Thursday, May 17, 2007

అల్లుడుగారు!! రాగం:::ఆభేరి !!1990సంగీతం::KV.మహదేవన్
రచన::?
గానం::యేసుదాస్ ,చిత్ర
రాగం:::::ఆభేరి !!

ముద్దబంతినవ్వులో మూగబాసలు
ముద్దబంతినవ్వులో మూగబాసలు
మూసివున్న రెప్పలపై ప్రేమలేఖలు
ముద్దబంతినవ్వులో మూగబాసలు
మూసివున్న రెప్పలపై ప్రేమలేఖలు
చదువుకునే మనసుంటే ఓ కోయిల
చదువుకునే మనసుంటే ఓ కోయిల
మధుమాసమే అవుతుంది అన్నివేళలా
ముద్దబంతినవ్వులో మూగబాసలు
లాలలలాలల లాలలలాలల లాలల

బంధమంటు ఎరుగని బాటసారికి
అనుబంధమై వచ్చింది ఒక దేవత
ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ అ అ
బంధమంటు ఎరుగని బాటసారికి
అనుబంధమై వచ్చింది ఒక దేవత
ఇంతచోటులోనె అంత మనసు వుంచి
ఇంతచోటులోనె అంత మనసు వుంచి
నా సొంతమే అయ్యింది ప్రియురాలుగా

ముద్దబంతినవ్వులో మూగబాసలు
మూసివున్న రెప్పలపై ప్రేమలేఖలు
ముద్దబంతినవ్వులో మూగబాసలు

అందమైన తొలిరేయి స్వాగతానికి
మౌనగీతమై వచ్చింది పెళ్ళికూతురు ఆ
ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ
ఎదుటనైన పడలేని గడ్డిపువ్వును
గుడిలోకి రమ్మంది ఈ దైవము
మాట నోచుకోని ఒక పేదరాలిని
మాట నోచుకోని ఒక పేదరాలిని
నీ గుండెలో నిలిపావు గృహలక్ష్మిగా

ముద్దబంతినవ్వులో మూగబాసలు
మూసివున్న రెప్పలపై ప్రేమలేఖలు
చదువుకునే మనసుంటే ఓ కోయిల
మధుమాసమే అవుతుంది అన్నివేళలా
ముద్దబంతినవ్వులో మూగబాసలు
మూసివున్న రెప్పలపై ప్రేమలేఖలు
ముద్దబంతినవ్వులో మూగబాసలు

No comments: