్ని...
పోల్చానే నాదో కానీ...నీ వాణ్ణి

ఓ నేనే ఓ నువ్వని ఒక తీరే మన ప్రేమని
నీ గూటికే రాని

మారాము చేసే మారాణి ఊసే నాలోన దాచానులే
గారాలు పోయే రాగాల హాయే నా గుండెనే తాకెలే
నీ కొంటె కోపాలు చూడాలనే..
దొబూచులాడేను ఇన్నాళ్ళుగా..
సరదా సరాగాలు ప్రేమేగా

ఓ నేనే ఓ నువ్వని ఒక తీరే మన ప్రేమని
నీ గూటికే రాని

నీ నీడలాగ నీతోనే ఉన్నా నీ జంట నేనవ్వనా
వేరెవ్వరు నా నీ గుండెలోన నా కంట నీరాగునా
ఆ తలపు నా ఊహకే తోచునా..
నా శ్వాస నిను వీడి జీవించునా..
నీ కంటి పాపల్లే నేలేనా

ఓ నేనే ఓ నువ్వని ఒక తీరే మన ప్రేమని
నీ గూటికే రాని
నేనంటు ఇక లేనని నీ వెంటే ఉన్నానని చాటనీ
చేసానే నీ స్నేహాన్ని..పోల్చానే నాదో కానీ..నీ వాణ్ణి

ఏక్ నిరంజన్ ~~2009సంగీతం::మణిశర్మ
రచన::రామజోగయ్య శాస్త్రి
గానం::కార్తీక్


సమీరా..సమీరా..
సమీరా..సమీరా..

ఒక్కసారి ఐ లవ్ యూ అనవే సచ్చిపోతా
ఈ లైఫ్ తో నాకేం పని లేదని రెచ్చిపోతా
నువ్వొక్కసారి 143 అనవే రాలిపోతా
నీ లవ్వు కన్న లక్కేదీ లేదని రేగిపోతా

యహ సైట్లు ఏ కోట్లు వద్దు నా కోహినూరు నువ్వంటా
ఏ పాట్లు రాని అగచాట్లు రాని నీ ప్రేమతో బ్రతికేస్తా

నిను దేవతల్లే పూజిస్తా
ఓ దెయ్యమల్లే సాధిస్తా
నువ్వు లొంగనంటే ఏం చేస్తా
నే బ్రహ్మచారిగా పుచ్చిపోతా
సమీరా...సమీరా....
సమీరా...సమీరా....

నీ ఇంటిముందు టెంటు వేసుకుంటా..మైకు పెట్టి రచ్చ రచ్చ చేస్తా
అప్పుడైనా తిట్టుకుంటు చెప్పవే ఐ లవ్ యూ..
వీధి వీధి పాదయాత్ర చేస్తా..సంతకాలు లక్ష సేకరిస్తా
అందుకైనా మెచ్చుకుంటు అనవే 1..4..3...

అసలెందుకంట నేనంటే మంట తెగ చిటపటమంటావే
కొవ్వున్న చోట లవ్వుంటదంట అది నిజమని అనుకోవే
బతి మాలీ గతి మాలీ అడిగా నిన్నే

సమీరా...సమీరా....
సమీరా...సమీరా....

దండమెట్టి నిన్ను కాక పడతా..దండలేసి కోకనట్సు కొడతా
వెయ్యి పేర్లు దండకాలు చదువుతూ ప్రేమిస్తా..
తిండి మాని బక్కచిక్కిపోతా..మందు దమ్ము అన్ని మానుకుంటా
ఏడుకొండలెక్కి గుండుకొడతా ఏటేటా

నీకోసమింత నే చేస్తున్నదంత నువు చూసీ చూడవుగా
ఏ మాయసంత అని తిప్పుకుంటూ పోతే నే వదలనుగా
వెనకొస్తా..విసిగిస్తా..నువు మారేదాకా

ఏక్ నిరంజన్ ~~2009సంగీతం::మణిశర్మ
రచన::రామజోగయ్య శాస్త్రి
గానం::హేమచంద్ర,గీతా మాధురి


గుండెల్లో.....గుండెల్లో

గుండెల్లో గిటారు మోగించావే
నాకేవేవో సిల్లీ ధాట్స్ నేర్పించావే

చూపుల్తో పటాసు పేల్చేసావే
నీ మాటల్తో ఫుల్ టాసు వేసేసావే

చెలియా నీపై నే ఫిక్సయ్యేలా చేసావే
???..నా మైండంతా లాగేసావే
లెఫ్ట్ రైట్ టాప్ టు బాటం నచ్చేసావే
ఈస్ట్ వెస్ట్ నార్త్ సౌత్ టచ్ చేసావే

గుండెల్లో.....
గుండెల్లో గిటారు మోగించావే
నాకేవేవో సిల్లీ ధాట్స్ నేర్పించావే

చూపుల్తో పటాసు పేల్చేసావే
నీ మాటల్తో ఫుల్ టాసు వేసేసావే

సున్నాలా ఉన్నా నా పక్కన ఒకటయ్యావే
ఎర వేసి వల్లోకి నను లాగేసిందీ నువ్వే
ఖాళీ దిల్లోనా దేవతలా దిగిపోయావే
తెరతీసే సరదాకీ పిలుపందించిందీ నువ్వే

అనుకోకున్నా నకన్నీ నువ్వైపోయావే
ఎటువైపున్నా నీ వైపే నను నడిపించావే

నరనరాల ఏక్ తార వినిపించావే
నా స్వరాన ప్రేమ పాట పలికించావే

గుండెల్లో....
గుండెల్లో....
నా కేవేవో....
చూపుల్తో....
నీ మాటల్తో....

యమ్మా ఏం ఫిగరో తెగ హాటనిపించేసావే
నువు కూడా పిలగాడా నన్నెంతో కదిలించావే
జియా జిజారే చెయి వాటం చూపించావే
నువు కూడా నన్నేరా ఇట్టాగే దోచేసావే

కనుపాపల్లో హరివిల్లై నువు కనిపించావే
ఎదలోయల్లో చిరుజల్లై నను తడిపేసావే
అందమైన మత్తుమందు నువ్వే నువ్వే
అందుకున్న ప్రేమ విందు నువ్వయ్యావే

గుండెల్లో....గుండెల్లో గిటారు మోగించావే
నాకేవేవో సిల్లీ ధాట్స్ నేర్పించావే

చూపుల్తో పటాసు పేల్చేసావే
నీ మాటల్తో ఫుల్ టాసు వేసేసావే

గుండెల్లో.....గుండెల్లో

ఏక్ నిరంజన్ ~~2009సంగీతం::మణిశర్మ
రచన::భాస్కరభట్ల
గానం::మాళవిక

ఎవరూ లేరని అనకు..తోడుంటా నీ కడవరకు
చీకటిలోనా వెలుగౌతా నీకొరకూ
ఎపుడూ ఒంటరి అనకూ ..నీతోనే చావూ బ్రతుకూ
కంటికి రెప్పై ఉంటాలే తుది వరకూ

ప్రేమతోటి చెంప నిమరనా..గుండే చాటు బాధ చెరపనా
నీ ఊపిరే అవ్వనా..
గడిచిన కాలమేదో గాయపరిచినా..జ్ఞాపకాల చేదు మిగిలినా
మైమరపించే హాయవ్వనా..

ఒట్టేసి నేను చెబుతున్నా..వదిలుండలేను క్షణమైనా
నీ సంతోషానికి హామీ ఇస్తున్నా..

ఎవరూ లేరని అనకు..తోడుంటా నీ కడవరకు
చీకటిలోనా వెలుగౌతా నీకొరకూ..

నా మనసే నీకివ్వనా ..నీలోనే సగమవ్వనా
అరచేతులు కలిపే చెలిమే నేనవనా
ముద్దుల్లో ముంచేయనా..కౌగిలిలో దాచెయ్యనా
నా కన్నా ఇష్ఠం నువ్వే అంటున్నా

దరికొస్తే తల తుడిచే చీరంచుగ నేనే మారనా
అలిసొస్తే ఎపుడైనా నా ఒడినే ఊయల చేస్తానంటున్నా..

ఎవరూ లేరని అనకు..తోడుంటా నీ కడవరకు
చీకటిలోనా వెలుగౌతా నీకొరకూ

నిను పిలిచే పిలుపవ్వనా..నిను వెతికే చూపవ్వనా
నీ కన్నుల వాకిట మెరిసే మెరుపవనా
నిను తలచే తలపవ్వనా..నీ కధలో మలుపవ్వనా
ఏడడుగుల బంధం నీతో అనుకోనా

మనసంతా దిగులైతే..నిను ఎత్తుకు సముదాయించనా
నీ కోసం తపనపడే..నీ అమ్మా నాన్నా అన్నీ నేనవనా ..
ఎవరూ లేరని అనకు..తోడుంటా నీ కడవరకు
చీకటిలోనా వెలుగౌతా నీకొరకూ

ఏక్ నిరంజన్ ~~2009సంగీతం::మణిశర్మ
రచన::రామజోగయ్య శాస్త్రి
గానం::రంజిత్

అమ్మా లేదు నాన్నా లేడు ..అక్కా చెల్లి తంబీ లేరు..ఏక్ నిరంజన్ ..
పిల్లా లేదు పెళ్ళీ లేదు..పిల్లనిచ్చి పెళ్ళి చేసే మావా లేడు..ఏక్ నిరంజన్..

ఊరే లేదు..నాకూ పేరే లేదు..నీడ అలేదు..నాకే తోడూ లేదు
నేనెవరికి గుర్తే రాను..ఎక్కిళ్ళే రావసలే
నాకంటూ ఎవరూ లేరే..కన్నీళ్ళే లేవులే
పదిమందిలో ఏకాకినీ నాలోకమే వేరే
ఇరగేసినా తిరగేసినా నేనెప్పుడూ ఇహ ఒంటరివాణ్ణే..

అమ్మా లేదు నాన్నా లేడు..అక్కా చెల్లి తంబీ లేరు..ఏక్ నిరంజన్..
పిల్లా లేదు పెళ్ళీ లేదు..పిల్లనిచ్చి పెళ్ళి చేసే మావా లేడు..ఏక్ నిరంజన్..

care of platform..son of bad time..awara.com
హే దమ్మర దం..tonnes of freedom..మనకదేగా ప్రాబ్లం
అరె date of birthaeతెలియదే..నే గాలికి పెరిగాలే
హే జాలీ జోలా ఎరగనే ..నా గోలేదో నాదే

తిన్నావా దమ్మేసావా అని అడిగేదెవ్వడులే
ఉన్నావా పోయావా అని చూసే దిక్కే లేడే

పదిమందిలో ఏకాకినీ నాలోకమే వేరే
ఇరగేసినా తిరగేసినా నేనెప్పుడూ ఇహ ఒంటరివాణ్ణే ..

అమ్మా లేదు నాన్నా లేడు..అక్కా చెల్లి తంబీ లేరు..ఏక్ నిరంజన్..
తట్టా లేదు బుట్టా లేదు ..బుట్ట కింద గుడ్డు పెట్టే పెట్టా లేదు..ఏక్ నిరంజన్ ..

dillish body full of feelings, no one is caring
thats ok yaar,chalta hai, నేనే నా darling
ఏ..కాకా చాయే..అమ్మలా నను లేరా అంతుందీ
ఓ గుక్కెడు రమ్మే కమ్మగా నను పడుకోబెడుతుందీ

రోజంతా నాతో నేనే కల్లోనూ నేనేలే
తెల్లారితే మళ్ళీ నేనే తేడానే లేదేలే

పదిమందిలో ఏకాకినీ నాలోకమే వేరే
ఇరగేసినా తిరగేసినా నేనెప్పుడూ ఇహ ఒంటరివాణ్ణే ..

అమ్మా లేదు నాన్నా లేడు..అక్కా చెల్లి తంబీ లేరు..ఏక్ నిరంజన్..
కిస్సూ లేదు మిస్సూ లేదు..కస్సు బుస్సు లాడే లస్కూ లేదు..ఏక్ నిరంజన్..

ఆర్య 2 ~~ 2009 ( Arya )సంగీతం::దేవిశ్రీ ప్రసాద్
రచన::వనమాలి
గానం::కునాల్ గంజావాలా,మేఘ


కరిగే లోగా ఈ క్షణం..గడిపేయాలీ జీవితం
శిలగా మిగిలే నా హృదయం సాక్షిగా
కనులైపోయే సాగరం..అలలై పొంగే జ్ఞాపకం
కలలే జారే కన్నీరే చేరగా !

గడిచే నిమిషం గాయమై
ప్రతి గాయం ఓ గమ్యమై
ఆ గమ్యం నీ గురుతుగా నిలిచేనా ప్రేమా !

కరిగే లోగా ఈ క్షణం..గడిపేయాలీ జీవితం
శిలగా మిగిలే నా హృదయం సాక్షిగా
కనులైపోయే సాగరం..అలలై పొంగే జ్ఞాపకం
కలలే జారే కన్నీరే చేరగా !

పరుగులు తీస్తూ..అలసిన ఓ నది నేను
ఇరు తీరాల్లో దేనికీ చేరువ కాను
నిదురను దాటీ నడిచిన ఓ కల నేను
ఇరు కన్నుల్లో దేనికి సొంతం కాను

నా ప్రేమే నేస్తం అయ్యిందా..ఓ ఓ ఓ
నా సగమేదో ప్రశ్నగ మారిందా..ఓ ఓ ఓ
నేడీ బంధానికి పేరుందా..ఓ ఓ ఓ
ఉంటే విడదీసే వీలుందా..ఓ ఓ ఓ

కరిగే లోగా ఈ క్షణం..గడిపేయాలీ జీవితం
శిలగా మిగిలే నా హృదయం సాక్షిగా
కనులైపోయే సాగరం..అలలై పొంగే జ్ఞాపకం
కలలే జారే కన్నీరే చేరగా !

అడిగినవన్నీ కాదని పంచిస్తూనే
మరునిమిషంలో అలిగే పసివాడివిలే
నీ పెదవులపై వాడని నవ్వులతోనే
నువు పెంచావా నీ కన్నీటిని చల్లి

సాగే మీ జంటని చూస్తుంటే..ఓ ఓ ఓ
నా బాధంతటి అందంగా ఉందే..ఓ ఓ ఓ
ఈ క్షణమే నూరేళ్ళవుతానంటే..ఓ ఓ ఓ
మరుజన్మే క్షణమైనా చాలంతే..ఓ ఓ ఓ

కరిగే లోగా ఈ క్షణం..గడిపేయాలీ జీవితం
శిలగా మిగిలే నా హృదయం సాక్షిగా
కనులైపోయే సాగరం..అలలై పొంగే జ్ఞాపకం
కలలే జారే కన్నీరే చేరగా !

గడిచే నిమిషం గాయమై
ప్రతి గాయం ఓ గమ్యమై
ఆ గమ్యం నీ గురుతుగా నిలిచేనా ప్రేమా

ఆర్య 2 ~~ 2009 ( Arya )సంగీతం::దేవిశ్రీ ప్రసాద్
రచన::బాలాజి
గానం::K.K

ఉప్పెనంత ఈ ప్రేమకీ..గుప్పెడంత గుండె ఏమిటో
చెప్పలేని ఈ హాయికీ భాషే ఎందుకో
తీయనైన ఈ బాధకీ..ఉప్పు నీరు కంట దేనికో
రెప్పపాటు దూరానికే విరహం ఎందుకో

ఓ నిన్ను చూసే ఈ కళ్ళకీ..లోకమంత ఇంక ఎందుకో
రెండు అక్షరాల ప్రేమకీ ఇన్ని ఫిక్షన్లెందుకో

I Love You..నా ఊపిరి ఆగిపోయినా
I Love You..నా ప్రాణం పోయినా
I Love You..నా ఊపిరి ఆగిపోయినా
I Love You..నా ప్రాణం పోయినా

ఉప్పెనంత ఈ ప్రేమకీ..గుప్పెడంత గుండె ఏమిటో
చెప్పలేని ఈ హాయికీ భాషే ఎందుకో

కనులలోకొస్తావు..కలలు నరికేస్తావు
సెకనుకోసారైనా చంపేస్తావూ
మంచులా ఉంటావు..మంట పెడుతుంటావు
వెంటపడి నా మనసు మసి చేస్తావూ
తీసుకుంటె నువ్వు ఊపిరీ..పోసుకుంట ఆయువే చెలీ
గుచ్చుకోకు ముళ్ళులా మరీ గుండెల్లో సరా సరి !

I Love You..నా ఊపిరి ఆగిపోయినా
I Love You..నా ప్రాణం పోయినా
I Love You..నా ఊపిరి ఆగిపోయినా
I Love You..నా ప్రాణం పోయినా

ఉప్పెనంత ఈ ప్రేమకీ..గుప్పెడంత గుండె ఏమిటో
చెప్పలేని ఈ హాయికీ భాషే ఎందుకో

చినుకులే నిను తాకీ మెరిసిపోతానంటే
మబ్బులే పోగేసి కాల్చెయ్యనా
చిలకలే నీ పలుకూ తిరిగి పలికాయంటే
తొలకరే లేకుండా పాతెయ్యనా

నిన్ను కోరి పూలు తాకితే..నరుకుతాను పూలతోటనే
నిన్ను చూస్తే ఆ చోటనే తోడేస్తా ఆ కళ్ళనే !

I Love You..నా ఊపిరి ఆగిపోయినా
I Love You..నా ప్రాణం పోయినా
I Love You..నా ఊపిరి ఆగిపోయినా
I Love You..నా ప్రాణం పోయినా

ఉప్పెనంత ఈ ప్రేమకీ..గుప్పెడంత గుండె ఏమిటో
చెప్పలేని ఈ హాయికీ భాషే ఎందుకో

తాజ్ మహల్ ~~2009సంగీతం::అభిమాన్
రచన::రామజోగయ్యశాస్త్రి
గానం::మాళవిక

నువ్వంటే ఇష్ఠమనీ..నీతోనే చెప్పమనీ
పెదవంచున తేనెలు చిలికే పాటయ్యిందీ ప్రేమా
వెంటాడే నీ కలనీ..నిజమయ్యేదెప్పుడనీ
కన్నంచున నిన్నే వెతికే వెలుగయ్యిందీ ప్రేమా

ఏ చోట నేనున్నా..నీ పిలుపు వింటున్నా
ఆ..ఏ వైపు చూస్తున్నా..నిన్నే పలకరిస్తున్నా
కనుమరుగై నువ్వుంటే నిను చూడాలనిపిస్తుందీ
ప్రతి తలపూ నీకోసం ఆహ్వానం అందిస్తుందీ

ఎంత సేపో ఇలాగ నీతో ఊసులాడే సరాగమేంటో
నలిగింది కాలం చాలా జాలిగా
నిన్న లేనీ వసంతమేదో వంత పాడే స్వరాల వలలో
వెలిగింది మౌనం మరో మాటగా

మునుపెన్నడు తెలియని ఈ వరసేదో నీవలనేగా !

తెల్లవారే తూరుపులోనా..పొద్దువాలే పడమరలోనా
నీ స్పర్శలాంటీ ఏదో లాలనా
గాలి మేనా సవారిలోనా..తేలిపోయే ఏ రాగమైనా
నీ శ్వాసలానే సమీపెంచెనా

ప్రతినిమిషం ఆరాటం గా నీకోసం నే చూస్తున్నా !

నువ్వంటే ఇష్ఠమనీ..నీతోనే చెప్పమనీ
పెదవంచున తేనెలు చిలికే పాటయ్యిందీ ప్రేమా
వెంటాడే నీ కలనీ..నిజమయ్యేదెప్పుడనీ
కన్నంచున నిన్నే వెతికే వెలుగయ్యిందీ ప్రేమా

ఏ చోట నేనున్నా..నీ పిలుపు వింటున్నా
ఏ వైపు చూస్తున్నా..నిన్నే పలకరిస్తున్నా
కనుమరుగై నువ్వుంటే నిను చూడాలనిపిస్తుందీ
ప్రతి తలపూ నీకోసం ఆహ్వానం అందిస్తుందీ

తాజ్ మహల్ ~~2009


సంగీతం::అభిమాన్
రచన::భాస్కరభట్ల
గానం::కునాల్ గంజావాలా

" తనంటే నాకు చాలా ఇష్ఠం
తనకూ నేనంటే ఇష్ఠం.... :) అనుకుంటా... "

ఎటు చూసిన ఉన్నది నువ్వే కదా
చెలి ఆ నువ్వే నాకిక అన్నీ కదా
ఎగురుగుతున్నదిలే మనసు తెరచాపలా
మారిపోయానులే ఏటిలో చేపలా
నువ్వే లేనిదే ఏమీ తోచదే
నిన్నే తలవనీ రోజే ఉండదే

సెలయేరు చేసే గలగల సవ్వడి వింటే...నీ పిలుపే అనుకుంటా
చిరుగాలి తాకీ గిలిగింతలు పెడుతుంటే ...నువ్వొచ్చావనుకుంటా
మైమరపేదో కమ్మిందో ఏమో...

నా మనసుకి కదలిక నీవల్లనే
నా కనులకి కలలూ నీవల్లనే

ఎగురుగుతున్నదిలే మనసు తెరచాపలా
మారిపోయానులే ఏటిలో చేపలా

వెలుగుల్ని పంచే మిణుగురు పురుగుల పైనా...నీ పేరే రాశాలే
నువ్వొచ్చే దారుల్లో నవ్వుల పువ్వులు పోసీ...నీ కోసం చూశానే
చెలియా ఎప్పుడు వస్తావో ఏమో...

నా చెరగని గురుతువి నువ్వే కదా
నా తరగని సంపద నువ్వే కదా

ఎగురుగుతున్నదిలే మనసు తెరచాపలా
మారిపోయానులే ఏటిలో చేపలా

తాజ్ మహల్ ~~2009సంగీతం::అభిమాన్
రచన::భాస్కరభట్ల
గానం::కార్తీక్


నీమీదే మనసు పడీ..మారిందే గుండె సడీ
నీవల్లే నిదుర చెడీ..లేచానే ఉలికి పడీ
నిన్నే నిన్నే చూడాలని ఉందే
నీతో ఏదో చెప్పాలి ఉందే

కళ్ళే వెతికాయి నిన్నే..వెన్నెలలో వేకువలో
నా కళ్ళూ వెతికాయి నిన్నే..వెన్నెలలో వేకువలో

నీమీదే మనసు పడీ..మారిందే గుండె సడీ

మునిగిందిలే మది నీ ధ్యాసలో..తేలదు కదా ఇక ఈ జన్మలో
మునిగిందిలే మది నీ ధ్యాసలో..తేలదు కదా ఇక ఈ జన్మలో
హృదయాలనే జత కలిపేందుకూ..వలపన్నదే కద ఒక వంతెనా
మౌనమా కొంచెం మాటాడమ్మా
ఈ దూరమే కొంచెం తగ్గించమ్మా X 2

నా కళ్ళే వెతికాయి నిన్నే..వెన్నెలలో వేకువలో
నా కళ్ళూ వెతికాయి నిన్నే..వెన్నెలలో వేకువలో

నీమీదే మనసు పడీ..మారిందే గుండె సడీ

చిరుగాలిలా నువ్వు వస్తావనీ..తెచ్చానులే పూల గంధాలనీ
చిరుగాలిలా నువ్వు వస్తావనీ..తెచ్చానులే పూల గంధాలనీ
ప్రతిరోజు నీకై ఆలోచనా..వినిపించదా నా ఆలాపనా
ఊరికే నను వేధించకా..చిరునవ్వుతో చెలి కరుణించవా
ఊరికే నను వేధించకా..చిరునవ్వుతో చెలి కరుణించవా

నా కళ్ళే వెతికాయి నిన్నే..వెన్నెలలో వేకువలో
నా కళ్ళూ వెతికాయి నిన్నే..వెన్నెలలో వేకువలో

నీమీదే మనసు పడీ..మారిందే గుండె సడీ
నీవల్లే నిదుర చెడీ..లేచానే ఉలికి పడీ
నిన్నే నిన్నే చూడాలని ఉందే
నీతో ఏదో చెప్పాలి ఉందే

సలీం (2009)సంగీతం::సందీప్ చౌతా
రచన::చంద్రబోస్
గానం::ప్రదీప్ సోమసుందరన్,సోనూ కక్కర్

పూలు గుస గుసలాడేనని జత గూడేనని
గాలి ఈలలు వేసేనని సైగ చేసేనని
అది ఈ రోజె తెలిసిందీ..హా ఆ X 2

జల జల వరదలు నది మది పిలుపని తెలిసిందా
తెల తెల నురగలు కడలిలొ చెలిమని తెలిసిందా
నిన్నలే వీడనీ..ఎండలే నీడనీ

నక్షత్రాలే నవ్వుతాయని
పాలపుంతలే పాడుతాయని
పుడమే నాట్యం ఆడుతుందని
అడవికి ఆమని చేరుతుందని
మయూరాలు పురి విప్పుతాయని
చకోరాలు తలలెత్తుతాయని
పావురాలు పైకెగురుతాయని
చిలక పళ్ళనే కొరుకుతందని
చేప నీటిలో తుళ్ళుతుందని
మబ్బు చినుకులే చల్లుతుందని
తేనెటీగలో ముళ్ళు ఉందని
తీగ పందిరిని అల్లుకుందని
జగతే కొత్తగ జన్మనెత్తునని
ప్రకృతి మొత్తం పరవశించునని
నేడే తెలిసిందీ

"అయ్యబాబోయ్ చంటీ..ఇంత కవిత్వం ఎలా చెప్పావ్ "

"నా చిట్టి "

ప్రేమ నాలో పుడుతుందని
ప్రేమలోనే పడతానని
ప్రేమతో మతి చెడుతుందని
నేడే తెలిసిందీ రు రు రు రూ

పూలు గుస గుసలాడేనని జత గూడేనని
గాలి ఈలలు వేసేనని సైగ చేసేనని
అది ఈ రోజె తెలిసిందీ..

ఎదిగిన వయసుకు వరసే కలదని తెలిసిందా
వలచిన మనసుకు వయసే వరదని తెలిసిందా
అలజడే..ఉందనీ
అలసటే..లేదనీ

అల్లరి నాలో పెరుగుతుందని
అద్దం ఎపుడూ వదల్లేనని
ఆకలి నన్నే అంటుకోదని
ఆశలకేమో అంతులేదని
వేషం భాషా మారుతుందని
వేగం నన్నే తరుముతుందని
వేళా పాళా గురుతు రాదని
వేరే పనిలో ధ్యాస లేదని
ఒకటే దీపం వెలుగుతుందని
ఒకటే దైవం వెలసి ఉందని
ఒకటే మంత్రం మ్రోగుతుందని
ఒకటే మైకం కలుగుతుందని
ఒకటీ ఒకటీ ఒక్కటేనని
మోక్షం అంటే ఇక్కడేనని
నేడే తెలిసిందీ

" అసలేమైంది చంటీ నీకూ "

ప్రేమ తరగతి చేరానని
ప్రేమశాస్త్రం చదివానని
ప్రేమ పట్టా పొందానని

నేడే తెలిసిందీ రు రు రు రూ..

పూలు గుస గుసలాడేనని జత గూడేనని
గాలి ఈలలు వేసేనని సైగ చేసేనని
అది ఈ రోజె తెలిసిందా..

సలీం (2009)సంగీతం::సందీప్ చౌతా
రచన::చంద్రబోస్
గానం::నిఖిత నిగం

ఈ వేళలో...హాయిలో...మాయలో
మాట రానీ...మత్తులో

ఈ వేళలో...హాయిలో...మాయలో
మాట రానీ...మత్తులో

I wanna talk to you
I wanna talk to you-X(2)

హాయ్ హాయ్ హాయ్ హాయ్ హాయ్ హాయ్ హాయ్
నేనిన్నాళ్ళూ నన్నే దాచి ఉన్నాను నా ఊహల్లో
హాయ్ హాయ్ హాయ్ హాయ్ హాయ్ హాయ్ హాయ్
నేనిన్నాళ్ళూ నన్నే దాటి ఉంటాను నీ గుండెలో

I wanna talk to you
I wanna talk to you

పెదాలలో ప్రకంపనే...తొలి సాక్ష్యం
పాదాలలో ప్రవాహమే...మలి సాక్ష్యం
చెక్కిళ్ళలో సింధూరమే...చిరు సాక్ష్యం
నా కళ్ళలో సముద్రమే...ప్రతి సాక్ష్యం

అణువణువు నేడు అనేక గొంతులై
కణుకణుము కూడ...స్వరాల తంత్రులై
ఒకే మాటనే సదా స్మరించుతున్నా
అదే మాటనే చెప్పేస్తూ ఉన్నా

I love you....
I love you....

ఏం చెయ్యనూ..ఏమనీ చెప్పనూ
What do I do with out You...

I wanna talk to you
I wanna talk to you

వెన్నెల్లలో తెప్పించనా..ఆహ్వానం
కన్నీళ్ళతో చేయించనా..అభిషేకం
కౌగిళ్ళలో దాచెయ్యనా..నీ స్నేహం
ప్రాణాలలో నింపెయ్యనా..నీ రూపం

నీ శ్వాసలోన సుమాల గాలినై
నీ కాలిలోన సుగంధ ధూళినై
ఎన్నో మాటలూ వినుపించు వీలు లేకా
ఒకే మాటతో వివరించేస్తున్నా

I love you...
I love you...

ఏం చెయ్యనూ..ఏమనీ చెప్పనూ
What do I do with out You...

I wanna talk to you
I wanna talk to you

హాయ్ హాయ్ హాయ్ హాయ్ హాయ్ హాయ్ హాయ్
నేనిన్నాళ్ళూ నన్నే దాచి ఉన్నాను నా ఊహల్లో

హాయ్ హాయ్ హాయ్ హాయ్ హాయ్ హాయ్ హాయ్
నేనిన్నాళ్ళూ నన్నే దాటి ఉంటాను నీ గుండెలో

I wanna talk to you
I wanna talk to you

కుర్రాడు (2009)

సంగీతం::అచ్చు
రచన::అనంత్ శ్రీరామ్
గానం::కార్తీక్


ఏమంటావే..ఈ మౌనం మాటై వస్తే
ఏమౌతావే..ఆ మాటే ప్రేమైతే
ఔనంటావే..నాలానే నీకూ ఉంటే
తోడౌతావే..నీలోనే నేనుంటే

నీ చూపే నవ్విందీ..నా నవ్వే చూసిందీ
ఈ నవ్వూ చూపూ కలిసే వేళ ఇదే

ఏమంటావే..ఈ మౌనం మాటై వస్తే
ఏమౌతావే..ఆ మాటే ప్రేమైతే
ఔనంటావే..నాలానే నీకూ ఉంటే
తోడౌతావే..నీలోనే నేనుంటే

సంతోషం ఉన్నా..సందేహం లోనా లోనా
ఉంటావే ఎన్నాళ్ళైనా ఎవ్వరివమ్మా !
అంతా మాయేనా..సొంతం కాలేనా లేనా
అంటుందే ఏ రోజైనా నీ జత కోరే జన్మ

యవ్వనమా..జమున వనమా..ఓ జాలే లేదా జంటై రావే ప్రేమ !

ఏమంటావే..ఈ మౌనం మాటై వస్తే
ఏమౌతావే..ఆ మాటే ప్రేమైతే
ఔనంటావే..నాలానే నీకూ ఉంటే
తోడౌతావే..నీలోనే నేనుంటే

అందాలనుకున్నా..నీకే ప్రతి చోటా చోటా
బంధించే కౌగిలిలోనే కాదనకమ్మా
చెందాలనుకున్నా..నీకే ప్రతి పూటా పూటా
వందేళ్ళు నాతో ఉంటే వాడదు ఆశలకొమ్మ

అమృతమో..అమిత హితమో హో అంతా నీ చేతుల్లో ఉందే ప్రేమా !

ఏమంటావే..ఈ మౌనం మాటై వస్తే
ఏమౌతావే..ఆ మాటే ప్రేమైతే
ఔనంటావే..నాలానే నీకూ ఉంటే
తోడౌతావే..నీలోనే నేనుంటే

విలేజ్ లో వినాయకుడు ~~2009

విలేజ్ లో వినాయకుడు ~~2009సంగీతం::మణికాంత్ కద్రి
రచన::వనమాలి
గానం::కార్తీక్

నీలి మేఘమా...అంత వేగమా
ఓ నిముషం ఆగుమా నేలకే రంగులు నీ వరమా (2)
తూనీగా రెక్కలే పల్లకీగా....ఊరేగే ఊహలే ఆపడం నా తరమా

నీలి మేఘమా....అంత వేగమా
ఓ నిముషం ఆగుమా నేలకే రంగులు నీ వరమా

ప్రతీ మలుపులోనూ తనే కొలువయిందీ
ఒకో జ్ఞాపకన్నీ నాకే పంచుతోందీ
ఆ ఏటి గట్టూ అల పాదాలతోటీ...ఈ గుండె గదిని తడి గురుతు చూపుతుందీ
ఆ నదులూ...విరిసే పొదలూ...నా ఎదకూ ఆమెనే చూపినవి

నీలి మేఘమా...అంత వేగమా
ఓ నిముషం ఆగుమా నేలకే రంగులు నీ వరమా

మదే కనని పాశం ఇలా ఎదురయిందా
తనే లోకమన్నా ప్రేమే నవ్వుకుందా
ఈ ఇంటిలోని అనుబంధాలు చూసీ....నా కంటిపాపే కరిగింది ముచ్చటేసి

ఈ జతలో....ఒకడై ఒదిగే....ఓ వరమే చాలదా ఎన్నటికీ

నీలి మేఘమా....అంత వేగమా
ఓ నిముషం ఆగుమా నేలకే రంగులు నీ వరమా

గోపి గోపిక గోదావరి 2009 ( Gopi Gopika GodAvari 2009)సంగీతం::చక్రీ
రచన::రామజోగయ్య శాస్త్రి
గానం::చక్రీ ,కౌసల్యా


నువ్వక్కడుంటే నేనిక్కడుంటే ప్రాణం విలవిల
నువ్వెక్కడుంటే నేనక్కడుంటే మౌనం గలగల
ఎందుకో ఏకాంత వేళ చెంతకే రానందీ వేళ
గాలిలో రాగాల మాల జంటగా తోడుంది నీలా
నీ ఊహలో కల ఊగింది ఊయల
ఆకాశవాణిలా పాడింది కోకిల

నువ్వక్కడుంటే నేనిక్కడుంటే ప్రాణం విలవిల
నువ్వెక్కడుంటే నేనక్కడుంటే మౌనం గలగల

సరిగమలే వర్ణాలుగా కలగలిసేనా
కంటి పరదా నీ బొమ్మగా కళలొలికేనా
వర్ణమై వచ్చానా వర్ణమై పాడానా
జాణ తెలుగులా జాణ వెలుగులా
వెన్నైలై గిచ్చానా వేకువే తెచ్చానా
పాల మడుగులా పూల జిలుగులా
అన్ని పోలికలు విన్నా వేడుకలో ఉన్నా
నువ్వేమన్నా నీ మాటల్లో నన్నే చూస్తున్నా

నువ్వక్కడుంటే నేనిక్కడుంటే ప్రాణం విలవిల
నువ్వెక్కడుంటే నేనక్కడుంటే మౌనం గలగల

ప్రతి ఉదయం నీలా నవ్వే సొగలుస జోల
ప్రతి కిరణం నీలా వాలే వెలుగుల మాల
అంతగా నచ్చానా ఆశలే పెంచానా
గొంతు కలపనా గుండె తడపనా
నిన్నలా వచ్చానా రేపుగా మారానా
ప్రేమ తరఫున గీత చెరపనా
ఎంత దూరాన నీవున్నా నితోనే నే లేనా
నా ఊపిరే నీ ఊసుగా మారిందంటున్నా

నువ్వక్కడుంటే నేనిక్కడుంటే ప్రాణం విలవిల
నువ్వెక్కడుంటే నేనక్కడుంటే మౌనం గలగల
ఎందుకో ఏకాంత వేళ చెంతకే రానందీ వేళ
గాలిలో రాగాల మాల జంటగా తోడుందీ వేళ
నీ ఊహలో కల ఊగింది ఊయల
ఆకాశవాణిలా పాడింది కోకిల

16 డేస్--2009సంగీతం::ధరణ్
రచన::భాస్కర భట్ల
గానం::బోంబే జయశ్రీ,హరిచరణ్


అంటిపెట్టికున్న నా పచ్చబొట్టులా నూరేళ్ళకే తోడుగ
నిన్ను చుట్టుకుందునా పూలచెట్టులా...ఆ ఆ ఆ

నువ్వు కోరినట్టుగా ఉండలేనుగా నీ తోడు లో హాయిగా
లెక్కపెట్టుకుందునా కొద్ది జీవితం ఇలా

కమ్మిన చీకటి వెళిపోదా వెన్నెల దీపం వెలిగాక
ఓ క్షణమైనా సరిపోదా మగువా నీ మది గెలిచాక
నీ వెంట నడిచెను నా పాదం నువ్వేలే కదా నా గమ్యం
అదిగో పిలిచెను నవలోకం మనసులు కలిసిన మన కోసం

ఉరిమిన మేఘం కరిగెను వర్షం కురిసిన దాహం తీర్చెనులే
తరిమిన లోకం భయపడి శ్లోకం అయ్యెనులే
తగిలిన గాయం చిటికెలొ మాయం చెలిమిన సాయం అందగనే
అర్ధం కాకుందే

చెరితల గురుతులు కనలేదా జరిగిన కధలే వినలేదా
కలవరమన్నది వెళిపోక నీతో ఉండదు కడదాక
నీ మాటల్లో నిజమే కనపడి ధైర్యం నిండెను గుండెల్లో
ఉరికే చిలకై మనసంతా రివ్వున ఎగిరే గగనంలో

గడిచిన కాలం తలచుట నేరం తలకొక భారం వదిలేసెయ్
విడిచిన మౌనం పలికెను గానం ఈ క్షణమే
తనువుల దూరం తరుగుట ఖాయం వలపుల తీరం చేరగనే

అంటిపెట్టికున్న నా పచ్చబొట్టులా నూరేళ్ళకే తోడుగా
నిన్ను చుట్టుకుందునా పూలచెట్టులా...ఆ ఆ ఆ
నువ్వు కోరినట్టుగా ఉండలేనుగా నీ తోడు లో హాయిగా
లెక్కపెట్టుకుందునా కొద్ది జీవితం ఇలా